SKKN Sử dụng một số phần mềm kết hợp phương pháp, kỹ thuật hiện đại theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong dạy học môn Tin học phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19

Giá:
100.000 đ
Môn: Tin học
Lớp: 10,11
Bộ sách:
Lượt xem: 531
Lượt tải: 6
Số trang: 44
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 44
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Sử dụng một số phần mềm kết hợp phương pháp, kỹ thuật hiện đại theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong dạy học môn Tin học phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19 triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Một số phần mềm dạy học trực tuyến.
1.1. Phần mềm Padlet.
1.2. Phần mềm Quizizz.
1.3. Phần mềm Azota:
2. Cách thức sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến để thiết kế hoạt động dạy học nhằm phát huy phẩm chất năng lực cho học sinh.

Mô tả sản phẩm

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh hiện nay, dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, dạy học trực tuyến là lựa chọn tối ưu và có nhiều ưu điểm nổi bật mang lại nhiều hiệu quả cho người học. Việc áp dụng, sử dụng phương pháp dạy học tích cực kết hợp những phát minh, những thành tựu của Công nghệ thông tin- Công nghệ số vào hoạt động giảng dạy để cải tiến phương pháp, hình thức và công cụ giảng dạy và học tập là rất cần thiết. Đó cũng là xu hướng quốc tế trong cải cách PPDH ở nhà trường phổ thông. Trước xu thế đó Nghị quyết số 29 Hội nghị Trung ương 8, khóa XI, đã nêu rõ:“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực,chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực…”
Hướng tới mục tiêu đó trong những năm gần đây Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng các kỹ thuật dạy học hiện đại, áp dụng công cụ kỹ thuật số nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, trong công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 có nêu rõ: “Xây dựng kho học liệu điện tử để phục vụ cho dạy học và KTĐG; đẩy mạnh sử dụng các thiết bị, phần mềm hỗ trợ, khai thác kho học liệu điện tử để thiết kế và tổ chức bài giảng, bài KTĐG, đặc biệt là bài giảng, bài KTĐG trực tuyến; xây dựng các bài học điện tử để giao cho HS thực hiện các hoạt động phù hợp trên môi trường mạng…..”
Đối với môn Tin học ở nhà trường phổ thông thì mục tiêu không chỉ là cung cấp tri thức của khoa học về môn Tin học một cách có hệ thống mà quan trọng hơn là Giáo dục Tin học đóng vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho HS khả năng tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) và toàn cầu hoá. Tin học có ảnh hưởng lớn đến cách sống, cách suy nghĩ và hành động của con người, là công cụ hiệu quả hỗ trợ biến việc học thành tự học suốt đời. Môn Tin học giúp HS thích ứng và hoà nhập được với xã hội hiện đại, hình thành và phát triển NL tin học cho HS để học tập, làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong những năm gần đây dạy học Tin học ở nhà trường phổ thông đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học. Ngành giáo dục đã tập trung hạ tầng trong dạy học cũng như tạo điều kiện hỗ trợ đội ngũ giáo viên trau dồi, bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năng ứng dụng công nghệ 4.0 thông qua các buổi tập huấn, các văn bản công văn hướng dẫn. Một thực tế là nhiều giáo viên còn ngại sử dụng các phương pháp kỹ thuật dạy học tiên tiến, chậm tìm hiểu công nghệ, và phần mềm dạy học mới để xây dựng một bài dạy nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh bởi đầu tư khá nhiều thời gian, đòi hỏi họ phải có khả năng ứng dụng công nghệ thành thạo, phải đầu tư ý tưởng…Vì thế chưa đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu của xã hội. Để nâng cao chất lượng dạy và học nói chung và tiết dạy học trực tuyến nói riêng trong Tin học lớp 10 – THPT, mỗi GV cần biết cách áp dụng các KTDH cùng với các PPDH tích cực, đồng thời ứng dụng công nghệ số.
