Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 7 THCS cho năm học 2023 – 2024 cung cấp cho giáo viên các công cụ và phương pháp giảng dạy mới, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới. Điều này bao gồm việc sử dụng công nghệ trong lớp học, dự án thực tế và thảo luận nhóm để tăng cường sự hiểu biết và tương tác của học sinh với các chủ đề Địa lí. Giáo viên sẽ được hướng dẫn cách thức khuyến khích học sinh tìm hiểu về địa lý kinh tế, xã hội, và các vấn đề môi trường hiện đại, giúp học sinh phát triển tư duy phản biện và nhận thức về vai trò của mình đối với thế giới. Các sáng kiến này hướng đến việc trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để đối mặt với thách thức toàn cầu.

SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài “Môi trường đới lạnh” môn Địa lý lớp 7

SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài “Môi trường đới lạnh” môn Địa lý lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài “Môi trường đới lạnh” môn Địa lý lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nghiên cứu mục tiêu của bài học theo chuẩn kiến thức - kĩ năng 2. Vận dụng có hiệu quả các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực 2.1. Thảo luận nhóm 2.2. Kĩ thuật Khăn trải bàn 3. Nghiên cứu cập nhật thông tin phù hợp trên Internet để phục vụ bài giảng 4. Xây dựng giáo án  

907 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Xác định rõ những tiết (bài) cần lồng ghép giáo dục môi trường. Giải pháp 2: Sưu tầm tư liệu có liên quan đến nội dung cần tích hợp liên môn. Giải pháp 3: Linh hoạt hướng dẫn học sinh tích cực hoạt động có hiệu quả. - Tích hợp liên môn giáo dục môi trường qua kiểm tra bài cũ. - Tích hợp liên môn giáo dục môi trường trong quá trình học bài mới. - Tích hợp liên môn giáo dục môi trường qua bài tập về nhà.  

1082 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác dạy và học môn Địa lý lớp 7 (Sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác dạy và học môn Địa lý lớp 7 (Sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác dạy và học môn Địa lý lớp 7 (Sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học. b. Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phổ biến theo hướng phát huy tích cực , chủ động học tập của học sinh. c. Tích cực sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề. d. Nâng cao hiệu quả của phương pháp dạy học tích cực. e. Phối hợp các hình thức tổ chức dạy học một cách linh hoạt. f. Thường xuyên yêu cầu học sinh sưu tầm thông tin, tranh ảnh để minh hoạ cho bài học. g. Đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh yếu.

228 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học theo nhóm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 7 (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học theo nhóm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 7 (Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học theo nhóm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 7 (Sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chuẩn bị hoạt động nhóm. 2. Cách chia nhóm. 4. Chọn câu hỏi (nêu vấn đề) để học sinh thảo luận. 5. Vai trò và trách nhiệm của Giáo viên và các thành viên trong nhóm. 6. Tổ chức thảo luận nhóm.

921 9 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ qua môn Địa lý cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ qua môn Địa lý cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ qua môn Địa lý cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2. Cách thức tiến hành 2.3.2.1. Những mối liên hệ đơn giản nhất là những mối liên hệ địa lí về vị trí trong không gian giữa các đối tượng địa lí, những mối liên hệ này thể hiện trực tiếp, rõ ràng trên bản đồ. 2.3.2.2. Những mối liên hệ địa lí không thể hiện trực tiếp, rõ ràng trên bản đồ. Để phát hiện ra chúng, học sinh phải dựa vào vốn kiến thức địa lí đã tích lũy được, nhất là những hiểu biết về các quy luật địa lí. Những mối liên hệ địa lí này có thể phân thành 3 loại 2.3.3. Quy trình tiến hành

533 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi nâng cao hiệu quả tiết ôn tập môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi nâng cao hiệu quả tiết ôn tập môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi nâng cao hiệu quả tiết ôn tập môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Tổ chức trò chơi trong phần khởi động của tiết “Ôn tập” Giải pháp 2: Tổ chức trò chơi trong phần nội dung chính của tiết “Ôn tập” Giải pháp 3: Tổ chức trò chơi ở phần củng cố của tiết “Ôn tập”

578 9 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong dạy tiết “ôn tập” Địa lí 7

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong dạy tiết “ôn tập” Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong dạy tiết “ôn tập” Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức trò chơi trong phần khởi động hoặc chuyển tiếp sang nội dung mới của tiết “Ôn tập" 2. Tổ chức trò chơi trong phần nội dung chính của tiết “Ôn tập” 3. Tổ chức trò chơi trong phần củng cố của tiết “Ôn tập"  

1253 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào soạn giảng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa – môn Địa lí 7

