SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực cho học sinh

Giá:
100.000 đ
Môn: Hóa học
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 678
Lượt tải: 9
Số trang: 78
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 78
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực cho học sinh” triển khai các biện pháp như sau: 

Các biện pháp sử dụng bài tập theo hướng tiếp cận PISA để phát triển năng lực cho học sinh.
1. Biện pháp 1: Giúp học sinh thấy được ý nghĩa của bài tập theo hướng tiếp cận PISA.
2. Biện pháp 2: Lựa chọn bài tập phù hợp với nội dung bài học và mục tiêu dạy học.
3. Biện pháp 3: Kết hợp sử dụng bài tập theo hướng tiếp cận PISA với các phương pháp dạy học tích cực.
4. Biện pháp 4: Giao nhiệm vụ, tổ chức hoạt động nhóm và cho HS trình bày trước lớp.
5. Biện pháp 5: Hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng thông tin từ nội dung câu hỏi của bài tập, sách giáo khoa, tài liệu học tập, internet để giải bài tập.
6. Biện pháp 6: Lồng ghép bài tập theo hướng tiếp cận PISA với các hoạt động ngoại khóa.
7. Biện pháp 7: Sử dụng đánh giá quá trình.

Mô tả sản phẩm

PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng định hướng hình thành và phát triển cho HS những năng lực chung như: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất, năng lực giao tiếp, năng lực tính toán, năng lực hợp tác, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông…Mỗi môn học đều đóng góp vào quá trình hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung.
Đổi mới để phát triển – một trong những định hướng lớn hiện nay của giáo dục nước ta trong vấn đề đổi mới là chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học. Muốn vậy, ngoài đổi mới về phương pháp dạy học thì đổi mới về nội dung kiến thức cũng là vấn đề quan trọng của chương trình giáo dục. Chương trình GDPT 2018 là minh chứng cho sự đổi mới nền giáo dục của nước nhà trong thời gian sắp tới.
Bài tập hóa học được xem như là một phương tiện không thể thiếu đối với quá trình dạy và học môn hóa học. Chính vì thế nếu sử dụng hệ thống bài tập hợp lý thì sẽ phát huy tối đa hiệu quả trong việc phát triển năng lực đặc thù cho HS. Trước xu thế hội nhập như hiện nay, việc dạy học phát triển năng lực cho HS phổ thông với các bài tập theo hướng tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) đang nhận được sự quan tâm, nghiên cứu của nhiều nhà giáo dục.
Trong dạy học bộ môn Hóa học, ngoài việc truyền đạt các kiến thức lý thuyết thì việc sử dụng các bài tập có định hướng PISA hay có tính thực tiễn sẽ giúp HS có hứng thú, đam mê và yêu thích môn học, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các em. Tuy nhiên việc sử dụng bài tập theo định hướng PISA hiện nay ở các trường THPT vẫn chưa được phổ biến. Hơn nữa chương trình hóa học lớp 10 bao gồm một lượng kiến thức lớn cả về nội dung lý thuyết lẫn thực hành, nó là nền tảng để phát triển kiến thức hóa học và kích thích đam mê học hóa của HS lớp sau, vì thế yêu cầu GV ngoài việc giảng dạy hiệu quả còn phải có cách đánh giá phù hợp.
Với mong muốn góp sức mình vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực cho học sinh”.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu việc xây dựng và sử dụng hệ thống BTHH theo hướng tiếp cận PISA nhằm hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của HS góp phần nâng cao hiệu quả dạy học, đáp ứng nhiệm vụ chương trình giáo dục phổ thông mới.
3. Đối tượng nghiên cứu
Hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung “tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen” hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm phát triển năng lực cho HS.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
– Xây dựng cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài.
– Nghiên cứu về nội dung kiến thức, đối tượng HS và điều kiện dạy học.
– Nghiên cứu cách thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận năng lực nội dung “tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen” hóa học 10 trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực HS.
– Tiến hành thực nghiệm, đánh giá kết quả.
5. Phạm vi nghiên cứu
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học 10 theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung “Tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen” chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực cho HS.
