SKKN Sử dụng google form, phần mềm quizizz, blooket thiết kế khung kế hoạch bài dạy tích cực trong dạy học môn tin học nhằm hình thành và phát triển năng lực – phầm chất của học sinh

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Tin học
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 360
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
36
Lượt tải:
8

3.1. Kế hoạch dạy học – giáo án dạy thể nghiệm
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5′)
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu về tệp và tên tệp (10′)
Hoạt động 2. Tìm hiểu về thư mục (10′)
Hoạt động 3. Tìm hiểu về đường dẫn (3′)
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5′)
D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI VÀ MỞ RỘNG (5′)
3.2. Áp dụng dạy học thể nghiệm

Mô tả sản phẩm

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài.
Trong những năm gần đây, những nhà nghiên cứu giáo dục thường quan tâm đến giáo dục 4.0. Con người đã trải qua nhiều cuộc cách mạng về khoa học công nghệ lớn mà mỗi cuộc cách mạng đều có sự thay đổi lớn về bản chất và đột phá về công nghệ. Tính đến nay, con người đã trải qua 3 lần cách mạng công nghiệp và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang là xu thế.
Ngày nay, khi công nghệ số phát triển cùng với Internet ngày càng phổ biến, số lượng HS sử dụng điện thoại di động tăng trưởng một cách chóng mặt. Theo thống kê ở trường THPT Đông Hiếu, toàn trường có trên 95% HS sử dụng điện thoại thông minh. Từ số liệu thống kê đó cho thấy, việc ứng dụng các công nghệ số vào giảng dạy là khả thi. Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều công cụ số ứng dụng trong giảng dạy.
Học tập là quá trình tiếp thu tri thức, rèn luyện kĩ năng, phát huy sáng tạo, trong quá trình đó, HS có trình độ xuất phát và khả năng tiếp nhận khác nhau. Vì vậy, trong dạy học, GV luôn phải chú trọng nguyên tắc dạy học đó là: cách thức tổ chức dạy học phù hợp với các đối tượng HS khác nhau. Tuy nhiên, với thời lượng có hạn và khối lượng kiến thức lớn, GV gặp nhiều khó khăn khi triển khai PPDH trong thời gian lên lớp mà vẫn đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng và phát triển năng lực phẩm chất cho HS.
Để PPDH có hiệu quả, GV cần kiểm tra thường xuyên trước và sau giờ học để nắm được trình độ xuất phát và kết quả học tập của HS so với mục tiêu, từ đó có kế hoạch giảng dạy và hỗ trợ học sinh xây dựng lộ trình học tập phù hợp với trình độ của mình.
Trước thực tế đó, với mong muốn góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề chủ yếu về phương pháp dạy học, công nghệ cần tích hợp trong giảng dạy, đề xuất các công nghệ số tương ứng cho từng mức độ nhận thức; tác động của công nghệ số đến GV và HS. Và sự liên quan của nó với khung kế hoạch bài dạy, tôi đã chọn đề tài: “Sử dụng google form, phần mềm Quizizz, Blooket thiết kế khung kế hoạch bài dạy tích cực trong dạy học môn tin học nhằm hình thành và phát triển năng lực – phẩm chất học sinh ”
2. Mục đích nghiên cứu.
a) Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu lí luận công nghệ số vào đổi mới phương pháp dạy học, thiết kế khung kế hoạch bài dạy tích cực nhằm phát triển phầm chất và năng lực học sinh.
Nghiên cứu chương trình, SGK Tin học hiện hành ở bậc THPT, nhằm tìm cách áp dụng công nghệ tích hợp trong giảng dạy vào thực tiễn dạy học một cách phù hợp.
b) Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu lí luận về đổi mới phương pháp dạy học, công nghệ tích hợp trong giảng dạy như: google form, phần mềm Quizizz, Blooket
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tích hợp tương ứng với từng mức độ nhận thức, khung bài dạy tích cực nhằm hình thành và phát triển năng lực và phầm chất của học sinh.
3. Giá trị của đề tài.
a. Giá trị khoa học:
