Logo Kiến Edu

SKKN Khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến môn tin học cấp thpt

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Tin học
Lớp: 10,11
Bộ sách:
Lượt xem: 833
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
18
Lượt tải:
12

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến môn tin học cấp thpt triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1.Kế hoạch bài dạy trực tuyến
1.1.Quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy
1.2.Cấu trúc của kế hoạch bài dạy
1.3.Thiết kế một số kế hoạch bài dạy trực tuyến
1.3.1.Kế hoạch bài dạy 1
1.3.2.Kế hoạch bài dạy 2

Mô tả sản phẩm

PHẦN I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang tác động tới tất cả các mặt của đời sống xã hội, nó thúc đẩy kinh tế phát triển cũng như góp phần nâng cao sự hiểu biết của con người trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nhận thấy tầm quan trọng, tác dụng to lớn của CNTT, ngày 25/01/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 117/QĐ-TTG phê duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lí và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến 2025”.
Trong những năm gần đây việc ứng dụng CNTT đã rất phổ biến ở Việt Nam. Cùng với sự đi lên của xã hội, ngành giáo dục cũng mạnh dạn đưa ứng dụng CNTT vào dạy học. CNTT là phương tiện để giúp chúng ta tiến tới một “Xã hội học tập”.
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ giáo dục và Sở giáo dục đào tạo Nghệ An, nhận thức được rằng việc ứng dụng CNTT phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học là một trong những hướng tích cực nhất, hiệu quả nhất trong việc đổi mới phương pháp dạy học, trường chúng tôi đã áp dụng CNTT trong chương trình dạy học và đạt được một số hiệu quả nhất định. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam, ngành giáo dục cũng chịu ảnh hưởng không hề nhỏ: Việc dạy học có thể bị gián đoạn hoặc bị động. Điều đó đặt ra nhu cầu cấp bách cho ngành giáo dục nói chung và ngành giáo dục Nghệ An nói riêng là tìm ra phương pháp học tập hiệu quả, phù hợp với tình tình thực tế. Khi học sinh chưa thể quay lại trường để học trực tiếp được, thì lựa chọn hình thức dạy học trực tuyến hay kết hợp cả dạy học trực tuyến và dạy học trực tiếp là một lựa chọn phù hợp, giúp nhà trường duy trì nề nếp học tập, tạo điều kiện cho học sinh hình thành, phát triển năng lực tự chủ, tự học…Đồng nghĩa với việc lựa chọn hình thức dạy học trực tuyến là những thách thức mới cũng được đặt ra cho giáo viên: Làm thế nào để giờ học diễn ra thoải mái, nhẹ nhàng? Để học sinh hứng thú, chủ động trong quá trình học tập? Để học sinh được trao đổi, thảo luận nhóm hiệu quả? Để giáo viên có thể theo dõi, nắm bắt, đánh giá được tình hình học tập của học sinh và có những hỗ trợ, thúc đẩy kịp thời? Việc tiếp cận CNTT, đặc biệt là dạy học trực tuyến qua các nền tảng hỗ trợ giúp cho giáo viên và học sinh tiếp cận thông tin đa chiều, rút ngắn khoảng cách, thu hẹp mọi không gian, tiết kiệm tối ưu về thời gian. Từ đó học sinh phát triển nhanh hơn về kiến thức, nhận thức và tư duy, cơ hội phát huy khả năng sáng tạo, phát triển năng lực của bản thân, hình thành các kĩ năng cần thiết để chủ động, tích cực hơn trong học tập và rèn luyện, vững bước hơn trên con đường đi tới tương lai. Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi lựa chọn, nghiên cứu và áp dụng đề tài: “Khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến môn tin học cấp THPT” với mục đích nâng cao chất lượng dạy học của bản thân, từ đó đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện của ngành giáo dục nước nhà.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục tiêu
Nghiên cứu, xây dựng đề tài “Khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến môn tin học cấp THPT”, nhằm nâng cao sự liên hệ giữa lý thuyết với thực tiễn, thực hiện hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học. Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo, tạo tính hứng thú trong học tập, góp phần hình thành một số phẩm chất năng lực của học sinh; góp phần thực hiện giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng, cung cấp nhân lực trực tiếp cho địa phương.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu đề tài giải quyết các vấn đề sau:
– Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn của dạy học ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến.
– Thiết kế tiến trình dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh kết hợp với việc “Khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến môn tin học cấp THPT”
– Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại đơn vị công tác và các đơn vị khác.
– Khảo sát kết quả thử nghiệm đề tài thông qua lấy ý kiến của đồng nghiệp và học sinh.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu áp dụng cho học sinh khối 10,11 tại đơn vị công tác trong năm học 2021 – 2022.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi và khả năng nhân rộng cho tất cả các đối tượng học sinh, áp dụng cho dạy học đại trà ở tất cả các trường THPT, góp phần phân luồng học sinh sau THPT.
4. Phương pháp nghiên cứu
Ở đề tài này tôi đã thực hiện các phương pháp như sau:
+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu
– Nghiên cứu các công trình khoa học, các bài báo, các tài liệu bồi dưỡng liên quan đến dạy học trực tuyến; liên quan đến xây dựng kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực của học sinh THPT.
– Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình và kiến thức các bài “Định dạng văn bản’’, “Cấu trúc lặp” trong chương trình tin học 10,11 THPT.
+ Phương pháp thống kê
Thu thập và thống kê số liệu từ kết quả của tất cả các lần tiến hành thực nghiệm sau đó xử lý số liệu.
+ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Tin học THPT, từ đó đề xuất vấn đề cần nghiên cứu.
+ Phương pháp thực nghiệm sư phạm
Để kiểm tra tính khách quan, thực tiễn của đề tài, chúng tôi tiến hành dạy thực nghiệm ở các trường: THPT Quỳnh Lưu 1, THPT Quỳnh Lưu 2, THPT Quỳnh Lưu 3. Kết quả thực nghiệm được đánh giá qua kết quả phiếu điều tra.
5. Những đóng góp của đề tài
Qua quá trình điều tra và thực nghiệm sư phạm chúng tôi thấy đề tài của nhóm mình đã có những đóng góp sau:
– Đề tài đã giới thiệu được chức năng và cách sử dụng của các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến như: Zoom, Padlet, Quizizz. Kết quả của đề tài có thể áp dụng cho việc giảng dạy của giáo viên và là tài liệu tham khảo để giáo viên có thể xây dựng, thiết kế, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến cũng như hỗ trợ trong quá trình dạy học trực tiếp.
– Xây dựng được kế hoạch bài dạy trực tuyến theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh:
Kế hoạch bài dạy 1: Bài:“Định dạng văn bản”
Kế hoạch bài dạy 2: Bài: “Cấu trúc lặp” – Đề tài có thể áp dụng cho tất cả các trường THPT.
6. Cấu trúc của đề tài:
Đề tài này gồm 03 phần chính: Phần I. Mở đầu
Phần II. Nội dung
Phần III. Kết luận và kiến nghị

