SKKN Nâng cao chất lượng, kết quả thi tốt nghiệp môn Giáo dục công dân cho học sinh Trường trung học phổ thông Kỳ Sơn thông qua công tác quản lý và tổ chức dạy học

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Giáo dục kinh tế và pháp luật
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 1011
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
73
Lượt tải:
4

Để ôn tập có hiệu quả trong giai đoạn nước rút thì theo kinh nghiệm của giáo viên giảng dạy và học sinh đã ra trường các em mạnh dạn đưa ra một số phương pháp như sau:
– Sơ đồ tư duy
– Làm việc nhóm
– Luyện đề

Mô tả sản phẩm

 

MỤC LỤC 

 

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………………………………………… 1 

 1. Lý do chọn đề tài ………………………………………………………………………………….. 1 
 2. Mục đích của đề tài ………………………………………………………………………………. 2 3. Tính mới và kết quả đạt được của đề tài ………………………………………………….. 2 
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………… 2 
 2. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 2 
 3. Thời gian thực hiện ………………………………………………………………………………. 3 

PHẦN II: NỘI DUNG ………………………………………………………………………………… 4 

 1. Cơ sở lí luận …………………………………………………………………………………………. 4 
 1. Một số văn bản hướng dẫn về công tác ôn thi ………………………………………. 4 
 2. Vai trò của của hoạt động củng cố kiến thức hướng dẫn ôn tập cho học 

sinh trong việc ôn thi tốt nghiệp ……………………………………………………………… 4 3. Một số cách thức để ôn tập có hiệu quả cho học sinh …………………………….. 5 

 1. Một số khái niệm liên quan ………………………………………………………………… 8 
 1. Cơ sở thực tiễn …………………………………………………………………………………… 12 
 1. Đặc điểm chung của Kỳ Sơn …………………………………………………………….. 12 
 2. Đặc điểm của trường và học sinh Kỳ Sơn ………………………………………….. 14 
 3. Thực trạng của công tác hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp cho học sinh 

trung học phổ thông trong kì thi tốt nghiệp ……………………………………………. 15 

 1. Thực trạng về công tác quản lý, công tác ôn thi tốt nghiệp tại trường 

trung học phổ thông Kỳ Sơn ………………………………………………………………… 16 

 1. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, kết quả thi tốt nghiệp môn Giáo dục công dân cho học sinh Trường trung học phổ thông Kỳ Sơn thông 

qua công tác quản lý và tổ chức dạy học …………………………………………………… 17 

 1. Tăng cường vai trò của cán bộ quản lý trong công tác chỉ đạo tổ chức hướng dẫn ôn tập nhằm nâng cao chất lượng, kết quả thi tốt nghiệp môn Giáo dục công dân cho học sinh Trường trung học phổ thông Kỳ Sơn ……… 17 
 1. Lập kế hoạch chung ………………………………………………………………….. 18 
 2. Phát huy vai trò của tình nguyện của đảng viên, Công đoàn viên, 

Đoàn Thanh niên trong việc hỗ trợ công tác dạy học, ôn thi vào ban 

đêm, thứ bảy, chủ nhật cho học sinh 12 ……………………………………………… 19 

 1. Chỉ đạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy học, các phần mềm trực tuyến trong việc tạo đề, tổng hợp và phân tích kết quả thi thử, thi khảo sát chất lượng, học trực tuyến… để có biện pháp tích cực trong việc ôn thi tốt nghiệp sát đối tượng, quản lý 

việc học tập của học sinh ở nhà ………………………………………………………… 20 

 1. Tăng cường, rèn luyện kỹ năng nhận diện, phân tích các dạng đề nhằm nâng cao chất lượng, kết quả thi tốt nghiệp môn Giáo dục công dân cho 

học sinh Trường trung học phổ thông Kỳ Sơn ………………………………………… 25 

 1. Lập kế hoạch dạy học và ôn thi …………………………………………………… 25 
 2. Phân loại học sinh …………………………………………………………………….. 27 
 3. Bám sát cấu trúc đề minh họa, hệ thống lại kiến thức cơ bản, 

hướng dẫn học sinh cách nhận biết nhận dạng câu hỏi …………………………. 29 

 1. Luyện đề ………………………………………………………………………………….. 34 
 1. Một số yêu cầu đối với học sinh khi ôn tập nhằm nâng cao chất lượng, kết quả thi tốt nghiệp môn Giáo dục công dân cho học sinh Trường trung 

học phổ thông Kỳ Sơn …………………………………………………………………………. 35 

3.1. Xác định mục tiêu …………………………………………………………………….. 35 3.2. Tự học……………………………………………………………………………………… 37 

3.3. Quản lý thời gian 1 cách hợp lý ………………………………………………….. 41 

 1. Hiệu quả của đề tài ……………………………………………………………………………. 44 
 1. Kết quả thi tốt nghiệp năm học 2020; năm học 2021 và dự kiến 2022 …… 44 2. Kết quả thi tốt nghiệp năm học 2020-2021 của 2 lớp bản thân giáo viên tham gia giảng dạy và đã áp dụng các phương pháp trên ………………….. 44 

PHẦN III: KẾT LUẬN …………………………………………………………………………….. 45 

 1. Phạm vi ứng dụng của đề tài ………………………………………………………………… 45 
 2. Mức độ vận dụng ………………………………………………………………………………… 45 
 3. Kết luận …………………………………………………………………………………………….. 45 

PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 

Phụ lục 2 

Phụ lục 3 

Phụ lục 4 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

   

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

TT  Từ viết tắt  Từ đầy đủ 
CNTT  Công nghệ thông tin 
CSVC  Cơ sở vật chất 
ĐH  Đại học 
GD&ĐT  Giáo dục và Đào tạo 
GDCD  Giáo dục công dân 
GDPT   Giáo dục phổ thông 
GVCN  Giáo viên chủ nhiệm 
HS  Học sinh 
THCS  Trung học cơ sở 
10  THPT   Trung học phổ thông 

 

   

 

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Lý do chọn đề tài 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mỗi nhà trường cần chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp linh hoạt nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong nhà trường, phù hợp với điều kiện thực tiễn dịch bệnh tại địa phương, hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu chuyển trạng thái hoạt động theo từng cấp độ dịch bệnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học. 

