Hóa học THCS

Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THCS năm học 2023 – 2024 giới thiệu phương pháp giảng dạy mới lạ và hấp dẫn, phù hợp với chương trình giáo dục 2018. Sử dụng bộ sách mới Chân trời sáng tạo, Cánh diều,… giáo viên có thể tạo điều kiện cho học sinh thực hiện các thí nghiệm, dự án và hoạt động học tập dựa trên trải nghiệm, giúp học sinh không chỉ nắm bắt kiến thức cơ bản mà còn phát triển kỹ năng tư duy, quan sát và phân tích. Mục tiêu là khuyến khích sự tò mò và đam mê khoa học trong học sinh, qua đó giúp học sinh áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày và hiểu được vai trò của Hóa học trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển tư duy khoa học và những năng lực cần thiết.

Sáng kiến kinh nghiệm Một số dạng bài tập về muối ngậm nước

Sáng kiến kinh nghiệm Một số dạng bài tập về muối ngậm nước

Sáng kiến kinh nghiệm "Sáng kiến kinh nghiệm Một số dạng bài tập về muối ngậm nước" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II.4.1. Học sinh làm quen với một số muối ngậm nước II.4.2. Các dạng bài tập về muối ngậm nước II.4.2.1. Tính thành phần % của muối khan và của nước kết tinh có trong tinh thể hiđrát. II.4.2.2. Tính khối lượng của muối khan và của nước kết tinh có trong tinh thể hiđrat. II.4.2.3. Thêm muối ngậm nước vào dung dịch cho sẵn. II.4.2.4. Hòa tan muối ngậm nước vào nước. II.4.2.5. Cô cạn dung dịch (làm bay hơi nước có trong dung dịch) II.4.2.6. Bài tập về độ tan của muối trong nước. II.4.2.7. Bài tập tổng hợp. II.4.3. Bài tập vận dụng  

1127 9 lượt tải
SKKN "Kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm thực hành để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn Hoá học lớp 8

SKKN "Kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm thực hành để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn Hoá học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN "Kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm thực hành để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn Hoá học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II.2.1. Nội dung chương trình II.2.2.Phân loại thí nghiệm để đạt những mục đích nhất định II.2.2.Phân loại thí nghiệm để đạt những mục đích nhất định II.2.4.Dạy học thực nghiệm  

426 2 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy bài thực hành 6 - Môn Hoá học 8

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy bài thực hành 6 - Môn Hoá học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy bài thực hành 6 - Môn Hoá học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Những yêu cầu cơ bản khi làm thí nghiệm Giải pháp 2: Xây dựng các bước tiến hành thí nghiệm Giải pháp 3: Thiết kế một bài thực hành hoá học theo hướng dạy học tích cực Giải pháp 4: Nội dung thiết kế bài thực hành hoá học  

803 4 lượt tải
SKKN Các lỗi học sinh thường mắc phải khi viết phương trình hóa học loại phản ứng trao đổi trong dung dịch

SKKN Các lỗi học sinh thường mắc phải khi viết phương trình hóa học loại phản ứng trao đổi trong dung dịch

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các lỗi học sinh thường mắc phải khi viết phương trình hóa học loại phản ứng trao đổi trong dung dịch" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Khái niệm 2. Điều kiện để phản ứng trao đổi trong dung dịch xảy ra 3. Một số loại phản ứng trao đổi thường gặp cấp THCS 4. Những điều cần chú ý khi viết PTHH loại phản ứng trao đổi 5. Cách khắc phục và ví dụ cụ thể  

484 4 lượt tải
SKKN Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn Hóa học Lớp 9

SKKN Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn Hóa học Lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn Hóa học Lớp 9”: Trong quá trình dạy học, dựa vào sự hướng dẫn của giáo viên học sinh thực hiện các hoạt động chủ yếu theo một quy trình sau: - Thu thập thông tin: thông qua việc tự làm thí nghiệm hoặc quan sát thí nghiệm do giáo viên biểu diễn, ảnh, ôn lại những kiến thức đã học, học sinh sẽ thu được những thông tin cần thiết về các hiện tượng hóa học cần học. - Xử lí thông tin: thông qua một hệ thống câu hỏi, giáo viên hướng dẫn học sinh căn cứ vào thông tin đã thu thập để rút ra những kết luận cần thiết. - Vận dụng: Dựa vào kết luận đã rút ra từ bài học, học sinh vận dụng vào thực tiễn để hiểu sâu bài hơn.