– Đề tài được thực hiện là sự hiện thực hoá các quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục, là sự hiện thực hoá phương pháp dạy học tích cực.
– Đem đến một cách dạy học đúng đắn, khoa học.   b. Giá trị thực tiễn
– Đem đến một phương pháp dạy học tích cực có tầm vĩ mô gắn với đặc trưng môn học bên cạnh những phương pháp dạy học tích cực hiện nay. Đặc biệt đã góp phần phát huy năng lực HS trong quá trình giảng dạy.
4. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi của đề tài.
– Công nghệ tích hợp trong thiết kế khung kế hoạch bài dạy nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
– Đối tượng khảo sát: Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi khảo sát trên 4 lớp của trường THPT Đông Hiếu, trong đó lớp 10C8, 10C9 (tổng số 86 học sinh) là lớp thực nghiệm và lớp 10C6, 10C10 (tổng số 84 học sinh) là lớp đối chứng.
5. Khả năng áp dụng của đề tài.
a. Khả năng: Đề tài có khả năng áp dụng vào thực tiễn rất cao bởi trong quá trình nghiên cứu đề tài tôi đều dựa vào những tài liệu có cơ sở khoa học.
b. Phạm vi: Đề tài có khả năng ứng dụng rộng rãi cho dạy học các môn học.
c. Cách thức: Đề tài có thể áp dụng một cách đơn giản, dễ dàng cho GV trong quá trình dạy, cho HS trong quá trình học tự  học.
6. Phương pháp nghiên cứu.
a. Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết.
– Đọc các giáo trình chương trình giáo dục phổ thông – chương trình tổng thể môn Tin học; các tài liệu có liên quan đến kế hoạch bài dạy, kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức lớp học hiệu quả, cách sử dụng công nghệ để cá nhân hoá việc học của học sinh.
– Tìm hiểu các phương pháp dạy học tích cực.
– Tìm hiểu một số bài tập thực tế từ cơ bản đến nâng cao. Lựa chọn các bài toán phù hợp với đối tượng học sinh.
b. Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thực nghiệm khoa học
– Dự giờ, tham khảo ý kiến của đồng nghiệp
– Áp dụng đề tài ở một số lớp, kiểm tra đánh giá và lấy kết quả so sánh giữa lớp chưa áp dụng đề tài và lớp sau khi áp dụng đề tài để kiểm tra tính khả thi của đề tài.
II. NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận
1.1 Ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học, giáo dục học sinh THPT
Sự phát triển nhanh chóng của CNTT đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, y tế, và đặc biệt là giáo dục. Việc ứng dụng CNTT trong GD-ĐT đã tạo nên nhiều thành tựu lớn, làm thay đổi phương thức đào tạo truyền thống, thúc đẩy việc học tập nhanh chóng, hiệu quả, tạo hứng thú cho
HS, giúp người học có thể học tập ở mọi nơi, mọi lúc. CNTT là phương tiện để chúng ta tiến tới một xã hội học tập.
Hiện nay, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của HS để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lý và phát triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng HS và nâng cao chất lượng giáo dục (Bộ GDĐT, 2018).
ĐG theo định hướng phát triển năng lực hướng đến sự tiến bộ của HS so với bản thân trong những giai đoạn khác nhau và thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ trong bối cảnh thực, HS sẽ chứng minh được khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng thực hiện của mình cùng với thái độ của bản thân.
Từ đó, có thể thấy rằng ĐG theo định hướng phát triển năng lực – phẩm chất  cung cấp cho HS những thông tin hướng dẫn nhằm điều chỉnh phương pháp học, phát triển các phương pháp tư duy, năng lực nhận thức, nhằm mục đích cao nhất là vì sự tiến bộ của HS trong suốt quá trình học tập. Hoạt động ĐG phải được diễn ra thường xuyên và kịp thời ngay trong quá trình dạy học, từ đó giảm bớt áp lực cho đánh giá tổng kết đồng thời nhờ vậy mà chất lượng môn học được nâng lên. Theo đó, GV phải có các hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy sự tự chủ cho HS; nâng cao ý thức tự giác trong học tập, phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin; tăng cường vai trò định hướng của GV đối với hoạt động học.Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của CNTT, GV hiện nay đã có thể áp dụng nhiều công cụ, phần mềm vào giảng dạy để công việc của mình có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 .