6. Phương pháp nghiên cứu
– Nghiên cứu lý thuyết: Chương trình tổng thể GDPT 2018 của Bộ GD & ĐT và các tài liệu có liên quan, chương trình đánh giá HS quốc tế PISA, lý luận về phương pháp dạy học hóa học, những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học phổ thông.
– Nghiên cứu thực tiễn:
+ Phương pháp điều tra sư phạm.
+ Phương pháp đàm thoại.
+ Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
PHẦN II. NỘI DUNG.
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN PISA TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG “TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ NHÓM HALOGEN – HÓA HỌC 10” CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH
1.1. Cơ sở lý luận.
1.1.1. Về đổi mới phương pháp dạy học.
Nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới PPDH là tích cực hóa hoạt động học tập ở
HS, là phát huy ở HS tính tích cực, tự lực và sáng tạo. Môn hóa học cung cấp cho HS một hệ thống kiến thức phổ thông, cơ bản, vì vậy GV hóa học cần hình thành cho các em một kỹ năng cơ bản, thói quen học tập và làm việc khoa học.
Cốt lõi của đổi mới PPDH đó là:
– Đổi mới mục tiêu giáo dục.
– Đổi mới hoạt động dạy của GV.
– Đổi mới hoạt động học tập của HS.
– Đổi mới các hình thức tổ chức dạy học.
– Đổi mới hình thức sử dụng phương tiện dạy học.
– Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá.
1.1.2. Về Việc sử dụng bài tập hóa học trong dạy học hóa học ở trường THPT.
1.1.2.1. Ý nghĩa của việc sử dụng BTHH trong dạy học hóa học ở trường THPT.
Hệ thống bài tập định hướng năng lực chính là công cụ để HS luyện tập nhằm hình thành năng lực và là công cụ để GV và các cán bộ quản lý giáo dục KTĐG năng lực của HS và biết được mức độ đạt chuẩn của quá trình dạy học.
BTHH vừa là mục đích, vừa là nội dung lại vừa là PPDH hiệu quả, nó không chỉ cung cấp cho HS kiến thức, con đường giành lấy kiến thức mà còn mang lại niềm vui, niềm hứng thú của quá trình khám phá, tìm tòi, phát hiện cách giải quyết vấn đề. BTHH có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt, đó là:
– Làm chính xác hoá những khái niệm hóa học; củng cố, đào sâu và mở rộng kiến thức một cách sinh động, phong phú, hấp dẫn; khi vận dụng kiến thức vào giải bài tập, HS mới nắm được kiến thức một cách sâu sắc.
– Rèn luyện các kĩ năng hóa học cho HS.
– Rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào quá trình học tập và thực tiễn.
– Rèn kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hóa học và các thao tác tư duy.
– Là phương tiện để kiểm tra đánh giá kiến thức và kĩ năng của HS.
– Giáo dục đạo đức, tính chính xác, kiên nhẫn, trung thực và lòng say mê khoa học.
– BTHH có vai trò quan trọng trong dạy học hoá học tích cực.
– BTHH như là nguồn kiến thức để HS tìm tòi phát hiện kiến thức, kĩ năng.
– BTHH mô tả một số tình huống thực của đời sống thực tế.
– BTHH được nêu lên như là tình huống có vấn đề.
– BTHH là một nhiệm vụ cần giải quyết.
1.1.2.2. Phân loại các dạng bài tập dùng trong dạy học môn hóa học ở trường THPT.
BTHH là phương tiện để tích cực hoá hoạt động của HS. Có nhiều cách để phân loại BTHH, trong phạm vi đề tài này, chúng tôi tập trung phân tích bài tập theo định hướng năng lực và so sánh bài tập theo định hướng năng lực với bài tập hóa học truyền thống.
a. So sánh bài tập theo định hướng năng lực với bài tập hóa học truyền
thống.
Qua thực tiễn dạy học chúng tôi rút ra những hạn chế của việc xây dựng bài tập truyền thống như sau:
– Tiếp cận một chiều, ít thay đổi trong việc xây dựng bài tập, thường là những bài tập đóng.