1427 9 lượt tải
SKKN Hướng dẫn giải bài tập xác định công thức hóa học theo hóa trị cho học sinh lớp 8

SKKN Hướng dẫn giải bài tập xác định công thức hóa học theo hóa trị cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn giải bài tập xác định công thức hóa học theo hóa trị cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: b.1) Hướng dẫn học sinh lập CTHH của hợp chất theo các bước b.2) Hướng dẫn HS lập CTHH bằng cách nhanh nhất. b.3) Hướng dẫn HS xác định công thức đúng, sai b.4) Hướng dẫn HS xác định tên nguyên tố.      

737 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải một số bài toán hóa học. Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 9

SKKN Hướng dẫn học sinh áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải một số bài toán hóa học. Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải một số bài toán hóa học. Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Các bước chung để giải một bài toán hoá học 3.2. Các phương pháp giải bài toán tăng giảm khối lượng:Phương pháp đại số, Phương pháp giải bài toán tăng giảm khối lượng 3.3. Các dạng bài toán minh hoạ

837 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Sau khi đã trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt, tôi đã tiến hành hướng dẫn học sinh thực hành giải toán bằng cách sưu tầm các bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong các tài liệu rồi phân dạng cụ thể để học sinh dễ tiếp thu. Sau đây là một số dạng toán tôi đã phân loại và hướng dẫn học sinh thực hiện: Dạng 1: Bài tập định tính. Dạng 2: Bài tập định lượng

893 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh Lớp 8 làm bài tập về dung dịch

SKKN Hướng dẫn học sinh Lớp 8 làm bài tập về dung dịch

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh Lớp 8 làm bài tập về dung dịch" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I.Bài 40: Dung dịch 1. Cơ sở lí thuyết 2. Một số kinh nghiệm II. Bài 41: Độ tan của một chất trong nước 1. Cơ sở lí thuyết 2. Một số kinh nghiệm 2.1. Xây dựng công thức tính độ tan 2.2. Trong các bài toán về độ tan còn gặp dạng bài cho biết độ tan và khối lượng dung dịch yêu cầu tính khối lượng chất tan, khối lượng nước. 2.3. Dạng bài tính khối lượng chất kết tinh khi giảm nhiệt độ của dung dịch III. Bài 42: Nồng độ dung dịch IV. Bài 43: Pha chế dung dịch  

486 3 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng nhằm nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh khá giỏi

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng nhằm nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh khá giỏi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng nhằm nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh khá giỏi” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập cơ bản 2. Rèn luyện kĩ năng giải một bài toán tổng quát 3. Hướng dẫn học sinh phương pháp chung khi giải bài tập xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng 4. Các dạng cụ thể

1078 7 lượt tải
SKKN Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8

SKKN Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: MÔ TẢ, PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN VỚI TỪNG DẠNG BÀI: 1.Dạng bài tập: Lập công thức hóa học 2. Dạng bài tập: Tìm hóa trị của nguyên tố trong hợp chất 2 nguyên tố 3. Dạng bài tập: Mol, khối lượng mol, thể tích mol của chất khí 4. Dạng bài tập: Tính khối lượng của nguyên tố trong (a) gam hợp chất 5. Dạng bài tập: Tính khối lượng của hợp chất trong đó có chứa (a) gam nguyên tố 6. Dạng bài tập: Tính % về khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất 7. Dạng bài tập liên quan đến PTHH 8. Dạng bài tập về dung dịch

