SKKN Thực trạng và một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cá nhân cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT 1-5 trong giai đoạn hiện nay

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Quản lí
Lớp: THPT
Bộ sách:
Lượt xem: 867
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
59
Lượt tải:
11

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Thực trạng và một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cá nhân cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT 1-5 trong giai đoạn hiện nay triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh
2. Nắm vững các nội dung trong công tác tuyên truyền, thuyết phục của cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT 1-5, huyện Nghĩa Đàn 3.3. Tích cực học tập, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trường THPT 1-5, huyện Nghĩa Đàn
4. Nắm vững các quy tắc, phát huy ưu thế của quá trình gặp gỡ trực tiếp các đối tượng tại Trường THPT 1-5, huyện Nghĩa Đàn
5. Tuân thủ và điều chỉnh linh hoạt các bước khi thăm tại nhà
6. Đối với bản thân mỗi cán bộ, giáo viên Trường THPT 1-5, huyện Nghĩa Đàn
7. Đối với bản thân mỗi học sinh trường THPT 1- 5, huyện Nghĩa Đàn
8. Phát huy vai trò của Ban Văn nghệ – TDTT, các tổ chuyên môn trong trường phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thuyết phục thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ với các chủ đề khác nhau

Mô tả sản phẩm

MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

1.1. Lý do chọn đề tài 

Ông bà ta thường nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, thể hiện môi trường có vai trò quyết định rất lớn đến tính cách và con người của bất kì một ai. Môi trường học tập tốt rất quan trọng và cần thiết đối với sự phát triển bình thường và toàn diện của học sinh. Gần đây, Đảng và Nhà nước, Bộ giáo dục cũng rất quan tâm đến vấn đề này khi ra sức khuyến khích xây dựng các lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc.  Một ngôi trường hạnh phúc ở Việt Nam cần 3 tiêu chí: tình yêu thương, sự an toàn, sự tôn trọng. 

Xây dựng một trường học hạnh phúc sẽ giúp các em học sinh có một môi trường học tập tốt nhất. Các em sẽ cảm thấy vui vẻ và hứng thú với việc đến trường hằng ngày, với những môn học, những bài giảng. Niềm đam mê vào tạo hứng thú trong học tập rất quan trọng đến kết quả học tập của học sinh. Nó giúp các em có thêm động lực, sự chủ động và tích cực, và không ngừng sáng tạo ra những giá trị mới, tiếp thu được những bài học mới. Đồng thời, việc học sinh có hứng thú với môn học sẽ giúp thầy cô có thêm động lực giảng dạy và sáng tạo những phương pháp dạy học mới để các em hứng thú với môn học hơn nữa. 

Xây dựng một trường học hạnh phúc được quyết định bởi 3 chủ thể: nhà trường, phụ huynh và học sinh. Để mọi chủ trương, biện pháp của nhà trường được thực hiện hiệu quả phải kể đến vai trò cực cực to lớn của công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, giáo viên, học sinh nhằm làm cho đông đảo thành phần tham gia tích cực vào hoạt động, có ý thức tham gia vào các hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi khoa học công nghệ, công nghệ thông tin phát triển nhanh như vũ bão với nhiều kênh thông tin lan truyền nhanh, khó kiểm soát như các mạng xã hội zalo, facebook, báo mạng…thì công tác tuyên truyền lại đặc biệt quan trọng. Để công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh đạt kết quả tốt cần nắm vững các yếu tố tâm lý xã hội, thấy rõ những tác động tích cực của nó để phát huy và những tác động tiêu cực của nó để khắc phục. Không thực hiện được điều đó, không tính tới sự chuyển biến về tâm tư, tình cảm của cán bộ giáo viên, học sinh trong quá trình đổi mới, không ngăn chặn được những tác động tiêu cực của những thông tin lạc hậu, trào lưu tư tưởng sai lệch hay hệ tư tưởng trông chờ ỷ lại trong một bộ phận cán bộ, giáo viên và tâm lí thiếu cố gắng của học sinh, không thúc đẩy được tinh thần của các chủ thể trong nhà trường thì chúng ta không thể xây dựng được một môi trường tư tưởng vững mạnh, linh hoạt thì công cuộc xây dựng trường học hạnh phúc không thể thành công. 

