SKKN Giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy BSVHDT cho HS trường THPT Con Cuông thông qua hoạt động TNST gắn với môn Ngữ văn

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Ngữ Văn
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 1167
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
66
Lượt tải:
4

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy BSVHDT cho HS trường THPT Con Cuông thông qua hoạt động TNST gắn với môn Ngữ văn” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Lựa chọn hình thức, chủ đề TNST
2. Lập kế hoạch TNST
3. Tiến hành hoạt động TNST theo kế hoạch
4. Tổ chức cho HS báo cáo kết quả, rút kinh nghiệm, khen thưởng

Mô tả sản phẩm

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1. Lí do chọn đề tài 

     Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là xu hướng đã, đang và sẽ diễn ra ngày càng mạnh mẽ trong thế giới ngày nay của chúng ta. Toàn cầu hoá thâm nhập tới hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống, từ kinh tế, chính trị, giáo dục cho tới xã hội, đời sống của mỗi người. Toàn cầu hoá thúc đẩy sự hội nhập và mang tới nhiều cơ hội phát triển KTXH, nhưng cũng tạo ra những thách thức vô cùng to lớn, có thể có những ảnh hưởng tiêu cực khó lường đối với vấn đề bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa riêng biệt, độc đáo, có tính truyền thống của mỗi dân tộc, quốc gia trong bối cảnh và đặc điểm mới của thế giới hiện đại. 

Đáng chú ý, sự phát triển chóng mặt của toàn cầu hoá, đặc biệt là công nghệ 4.0, đã tạo cơ hội thuận lợi trong việc tương tác xã hội, giao thoa văn hoá đối với lớp trẻ ngày nay. Trong khi đó nhận thức và tâm lý của thế hệ này thường thích mới mẻ, hiện đại, thích sự thể hiện bóng bẩy bên ngoài mà không chú trọng tới giá trị cốt lõi bên trong. Đây chính là một thách thức to lớn cho việc bảo tồn bản sắc văn hoá (BSVH) của từng dân tộc trước xu thế hội nhập. Từ đó, đặt ra một yêu cầu bức thiết cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc cần phải đưa ra các chính sách phù hợp, hiệu qủa trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (BSVHDT) trong quá trình phát triển.  

Việc giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy BSVHDT cho học sinh (HS) có ý nghĩa và chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong nhà trường. 

Con Cuông là huyện miền núi vùng cao biên giới thuộc miền Tây của tỉnh Nghệ An, là địa bàn cư trú lâu đời của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Trong quá trình sinh sống, các tộc người đã làm nên đặc trưng văn hóa mang đậm bản sắc tộc người, góp phần làm phong phú thêm VHDT xứ Nghệ. Từ đó đến nay, Con Cuông vẫn còn lưu giữ trong lòng những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, chứa đựng nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ và tâm hồn của cộng đồng cư dân Thái, Kinh, tộc người Đan Lai chung sống bao đời nay trên đất Con Cuông. 

Trường THPT Con Cuông là trường học có số lượng HS với nhiều dân tộc khác nhau, nhiều nét đặc thù riêng. Ngày nay, HS có điều kiện tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, trong đó có những nền văn hóa mới có sức hút mạnh mẽ, nhất là đối với HS dân tộc thiểu số. Điều này làm cho các em dễ xa rời nền văn hóa truyền thống, nhất là văn hóa của dân tộc thiểu số các em, làm cho một bộ phận không nhỏ các em không còn yêu thích, quý trọng truyền thống văn hóa của dân tộc mình, thậm chí muốn rũ bỏ để tiếp cận văn hóa hiện đại, BSVH tộc người đứng trước nguy cơ bị lãng quên. Vì vây, vấn đề đặt ra là cần phải tìm những cách thức để nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy BSVHDT cho HS. Vấn đề này chưa có tác giả nào nghiên cứu chi tiết và đưa ra những giải pháp cụ thể. 