835 4 lượt tải
SKKN Kĩ thuật dạy học “các mảnh ghép” trong dạy học môn Hóa học 9

SKKN Kĩ thuật dạy học “các mảnh ghép” trong dạy học môn Hóa học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kĩ thuật dạy học “các mảnh ghép” trong dạy học môn Hóa học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Trước khi tiến hành áp dụng kĩ thuật này vào các bài học cụ thể giáo viên cần xác định chính xác nội dung bài học, trọng tâm bài học. - Không chồng chéo quá nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học gây rắc rối cho hoạt động của học sinh và chính bản thân giáo viên dạy. - Giáo viên luôn phải quan sát các hoạt động của học sinh một cách chi tiết nhất. Can thiệp và hướng dẫn kịp thời khi cần thiết, nhanh nhẹn và phải có chuẩn bị các tình huống xảy ra. - Về học sinh cũng cần có sự chuẩn bị sẵn sàng kiến thức cũ hay các thao tác thí nghiệm và nắm được nội dung hay yêu cầu trong các hoạt động một cách chi tiết nhất.

712 4 lượt tải

Loại

Sáng kiến kinh nghiệm Một số dạng bài tập về muối ngậm nước

Sáng kiến kinh nghiệm Một số dạng bài tập về muối ngậm nước

Sáng kiến kinh nghiệm "Sáng kiến kinh nghiệm Một số dạng bài tập về muối ngậm nước" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II.4.1. Học sinh làm quen với một số muối ngậm nước II.4.2. Các dạng bài tập về muối ngậm nước II.4.2.1. Tính thành phần % của muối khan và của nước kết tinh có trong tinh thể hiđrát. II.4.2.2. Tính khối lượng của muối khan và của nước kết tinh có trong tinh thể hiđrat. II.4.2.3. Thêm muối ngậm nước vào dung dịch cho sẵn. II.4.2.4. Hòa tan muối ngậm nước vào nước. II.4.2.5. Cô cạn dung dịch (làm bay hơi nước có trong dung dịch) II.4.2.6. Bài tập về độ tan của muối trong nước. II.4.2.7. Bài tập tổng hợp. II.4.3. Bài tập vận dụng  

1127 9 lượt tải
SKKN "Kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm thực hành để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn Hoá học lớp 8

SKKN "Kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm thực hành để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn Hoá học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN "Kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm thực hành để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn Hoá học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II.2.1. Nội dung chương trình II.2.2.Phân loại thí nghiệm để đạt những mục đích nhất định II.2.2.Phân loại thí nghiệm để đạt những mục đích nhất định II.2.4.Dạy học thực nghiệm  

426 2 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy bài thực hành 6 - Môn Hoá học 8

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy bài thực hành 6 - Môn Hoá học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy bài thực hành 6 - Môn Hoá học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Những yêu cầu cơ bản khi làm thí nghiệm Giải pháp 2: Xây dựng các bước tiến hành thí nghiệm Giải pháp 3: Thiết kế một bài thực hành hoá học theo hướng dạy học tích cực Giải pháp 4: Nội dung thiết kế bài thực hành hoá học  

803 4 lượt tải
SKKN Các lỗi học sinh thường mắc phải khi viết phương trình hóa học loại phản ứng trao đổi trong dung dịch

SKKN Các lỗi học sinh thường mắc phải khi viết phương trình hóa học loại phản ứng trao đổi trong dung dịch

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các lỗi học sinh thường mắc phải khi viết phương trình hóa học loại phản ứng trao đổi trong dung dịch" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Khái niệm 2. Điều kiện để phản ứng trao đổi trong dung dịch xảy ra 3. Một số loại phản ứng trao đổi thường gặp cấp THCS 4. Những điều cần chú ý khi viết PTHH loại phản ứng trao đổi 5. Cách khắc phục và ví dụ cụ thể  

