SKKN Thiết kế và tổ chức dạy học tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong bài 2: Thực hiện pháp luật – GDCD 12

4.5/5

Giá:

100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Giáo dục kinh tế và pháp luật
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 490
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
77
Lượt tải:

3

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Thiết kế và tổ chức dạy học tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong bài 2: Thực hiện pháp luật – GDCD 12 “ triển khai các biện pháp như sau: 

* Tích hợp thông qua dạy học môn GDCD đã sử dụng: Ở THPT, trong môn GDCD kiến thức pháp luật tập trung ở lớp 12.
* PBGDPL trong nhà trường thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Mô tả sản phẩm

 

MỤC LỤC 

          NỘI DUNG  TRANG 
BÌA   
MỤC LỤC   
DANH MỤC CÁC TỪ  VIẾT TẮT   
A. ĐẶT VẤN ĐỀ 
B. NỘI DUNG 
I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật  trong môn GDCD cho học sinh lớp 12. 
  1. Cơ sở lý luận.   
  1.1. Các khái niệm liên quan đến đề tài. 
1.2. Các văn bản chỉ đạo. 
1.3. Tầm quan trọng của việc dạy học tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học. 
2. Cơ sở  thực tiễn. 
2.1. Khái quát về trường THPT Anh Sơn 2.  
2.2. Thuận lợi. 
2.3. Khó khăn.  11 
2.4. Tìm hiểu thực trạng công tác dạy học tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong môn GDCD cho học sinh lớp 12 tại trường THPT Anh Sơn 2.  13 
II. Tổ chức thực hiện các giải pháp.  15 
1. Mục tiêu tích hợp  15 
2. Nguyên tắc tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong môn GDCD cho học sinh lớp 12.  15 
3. Xây dựng địa chỉ tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong bài 2: Thực hiện pháp luật GDCD 12 cho học sinh lớp 12 tại trường THPT Anh Sơn 2.  16 
  4. Thực hiện tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong bài 2:  17 
Thực hiện pháp luật GDCD 12 cho học sinh lớp 12 tại trường THPT Anh Sơn 2. 
5. Thiết kế-tổ chức dạy học tích hợp PBGDPL trong bài 2: Thực hiện pháp luật GDCD 12 cho học sinh lớp 12 tại trường THPT Anh Sơn 2.  21 
6. Một số phương pháp và hoạt động dạy học được sử dụng khi tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh lớp tại trường THPT Anh Sơn 2.  40 
7. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.  42 
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.  47 
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO.   
E. PHỤ LỤC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC TỪ  VIẾT TẮT 

 

Viết tắt  Viết đầy đủ 
BVMT  Bảo vệ môi trường 
CHXHCNVN  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
ĐH-CĐ  Đại học-Cao đẳng 
GV   Giáo viên  
GVCN  Giáo viên chủ nhiệm 
GDCD  Giáo Dục Công Dân 
GDPL  Giáo dục pháp luật 
GD&ĐT     Giáo dục và Đào tạo  
GTĐB     Giao thông đường bộ   
HS      Học sinh   
KT-VH-XH     Kinh tế-Văn hóa-Xã hội   
NGLL  Ngoài giờ lên lớp 

 

PL  Pháp luật 
PBGDPL  Phổ biến giáo dục pháp luật 
SGK  Sách giáo khoa 
TNPL  Trách nhiệm pháp lí 
THPT  Trung học phổ thông 
TTPBGDPL  Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 
VPPL  Vi phạm pháp luật 

 

PHẦN A. ĐẶT VẤN ĐỀ 

  1. Lí do chọn đề tài Trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đòi hỏi có những con người mới, có tri thức khoa học, có hiểu biết về pháp luật, có ý thức tuân thủ pháp luật. Thực tế hiện nay cho thấy, tình hình vi phạm pháp luật trong xã hội ngày càng tăng, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là tình trạng “mù” pháp luật, không hiểu biết pháp luật, hoặc hiểu biết pháp luật không đầy đủ, không đúng từ đó dẫn đến việc có những hành vi vi phạm pháp luật. 

Điều 2. Luật giáo dục khẳng định: “Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế”. 

  Từ mục tiêu trên cho chúng ta thấy, ngành giáo dục có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong sự phát triển con người Việt Nam toàn diện, trong đó có việc hình thành ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho học sinh. 