Việc giáo dục ý thức bảo tồn, phát huy BSVHDT trong nhà trường THPT nói chung, trường THPT Con Cuông nói riêng đã được thực hiện, nhưng nhìn chung chưa toàn diện và hiệu quả. Chúng tôi nhận thấy một số giáo viên (GV) còn chưa chú trọng nhiều về giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy BSVHDT cho HS, ngay cả đối với GV bộ môn Ngữ văn, bộ môn vốn có rất nhiều lợi thế trong việc giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy BSVHDT cho các em, do đó nhận thức của các em về vấn đề này còn nhiều hạn chế. Thậm chí còn có tình trạng HS cho rằng đó là trách nhiệm của chính quyền hoặc của người lớn. Thực trạng đó đã làm cho BSVHDT dần mai một.  

Nhằm giúp cho HS nhìn nhận sâu sắc và có thái độ, hành vi đúng đắn trước vấn đề bảo tồn và phát huy BSVHDT của địa phương nơi các em đang sinh sống, cũng như việc tìm hiểu tích lũy kiến thức và nâng cao chất lượng dạy học ngữ văn trong bối cảnh đổi mới nền giáo dục nước nhà, chúng tôi đã suy nghĩ, tìm tòi và mạnh dạn chọn đề tài “Giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy BSVHDT cho HS trường THPT Con Cuông thông qua hoạt động TNST gắn với môn Ngữ văn” để viết sáng kiến kinh nghiệm. 

1.2. Lịch sử nghiên cứu Trên thực tế, đã có không ít các tài liệu liên quan, như các bài viết mang tính nghiên cứu riêng, các tham luận hội thảo, các đề tài luận văn, các SKKN…Riêng về vấn đề trải nghiệm sáng tạo (TNST), nghiên cứu về BSVHDT và giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy BSVHDT bản thân tôi đã sưu tầm được một số tài liệu sau: Huỳnh Công Bá, (2008), Cội nguồn và văn hóa dân tộc Việt Nam, nhà xuất bản Thuận Hóa; Phan Ngọc (2010), Văn hóa dân tộc Việt Nam, nhà xuất bản văn học; Trần Quang Phúc 

(2010), Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nhà xuất bản lao động xã hội.; Đinh Thị Kim Thoa (2015), Tài liệu tập huấn kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường Trung học

Chương trình phát triển GV Trung học của Bộ GD& ĐT; Di sản văn hóa Con Cuông (2020), nhà xuất bản Nghệ An; SKKN Giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường THPT (trên địa chỉ https://sangkienkinhnghiem.org); SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT (trên địa chỉ https://thpt-tranhungdao.namdinh.edu.vn) … 

Kết quả nghiên cứu của các tác giả được đề cập ở phạm vi rộng lớn 

và mang tính bao quát. Riêng vấn đề giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy 

BSVHDT cho HS trường THPT đã được đề cập đến trong một số bài viết trên một số trang web, SKKN nhưng chưa cụ thể; và việc giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy BSVHDT thông qua hoạt động TNST gắn với môn Ngữ văn đang là vấn đề còn mới mẻ. 

Con Cuông là vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa, đậm đà BSDT, hiện là địa bàn cư trú lâu đời của cộng đồng các dân tộc thiểu số như Thái (chiếm hơn 70% dân số huyện), tộc người Đan Lai, Kinh, Hoa, Nùng… Những di tích lịch sử – văn hóa, các hoạt động lễ hội, phong tục tập quán, kho tàng ngữ văn dân gian nơi đây… phản ánh sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, các cuộc đấu tranh, cải tạo thiên nhiên dựng bản, lập mường, tổ chức xã hội của các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An. Tuy nhiên, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Con Cuông, đặc biệt là kho tàng ngữ văn dân gian vô cùng phong phú nhưng chưa được nhiều người biết đến nhất là thế hệ trẻ. Vì vậy, những giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một bởi công tác giáo dục cho thế hệ trẻ chưa được chú trọng đúng mức.  

