SKKN Sử dụng Kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học bài “Sinh sản vô tính ở động vật” – sinh học 11 nhằm phát triển một số năng lực cho học sinh THPT

Giá:
100.000 đ
Môn: Sinh học
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 476
Lượt tải: 4
Số trang: 27
Tác giả: Phạm Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Hoàng Mai 2
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 27
Tác giả: Phạm Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Hoàng Mai 2
Năm viết: 2021-2022

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng Kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học bài “Sinh sản vô tính ở động vật” – sinh học 11 nhằm phát triển một số năng lực cho học sinh THPT” triển khai các biện pháp như sau: 

Quy trình thiết kế hoạt động học tập
Bước 1: Lựa chọn nội dung dạy học có khả năng áp dụng kỹ thuật mảnh ghép
Bước 2: Xác định mục tiêu bài học
Bước 3: Thiết kế các nhiệm vụ hoạt động học tập bằng phiếu học tập tương ứng với từng giai đoạn của kỹ thuật mảnh ghép

Mô tả sản phẩm

MỤC LỤC 

  Trang 
Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
1. Lý do chọn đề tài. 
2. Cơ sở của vấn đề nghiên cứu 
3. Tính mới của đề tài trong thực tế của nghành giáo dục, của địa phương 
Phần II. NỘI DUNG 
1. Cơ sở lý luận 
2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 
3. Áp dụng Kỹ thuật mảnh ghép vào dạy học bài “Sinh sản vô tính ở động vật” – Sinh học 11 
3.1. Quy trình thiết kế hoạt động học tập: 
3.2 Tổ chức dạy học: 
4. Hiệu quả của đề tài  16 
4.1. Kết quả định lượng  16 
4.2. Kết quả định tính  18 
4.3. Kết luận chung về thực nghiệm   
Phần III. KẾT LUẬN  22 
1. Những kết luận trong quá trình nghiên cứu, triển khai SKKN  23 
2. Những kiến nghị, đề xuất  23 
TÀI LIỆU THAM KHẢO   

 

 

 

 

    

QUY ƯỚC VỀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI 

 

Viết tắt  Viết đầy đủ 
GV  :  Giáo viên 
HS  :  Học sinh 
SKKN  :    Sáng kiến kinh nghiệm 
SGK  :  Sách giáo khoa 
THPT  :  Trung học phổ thông 
CNTT  : Công nghệ thông tin 
GD&ĐT  :    Giáo dục và đào tạo 
ĐC  :  Đối chứng 
TN  :  Thực nghiệm 
DH  :  Dạy học 
HĐ  :  Hoạt động 
ND  :   Nội dung 
PHT  : Phiếu học tập 

 

 

 

Phần I.  ĐẶT VẤN ĐỀ 

  1. Lí do chọn đề tài: 

 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu rõ “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. 

Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học không phải là những phát hiện mới mẻ mà vốn đã có từ lâu. Cho dù đổi mới ở mức độ nào thì việc dạy học cũng phải hướng đến “ lấy người học làm trung tâm”, phải khai thác tối đa năng lực của người học. Đổi mới PPDH thể hiện r  vai tr  kiến tạo của giáo viên trong công việc tổ chức, hướng d n hoạt động học tập nh m khuyến khích người học tích cực tham gia, khơi gợi và khuyến khích người học tự kh ng định năng lực của bản thân. Rèn cho người học thói quen và khả năng tự học, tích cực phát huy tiềm năng và vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được tích luỹ. Từ đó, tạo tiền đề để phát triển toàn diện ngu n nhân lực trong bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới một nền giáo dục Việt Nam hiện đại và hội nhập quốc tế. 

Có rất nhiều phương hướng đổi mới phương pháp dạy học với những cách tiếp cận khác nhau. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng của mình cần xác định những phương hướng riêng để cải tiến phương pháp dạy học và kinh nghiệm của cá nhân. B ng nhiều hình thức khác nhau, cần luyện tập cho học sinh các phương pháp học tập chung và các phương pháp học tập trong bộ môn. Trong đó, phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai tr  quan trọng trong việc tích cực hoá, phát huy tính sáng tạo của học sinh. 