Giáo dục phổ thông nước ta trong đó có bộ môn Giáo dục công dân (GDCD) đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học. Để đảm bảo được điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất; đồng thời phải chuyển đổi cách đánh giá sao cho phù hợp với nhu cầu của thực tiễn hiện nay. 

Trong giai đoạn 2011 – 2020 Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học”; “Đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan và công bằng; kết hợp kết quả kiểm tra đánh giá trong quá trình giáo dục với kết quả thi”. Điều này cho thấy việc đổi mới phương pháp dạy – học, kiểm tra đánh giá môn học trong đó có môn GDCD là vấn đề tất cả các giáo viên nói chung và môn GDCD cần quan tâm hiện nay. 

Để góp phần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục thì bắt đầu từ năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án tổ chức thi Trung học phổ thông Quốc gia, xét tuyển vào Đại học – Cao đẳng với việc triển khai thi 3 môn Văn, Toán, Anh và 2 tổ hợp môn tự nhiên (Lí, Hóa, Sinh) và tổ hợp môn xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân) trong đó tất cả các môn thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (trừ môn Văn thi theo hình thức tự luận). Với nh ng thay đổi của kì thi, cùng với tiến trình đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực cho học sinh, các trường đã tích cực hướng dẫn học sinh ôn thi theo hướng tiếp cận chuẩn hóa đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên quá trình biên soạn đề và tổ chức ôn tập sao cho hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình thi hiện nay khiến cho giáo viên gặp nhiều khó khăn. 

Môn GDCD là một môn học trong hệ thống giáo dục đạo đức. Trước đây môn GDCD được xem là một môn phụ, ít được học sinh, phụ huynh và giáo viên quan tâm nhưng trong nh ng năm gần đây môn GDCD đã trở thành môn thi tốt nghiệp. Nhờ sự định hướng thay đổi đó môn GDCD ngày càng được nâng cao vị thế và tầm quan trọng trong việc hình thành và điều chỉnh nh ng hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp hơn. Bản thân là một giáo viên giảng dạy môn GDCD tôi luôn luôn trăn trở tìm ra các phương pháp dạy học thích ứng, linh hoạt, sáng tạo và có hiệu quả để giúp các em hiểu bài, nắm v ng kiến thức môn học và đạt kết quả cao trong kì thi tốt nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp. Chính vì vậy qua một thời gian quản lý và dạy học chúng tôi đã mạnh dạn viết lên nh ng kinh nghiệm của bản thân qua đề tài Nâng cao chất lượng, kết quả thi tốt nghiệp môn Giáo dục công dân cho học sinh Trường trung học phổ thông Kỳ Sơn thông qua công tác quản lý và tổ chức dạy học”. Hy vọng qua đề tài này chúng tôi nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp để được sự dụng rộng rãi trong ngành. 

2. Mục đích của đề tài 

Đề tài nhằm mục đích cung cấp một số cơ sở lí luận về phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân. Đồng thời cung cấp một số biện pháp của bản thân 2 chúng tôi nhằm nâng cao chất lượng và kết quả thi tốt nghiệp cho học sinh ở chương trình môn Giáo dục công dân một cách có hiệu quả trong quá trình tiếp thu kiến thức. Đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, của Sở Giáo dục Nghệ An và của trường năm học 2021-2022.  

3. Tính mới và kết quả đạt đƣợc của đề tài 

Đây là đề tài lần đầu tiên được áp dụng thực hiện tại trường THPT Kỳ Sơn nói riêng và các trường THPT thuộc các Huyện miền núi nói chung. Đề tài đã khai thác, trang bị cho học sinh nh ng phương pháp, cách thức có tính hệ thống trong việc tổ chức dạy học môn Giáo dục công dân. Tên đề tài có thể là không mới hoặc đã có nh ng tác giả khai thác nhưng tôi xin khẳng định nh ng vấn đề tôi nêu ra ở đây hoàn toàn là nh ng kinh nghiệm, nh ng tâm huyết mà bản thân hai chúng tôi đã đúc kết lại trong quá trình giảng dạy và quản lý của mình và đã được kiểm định qua thực tế. Đề tài đã góp phần nâng cao tính hứng thú, hấp dẫn và hiệu quả cho các giờ học. Đồng thời phát huy tối đa khả năng tính tích cực, chủ động độc lập sáng tạo, tự giác trong quá trình học tập của học sinh. Quan trọng hơn là giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi quan trọng. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

– Nghiên cứu ở bộ môn Giáo dục công dân cấp Trung học phổ thông – Thực nghiệm tại trường THPT Kỳ Sơn  – Học sinh khối 12. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Các phương pháp chung khi tôi thực hiện đề tài này là:

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

10;11;12
GDKT&PL
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)