Google Form, Quizizz, Blooket là một trong 100 công cụ hỗ trợ học tập tốt nhất trong năm 2018 và được coi là một trong những công cụ đa năng nhất trên Internet. Những công cụ này giúp GV tạo ra không gian học tập mới để HS có thể tiếp thu, trao đổi, thảo luận, kiểm tra, đánh giá kiến thức trên môi trường Internet mà không mất nhiều thời gian, công sức.
1.2. Một số phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học giáo dục HS THPT
a) Google Form
 Giới thiệu về Google Form
Google Forms (còn gọi là Google Biểu mẫu) là một trong những công cụ đa năng. Công cụ này là một trình quản lí các biểu mẫu thu thập thông tin hoạt động trên nền web. Google Forms của Google cùng với Docs, Sheets và Slides là một phần của bộ công cụ ứng dụng trực tuyến giúp chúng ta có thể hoàn thành công việc của mình trong trình duyệt một cách miễn phí. Giống như Google Docs, Google Forms hoạt động trên Google Drive và truy cập tại địa chỉ:
https://drive.google.com. Một số tính năng nổi bật của Google Forms:
Tính năng tạo biểu mẫu khảo sát: Google Forms cho phép người dùng tạo một biểu mẫu khảo sát với nội dung nhập tùy chọn như: đoạn văn bản đơn thuần, nhiều tùy chọn, chọn có hoặc không, chọn một trong danh sách mẫu dạng mở rộng,… Người sử dụng có thể thiết kế các dạng câu hỏi khác nhau: câu hỏi yêu cầu trả lời dài, trả lời ngắn gọn, câu hỏi trắc nghiệm hai hay nhiều lựa chọn.
Tính năng chia sẻ không giới hạn: với Google Forms người dùng có thể chia sẻ biểu mẫu của mình qua email, mạng xã hội, nhúng vào blog hay website tùy ý.
Tính năng thu thập và xử lí thông tin: thông tin thu thập được khi tiến hành khảo sát sẽ dễ dàng được xuất ra dưới dạng file Excel, biểu đồ và đồ thị.
Tính năng tương tác: là một chi tiết rất quan trọng đối với mỗi trang web hay blog để tạo ra sự tương tác giữa người quản trị với người dùng. Google Forms cho phép chúng ta tiến hành một cuộc khảo sát hoặc nhanh chóng tạo một bảng phân công cho nhóm bằng một biểu mẫu trực tuyến đơn giản. – Lợi ích của việc sử dụng Google Forms trong giảng dạy
Google Forms cũng là một công cụ đánh giá phổ biến dành cho GV trong và ngoài lớp học, đây là một trong 5 công cụ đánh giá HS hiệu quả nhất hiện nay, không có lí do chính đáng nào để không sử dụng Google Forms. Google Forms là một ứng dụng miễn phí tuyệt vời. Cũng như các công cụ web khác, Google Forms mang lại những lợi ích trong giảng dạy như: Tăng chất lượng dạy và học; Dễ dàng truy cập vào một khối lượng lớn thông tin và kiến thức có sẵn, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức; Cho phép truy cập nhanh chóng và kịp thời vào thông tin trong thời gian rất ngắn; Giảm một số chi phí giáo dục lớn; Tạo ra hứng thú học tập cho HS; Tăng cơ hội học tập mọi lúc mọi nơi cho HS; Các nhà giáo dục có thể quản lí việc học tập của HS, đánh giá HS, thu thập thông tin và phản hồi HS kịp thời.
Đối với GV và HS, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là việc chia sẻ tài nguyên, tài liệu học tập qua mạng giúp HS có thể chủ động học tập ở nhà sao cho tiết kiệm chi phí in ấn, photo học liệu. Tài liệu học không chỉ là các bản in chữ viết mà còn là các file ảnh, file âm thanh, hình ảnh, video… Với ứng dụng Google Forms, GV có thể chuyển tất cả những tài liệu này tới HS chỉ bằng một cái click chuột.
– Sử dụng Google Forms trong giảng dạy:
Tạo mẫu:
Bước 1: Để thiết kế một Google Forms (Google Biểu mẫu) trước tiên ta phải đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình, chọn Google Drive trên thanh công cụ như hình dưới đây.