Hiện nay, việc học trực tuyến đang phổ biến rộng rãi cho phép học sinh tham gia từ bất kỳ điểm nào, và đặc biệt là trong tình hình Covid như hiện nay hoc sinh có thể học ở nhà đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Bên cạnh đó giáo viên có thể sử dụng các các hình ảnh, âm thanh và video để truyền đạt nội dung đến học sinh nằm phát huy hiệu quả, giúp cho bài học thêm hấp dẫn và sinh động, giáo viên có thể quản lý học sinh thông qua các hoạt động học tập, học sinh có thể truy cập tài liệu học tập vào bất kỳ địa điểm và bất kỳ thời gian nào mà các em muốn. Tuy nhiên việc dạy học trực tuyến vẫn có nhược điểm, và nhược điểm quan trọng nhất là hình thức dạy học trực tiếp còn thiếu sự tương tác của giáo viên với học sinh một cách trực tiếp, từ đó làm cho học sinh không có hứng thú học tập, còn biểu hiện học cho có, học đối phó…Những hạn chế trên nếu không được khắc phục sẽ tác động lớn đến chất lượng dạy và học trong nhà trường.
Để khắc phục hạn chế trên nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy học, tạo hứng thú cho học sinh, chúng tôi đã sử dụng các kỹ thuật dạy học kết hợp thể hiện trên các phần mềm như Padlet, Quizizz, Azota, …. Khi áp dụng các phần mềm trên vào dạy học sẽ tăng khả năng tương tác giữa người học và người dạy. Trong quá trình học, học sinh có thể hoạt động nhóm, hoặc trình bài bày bài tập, học sinh này có thể đánh giá bài của học sinh khác, ngoài ra ngoài giờ học học sinh có thể truy cập lại tài liệu học tập.
Với mong muốn đáp ứng được đổi mới dạy học cũng như một số kinh nghiệm trong quá trình dạy học của bản thân kết hợp với sự giúp đỡ của đồng nghiệm chúng tôi chọn đề tài “Sử d d d d d-19 ” để làm sáng kiến.
Đề tài trên được viết theo tinh thần chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu ứng dụng công nghệ số vào quá trình giảng dạy tại trường THPT Tân Kỳ, mong rằng nó sẽ góp được phần nhỏ trong việc đổi mới phương pháp dạy học và đề tài không tránh khỏi thiếu sót rất mong sự giúp đỡ và đóng góp của đồng nghiệp.
2. Mục đích của đề tài Góp phần nâng cao chất lượng sử dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học, và cách thức áp dụng công nghệ thông tin – công nghệ số nhằm định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong dạy học môn Tin học ở trường THPT.
3. Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu việc sử dụng các kĩ thuật dạy học hiện đại kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin qua một số bài trong Tin học 10, 11 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh THPT.
4. Đối tƣợng thực nghiệm.
Vận dụng đối với học sinh khối 10, 11 Trường THPT Tân Kỳ- Nghệ An
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
5.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lí thuyết
Tiến hành thu thập tài liệu qua sách, báo, các văn bản liên quan đến đề tài.
Trên cơ sở đó để phân tích, tổng hợp và rút ra những vấn đề cần thiết của đề tài.
5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các phương pháp như:
Điều tra, khảo sát, quan sát sản phẩm, tổng kết kinh nghiệm, trao đổi, lấy ý kiến góp ý của giáo viên, lấy ý kiến điều tra học sinh.
Phương pháp thực nghiệm:Dựa vào kết quả học tập, kết quả khảo sát học sinh chúng tôi chọn 2 lớp (1 lớp thể nghiệm và 1 lớp đối chứng) tương đối đồng đều nhau về số lượng và chất lượng. Trong quá trình dạy học chúng tôi đã trao đổi và thống nhất phương pháp dạy học.