Giáo dục pháp luật là một hoạt động tự thân, thường xuyên của ngành giáo dục. Đặc biệt, xu hướng hiện nay những kẻ phạm tội ở tuổi vị thành niên ngày càng gia tăng làm giẫy lên những lo lắng, quan ngại trong xã hội. Đã có không ít học sinh phải bỏ dở chuyện học hành, thậm chí bị xử lí trước pháp luật bởi những hành vi bột phá, nông nổi bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu sự quan tâm của giáo dục gia đình và những tác động xấu từ xã hội. 

Có thể nhận thấy, ngoài những nhân tố như: hoàn cảnh, môi trường sống, phương pháp giáo dục của gia đình, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng trên là những khoảng trống chưa được khỏa lấp trong công tác GDPL cho HS. Trong chương trình môn GDCD ở bậc học phổ thông, những kiến thức cơ bản về pháp luật đã được đưa vào giảng dạy, lồng ghép, tích hợp. Mặc dù vậy, do hạn chế về thời lượng, cách dạy, cách học chưa thực sự thu hút… nên HS còn mơ hồ về kiến thức PL. Công tác PBGDPL chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. 

Với những lý do trên, tôi chọn vấn đề “Thiết kế và tổ chức dạy học tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong bài 2: Thực hiện pháp luật – GDCD 12 tại trường THPT Anh Sơn 2 làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình. 

  1. Những điểm mới của sáng kiến.

Đề tài có năm điểm mới như sau:  

+ Vấn đề tích hợp trong dạy học nói chung và dạy học môn GDCD nói riêng là vấn đề đang được quan tâm, nhưng việc dạy tích hợp của GV còn có nhiều hạn chế như: kỹ năng dạy tích hợp của GV còn yếu, chưa tuân thủ đúng nguyên tắc, phương pháp và cách thức của dạy tích hợp, phương pháp tích hợp chưa sáng tạo, GV chưa thực sự cố gắng để tìm tòi, sưu tầm những tư liệu phục vu ̣cho việc dạy tích hợp, GV có tâm lí dạy tích hợp sẽ ảnh hưởng đến nội dung, chương trình môn học.  

+ Trong bối cảnh xã hội hiện nay, phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học thực sự là vấn đề rất cần thiết, dưới tác động của cơ chế thị trường, những tư tưởng lệch lạc, lên lỏi và xâm nhập vào đại bộ phận thanh thiếu niên, một số HS tỏ thái độ ngang ngược, hung hăng, có những hành vi không đúng pháp luật như: Bạo lực học đường, đánh người vì những lí do vụn vặt, VPPL giao thông đường bộ như: chở 3, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo; ngược đãi ông bà, cha mẹ… gây ra nhiều hiểm họa cho gia đình-nhà trường-xã hội. 

+ Trường THPT Anh Sơn 2 là một đơn vị nằm trên Quốc lộ 7 của Huyện miền núi Anh Sơn, nhân dân ở đây có điều kiện kinh tế còn rất khó khăn. Do vậy ý thức của các tầng lớp nhân dân, của HS còn nhiều hạn chế đặc biệt là ý thức về thực hiện pháp luật đang ở mức đáng lo ngại. 

Đề tài của tôi sẽ góp phần khắc phục những hạn chế và thực trạng như đã nêu ở trên. 

  Mong muốn của bản thân đó là vừa cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản của mục tiêu bài học, vừa giáo dục cho các em các quy định của PL trong các lĩnh vực của đời sống xã hội-đặc biệt là đối tượng HS lớp 12 lứa tuổi vừa trẻ con, vừa người lớn, sắp phải sống tự lập và chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình. Giúp các em biết phân biệt cái đúng cái sai, hành xử văn minh để không VPPL. Đồng thời đấu tranh, phê phán, tố cáo những hành vi VPPL, biết bảo vệ cái đúng, cái tốt trong xã hội, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh. 

  + Bài 2 môn GDCD 12-là bài học sẽ trang bị cho các em kiến thức về pháp luật, trên cơ sở đó tôi thực hiện tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật nhằm cung cấp, bồi dưỡng, củng cố thêm kiến thức, tạo niềm tin và định hướng hành vi đúng đắn cho các em. Giúp HS liên hệ lí thuyết với thực tiễn tránh sự nhàm chán, nặng nề của môn học, bài học trở nên sinh động hơn, HS học tập tích cực chủ động tham gia vào quá trình học tập.  

+ Đề tài của bản thân tuy không phải là mới. Tuy nhiên, có thể nói rằng, cho đến nay, chưa có một đề tài hay công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống về PBGDPL cho đối tượng là HS lớp 12 tại trường THPT Anh Sơn 2 huyện Anh Sơn. Vì vậy, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài này mang ý nghĩa lí luận

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)