Bước 2: Vào nút “Mới” (Create new) ở bên trái màn hình, chọn Google Biểu mẫu

Bước 3: Chọn tiêu đề. Nhấp vào mẫu không có tiêu đề và đặt tên cho mẫu. Sau đó, nhấn vào mẫu không có tiêu đề ở góc trên cùng bên trái. Có thể thêm các nội dung khác trong phần “Mô tả biểu mẫu”.

Thiết kế nội dung Biểu mẫu: Sau khi tạo được biểu mẫu, trong mẫu này, chúng ta có thể: Thiết kế các loại câu hỏi khác nhau như câu hỏi trắc nghiệm, câu trả lời ngắn gọn, viết đoạn,…; Thêm hình ảnh vào biểu mẫu hoặc câu trả lời; Thêm video/audio trên Youtube; Thay đổi thứ tự các câu hỏi

Cài đặt Biểu mẫu: Nhấp vào “Cài đặt”, ta có thể chọn một trong những tùy chọn sau:
Tùy chọn 1: Cài đặt chung.
Thu thập địa chỉ email
Yêu cầu đăng nhập.
Chỉnh sửa sau khi gửi.
Xem biểu đồ tóm tắt và câu trả lời bằng văn bản.
Tùy chọn 2: Bản trình bày.
Tùy chọn 3: Bài kiểm tra.

Gửi Biểu mẫu: Khi đã sẵn sàng gửi Biểu mẫu của mình, ta có thể gửi qua email, sao chép và dán liên kết, nhúng vào một trang web hoặc chia sẻ liên kết trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Phân tích phản hồi: Nhấp vào nút “Câu trả lời”, ta có thể xem phản hồi trong biểu mẫu; Xem phản hồi trong trang tính; Tải xuống phản hồi

b) Quizizz
 Giới thiệu về Quizizz
Ngày nay Quizizz đã hỗ trợ việc học tập của hàng triệu sinh viên, học sinh của hơn 100 quốc gia trên thế giới. Quizizz là một phần mềm, một ứng dụng trên nền tảng website, có các ứng dụng trên Appstore và CH Play. Quizizz là một phần mềm ứng dụng cho phép GV tạo bài kiểm tra dưới dạng trò chơi trắc nghiệm dễ dàng, miễn phí bằng cách đăng nhập vào trang Quizizz.com, tạo tài khoản và soạn nội dung cho bài kiểm tra. Một số tính năng nổi bật của Quizizz:
Tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức ở các môn học cũng như kiến thức hiểu biết xã hội của học sinh
Quizizz cho phép GV tiếp cận ngân hàng câu hỏi đa dạng hoặc tự tạo lập bộ câu hỏi phù hợp với mục tiêu kiểm tra đánh giá.
Cho phép học sinh trong cùng một lớp có thể tham gia trả lời câu hỏi trên Quizizz vào cùng một thời điểm do thầy cô quy định; hoặc hoàn tất bài kiểm tra vào một thời gian thuận lợi, trước thời hạn thầy cô quy định.
Dễ dàng thông báo ngay kết quả và thứ hạng của những người tham gia trả lời câu hỏi nhằm gia tăng hứng thú học tập cho học sinh
 Lợi ích của việc sử dụng Quizizz trong giảng dạy:
Tổ chức một trò chơi trực tiếp với các câu hỏi trắc nghiệm online trên các thiết bị máy tính cá nhân, máy tính bảng, điện thoại cho học sinh. Sau khi kết thúc trò chơi Quizizz giáo viên chúng ta sẽ có một bảng thống kê khá chi tiết về người chơi HS như: bảng xếp hạng, số câu trả lời đúng, sai…Quý thầy cô có thể sử dụng trò chơi này để khởi động bài học.
Giáo viên có thể kết nối Quizizz với Google Classrooom để chia sẻ câu đố của mình và nhận ngay kết quả trong Google lớp học.
Giáo viên cũng có thể quản lí việc học tập, luyện tập của học với bảng thống kê rất sinh động và đầy đủ trong trang quản trị Quizizz của mình.
 Sử dụng Quizizz trong giảng dạy:
Bước 1. Đăng ký
 Thầy cô truy cập vào đường link: https://quizizz.com/ để đăng ký tài khoản miễn phí. –> Sau đó thầy cô chọn Sign Up để tạo mới 1 tài khoản.