5.3. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá:
– Tiêu chí để đánh giá: Để đánh giá chất lượng chúng tôi dựa vào 03 tiêu chí tương ứng với các câu hỏi và bài tập trong bài kiểm tra:
+ Tiêu chí cơ bản: HS lĩnh hội được kiến thức cơ bản của bài học.
+ Tiêu chí vận dụng: Mức hiểu sâu, rộng và biết vận dụng linh hoạt để giải quyết vấn đề.
+ Tiêu chí nâng cao: Khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn .
– Khách thể đánh giá:
Học sinh khối 10
– Cách thức đánh giá:
Các lớp ĐC và TN được kiểm tra cùng 02 bài kiểm tra, các bài kiểm tra của các lớp ĐC và TN cùng chấm theo thang điểm 10 và cùng 01 biểu điểm.
6. Đóng góp mới của đề tài
Thứ nhất: Đề tài giúp hiểu rõ về cách sử dụng các kỹ thuật dạy học kết hợp công nghệ số nói chung và cách sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến nói riêng và áp dụng nó vào các hoạt động dạy học nhằm phát huy năng lực và phẩm chất cho học sinh nhằm tiếp cận xu thế dạy học trong chương trình giáo dục THPT mới. Đó là phát triển con người mới có năng lực và phẩm chất đáp ứng sự phát triển của xã hội.
Thứ hai: Trong đề tài chúng tôi đã hệ thống được nhiều kỹ thuật dạy học cũng như phần mềm dạy học phù hợp với bộ môn Tin học. Hơn nữa chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật và phần mềm dạy học phù hợp với đặc điểm bài dạy qua đó thiết kế quy trình với một chuỗi hoạt động liên kết nhằm tác động và thay đổi nhận thức, thái độ của học sinh THPT, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông qua hoạt động nhóm, hoặc học sinh có thể trình bày bài làm của mình dưới dạng hình ảnh hoặc âm thanh tăng tính sáng tạo của học sinh.
Thứ ba: Các phần mềm chúng tôi ứng dụng trong đề tài có thể thiết kế các sản phẩm hỗ trợ, các bài giảng, các phần bài tập được ghim mà không giới hạn việc học trên lớp, trong trường học, trong các giờ chính khóa, mà có thể học và truy cập vào tài liệu bất cứ ở đâu bất cứ thời gian nào để có thể ôn lại, luyện tập lại hoặc vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn. Đây cũng là điểm mới trong công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục mà chúng tôi đang làm, đang hướng tới phát triển và đạt hiệu quả cao.
PHẦN 2: NỘI DUNG.
CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG.
1. Cơ sở lí luận.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO dự báo rằng: Công nghệ thông tin (CNTT) sẽ làm thay đổi nền giáo dục một cách cơ bản và toàn diện, có hệ thống và mang tính hội nhập cao. Sự bùng nổ và phát triển về công nghệ giáo dục sẽ tạo ra những phương thức giáo dục phi truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền giáo dục mang tính chuyển đổi sâu sắc vì con người (“dạy học cho mọi người và mỗi người”, “sự gia tăng tri thức và nhu cầu chia sẻ”, “tập trung hóa kiến thức và dịch chuyển năng lực”, “các yếu tố bền vững, truyền thống và sự hội nhập trong không gian giáo dục”…). Quá trình này dẫn đến sự cần thiết phải nhìn nhận lại giá giá trị và ý nghĩa của việc dạy học dưới góc độ mối quan hệ giữa sự phát triển của công nghệ và những thay đổi về bản chất của quá trình thực thi các chương trình giáo dục.
Thực tiễn của việc áp dụng các phương pháp dạy học ứng dụng CNTT – bổ trợ và làm phong phú thêm tính trực quan, hỗ trợ đắc lực cho việc học có hiệu quả môn Tin học, được đánh giá là phương pháp dạy học mới. Khi học sinh có khả năng nhanh chóng thu thập kiến thức từ các nguồn khác nhau được cung cấp ngôn ngữ kiến thức màn hình khi trình chiếu, do đó, việc giảng dạy của giáo viên trở nên ít cần thiết. Việc áp dụng những kĩ thuật dạy học mới sẽ làm tăng tính sinh động, trực quan, kích thích trực tiếp vào việc hình thành kiến thức cho học sinh.