– Thiếu về tham chiếu ứng dụng, chuyển giao cái đã học sang vấn đề chưa biết cũng như các tình huống thực tiễn cuộc sống.
– Kiểm tra thành tích, chú trọng các thành tích nhớ và hiểu ngắn hạn. – Quá ít ôn tập thường xuyên, bỏ qua sự kết nối giữa vấn đề đã biết và vấn đề mới.
– Tính tích lũy của việc học không được lưu ý đến một cách đầy đủ…
Việc xây dựng bài tập theo hướng tiếp cận năng lực có những ưu điểm nổi bật như sau:
– Trọng tâm không phải là các thành phần tri thức hay kỹ năng riêng lẻ mà là sự vận dụng có phối hợp các thành tích riêng khác nhau trên cơ sở một vấn đề mới đối với người học.
– Tiếp cận năng lực không định hướng theo nội dung học trừu tượng mà luôn theo các tình huống cuộc sống của HS. Nội dung học tập mang tính tình huống, tính bối cảnh và tính thực tiễn.
– So với dạy học định hướng nội dung, dạy học định hướng năng lực định hướng mạnh hơn đến HS.
b. Bài tập theo định hướng năng lực.
* Phân loại bài tập định hướng năng lực.
Theo chức năng lý luận dạy học, bài tập có thể bao gồm: bài tập học và bài tập đánh giá (thi, kiểm tra).
– Bài tập học bao gồm các bài tập dùng trong bài học để lĩnh hội tri thức mới, chẳng hạn các bài tập về một tình huống mới, giải quyết bài tập này để rút ra tri thức mới, hoặc các bài tập để luyện tập, củng cố, vận dụng kiến thức đã học.
– Bài tập đánh giá là các bài kiểm tra ở lớp do GV ra đề hay các đề tập trung như kiểm tra chất lượng, so sánh, bài thi tốt nghiệp, thi tuyển.
Thực tế hiện nay, các bài tập chủ yếu là các bài luyện tập và bài thi, kiểm tra. Bài tập học tập, lĩnh hội tri thức mới ít được quan tâm. Tuy nhiên, bài tập học tập dưới dạng học khám phá có thể giúp HS nhiều hơn trong làm quen với việc tự lực tìm tòi và mở rộng tri thức.
Theo dạng câu trả lời của bài tập “mở” hay “đóng”, có các dạng bài tập sau:
– Bài tập đóng là các bài tập mà HS không cần tự trình bày câu trả lời mà lựa chọn từ những câu trả lời cho trước.
– Bài tập mở là những bài tập mà không có lời giải cố định đối với cả GV và HS có nghĩa là kết quả bài tập là “mở”. Bài tập mở được đặc trưng bởi sự trả lời tự do của cá nhân và không có một lời giải cố định, cho phép các cách tiếp cận khác nhau và dành không gian cho sự tự quyết định của người học. Nó được sử dụng trong việc luyện tập hoặc kiểm tra năng lực vận dụng tri thức từ các lĩnh vực khác nhau để giải quyết các vấn đề. Tính độc lập và sáng tạo của HS được chú trọng trong việc làm dạng bài tập này.
Trong thực tiễn giáo dục THPT hiện nay, các bài tập mở gắn với thực tiễn còn ít được quan tâm. Tuy nhiên, bài tập mở là hình thức bài tập có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển năng lực HS. Trong dạy học và kiểm tra đánh giá, GV cần kết hợp một cách thích hợp các loại bài tập để đảm bảo giúp HS nắm vững kiến thức, kỹ năng cơ bản và năng lực vận dụng trong các tình huống phức hợp gắn với thực tiễn.
* Các bậc trình độ trong bài tập theo định hướng năng lực.
Dựa trên các mức độ nhận thức và chú ý đến đặc điểm của học tập định hướng năng lực, có thể xây dựng bài tập theo các dạng: Các bài tập dạng tái hiện; các bài tập vận dụng; các bài tập giải quyết vấn đề; các bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn.
1.1.3. Cơ sở lý luận về việc xây dựng bài tập hóa học mới trong dạy học Hóa học ở trường THPT.
1.1.3.1. Ý nghĩa của việc xây dựng các bài tập hóa học mới.