PHẦN II. NỘI DUNG
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lí luận
1.1. Công nghệ thông tin là gì?
Ở Việt Nam: Khái niệm CNTT được hiểu và định nghĩa trong nghị quyết Chính phủ 49/CP kí ngày 04/08/1993: Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại – chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông – nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội.
1.2. Vai trò công nghệ thông tin trong dạy học
– Giúp hoạt động giáo dục đạt hiệu quả cao hơn
Sự ra đời của công nghệ thông tin là sự tích hợp đồng thời các tiến bộ về công nghệ và tổ chức thông tin, đem đến nhiều ảnh hưởng tích cực cho sự phát triển của giáo dục.
Công nghệ thông tin và đặc biệt là sự phát triển của internet mở ra một kho kiến thức vô cùng đa dạng và phong phú, hỗ trợ cho người học và người dạy để tìm hiểu kiến thức một cách nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả.
– Thúc đẩy giáo dục mở
Công nghệ thông tin thúc đẩy một nền giáo dục mở, giúp con người tiếp cận thông tin đa chiều, rút ngắn khoảng cách, thu hẹp mọi không gian, tiết kiệm tối ưu về thời gian. Từ đó con người phát triển nhanh hơn về kiến thức, nhận thức và tư duy.
Chương trình giáo dục mở giúp con người trao đổi và tìm kiếm kiến thức một cách hiệu quả. Đi kèm với giáo dục mở là tài nguyên học liệu mở, giúp người học, người dạy kết nối với kiến thức hiệu quả dù họ ở đâu và trong khoảng thời gian nào. Tài nguyên học liệu mở là một xu hướng phát triển tất yếu của nền giáo dục hiện đại.
– Kiến thức đa dạng và được cập nhật thường xuyên
Nếu như trước đây, việc tiếp thu kiến thức được cung cấp từ sách vở và giáo viên thì hiện nay, nguồn kiến thức đa dạng này được cung cấp trực tuyến qua kết nối internet.
Đổi mới giáo dục phải chuyển nền giáo dục từ chủ yếu là truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học, bằng cách giúp người học phương pháp tiếp cận và cách tự học, cách giải quyết vấn đề. Việc truyền thụ, cung cấp kiến thức, dần dần sẽ do công nghệ thông tin đảm nhận, giải phóng người thầy khỏi sự thiếu hụt thời gian, để người thầy có thể tập trung giúp học sinh phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề, tổ chức các hoạt động học tập gắn với thực tiễn nhằm phát triển năng lực của học sinh.
– Tạo không gian và thời gian học linh động
Công nghệ thông tin tạo điều kiện cho người học có thể học tập và tiếp thu kiến thức một cách linh động và thuận tiện. Mọi người có thể tự học ở mọi lúc, mọi nơi, có thể tham gia thảo luận một vấn đề mà mỗi người đang ở cách xa nhau, góp phần tạo ra xã hội học tập mà ở đó, người học có thể học tập suốt đời.
Bên cạnh đó, với sự thuận tiện cho việc học ở mọi lúc mọi nơi, công nghệ thông tin sẽ tạo cơ hội cho người học có thể lựa chọn những vấn đề mà mình ưa thích, phù hợp với năng khiếu của mỗi người, từ đó mà phát triển theo thế mạnh của từng người. Chính điều đó sẽ thúc đẩy sự phát triển của các tài năng.
1.3. Vai trò công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến
– Công nghệ giúp truy cập tức thời tới các nguồn tri thức
Từ tri thức phổ thông đến tri thức học thuật đều có thể dễ dàng tìm kiếm và áp dụng trong quy trình giảng dạy thông qua các hệ thống tra cứu của thư viện, các công cụ tìm kiếm như Google Search, Google Scholars, Google books các cơ sở dữ liệu học thuật Scopus, các mạng xã hội Acadamy, Resarch Gates…
– Công nghệ phù hợp, hấp dẫn và gắn kết người học
Các thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh đều là những công cụ mà người học có thể sử dụng ở nhà thông qua các ứng dụng. Do đó người học sẽ thoải mái và tích cực hơn khi dùng các công cụ này để kết nối với bạn học, thầy cô và nhà trường. Sử dụng công nghệ trong lớp học giúp người học dễ dàng biểu thị mối quan tâm, sự chú ý, những mong đợi và thái độ tích cực với việc học.
– Công nghệ giúp người học linh hoạt và thích ứng nhanh trong công việc tương
lai
Tính linh hoạt và di động đang là một đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn thực hành nghề nghiệp. Học sinh sử dụng công nghệ trong lớp học sẽ thích ứng nhanh với việc sử dụng công cụ đó khi đi làm. Không chỉ dừng ở kỹ năng số, người học được rèn luyện kỹ năng mềm, tư duy phản biện, khả năng nghiên cứu độc lập và thành thạo khi phối hợp sử dụng các công nghệ khác nhau. – Công nghệ giúp tạo lập môi trường học tập tích hợp
Việc sử dụng giáo trình điện tử, tổ chức thi và nộp bài trực tuyến giúp giảm chi phí cho việc in ấn và mua học liệu giấy. Ngoài ra, người học thực sự thích thú việc học đồng thời cả trực tuyến trên mạng và trực tiếp trên lớp. Bên cạnh đó các công cụ công nghệ sẵn có giúp giáo viên tổ chức giờ học một cách thân thiện, vui vẻ và hiệu quả.