2. Thực trạng của việc ứng dụng phần mềm dạy học trực tuyến vào dạy học.
Trong những năm gầm đây, Trường THPT Tân Kỳ. Đã có những chuyển biến lớn lao về phong trào giảng dạy của giáo viên và phong trào học tập của học sinh. Rõ nét nhất là việc ứng dụng CNTT vào quá trình giảng dạy ở nhiều bộ môn. Phong trào thiết kế bài giảng điện tử luôn được BGH quan tâm và khởi xướng đầu năm học. Việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy luôn được nhà trường quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh.
Giáo viên sử dụng CNTT cho tiết học của mình chủ yếu chỉ dừng lại ở bài giảng được thiết kế trên Powerpoint chứ chưa trực tiếp khai thác công cụ trực tuyến vào việc tìm kiếm thông tin và thiết kế các hoạt động dạy học. Do đó, phương pháp dạy về lí thuyết có sự thay đổi tích cực, nhưng thực tế vẫn tạo sự nhàm chán cho người học. Đó là chưa kể đến một bộ phận giáo viên lâu năm, trình độ ứng dụng CNTT chậm, ngại thiết kế bài giảng trên Powerpoint, dẫn đến mặc dù nhà trường có đầu tư lắp đặt máy chiếu thì việc khai thác những thiết bị đó cũng chưa thường xuyên hiệu quả.
Riêng về bộ môn Tin học, đội ngũ giáo viên trẻ, trình độ chuyên môn tốt, khả năng ứng dụng và khai thác thông tin nhanh. Việc ứng dụng CNTT trong các giờ học Tin học đã giúp học sinh có thên nhiều hứng thú học tập về bộ môn, không còn coi đó là môn phụ. Điều này thể hiện rõ trong giờ học trên lớp, giờ học trực tuyến các em hăng hái phát biểu, tập trung lắng nghe, tích cực làm việc nhóm, thậm chí chủ động tìm hiểu thông tin về những chủ đề được học trong sách. Tuy nhiên, hứng thú này có thể được tăng lên gấp nhiều lần khi các thầy cô khai thác được thêm những công cụ thiết kế các hoạt động học trên Internet.
CHƢƠNG II: CÁCH THỨC SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM DẠY HỌC TRỰC TUYẾN NHẰM PHÁT HUY PHẦM CHẤT NĂNG LỰC CHO HỌC SINH.
1. Một số phần mềm dạy học trực tuyến.
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm dạy học trực tuyến. Mỗi phần mềm có ưu, nhược điểm khác nhau. Vậy như thế nào là bộ phần mềm quản lí lớp học trực tuyến chuẩn?
Một phần mềm dạy trực tuyến chuẩn là phải đáp ứng đầu đủ các tính năng cho việc giảng dạy đem lại hiệu quả bài học và tạo hứng thú cho cả người dạy và người học.
Chỉ giảng một chiều thì học sinh dễ chán và mất tập trung. Do vậy, tôi thường xuyên cho các em phát biểu, tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm, các câu hỏi để học sinh viết câu trả lời trực tiếp trên máy. Để làm được việc đó, ta phải sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến nhằm thu hút học sinh, giúp học sinh tích cực học tập nâng cao chất lượng bài dạy.
Sau đây là các phần mềm hỗ trợ việc dạy học trực tuyến hiệu quả:
1.1. Phần mềm Padlet.
Padlet là một bức tường ảo cho phép người dùng viết suy nghĩ của mình về một chủ đề nào đó một cách dễ dàng. Ngoài ra, Padlet là một công cụ rất hữu ích trong việc giảng dạy. Giúp giáo viên có thể giảng bài trên lớp và thu thập ý kiến từ học sinh thông qua tương tác tức thì trên màn hình máy tính hoặc hỗ trợ cho việc thảo luận nhóm giữa học sinh, tóm tắt nội dung bài học. Tính linh hoạt của công cụ này giúp bạn có thể tạo ra một Padlet sử dụng cho một lớp học trong năm nay rồi chia sẻ, tiếp tục sử dụng những dữ liệu và đường link đó vào những năm sau đó.  Hƣớng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm:
Bƣớc 1: Truy cập vào địa chỉ: http://padlet.com để đăng kí tài khoản. Có 3 hình thức đăng kí Padlet. Cách đăng nhập thường được chọn là đăng nhập bằng Google sẽ đơn giản hơn.