BTHH có hiệu quả sâu sắc trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo, hình thành phương pháp chung của việc tự học hợp lý, rèn luyện kỹ năng tự lực, sáng tạo. BTHH là phương tiện cơ bản để dạy HS tập vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế đời sống, sản xuất và tập nghiên cứu khoa học.
Nhằm đáp ứng với sự đổi mới PPDH theo định hướng năng lực thì việc xây dựng các BTHH mới, trong đó việc xây dựng bài tập theo định hướng năng lực là thiết yếu.
Các BTHH sử dụng trong nhà trường phổ thông hiện nay tuy đã được thay đổi nhưng vẫn còn nặng về kiến thức toán học, nghèo nàn về kiến thức hóa học. Hầu hết các bài tập chưa đánh giá nhiều về kỹ năng cơ bản môn Hoá học như: kỹ năng thực hành hóa học, kỹ năng vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn,… Đồng thời, BTHH hiện nay chưa chú trọng đến việc phát huy khả năng tư duy sáng tạo, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề trong học tập và thực tiễn đời sống, chưa chú trọng đến việc phát triển năng lực tư duy hóa học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề của HS.
Chính vì vậy, việc xây dựng nên những BTHH mới là rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực.
1.1.3.2. Một số định hướng trong việc xây dựng bài tập hóa học mới
– Xây dựng bài tập theo định hướng năng lực. Tăng cường sử dụng bài tập trắc nghiệm khách quan. Xây dựng và tăng cường sử dụng bài tập thực nghiệm định lượng.
– Loại bỏ những bài tập có nội dung hóa học nghèo nàn nhưng lại cần đến những thuật toán phức tạp để giải. Loại bỏ những bài tập có nội dung lắt léo, giả định rắc rối, phức tạp, xa rời hoặc phi thực tiễn hóa học.
– Xây dựng bài tập mới để rèn luyện cho HS năng lực phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thực tiễn trong tự nhiên và cuộc sống.
– Đa dạng hóa các loại hình bài tập như bài tập bằng hình vẽ, bài tập vẽ đồ thị, sơ đồ,… Xây dựng bài tập có nội dung hóa học phong phú, sâu sắc, phần tính toán đơn giản, nhẹ nhàng.
1.1.4. Tìm hiểu về chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA.
PISA là viết tắt của “Programme for International Student Assessment – Chương trình quốc tế đánh giá kết quả học tập của HS” do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) khởi xướng và chỉ đạo.
1.1.4.1. Đặc điểm của PISA
Quy mô của PISA rất lớn và có tính toàn cầu. Qua 5 cuộc khảo sát đánh giá, ngoài các nước thuộc khối OECD còn có rất nhiều quốc gia là đối tác của khối OECD đăng ký tham gia.
PISA được thực hiện đều đặn theo chu kì (3 năm/1 lần) tạo điều kiện cho các quốc gia có thể theo dõi sự tiến bộ của nền giáo dục đối với việc phấn đấu đạt được các mục tiêu giáo dục cơ bản.
Cho tới nay PISA là cuộc khảo sát giáo dục duy nhất chỉ chuyên đánh giá về
năng lực phổ thông của HS ở độ tuổi 15, độ tuổi kết thúc giáo dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia. Độ tuổi 15 ở hầu hết các nước thành viên OECD tương đương kết thúc lớp 9 của Việt Nam.
PISA chú trọng xem xét và đánh giá một số vấn đề sau: Chính sách công; năng lực phổ thông; học tập suốt đời.
1.1.4.2. Mục tiêu đánh giá
Mục tiêu của chương trình PISA tập trung vào đánh giá năng lực của HS khi đến độ tuổi 15. Đó là những kiến thức và kỹ năng tối cần thiết cho một HS bước vào cuộc sống trưởng thành. Và đó cũng là những kỹ năng và kiến thức nền tảng không thể thiếu cho quá trình học tập suốt đời của mỗi người.