2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Vài nét về thực trạng dạy học trực tuyến ở các trường THPT trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và xu hướng phát triển ngày càng nhanh của công nghệ, ngành GD và ĐT xác định việc dạy học trực tuyến không còn là giải pháp tạm thời mà là xu thế tất yếu trong chuyển đổi số. Được sự quan tâm chỉ đạo của ngành, của các cơ sở GD&ĐT, các trường học trong tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Quỳnh Lưu nói riêng đã chủ động, linh hoạt áp dụng các các biện pháp như: Sử dụng phối kết hợp các hình thức dạy học trong bối cảnh hợp lí như: dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến, hay dạy trực tiếp kết hợp với trực tuyến…; tổ chức tập huấn, khuyến khích giáo viên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội, các ứng dụng trên nền tảng số để hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức cho HS học tập tại lớp cũng như tại nhà, đặc biệt là những học sinh đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh. Phần lớn GV ở các trường đã nhận thức được việc cần phải đổi mới, thay đổi phương pháp dạy học phù hợp với bối cảnh lịch sử và tình hình dịch bệnh. Nhiều GV đã khai thác và sử dụng các công cụ dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong quá trình học tập như: Sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để trao đổi; thiết kế các bài Elearning; sử dụng một số công cụ kiểm tra đánh giá học sinh như phần mềm Azota… đã bước đầu mang lại hiệu quả. Những thay đổi đó nhằm đảm bảo việc dạy học diễn ra xuyên suốt với phương châm ‘‘tạm dừng đến trường không dừng học”.
Tuy nhiên, việc dạy – học trực tuyến không phải là công việc được thực hiện thường xuyên. Vì thế khi dịch Covid bùng phát, GV còn lúng túng về kĩ thuật thực hiện. Có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu vẫn là khả năng ứng dụng CNTT vào dạy học ở nhiều GV còn hạn chế, việc sử dụng các phần mềm học trực tuyến chưa thông thạo dẫn đến thực hiện chưa hiệu quả. Hơn nữa đa phần GV đã quen với không gian trực tiếp trước học trò, nay đứng trong không gian trực tuyến để giảng bài, nhiều thầy cô còn lúng túng khi triển khai bài giảng. Trong dạy và học thì sự tương tác giữa GV và HS là yếu tố rất quan trọng. Nếu ở bài giảng trên lớp, sự tương tác được phát huy hiệu quả thì học trực tuyến, GV chủ yếu thực hiện bài giảng một chiều, HS tiếp nhận qua mạng, qua các phương tiện, sự tương tác giữa cô và trò ít đi dẫn đến HS không tích cực mà còn thụ động, nhiều em không tập trung, làm việc riêng trong giờ học. Ngoài ra, học tập trên không gian mạng thì việc thu thập thông tin HS cũng hạn chế hơn, dẫn tới GV khó nắm bắt, theo dõi quá trình học tập của từng học sinh nên chưa có những động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời.
Thực trạng trên đã đặt ra một yêu cầu bức thiết cho môn Tin học nói riêng và các môn học khác ở trường phổ thông nói chung là phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, hình thức và phương pháp dạy học, đặc biệt là việc khai thác có hiệu công nghệ số để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng đòi hỏi của đất nước hiện nay cũng như xu hướng của thế giới.
2.2. Điều tra, khảo sát
Để nắm rõ hơn thực trạng của vấn đề mà đề tài tập trung nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành điều tra, khảo sát HS và GV ở một số trường THPT trên địa bàn.
* Nội dung khảo sát
Về phía GV: Nhận thức và thái độ đối với việc khai thác các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến; thực tiễn việc sử dụng các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến ở trường THPT.