Khi đăng kí xong có 2 gói tài khoản để lựa chọn: Thầy cô có thể chọn gói Basic miễn phí để thử nghiệm.

Sau khi đăng kí xong gói tài khoản thì giao diện chính được hiện ra:

Bƣớc 2: Tạo định dạng Padlet:
 Trên màn hình chọn mục Tạo Padlet
 Bảng chọn định dạng hiện ra có 8 loại:

– Định dạng Bức Tường thường được sử dụng như một bản tin chia sẻ tài liệu đa phương tiện. Nêu vấn đề tranh luận, thu thập ý tưởng,…
– Định dạng Lưới và dạng Kệ tủ: cũng có thể sử dụng cho các mục đích trên. Nhưng nó còn cho phép các nội dung được sắp xếp và phân chia theo hàng theo cột. Nên nó phù hợp với mục đích chia nhóm, phân chia nội dung học,…
– Định dạng Khung Nền Canvas: thường được sử dụng với mục đích lập Mindmapbản đồ tư duy, tạo các hệ thống sơ đồ,…
– Định dạng Timeline: thì phù hợp tạo các bản tin theo dòng thời gian, mô tả quá trình phát triển của động thực vật,…
– Định dạng Map: phù hợp với việc lập lịch trình, tìm hiểu các vị trí địa lý,…
– Định dạng Backchannel: phù hợp tạo bản tin hội thoại tư vấn hỏi đáp,…
– Định dạng Dòng Ngang: chỉ sắp xếp thông tin theo chiều từ trên xuống,…
Bƣớc 3: Đăng nội dung lên trang định dạng:
Để đăng nội dung cần thảo luận mới cho bức tường ảo, ta chọn dấu cộng bên góc phải của màn hình như hình sau:

 Chia sẻ nội dung padlet: Để mọi người cùng đóng góp và thảo luận trên Padlet này thì lích vào chia sẻ ở góc trên bên phải màn hình.

Các cách chia sẻ Padlet hiện ra có thể chọn một trong những cách chia sẻ ngày để chia sẻ Padlet với mọi người.

1.2. Phần mềm Quizizz.
Quizizz là công cụ đánh giá trực tuyến miễn phí. Cho phép người dùng thực hiện các bài đánh giá theo nhiều hình thức dành cho học sinh mọi lứa tuổi và lớp học một cách thú vị, hấp dẫn. Nó hoạt động trên mọi thiết bị từ trình duyệt Web cho đến ứng dụng iOS, Android và Chrome.
Quizizz là một trong những công cụ hỗ trợ kiểm tra, đánh giá trong dạy học khá nổi tiếng và được nhiều thầy cô sử dụng rất hiệu quả.
• Sử dụng Quizizz thầy cô có thể: – Tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức ở các môn học cũng như kiến thức hiểu biết xã hội của học sinh
– Quizizz cho phép thầy cô tiếp cận ngân hàng câu hỏi đa dạng hoặc tự tạo lập bộ câu hỏi phù hợp với mục tiêu kiểm tra đánh giá.
– Cho phép học sinh trong cùng một lớp có thể tham gia trả lời câu hỏi trên Quizizz vào cùng một thời điểm do thầy cô quy định; hoặc hoàn tất bài kiểm tra vào một thời gian thuận lợi, trước thời hạn thầy cô quy định.
– Dễ dàng thông báo ngay kết quả và thứ hạng của những người tham gia trả lời câu hỏi nhằm gia tăng hứng thú học tập cho học sinh.