Tại đây thầy cô điền email cá nhân hoặc có thể sử dụng Gmail để đăng ký.

Tiếp đến thầy cô chọn As a Teacher trong màn hình I’m using Quizizz…
Bước 2. Tạo bài kiểm tra
Để tạo 1 bài kiểm tra thì thầy cô bấm vào tạo mới tại trang chủ

Tiếp theo thầy cô nhập tên bài kiểm tra –> chọn môn học cần kiểm tra. –> Next

Thầy cô tiếp tục lựa chọn loại câu hỏi cần sử dụng.

Bước 4. Cài đặt bài kiểm tra
Sau khi hoàn thành các câu hỏi cho bài kiểm tra thầy cô có thể cài đặt một số thông tin thêm cho bài kiểm tra của mình.

Bước 5: Mời HS tham gia bài kiểm tra
Để mời học sinh tham sử dụng Quizizz và gia bài kiểm tra thầy cô có thể bấm chọn bắt đầu một bài kiểm tra trực tiếp hoặc chỉ định bài tập về nhà.

Thầy cô tiếp thục chọn 3 hình thức chơi
Chế độ chơi theo nhóm (thường tổ chức trên lớp)
Kiểu truyền thống mỗi người chơi trên 1 thiết bị
Chế độ bài kiểm tra: Thực hiện bài kiểm tra một cách nghiêm túc, yêu cầu đăng nhập để làm bài.

Thầy cô hãy chọn hình thức tổ chức phù hợp với lớp học của mình.
Giả sử ở đây chúng ta chọn Classic –> Host game

Khi đó thầy cô có 2 cách để mời học sinh tham gia.Yêu cầu học sinh truy cập trang web joinmyquiz.com và sau đó nhập mã code để vào game. Thầy cô bấm chọn để chia sẻ đường link với học sinh. Sau đó thầy cô bấm chọn để bắt đầu chơi c) Blooket
 Giới thiệu về Blooket
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh. Giống như các công cụ tạo trò chơi khác như Quizizz, GV sẽ tạo các bộ câu hỏi, sau đó khởi chạy trò chơi trên Blooket. Học sinh tham gia bằng cách nhập mã trên web, sau đó trả lời các câu hỏi trong thời gian thực bằng thiết bị di động, máy tính kết nối Internet. HS có thể tham gia theo đội hoặc cá nhân, ai có câu trả lời đúng nhanh nhất sẽ thắng. Giao diện “đẹp mắt”, dễ sử dụng. Ứng dụng phù hợp cho mọi độ tuổi, nhất là các bạn học sinh, GV thường sử dụng nó để tương tác trong và sau giờ học.
 Lợi ích của việc sử dụng Blooket trong giảng dạy:
Blooket là công cụ hỗ trợ dạy học miễn phí dựa trên nền tảng trò chơi bao gồm các câu đố, thảo luận và khảo sát. Về bản chất, Blooket là một website, vì vậy nó có thể sử dụng trên mọi thiết bị: laptop, tablet, smartphone, máy tính miễn là thiết bị đó kết nối mạng được. Blooket hỗ trợ người dùng tạo các câu đố mà người học có thể truy cập, trả lời thông qua thiết bị di động (latop, máy tính bảng, smartphone,…). Blooket bao gồm nhiều tính năng điển hình là biến lớp học thành một sân chơi có tính tương tác và cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, Blooket có thể giúp GV tạo được bài kiểm tra đánh giá trực tuyến dưới dạng trò chơi bằng các thiết bị đi động có kết nối Internet. Ngoài ra, GV có thể sử dụng ứng dụng này để giao bài tập về nhà cho HS dưới định dạng một bài Quiz. Không những thế, GV còn có thể thêm video, hình ảnh, sơ đồ… vào nội dung các câu hỏi giúp bộ câu hỏi sinh động và thú vị hơn.
Điểm độc đáo của Blooket là các câu đố được lồng vào bối cảnh của các trò chơi khác nhau – mỗi trò chơi có chủ đề và quy tắc riêng.
 Sử dụng Blooket trong giảng dạy:
Bước 1:Truy cập https://www.blooket.com/ và click Sign Up.