SKKN Một số kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào soạn giảng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa – môn Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào soạn giảng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa – môn Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Phân tích nội dung bài dạy, sau đó soạn giáo án. Bước 2: Tìm tư liệu: hình ảnh, đoạn clip, bảng biểu, số liệu … phục vụ cho bài dạy thông qua nguồn tài nguyên mạng (Giáo án điện tử, giáo án violet…) Bước 3: Thiết kế bài giảng trên máy tính bằng phần mềm Power Point (Xây dựng kịch bản sư phạm, sử dụng phần mềm Power Point). Bước 4: Xem xét, điều chỉnh kieåm tra laïi noäi dung. Bước 5: Trình chiếu trước khi giảng dạy, để đảm bảo tính chính xác.  

2416 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn Địa lý 7

SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn Địa lý 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn Địa lý 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Mục tiêu của giải pháp, biện pháp: - Vận dụng kiến thức của các môn học như : Sinh học, địa lí, giáo dục công dân, hóa học, công nghệ, mĩ thuật, toán, vật lí, mĩ thuật...để giải quyết vấn đề về ô nhiễm môi trường. - Thực hiện các biện pháp đơn giản và dễ dàng như không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. - Tuyên truyền mọi người hãy cùng nhau có ý thức bảo vệ môi trường sống trong lành hơn. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng và trong nhà trường, giáo dục cho mọi người về trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường, tham gia tích cực vào những hoạt động khôi phục, bảo vệ và giữ gìn môi trường, có ý thức về tầm quan trọng của môi trường trong sạch đối với sức khỏe con người, với chất lượng cuộc sống chúng ta.  

1630 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Ứng dụng hiệu quả của phương pháp đàm thoại gợi mở trong môn địa lý Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua phương pháp đặt và giải quyết vấn đề trong tiết địa lý Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh thảo luận tích cực trong học tập

837 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số phương pháp dạy tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp dạy tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a) Phương pháp đàm thoại b) Phương pháp sử dụng tranh, ảnh địa lí c) Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề d) Phương pháp thảo luận e) Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục môi trường

578 9 lượt tải
SKKN Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - Học môn Địa lí 7

SKKN Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - Học môn Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - Học môn Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học 2. Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phổ biến theo hướng phát huy tích cực , chủ động học tập của học sinh 3. Tích cực sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 4. Nâng cao hiệu quả của phương pháp dạy học tích cực 5. Phối hợp các hình thức tổ chức dạy học một cách linh hoạt 6. Thường xuyên yêu cầu học sinh sưu tầm thông tin, tranh ảnh để minh hoạ cho bài học 7. Đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh yếu  

1268 4 lượt tải

Loại

SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài “Môi trường đới lạnh” môn Địa lý lớp 7

SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài “Môi trường đới lạnh” môn Địa lý lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài “Môi trường đới lạnh” môn Địa lý lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nghiên cứu mục tiêu của bài học theo chuẩn kiến thức - kĩ năng 2. Vận dụng có hiệu quả các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực 2.1. Thảo luận nhóm 2.2. Kĩ thuật Khăn trải bàn 3. Nghiên cứu cập nhật thông tin phù hợp trên Internet để phục vụ bài giảng 4. Xây dựng giáo án  

907 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Xác định rõ những tiết (bài) cần lồng ghép giáo dục môi trường. Giải pháp 2: Sưu tầm tư liệu có liên quan đến nội dung cần tích hợp liên môn. Giải pháp 3: Linh hoạt hướng dẫn học sinh tích cực hoạt động có hiệu quả. - Tích hợp liên môn giáo dục môi trường qua kiểm tra bài cũ. - Tích hợp liên môn giáo dục môi trường trong quá trình học bài mới. - Tích hợp liên môn giáo dục môi trường qua bài tập về nhà.  

1082 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác dạy và học môn Địa lý lớp 7 (Sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác dạy và học môn Địa lý lớp 7 (Sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác dạy và học môn Địa lý lớp 7 (Sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học. b. Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phổ biến theo hướng phát huy tích cực , chủ động học tập của học sinh. c. Tích cực sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề. d. Nâng cao hiệu quả của phương pháp dạy học tích cực. e. Phối hợp các hình thức tổ chức dạy học một cách linh hoạt. f. Thường xuyên yêu cầu học sinh sưu tầm thông tin, tranh ảnh để minh hoạ cho bài học. g. Đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh yếu.

228 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học theo nhóm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 7 (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học theo nhóm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 7 (Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học theo nhóm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 7 (Sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chuẩn bị hoạt động nhóm. 2. Cách chia nhóm. 4. Chọn câu hỏi (nêu vấn đề) để học sinh thảo luận. 5. Vai trò và trách nhiệm của Giáo viên và các thành viên trong nhóm. 6. Tổ chức thảo luận nhóm.