Trong tất cả các môn học của chương trình THPT, có thể nói  Sinh học là môn học mà HS ngại học nhất và khó học nhất vì đó là môn khoa học thực nghiệm, là môn khoa học tự nhiên nhưng lượng lí thuyết nhiều và khô khan, bài tập ít. Nên việc phát triển năng lực cho HS là một việc làm rất khó khăn với giáo viên. Mặt khác trong những năm gần đây, tỉ lệ HS thi THPT QG để lấy kết quả xét tuyển đại học tương đối ít phần lớn là xét tốt nghiệp nên bài tự chọn đa phần là bài Khoa học xã hội. Bên cạnh đó, xu thế đề thi môn Sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia ngày càng dài và khó, HS thi khối B thì mục tiêu hàng đầu là vào các trường thuộc khối Y – Dược nhưng những trường này điểm chuẩn rất cao, những trường khác thì cơ hội tìm kiếm việc làm khi ra trường là rất thấp, do đó số HS chọn thi đại học khối B ngày càng ít, môn Sinh lại càng không quan trọng với các em học sinh (có nhiều em có tâm lí đó là môn phụ nên chỉ cần cố gắng để đạt điểm trung bình là tốt, c n thi THPT thì chỉ cần thoát điểm liệt). Trong khi đó, đề thi THPT Quốc Gia của môn Sinh có nội dung kiến thức trọng tâm vào chương trình 12, chỉ có một phần nhỏ kiến thức khoảng 4 câu (tương đương 1 điểm) thuộc chương trình 11 nhưng lại thuộc về chương I “Chuyển hóa vật chất và năng lượng của cơ thể sinh vật” nên đối với cả những HS chọn khối B để thi THPT Quốc Gia thì chương trình Sinh học 11, đặc biệt là chương IV “Sinh sản” cũng chỉ được quan tâm một cách chiếu lệ. Và tới đây, theo chương trình GDPT tổng thể mới, môn Sinh học là một môn học tự chọn trong nhóm Khoa học tự nhiên, nên trong tình hình hiện nay, theo dự tính chủ quan của tôi, số HS chọn nhóm này sẽ rất ít. Vì vậy đ i hỏi mỗi thầy cô giáo bộ môn Sinh học phải không ngừng trau d i chuyên môn, tích cực tìm t i để có được những phương pháp dạy học phù hợp, kích thích được tư duy tìm t i, sáng tạo của HS từ đó hình thành nên sự đam mê và tình yêu đối với bộ môn Sinh học, để học sinh không quay lưng lại với môn Sinh học nói riêng và khối B nói chung.  

Xác định được nhiệm vụ trên, đội ngũ giáo viên dạy môn Sinh học đã không ngừng đổi mới phương pháp, tìm t i những kỹ thuật dạy học hay, tích cực nh m phát huy năng lực của HS đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giai đoạn hiện nay, trong đó có kỹ thuật “Mảnh ghép” đã được nhiều giáo viên lựa chọn. Kỹ thuật này đã được ứng dụng trong dạy học ở nhiều bài học của nhiều bộ môn. Tuy nhiên việc sử dụng kỹ thuật “Mảnh ghép” để cung cấp kiến thức và rèn luyện cho HS các kỹ năng trong môn Sinh học 11 c n nhiều hạn chế. Đặc biệt qua thăm d  các đ ng nghiệp, HS ở nhiều trường trong tỉnh Nghệ An, thì chưa tìm thấy thầy cô nào triển khai sử dụng kỹ thuật “mảnh ghép” trong dạy học bài 44 “Sinh sản vô tính ở động vật”. Xuất phát từ những lý do đó, tôi và đ ng nghiệp Nguyễn Thị Nga đã mạnh dạn chọn đề tài: Sử dụng Kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học bài “ Sinh sản vô tính ở động vật” –  sinh học 11 nhằm phát triển một số năng lực cho học sinh THPT góp phần thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung và PPDH theo hướng phát triển năng lực của HS ở phổ thông. 

  1. Tính mới, tính sáng tạo: 
  • Khắc phục được nhiều nhược điểm của các phương pháp dạy học cũ. 
  • Phù hợp với nhiều đối tượng học sinh – Thuận lợi với phương pháp dạy học tích cực. 
  • Phù hợp với điều kiện dạy học ở mỗi nhà trường. 
  • Giúp làm quen với chương trình SGK mới… 
  • Tạo mối liên hệ giữa các nhóm học trong tập thể, phát huy tính tích cực của người học. 

   

Phần II. NỘI DUNG  

 

1.Cơ sở lý luận  

1.1. Thế nào là kĩ thuật “Mảnh ghép”? 

Kĩ thuật mảnh ghép là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nh m:

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

SKKN Xây dựng chuyên đề nội môn trong dạy học di truyền học quần thể
12
Sinh Học
4.5/5

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)