1.1.4.3. Nội dung và đối tượng đánh giá.
– Nội dung đánh giá của PISA hoàn toàn được xác định dựa trên các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cuộc sống tương lai, không dựa vào nội dung các chương trình giáo dục quốc gia. Đây chính là điều mà PISA gọi là “năng lực phổ thông” (về làm toán, về khoa học, về đọc hiểu) – những năng lực cần thiết chuẩn bị cho cuộc sống trong một xã hội hiện đại.
– Đối tượng đánh giá: HS trong độ tuổi 15 (được định nghĩa chính xác là từ 15 tuổi 3 tháng đến 16 tuổi 2 tháng) đang theo học ở chương trình phổ thông và giáo dục thường xuyên.
1.1.4.4. Những năng lực chủ yếu theo hướng tiếp cận PISA.
* Năng lực Đọc hiểu.
Là năng lực hiểu, sử dụng và phản hồi lại ý kiến của một cá nhân sau khi đọc một văn bản. Khái niệm học và đặc biệt là học suốt đời đòi hỏi phải mở rộng cách hiểu về việc biết đọc. Biết đọc không chỉ còn là yêu cầu của suốt thời kì tuổi thơ trong nhà trường phổ thông, thay vào đó nó còn trở thành một nhân tố quan trọng trong việc xây dựng, mở rộng những kiến thức cá nhân, kỹ năng và chiến lược của mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời khi họ tham gia vào các tình huống khác nhau cũng như trong mối quan hệ với người xung quanh.
Các câu hỏi được đánh giá ở 3 nhóm (cấp độ) sau: Thu thập thông tin; Phân tích, lý giải văn bản; Phản hồi và đánh giá.
* Năng lực Toán học.
Là năng lực của một cá nhân để nhận biết và hiểu về vai trò của toán học trong thế giới, biết dựa vào toán học để đưa ra những suy đoán có nền tảng vững chắc vừa đáp ứng được các nhu cầu của đời sống cá nhân, vừa như một công dân biết suy luận, có mối quan tâm và có tính xây dựng. Đó chính là năng lực phân tích, lập luận và truyền đạt ý tưởng (trao đổi thông tin) một cách hiệu quả thông qua việc đặt ra, hình thành, giải quyết vấn đề toán học trong các tình huống và hoàn cảnh khác nhau.
Các câu hỏi được đánh giá ở 3 nhóm (cấp độ) sau: Tái hiện (lặp lại); Kết nối
và tích hợp; Tư duy toán học, khái quát hóa và nắm được những tri thức toán học ẩn dấu bên trong các tình huống và các sự kiện.
* Năng lực Khoa học.
Là năng lực của một cá nhân biết sử dụng kiến thức khoa học để xác định các câu hỏi và rút ra kết luận dựa trên chứng cứ để hiểu và đưa ra quyết định về thế giới tự nhiên thông qua hoạt động của con người thực hiện việc thay đổi thế giới tự nhiên. Cụ thể là:
– Có kiến thức khoa học và sử dụng kiến thức để xác định các câu hỏi, chiếm lĩnh kiến thức mới, giải thích hiện tượng khoa học và rút ra kết luận trên cơ sở chứng cứ về các vấn đề liên quan đến khoa học.
– Hiểu những đặc tính của khoa học như một dạng tri thức của loài người và một hoạt động tìm tòi khám phá của con người.
– Nhận thức được vai trò của khoa học và công nghệ đối với việc hình thành môi trường văn hóa, tinh thần, vật chất.
– Sẵn sàng tham gia như một công dân tích cực, vận dụng hiểu biết khoa học vào giải quyết các vấn đề liên quan tới khoa học.
Các câu hỏi được đánh giá ở 3 cấp độ sau:
– Nhận biết các vấn đề khoa học: HS nhận biết các vấn đề mà có thể được khám phá một cách khoa học, nhận ra những nét đặc trưng chủ yếu của việc nghiên cứu khoa học.
– Giải thích hiện tượng một cách khoa học: HS có thể áp dụng kiến thức khoa học vào tình huống đã cho, mô tả, giải thích hiện tượng một cách khoa học và dự đoán sự thay đổi.
– Sử dụng các chứng cứ khoa học, lý giải các chứng cứ để rút ra kết luận.
