SKKN Sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược nhằm nâng cao kỹ năng cho học sinh trong dạy học trực tuyến môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Giáo dục kinh tế và pháp luật
Lớp: 10,11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 677
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
53
Lượt tải:
5

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược nhằm nâng cao kỹ năng cho học sinh trong dạy học trực tuyến môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông triển khai các biện pháp như sau: 

3.1. Hướng dẫn học sinh kỹ năng làm quen và học theo phương pháp lớp học đảo ngược trong chương trình môn Giáo dục công dân
3.2. Hướng dẫn một số nội dung trong chương trình môn Giáo dục công dân sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược

Mô tả sản phẩm

 

 

MỤC LỤC 

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………………………………………… 1 

 1. Lý do chọn đề tài ………………………………………………………………………………… 1 
 2. Mục đích của đề tài …………………………………………………………………………….. 2 3. Tính mới và kết quả đạt được của đề tài ………………………………………………….. 2 
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………… 2

PHẦN II: NỘI DUNG ………………………………………………………………………………… 3 

 1. Cơ sở lí luận ………………………………………………………………………………………. 3 
  1. Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học thích ứng với tình 

hình thực tế hiện nay …………………………………………………………………………….. 3 

 1. Quan niệm về phương pháp lớp học đảo ngược và hiệu quả của 

phương pháp này trong giảng dạy môn Giáo dục công dân ……………………….. 4 

 1. Khái niệm lớp học đảo ngược ……………………………………………………. 4 
 2. Đặc điểm của lớp học đảo ngược ………………………………………………… 4 
 3. Tác dụng của việc sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược …………. 6 
 4. Vận dụng phương pháp lớp học đảo ngược trong dạy học môn 

Giáo dục công dân …………………………………………………………………………….. 6 

 1. Một số hình thức và kỹ thuật khi sử dụng phương pháp lớp học 

đảo ngược …………………………………………………………………………………………… 7 

 1. Áp dụng phương pháp “Lớp học đảo ngược” trong tổ chức dạy 

học trực tuyến bằng phần mềm MS TEAMS ………………………………………… 7 

 1. Sử dụng công cụ hỗ trợ quản lí, giám sát học sinh học tập 

Google Class …………………………………………………………………………………… 9 

 1. Sử dụng một số công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng bài giảng 

video, bài trình chiếu ……………………………………………………………………….. 10 

 1. Sử dụng một số công cụ hỗ trợ việc hợp tác, kết nối và kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập của học sinh ………………………………………………… 10 

 1. Một số ưu điểm và nhược điểm của phương pháp dạy lớp học đảo ngược ……. 10 
  1. Một số ưu điểm của phương pháp dạy lớp học đảo ngược …………… 11 
  2. Một số nhược điểm của phương pháp dạy lớp học đảo ngược ……… 14 1.5. Một số yêu cầu đối với giáo viên và học sinh trong việc sử dụng và 

thực hiện phương pháp lớp học đảo ngược …………………………………………….. 15 

 1. êu cầu đối với giáo viên ……………………………………………………….. 15 
 2. êu cầu đối với học sinh …………………………………………………………. 16 
 1. Cơ sở thực tiễn …………………………………………………………………………………… 16 
  1. Thực trạng của việc dạy học trực tuyến hiện nay ……………………………… 16 
 1. Thực trạng của việc học sinh học trực tuyến hiện nay……………………….. 18 
 2. Thực trạng của việc sử dụng các phương pháp dạy học trực truyến nói chung và việc sử dụng phương pháp đảo ngược trong giảng dạy môn Giáo dục công dân tại các trường trung học phổ thông Cờ Đỏ – Huyện Nghĩa Đàn; Trường trung học phổ thông Kỳ Sơn – Huyện Kỳ Sơn; 

Trường trung học phổ thông Cửa Lò – Thị Xã Cửa Lò ……………………………. 19 

 1. Đối với giáo viên ……………………………………………………………………. 19 
 2. Đối với học sinh …………………………………………………………………….. 21 
 1. Một số biện pháp nâng cao kỹ năng sử dụng phương pháp đảo ngược trong dạy học trực tuyến môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông …… 21 3.1. Hướng dẫn học sinh kỹ năng làm quen và học theo phương pháp lớp học đảo ngược trong chương trình môn Giáo dục công dân ……………………… 21 
 1. Hướng dẫn một số nội dung trong chương trình môn Giáo dục công 

dân sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược ………………………………………… 26 

 1. Một số biện pháp nâng cao khả năng học tập môn Giáo dục công 

dân bằng phương pháp lớp học đảo ngược …………………………………………….. 30 

3.3.1. Yêu cầu đối với giáo viên ……………………………………………………….. 30 3.3.2. Yêu cầu đối với học sinh …………………………………………………………. 30 

3.4. Thiết kế hệ thống câu hỏi/bài tập để giao nhiệm vụ cho học sinh theo 

phương pháp lớp học đảo ngược …………………………………………………………… 31 4. Kết quả đạt được và một số chia sẻ của giáo viên và học sinh khi áp dụng 

phương pháp này ……………………………………………………………………………………. 38 

PHẦN III: KẾT LUẬN …………………………………………………………………………….. 42 

 1. Phạm vi ứng dụng của đề tài ………………………………………………………………… 42 2. Mức độ vận dụng ………………………………………………………………………………… 42
 2. Kết luận …………………………………………………………………………………………….. 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………… 44 

PHỤ LỤC  ……………………………………………………………………………………………….. 45 

   

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Lý do chọn đề tài 

Ch ng ta biết rằng đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn và gây ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong 2 năm qua. Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch Covid, nhất là việc bảo đảm chất lượng dạy và học c ng như việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 của Đảng. 