Kế thừa các thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học, đồng thời thực hiện mục tiêu giáo dục tích cực hóa hoạt động nhận thức cho HS, giúp các em phát triển các năng lực và có hành vi đúng đắn trước vấn đề bảo tồn và phát huy BSVHDT, chúng tôi đã chọn đề tài “Giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy BSVHDT cho HS trường THPT Con Cuông thông qua hoạt động TNST gắn với môn Ngữ văn”.  

1.3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

1.3.1. Mục đích 

 • Giáo dục HS nhận thức được ý nghĩa của BSVHDT cho HS THPT. 
 • Góp phần giáo dục HS nâng cao nhận thức, phát triển năng lực, hình thành thái độ và hành vi đúng đắn trong việc bảo tồn và phát huy BSVHDT 
 • Góp phần rèn luyện kĩ năng thu thập, xử lí và tổng hợp thông tin; kĩ năng làm việc nhóm cho HS. 

1.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của nội dung giáo dục BSVHDT thông qua hoạt động TNST để tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS trong học tập môn Ngữ văn gắn với địa phương. 
 • Sử dụng các phương pháp, hình thức dạy học phù hợp để tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS trong vấn đề bảo tồn và phát huy BSVHDT. 
 • Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi của đề tài. 
 • Đưa ra được các kết luận và kiến nghị.  

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

1.4.1. Đối tượng 

 • GV tham gia giảng dạy môn Ngữ văn ở trường THPT 
 • HS THPT trong việc bồi dưỡng ý thức bảo tồn và phát huy BSVHDT thông qua việc tham gia các hoạt động TNST. 

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 • Kiến thức: Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy BSVHDT thông qua việc tổ chức hoạt động TNST cho HS ở trường THPT. 
 • Không gian: Tổ chức cho HS thực nghiệm tại một số địa điểm trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An  – Thời gian thực hiện: Năm học 2021 – 2022. 

1.5. Phương pháp nghiên cứu 

1.5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết  

Phương pháp lí thuyết là phương pháp thu thập thông tin thông qua đọc sách báo, tài liệu nhằm mục đích tìm chọn những khái niệm và tư tưởng cơ bản là cơ sở lí luận của đề tài, hình thành giả thuyết khoa học, dự đoán những thuộc tính của đối tượng nghiên cứu xây dựng những mô hình lí thuyết hay thực nghiệm ban đầu. 

 • Phương pháp phân tích, tổng hợp: Đọc các tài liệu liên quan đến đề tài để chọn lọc những kiến thức cơ bản phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài.  
 • Phương pháp hệ thống hóa: Nghiên cứu các tài liệu, phân chia thành những mục theo mục đích mà mình nghiên cứu.  
 • Phương pháp so sánh, đối chiếu: Tiến hành so sánh, đối chiếu các tài liệu và các nội dung, hoạt động có liên quan để phục vụ cho quá trình nghiên cứu.  

1.5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

 • Phương pháp quan sát: Quan sát thực trạng tổ chức các hoạt động TNST ở trường THPT. Từ thực tế đó rút ra được những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được của việc tổ chức hoạt động TNST trong dạy học trên lớp môn Ngữ văn.  
 • Phương pháp điều tra: Đây là phương pháp khảo sát một nhóm đối tượng trên diện rộng nhằm phát hiện các quy luật phân bố, trình độ phát triển, đặc điểm của đối tượng nghiên cứu. Kết quả của phương pháp điều tra là những thông tin quan trọng về đối tượng nghiên cứu làm cơ sở thực tiễn để đề xuất các giải pháp. Phương pháp này được thực hiện nhằm thu thập thông tin về thực trạng tổ chức hoạt động TNST trong nhà trường THPT.  
 • Phương pháp chuyên gia: Tổ chức thảo luận chuyên đề để lấy ý kiến các chuyên gia về một số kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Tìm hiểu những nội dung chuyên sâu, có độ chính xác cao để phục vụ cho đề tài. Phương pháp cũng được sử dụng để đánh giá tính khả thi của việc tổ chức hoạt động TNST khi tổ chức thực nghiệm.  
 • Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

12
Lịch
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

Quản lý
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)