1.2. Cơ sở thực tiễn.
1.2.1. Thực trạng nghiên cứu.
1.2.1.1. Về giáo viên.
Qua việc tiến hành khảo sát tình hình thực tế một số trường THPT ở huyện Nghi Lộc chúng tôi thấy rõ thực trạng:
– Nhiều GV không biết hoặc biết rất ít về PISA và các vấn đề về lĩnh vực khoa học trong kỳ thi PISA.
– GV sử dụng bài tập PISA ở mức độ còn ít, chưa đa dạng và hiệu quả sử dụng chưa cao, phổ biến nhất vẫn là những câu hỏi giải thích các hiện tượng thực tiễn.
– Chưa khai thác triệt để các ứng dụng của hóa học trong thực tế và các vấn đề thực tiễn có liên quan đến kiến thức hóa học vào nội dung bài tập trong KTĐG nên tính thực tiễn của môn học chưa cao.
– Nhiều GV tiếp cận chương trình hóa học phổ thông 2018 còn mờ nhạt; tâm thế, tinh thần chưa thể hiện rõ.
1.2.1.2. Về học sinh.
Năng lực của mỗi HS là khác nhau. Một số HS khá, giỏi rất năng động, sáng tạo, tích cực học tập, tiếp thu bài tốt, tham gia nhiệt tình vào các hoạt động học tập. Ngược lại HS yếu, kém lại rất lười học, tiếp thu bài học một cách thụ động. Có những BTHH tạo được nhiều hứng thú cho HS khá, giỏi, nhưng số HS yếu, kém lại không đủ khả năng tham gia tích cực, ngược lại có nhiều BTHH được sự hưởng ứng nhiệt tình của những HS yếu, kém, nhưng lại gây nhàm chán cho số HS khá, giỏi. Như vậy, để thiết kế và sử dụng BTHH theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học và KT ĐG phù hợp với các đối tượng HS trong lớp là việc làm cần thiết và còn nhiều sự trăn trở của mỗi GV.
1.2.2. Yêu cầu của việc thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung “Tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen – hóa học 10” chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực cho HS.
1.2.2.1. Đối với giáo viên.
Phân tích nội dung “Tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen – hóa học 10” và tìm ra những mối quan hệ giữa kiến thức của 2 nội dung này với những vấn đề thực tiễn, xảy ra trong cuộc sống cá nhân và cộng đồng.
Chuẩn bị cho mình vốn kiến thức rộng trên các lĩnh vực khác nhau, nắm vững những đổi mới trong chương trình GDPT 2018, thực hiện học tập suốt đời.
Lựa chọn phương pháp, phương tiện phù hợp để phối hợp trong quá trình tổ chức các hoạt động học tập cũng như trong KTĐG HS. Hướng dẫn HS biết cách vận dụng những kiến thức đã học để tiếp thu kiến thức mới.
Như vậy việc xây dựng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học hóa học 10 ở nội dung “ Tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen” chương trình GDPT 2018 nhằm phát triển năng lực cho HS đòi hỏi người GV không chỉ có những kiến thức vững chắc về bộ môn hóa học, am hiểu về những vấn đề hóa học xảy ra trong thực tiễn mà còn phải nghiên cứu nắm bắt chương trình mới.
1.2.2.2. Đối với học sinh.
BTHH là phương tiện hữu hiệu để rèn luyện và phát triển tư duy của HS, giúp HS tái tạo kiến thức cũ, tìm ra mối liên hệ bản chất giữa các sự vật và hiện tượng, HS phải phân tích, phán đoán, suy luận để tìm ra lời giải.
HS tích cực tham gia các hoạt động trong quá trình học tập trên lớp theo yêu cầu của GV, từ đó các em sẽ lĩnh hội được kiến thức một cách chủ động đồng thời sẽ hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực cần thiết cho các em.
HS phải thường xuyên ôn tập, bổ sung kiến thức cho bản thân thông qua sách báo, tài liệu, internet, kiến thức thực tiễn….

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

SKKN Some techniques for 12 graders at high school to effectively deal with synonym and antonym questions in the national high school graduation examination
Tiếng Anh
4.5/5

100.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)