 Tạo tài khoản Quizizz:
Bước 1: Đăng ký:
Truy cập vào đường link: https://quizizz.com/ để đăng ký tài khoản miễn phí. –> Sau đó thầy cô chọn Sign Up để tạo mới 1 tài khoản.
Bước 2: Lựa chọn tạo tài khoản thông qua Google/Micrsoft bằng cách nhấn vào Continue with Google hoặc Continue with Microsoft.
– Giả sử chọn bằng cách: Continue with Google  chọn tên tài khoản của mình.
 Tạo lớp học,
 Sử dụng Quizizz trong kiểm tra, đánh giá:
– Bước 1: Trên thanh công cụ bên trái, nhấn nút Create để tạo câu hỏi mới.
+ Có 2 lựa chọn: – Quiz: Tạo trò chơi.
– Lesson: Tạo bài học.
– Bước 2: Tiếp theo nhập tên bài kiểm tra –> chọn môn học cần kiểm tra. – > Next

Tại đây Thầy cô có 2 lựa chọn:
+ Nhập câu hỏi từ các đề kiểm tra có sẵn trong thư viện:
Thầy Cô chỉ cần nhập tên bài cần tạo câu hỏi  Search.

+ Tạo mới một bài kiểm tra:
 Thầy cô chọn: Create a new question:
Tiếp tục lựa chọn loại câu hỏi cần sử dụng.
• Multiple choice: Câu hỏi trắc nghiệm
• Checkbox: dạng trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời.
• Fill – in – the – Blank: Điền vào chỗ trống
• Poll: Dạng survey thu thập thông tin, ý kiến học sinh.
• Open- Ended: Dạng câu hỏi mở.
Chọn 1 dạng rồi tiến hành soạn câu hỏi  Save.
 Mời học sinh tham gia bài kiểm tra.
Để mời học sinh tham sử dụng Quizizz và gia bài kiểm tra thầy cô có thể bấm chọn Star a live quiz (Chơi trực tiếp) hoặc Assign homework (Giao bài tập) . Dạng 1: Chọn Star a live quiz:
Thầy cô tiếp thục chọn 2 hình thức chơi:
• Classic: Chơi theo cá nhân, kiểu truyền thống mỗi người chơi trên 1 thiết bị (rất phù hợp với dạy online hiện nay)
• Instructor – paced: Chơi theo tất cả mọi người vào chơi cùng một lúc.
• Tiếp tục chọn hình thức tổ chức phù hợp với lớp học của mình.
+ Giả sử chọn Classic –> Classic  Continue
Khi đó có 2 cách để mời học sinh tham gia.
C1: Yêu cầu học sinh truy cập trang web joinmyquiz.com và sau đó nhập mã code để vào game.

C2: Thầy cô bấm chọn or share via… để chia sẻ đường link với học sinh.
Dạng 2: Chọn Assign homework: Giao bài tập về nhà.
Ở lựa chọn này thầy cô có thể thiết lập thời hạn hoàn thành bài kiểm tra cho học sinh ở ô Custom deadline và cũng có thể giao bài tập này cho nhiều lớp bằng cách bấm chọn nút Selec  chọn tên lớp cần giao bài.
 Sau đó thầy cô bấm Assign và chia sẻ link và mã bài kiểm tra cho học sinh.

+ Khi đó học sinh nhập mã trên vào, màn hình học sinh có dạng sau:

+ Học sinh nhập Họ tên vào và nháy Start để chơi.
+ Màn hình của học sinh như sau:

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

SKKN Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng sử dụng cấu trúc lặp trong dạy học lập trình cho học sinh trung học phổ thông
10.11
TIN HỌC
4.5/5

100.000 

10
TIN HỌC
4.5/5

100.000 

10
TIN HỌC
4.5/5

100.000 

10
Tin học
4.5/5

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)