Đó chính là lý do chúng tôi chọn đề tài “Thực trạng và một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cá nhân cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT 1-5 trong giai đoạn hiện nay” 

1.2. Mục đích của đề tài 

Đề tài này nghiên cứu về thực trạng và một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cá nhân cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT 1-5 trong giai đoạn hiện nay. Nhằm có một cái nhìn thật sát sao về những giải pháp xây dựng hệ tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong điều kiện dạy học hiện nay. Tiến tới xây dựng các chỉ tiêu để đưa trường THPT 1-5 đạt các tiêu chí của trường học hạnh phúc. 

2. Tổng quan 

2.1. Tổng quan thông tin về vấn đề cần nghiên cứu 

Với những tiếp cận khác nhau, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cá nhân sẽ được hiểu và triển khai theo những cách khác nhau. Các nhà lãnh đạo và quản lý đề xuất các chính sách để thông qua các kỹ năng thuyết phục hoàn thành mục tiêu đề ra, vai trò của cán bộ, giáo viên hết sức quan trọng, đặc biệt là việc thực hiện kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cá nhân để đạt mục tiêu đề ra. Giáo viên thực hiện kỹ năng tuyên truyền thuyết phục thông qua các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục để giáo dục và kết nối kiến thức học đường với thế giới thực, giải quyết các vấn đề thực tiễn, để nâng cao hứng thú, đề hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Học sinh thông qua biện pháp rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục rèn luyện các kỹ năng mềm giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2.2. Phạm vi và đối tượng của đề tài 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cá nhân cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT 1-5 trong giai đoạn hiện nay thông qua nghiên cứu thực tiễn nhà trường. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

a. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 

Nhóm phương pháp này nhằm thu thập các thông tin lý luận để xây dựng cơ sở lý luận của đề tài như: 

– Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập. 

b. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

Nhóm phương pháp này nhằm thu thập các thông tin thực tiễn để xây dựng cơ sở thực tiễn của đề tài như: 

  • Phương pháp điều tra; 
  • Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục; 
  • Phương pháp nghiên cứu các kết quả hoạt động; 
  • Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia; – Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm. 

c. Phương pháp thống kê toán học. 

NỘI DUNG CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, 

THUYẾT PHỤC CÁ NHÂN 

1.1. Những vấn đề chung về tuyên truyền, thuyết phục và kỹ năng tuyên 

truyền, thuyết phục 

1.1.1. Một số khái niệm liên quan 

1.1.1.1. Khái niệm tuyên truyền  

Hiện nay, có nhiều định nghĩa và cách hiểu khác nhau về khái niệm “tuyên truyền”.  

Theo nghĩa rộng, Tuyên truyền là hoạt động truyền bá những kiến thức, giá trị tinh thần đến đối tượng, nhằm mục đích cảm hóa, thuyết phục, biến những kiến thức, giá trị tinh thần đó thành nhận thức, niềm tin, thúc đẩy đối tượng hành động theo những định hướng và nhằm mục tiêu nhất định. 

Theo nghĩa hẹp, Tuyên truyền là hoạt động truyền bá những quan điểm lý luận và đường lối chiến lược, sách lược nhằm xây dựng cho quần chúng thế giới quan, nhân sinh quan nhất định và thuyết phục quân chúng hành động phù hợp với thế giới quan, nhân sinh quan ấy. 

1.1.1.2. Khái niệm thuyết phục  

Theo Từ điển Tiếng Việt, thuyết phục là làm cho bản thân người ta thấy đúng, hay mà tin theo, làm theo. Với cách hiểu như vậy, thuyết phục là một đặc trưng, một mục tiêu cần đạt tới của tuyên truyền. Tuyên truyền phải đạt tới trình độ thuyết phục, phải có sức thuyết phục, cảm hóa đúng thì người ta mới tin và làm theo. 

Như vậy, thuật ngữ thuyết phục được dùng cùng nghĩa với tuyên truyền, nhưng hàm ý nhấn mạnh tính thuyết phục, cảm hóa đối tượng trong quá trình thực hiện. 