921 9 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ qua môn Địa lý cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ qua môn Địa lý cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ qua môn Địa lý cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2. Cách thức tiến hành 2.3.2.1. Những mối liên hệ đơn giản nhất là những mối liên hệ địa lí về vị trí trong không gian giữa các đối tượng địa lí, những mối liên hệ này thể hiện trực tiếp, rõ ràng trên bản đồ. 2.3.2.2. Những mối liên hệ địa lí không thể hiện trực tiếp, rõ ràng trên bản đồ. Để phát hiện ra chúng, học sinh phải dựa vào vốn kiến thức địa lí đã tích lũy được, nhất là những hiểu biết về các quy luật địa lí. Những mối liên hệ địa lí này có thể phân thành 3 loại 2.3.3. Quy trình tiến hành

533 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi nâng cao hiệu quả tiết ôn tập môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi nâng cao hiệu quả tiết ôn tập môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp tổ chức trò chơi nâng cao hiệu quả tiết ôn tập môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Tổ chức trò chơi trong phần khởi động của tiết “Ôn tập” Giải pháp 2: Tổ chức trò chơi trong phần nội dung chính của tiết “Ôn tập” Giải pháp 3: Tổ chức trò chơi ở phần củng cố của tiết “Ôn tập”

578 9 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong dạy tiết “ôn tập” Địa lí 7

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong dạy tiết “ôn tập” Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong dạy tiết “ôn tập” Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức trò chơi trong phần khởi động hoặc chuyển tiếp sang nội dung mới của tiết “Ôn tập" 2. Tổ chức trò chơi trong phần nội dung chính của tiết “Ôn tập” 3. Tổ chức trò chơi trong phần củng cố của tiết “Ôn tập"  

1253 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào soạn giảng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa – môn Địa lí 7

SKKN Một số kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào soạn giảng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa – môn Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào soạn giảng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa – môn Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Phân tích nội dung bài dạy, sau đó soạn giáo án. Bước 2: Tìm tư liệu: hình ảnh, đoạn clip, bảng biểu, số liệu … phục vụ cho bài dạy thông qua nguồn tài nguyên mạng (Giáo án điện tử, giáo án violet…) Bước 3: Thiết kế bài giảng trên máy tính bằng phần mềm Power Point (Xây dựng kịch bản sư phạm, sử dụng phần mềm Power Point). Bước 4: Xem xét, điều chỉnh kieåm tra laïi noäi dung. Bước 5: Trình chiếu trước khi giảng dạy, để đảm bảo tính chính xác.  

2416 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn Địa lý 7

SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn Địa lý 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn Địa lý 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Mục tiêu của giải pháp, biện pháp: - Vận dụng kiến thức của các môn học như : Sinh học, địa lí, giáo dục công dân, hóa học, công nghệ, mĩ thuật, toán, vật lí, mĩ thuật...để giải quyết vấn đề về ô nhiễm môi trường. - Thực hiện các biện pháp đơn giản và dễ dàng như không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. - Tuyên truyền mọi người hãy cùng nhau có ý thức bảo vệ môi trường sống trong lành hơn. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng và trong nhà trường, giáo dục cho mọi người về trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường, tham gia tích cực vào những hoạt động khôi phục, bảo vệ và giữ gìn môi trường, có ý thức về tầm quan trọng của môi trường trong sạch đối với sức khỏe con người, với chất lượng cuộc sống chúng ta.  

1630 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Ứng dụng hiệu quả của phương pháp đàm thoại gợi mở trong môn địa lý Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua phương pháp đặt và giải quyết vấn đề trong tiết địa lý Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh thảo luận tích cực trong học tập

837 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số phương pháp dạy tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp dạy tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh trong môn Địa lý lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a) Phương pháp đàm thoại b) Phương pháp sử dụng tranh, ảnh địa lí c) Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề d) Phương pháp thảo luận e) Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục môi trường

578 9 lượt tải
SKKN Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - Học môn Địa lí 7

SKKN Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - Học môn Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - Học môn Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học 2. Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phổ biến theo hướng phát huy tích cực , chủ động học tập của học sinh 3. Tích cực sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 4. Nâng cao hiệu quả của phương pháp dạy học tích cực 5. Phối hợp các hình thức tổ chức dạy học một cách linh hoạt 6. Thường xuyên yêu cầu học sinh sưu tầm thông tin, tranh ảnh để minh hoạ cho bài học 7. Đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh yếu  

1268 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com