Trong giao diện Blooket, chọn Login nếu như đã đăng ký tài khoản sẵn trước đó rồi. Nhập tên tài khoản và mật khẩu để tiếp tục sử dụng tài khoản cũ trong Blooket. Mặt khác, nếu trong trường hợp muốn tạo tài khoản mới hoặc bạn mới bắt đầu đăng kí thì sẽ chọn vào Sign Up. Sau đó sẽ lựa chọn một trong hai hình thức đăng ký là: Sign Up with Google và Sign Up with Email.

Bước 2: Chọn một bộ câu hỏi
Bạn có thể tự tạo bộ câu hỏi riêng, nhập một nhóm câu hỏi bằng công cụ chuyển đổi hoặc tìm một bộ sẵn có trong database Discover, Blooket chắc chắn sẽ giúp bạn có được một bộ câu hỏi trắc nghiệm như ý cho lớp học.

Bước 3: chọn một chế độ trò chơi
– Có nhiều chế độ chơi độc đáo để giáo viên lựa chọn chắc chắn sẽ cuốn hút học sinh của mình và đảm bảo luôn cập nhật các chế độ chơi theo mùa và sự kiện thời gian giới hạn.

Bước 4. Tổ chức và tham gia
– GV chỉ cần tổ chức một trò chơi trên màn hình lớn trước lớp và học sinh có thể tham gia đua top trên thiết bị của riêng mình với ID trò chơi được cung cấp.

Bước 5: Chơi để đánh giá
– Trong suốt quá trình chơi, học sinh sẽ không chỉ có được những khoảng thời gian học tuyệt vời mà còn trả lời các câu hỏi để đánh giá nội dung đang được dạy trên lớp.
Bước 6: Phân tích kết quả
– Điểm chi tiết và phân tích câu hỏi sẽ được báo cáo để giáo diên có thể dễ dàng nắm bắt được học sinh của họ học như thế nào và xác định lại những kiến thức mà có thể cần phải đánh giá lại.
2. Thực trạng của vấn đề
2.1 Thuận lợi Được sự quan tâm và đầu tư của Bộ GD & ĐT nói chung, Sở GD & ĐT Nghệ An và của Ban giám hiệu trường THPT Đông Hiếu cùng với sự hỗ trợ của hội phụ huynh học sinh nói riêng, về cơ sở vật chất môn Tin học đã có 2 phòng thực hành hoạt động tốt, trong đó có một phòng kết nối mạng internet. Các lớp đều đã được lắp đặt Tivi có kết nối mạng Internet tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong quá trình giảng dạy.
Trong quá trình thực hiện đề tài tôi đã được các giáo viên trong tổ bộ môn tư vấn và hỗ trợ rất nhiều giúp tôi hoàn thành đề tài.
2.2 Khó khăn
Nhà trường nên bố trí lớp học phù hợp với yêu cầu làm việc nhóm thường xuyên. Bên cạnh đó, cần được trang bị máy tính, lắp đặt Internet ở mỗi phòng học để giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, học sinh tìm kiếm tư liệu, bảo đảm an toàn.

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

10.11
TIN HỌC
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

10
TIN HỌC
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

10
TIN HỌC
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

10
Tin học
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)