1.1.1.3. Khái niệm kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục 

Theo Từ điển tiếng Việt, kỹ năng là khả năng vận dụng kiến thức thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế. Như vậy, Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục là khả năng vận dụng kiến thức, hiểu biết về lĩnh vực này trong thực tiễn tuyên truyền, thuyết phục quần chúng bằng nhiều phương pháp và hình thức khác nhau. 

Tuyên truyền, thuyết phục quần chúng, nếu phải phân chia theo quy mô tác động có tuyên truyền, thuyết phục cá nhân (đối tượng tác động là một cá nhân); tuyên truyền, thuyết phục nhóm (đối tượng tác động là một nhóm người, một tập thể) và tuyên truyền, thuyết phục đại chúng (đối tượng tác động là công chúng rộng rãi trên quy mô toàn xã hội). Ở cấp cơ sở, người lãnh đạo, quản lý thường sử dụng loại hình tuyên truyền, thuyết phục cá nhân và tuyên truyền thuyết phục nhóm để tác động đến đối tượng là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

  1.1.2. Một số kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cá nhân 

1.1.2.1. Kỹ năng gặp gỡ trực tiếp 

  – Khái niệm 

Gặp gỡ trực tiếp là quá trình mà cán bộ lãnh đạo, quản lý trực tiếp gặp mặt một đối tượng để tuyên truyền, vận động, thuyết phục về một vấn đề nào đó. 

 Gặp gỡ trực tiếp là một trong những phương thức có hiệu quả, có tác động rất lớn trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục từng người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

  – Ưu điểm  

 + Là giao tiếp trực tiếp nên thông tin được trao đổi, bàn bạc, tranh luận kỹ lưỡng để đi đến chấp nhận hay không chấp nhập, đồng tình hay không đồng tình. 

 + Có thể vận dụng các yếu tố kỹ thuật của loại hình giao tiếp này như ngôn ngữ, cử chỉ, điệu bộ và các thủ thuật tâm lý để tạo ra hiệu quả tác động lớn. 

  + Thông tin phản hồi, kết quả gặp gỡ thể hiện ngay. 

 + Do nội dung giao tiếp bộc lộ trực tiếp ngay nên mức độ sâu sắc, mức độ chính xác, chín chắn của thông tin có phần bị hạn chế. 

Hạn chế 

+ Với những người mà khả năng tự kiềm chế kém, thiếu linh hoạt, mức độ phản ứng đối với các tình huống giao tiếp thiếu nhanh nhạy, sức cảm hoá đối tượng kém thì hiệu quả tuyên truyền, vận động thường không cao. 

  + Kết quả không lưu lại thành văn bản. 

–  Một số quy tắc trong gặp gỡ trực tiếp 

 + Trước khi gặp gỡ cần chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu nắm vững những thông tin cần thiết về đối tượng và lập kế hoạch tiếp cận với đối tượng để cuộc trao đổi có hiệu quả.  

 + Bắt đầu quá trình gặp gỡ không nên nêu ra những vấn đề hóc búa, nhạy cảm. Một cán bộ lãnh đạo, quản lý có kinh nghiệm, am hiểu về tâm lý, có kỹ năng giao tiếp thường bắt đầu cuộc gặp gỡ với đối tượng từ những vấn đề đơn giản, vấn đề mà đối tượng thích thú, dễ chấp nhận, dễ giải quyết. Nếu bắt đầu ngay vào những điểm đối lập thì sự ngăn cách, bất đồng sẽ ngày càng lớn. 

 + Khi xuất hiện các quan điểm đối lập phải phân ra mức độ và tính chất khác nhau để có đối sách tương ứng. Phải biết họ phản đối hoàn toàn hay chỉ phản đối một khía cạnh, một phần, một vấn đề; phản đối quyết liệt, gay gắt hay qua loa. Phải biết khai thác các quan điểm tương đồng và mở rộng dẫn sự tương đồng đó, hạn chế đến mức tối đa sự phản đối. Có thể chia nhỏ vấn đề phản đối thành những vấn đề nhỏ hơn để thuyết phục dần. 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)