SKKN Hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh thông qua sử dụng “bài tập gắn với tình huống thực tiễn” trong dạy học chương: “Động lực học” – Vật Lí 10 THPT

Giá:
100.000 đ
Cấp học: THPT
Môn: Vật lí
Lớp: 10
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 637
File:
pdf
Số trang:
68
Lượt tải:
5

Nhiệm vụ nghiên cứu
+ Nghiên cứu cơ sở lí luận, xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tế cho HS THPT.
+ Đề xuất các biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn cho HS
+ Để xuất quy trình tổ chức dạy học có sử dụng các biện phát triển năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn cho HS.
+ Khai thác và lựa chọn được bài tập về Bài tập gắn với tình huống thực tiễn chương “Động lực học” Vật lí 10.
+ Thiết kế tiến trình dạy học theo quy trình đã đề xuất để tổ chức dạy học một số bài chương “Động lực học” Vật lí 10.
+ Tiến hành thực nghiệm sư phạm (TNSP) ở trường THPT để đánh giá kết quả và rút ra kết luận.

Mô tả sản phẩm

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Theo dõi
Thông báo của
guest