Về phía HS: Mức độ hứng thú của HS khi học môn Tin học nói chung và học môn Tin học trên nền tảng trực tuyến nói riêng, nguyện vọng được trao đổi, thảo luận nhóm trên không gian mạng, mức độ hứng thú được tham gia vào các dự án học tập.
* Đối tượng, thời gian khảo sát: 20 GV dạy môn Tin học và 200 HS ở một số trường THPT trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu là: THPT Quỳnh Lưu 2, THPT Quỳnh Lưu 3, THPT Quỳnh Lưu 4, THPT Nguyễn Đức Mậu. Việc khảo sát được tiến hành vào đầu năm học 2021 – 2022:
TT Trường Số GV được khảo sát Số HS được khảo sát
1 THPT Quỳnh Lưu 1 5 40
2 THPT Quỳnh Lưu 2 4 40
3 THPT Quỳnh Lưu 3 4 40
4 THPT Nguyễn Đức Mậu 3 40
5 THPT Quỳnh Lưu 4 4 40
* Phương pháp khảo sát: Phát phiếu điều tra khảo sát cho GV (Phụ lục 1.1) và HS (Phụ lục 1.2); trao đổi, phỏng vấn trực tiếp một số GV và HS.
* Kết quả khảo sát:
Về phía GV:
– 100% GV được khảo sát đều cho rằng cần thiết đổi mới phương pháp dạy học với việc khai thác và ứng dụng các công cụ hỗ trợ trong dạy học trực tuyến.
– 10% GV (2/20) thường xuyên sử dụng các công cụ giao nạp bài, kiểm tra đánh giá, tổ chức hoạt động nhóm trong quá trình dạy học trực tuyến.
– 40% GV (6/20) thỉnh thoảng sử dụng.
– 50% GV (12/20) hiếm khi sử dụng các phương pháp, hình thức dạy học trên.
Về khó khăn trong việc khai thác và sử dụng các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến, phần lớn GV được hỏi đều nhất trí với những nội dung như: Do yêu cầu đảm bảo tiến độ chương trình; cả GV và HS còn nhiều lúng túng trong quá trình thực hiện.
* Về phía HS:
– 60% HS (120/200) được khảo sát yêu thích và có hứng thú với Tin học
– 10% HS được khảo sát (120/200) có hứng thú học tập môn tin học trên nền tảng trực tuyến.
– 82% HS (164/200) cho rằng việc học tập môn Tin học trên nền tảng trực tuyến nhàm chán và đơn điệu.
– 95% HS (190/200) có hứng thú tham gia sử dụng các công cụ thảo luận, kiểm tra trực tuyến.
Kết quả này cho thấy việc đổi mới dạy học Tin học nói chung và dạy học Tin học trên nền tảng trực tuyến nói riêng ở trường THPT là hết sức cấp thiết. GV và HS hứng thú với những phương pháp mới trong dạy học trực tuyến song vẫn có nhiều khó khăn, vướng mắc và do dự trong tổ chức thực hiện. Thực tiễn đó là cơ sở để chúng tôi xây dựng và triển khai đề tài trong quá trình dạy học. Việc thực hiện đề tài cũng nhằm góp phần chuẩn bị cho việc dạy học theo chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ áp dụng trong năm tới, đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng học liệu số trong dạy học mà Bộ GD&ĐT đã ban hành.
3. Các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến
3.1. Công cụ hỗ trợ giao nạp bài Padlet
Trong quá trình dạy học trực tuyến, rất nhiều giáo viên bối rối với việc giao bài và quản lý bài của học sinh. Nhiều giáo viên đã sử dụng các cách thức giao nạp bài qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook. Ưu điểm của các cách thức đó là dễ sử dụng, trả lời nhanh. Tuy nhiên nó cũng có nhiều hạn chế như: Thật khó cho giáo viên trong việc kiểm soát, theo dõi từng học sinh của từng lớp. Nội dung giao nạp không được tổ chức một cách khoa học, dẫn tới nội dung có thể bị trôi hoặc bị các bạn/nhóm khác sao chép,…Để khắc phục hạn chế đó ta có thể sử dụng công cụ Padlet – công cụ hỗ trợ giao nạp bài trực tuyến.
3.1.1. Hướng dẫn sử dụng Padlet dành cho giáo viên
3.1.1.1. Đăng ký tài khoản
Bước 1. Truy cập link: https://padlet.com/
Bước 2. Trên giao diện trang chủ của Padlet, click chọn Sign Up for free để đăng ký tài khoản (miễn phí)