Trong bối cảnh dịch bệnh, kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi. Gần 20 triệu học sinh, sinh viên không được tới trường trong một thời gian rất dài. Hơn 70 nghìn sinh viên không thể ra trường đ ng hạn, ảnh hưởng tới việc cung cấp nguồn nhân lực. Việc học tập trực tuyến trong điều kiện hạ tầng không đồng bộ, hạn chế, bất cập giữa các địa phương, nhà trường… gây ra nhiều hệ lụy và ảnh hưởng tiêu cực cho các nhà trường, gia đình. 

Thực tế này khiến số đông học sinh căng thẳng, mệt mỏi, thầy cô áp lực, phụ huynh bức x c, xã hội lo lắng… Vì vậy, ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm với nghề, khắc phục khó khăn trước mắt, tất cả vì học sinh thân yêu; đồng thời, thường xuyên động viên đội ng  các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và học sinh chủ động tiếp cận, tiếp thu, ứng phó, tổ chức giáo dục và đào tạo trong điều kiện bình thường mới. 

Dịch bệnh đang dần được kiểm soát hiệu quả, những vẫn còn nhiều nguy cơ tiếp diễn, ngành giáo dục vẫn còn những khó khăn, đứng trước nhiều thách thức và sẽ tập trung mọi nguồn lực, năng lực để khắc phục, hạn chế tác động, ảnh hưởng đến các điều kiện dạy và học. Có thể nói rằng hậu quả do dịch bệnh gây ra là lâu dài và khó khắc phục trong một sớm một chiều. Chính vì vậy Bộ đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ năm học bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa tổ chức hoàn thành nhiệm vụ năm học; điều chỉnh tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng tập trung dạy và học nội dung cốt lõi các môn học trong điều kiện phòng, chống dịch; hướng dẫn địa phương chủ động linh hoạt chuyển đổi giữa dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến, trên truyền hình; duy trì dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình để hỗ trợ dạy học trực tiếp… 

Bản thân là một người giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân tôi luôn luôn trăn trở tìm ra các phương pháp dạy học trực tuyến có hiệu quả để giúp các em hiểu bài, nắm vững kiến thức môn học. Chính vì vậy qua một thời gian dạy học trực tuyến chúng tôi đã mạnh dạn viết lên những kinh nghiệm của bản thân qua đề tàiSử dụng phương pháp lớp học đảo ngược nhằm nâng cao kỹ năng cho học sinh trong dạy học trực tuyến môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông”. Hy vọng qua đề tài này chúng tôi nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp để được sự dụng rộng rãi trong ngành. 

2. Mục đích của đề tài 

Đề tài nhằm mục đích cung cấp một số cơ sở lí luận về phương pháp dạy học đảo ngược sử dụng trong dạy học trực tuyến môn Giáo dục công dân. Đồng thời cung cấp một số biện pháp của bản thân tôi nhằm nâng cao kỹ năng học tập theo phương pháp lớp họ đảo ngược cho học sinh ở chương trình môn Giáo dục công dân một cách có hiệu quả trong quá trình tiếp thu kiến thức. Đảm bảo thực hiện đ ng yêu cầu nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục Nghệ An và của trường năm học 2021-2022.  

3. Tính mới và kết quả đạt đƣợc của đề tài 

Đây là đề tài lần đầu tiên được áp dụng thực hiện tại trường THPT Cờ Đỏ, Trường THPT Kỳ Sơn. Trường THPT Cửa Lò. Đề tài đã khai thác, trang bị cho học sinh những phương pháp, kỹ năng có tính hệ thống trong việc tổ chức dạy học trực tuyến theo phương pháp đảo ngược ở các tiết học môn Giáo dục công dân. Tên đề tài có thể là không mới hoặc đã có những tác giả khai thác nhưng chúng tôi xin khẳng định những vấn đề tôi nêu ra ở đây hoàn toàn là những kinh nghiệm, những tâm huyết mà bản thân tôi đã đ c kết lại trong quá trình giảng dạy của mình và đã được kiểm định qua thực tế. Đề tài đã góp phần nâng cao tính hứng th , hấp dẫn và hiệu quả cho các giờ học. Đồng thời phát huy tối đa khả năng tính tích cực, chủ động độc lập sáng tạo, tự giác trong quá trình học tập của học sinh. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 • Nghiên cứu ở bộ môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông 
 • Thực nghiệm tại trường THPT Cờ Đỏ – Huyện Nghĩa Đàn; Trường THPT Kỳ Sơn – Huyện Kỳ Sơn; Trường THPT Cửa Lò – Thị Xã Cửa Lò.  
 • Thời gian thực hiện: Từ năm học 2021 – 2022 đến nay.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

10;11;12
GDKT&PL
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)