Bước 3. Lựa chọn một trong các cách sau để đăng ký tài khoản: Sử dụng tài khoản Google; Sử dụng tài khoản Microsoft; Sử dụng tài khoản Apple.
Ở đây, chúng tôi sử dụng đăng kí bằng tài khoản Google:

Bước 4. Chọn kiểu gói tài khoản (Chọn kiểu Neon – Miễn phí – Với gói tài khoản miễn phí, chúng ta có thể tạo tối đa 5 Padlet cho 1 tài khoản đăng ký)

Và đây là kết quả sau khi ta đã thực hiện xong 4 bước ở trên:

3.1.1.2. Tạo trang Padlet mới
Bước 1. Trên giao diện của Padlet vừa đăng kí thành công, click chọn Tạo một Padlet để bắt đầu tạo trang Padlet mới.

Bước 2. Chọn kiểu bố cục hiển thị các bài đăng trên trang Padlet bằng cách click Chọn ở dưới bố cục tương ứng. Với mục đích tạo Padlet để giao nạp bài, chúng ta có thể sử dụng bố cục dạng giá

Sau khi chọn xong bố cục định dạng trang Padlet: Đặt tên cho hạng mục, rồi nhấn Lưu; Nếu muốn thêm các hạng mục khác thì click vào Thêm hạng mục và đặt tên cho hạng mục đó.

3.1.1.3. Chỉnh sửa cài đặt mặc định của trang Padlet
Trước khi sử dụng cần chỉnh sửa cài đặt mặc định của trang Padlet (như tên trang, ảnh phông nền, phông chữ, …) sao cho phù hợp với mục đích sử dụng của mỗi cá nhân.
Bước 1. Click chọn biểu tượng cài đặt để mở cài đặt chỉnh sửa.

Bước 2. Thay đổi các thông tin chung cho trang Padlet như: Tiêu đề, mô tả, biểu tượng trang Padlet, địa chỉ liên kết tới trang Padlet (nên đổi tên ngắn gọn, ý nghĩa và dễ nhớ).

Bước 3. Chỉnh sửa cài đặt về các bài viết:
– Quyền tác giả: Trong trường hợp HS gửi bài theo nhóm thì có thể tắt chức năng này, còn trong trường hợp gửi bài cá nhân thì GV nên bật chế độ này để kiểm soát cá nhân nào đã đăng bài.
– Vị trí bài đăng mới: Đầu tiên hoặc cuối cùng
– Bình luận: Bật/tắt chế độ cho phép người xem bình luận về bài đăng
– Các phản ứng: Chấm điểm, chấm sao, bỏ phiếu tán thành hoặc thích bài đăng

Bước 4. Chỉnh sửa cài đặt lọc nội dung: Với các bài đăng được thực hiện ngay trên lớp học thì chúng ta nên tắt yêu cầu phê duyệt, ngược lại với các bài đăng HS thực hiện ở nhà thì chúng ta bật chức năng này lên để đảm bảo các HS không sao chép bài của nhau được.

3.1.1.4. Tạo, chỉnh sửa bài đăng
Sau khi đã tạo xong trang Padlet, chỉnh sửa cài đặt mặc định của trang, tiếp tục tạo các bài đăng trên trang:
Bước 1. Click chọn biểu tượng dấu (+) phía dưới các hạng mục để thêm bài đăng mới cho hạng mục đó.

Bước 2. Nhập tiêu đề bài đăng (1), nhập nội dung bài đăng (2), đính kèm các nội dung vào bài đăng (3). Hoàn thiện và click chọn Xuất bản (4)

Nội dung đính kèm bài đăng có thể là các nội dung sau: Đăng tải tệp từ máy tính, chụp ảnh trực tiếp, đính kèm link, ảnh, video trong máy tìm kiếm…

3.1.1.5. Thay đổi quyền riêng tư
Để giới hạn các nhóm đối tượng có thể truy cập vào Padlet, ta thực hiện các bước sau:
Bước 1. Click chọn Chia sẻ trên thanh công cụ

Bước 3. Nhấn Quay lại/Đóng để hoàn thành
3.1.1.6. Chia sẻ
Để HS có thể truy cập vào Padlet, GV tiến hành chia sẻ bằng các bước sau: Bước 1. Click chọn Chia sẻ trên thanh công cụ

Bước 2. Chọn chế độ chia sẻ
Có thể chia sẻ bằng nhiều cách như: Chia sẻ bằng mã QR code, chia sẻ bằng cách nhúng vào trang web, chia sẻ trực tiếp qua E-mail, chia sẻ trên Facebook, chia sẻ trên Twitter, chia sẻ trên Google Classrom. Thông thường, GV chọn cách “Sao chép liên kết vào clipboard” rồi gửi vào phần chat của Zoom hay nhóm lớp trên Zalo, Facebook…

3.1.2. Hướng dẫn sử dụng Padlet dành cho học sinh
Để sử dụng Padlet, học sinh thực hiện các nội dung sau:
Nội dung 1: Đăng ký tài khoản Padlet
– Mỗi học sinh đăng kí một tài khoản Padlet: Mục đích của việc này là để GV có thể xác định được thông tin HS nào đã đăng bài.
– Cách đăng kí: GV hướng dẫn học sinh đăng kí theo các bước như ở mục 3.1.1.1
Nội dung 2: Truy cập vào Padlet theo đường link giáo viên cung cấp
Nội dung 3: Đăng bài trên Padlet theo các bước:

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

10.11
TIN HỌC
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

10
TIN HỌC
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

10
TIN HỌC
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

10
Tin học
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)