484 4 lượt tải
SKKN Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn Hóa học Lớp 9

SKKN Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn Hóa học Lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn Hóa học Lớp 9”: Trong quá trình dạy học, dựa vào sự hướng dẫn của giáo viên học sinh thực hiện các hoạt động chủ yếu theo một quy trình sau: - Thu thập thông tin: thông qua việc tự làm thí nghiệm hoặc quan sát thí nghiệm do giáo viên biểu diễn, ảnh, ôn lại những kiến thức đã học, học sinh sẽ thu được những thông tin cần thiết về các hiện tượng hóa học cần học. - Xử lí thông tin: thông qua một hệ thống câu hỏi, giáo viên hướng dẫn học sinh căn cứ vào thông tin đã thu thập để rút ra những kết luận cần thiết. - Vận dụng: Dựa vào kết luận đã rút ra từ bài học, học sinh vận dụng vào thực tiễn để hiểu sâu bài hơn.

1427 9 lượt tải
SKKN Hướng dẫn giải bài tập xác định công thức hóa học theo hóa trị cho học sinh lớp 8

SKKN Hướng dẫn giải bài tập xác định công thức hóa học theo hóa trị cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn giải bài tập xác định công thức hóa học theo hóa trị cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: b.1) Hướng dẫn học sinh lập CTHH của hợp chất theo các bước b.2) Hướng dẫn HS lập CTHH bằng cách nhanh nhất. b.3) Hướng dẫn HS xác định công thức đúng, sai b.4) Hướng dẫn HS xác định tên nguyên tố.      

737 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải một số bài toán hóa học. Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 9

SKKN Hướng dẫn học sinh áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải một số bài toán hóa học. Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải một số bài toán hóa học. Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Các bước chung để giải một bài toán hoá học 3.2. Các phương pháp giải bài toán tăng giảm khối lượng:Phương pháp đại số, Phương pháp giải bài toán tăng giảm khối lượng 3.3. Các dạng bài toán minh hoạ

837 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Sau khi đã trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt, tôi đã tiến hành hướng dẫn học sinh thực hành giải toán bằng cách sưu tầm các bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong các tài liệu rồi phân dạng cụ thể để học sinh dễ tiếp thu. Sau đây là một số dạng toán tôi đã phân loại và hướng dẫn học sinh thực hiện: Dạng 1: Bài tập định tính. Dạng 2: Bài tập định lượng

893 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh Lớp 8 làm bài tập về dung dịch

SKKN Hướng dẫn học sinh Lớp 8 làm bài tập về dung dịch

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh Lớp 8 làm bài tập về dung dịch" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I.Bài 40: Dung dịch 1. Cơ sở lí thuyết 2. Một số kinh nghiệm II. Bài 41: Độ tan của một chất trong nước 1. Cơ sở lí thuyết 2. Một số kinh nghiệm 2.1. Xây dựng công thức tính độ tan 2.2. Trong các bài toán về độ tan còn gặp dạng bài cho biết độ tan và khối lượng dung dịch yêu cầu tính khối lượng chất tan, khối lượng nước. 2.3. Dạng bài tính khối lượng chất kết tinh khi giảm nhiệt độ của dung dịch III. Bài 42: Nồng độ dung dịch IV. Bài 43: Pha chế dung dịch  

486 3 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng nhằm nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh khá giỏi

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng nhằm nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh khá giỏi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng nhằm nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh khá giỏi” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập cơ bản 2. Rèn luyện kĩ năng giải một bài toán tổng quát 3. Hướng dẫn học sinh phương pháp chung khi giải bài tập xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng 4. Các dạng cụ thể

1078 7 lượt tải
SKKN Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8

SKKN Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: MÔ TẢ, PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN VỚI TỪNG DẠNG BÀI: 1.Dạng bài tập: Lập công thức hóa học 2. Dạng bài tập: Tìm hóa trị của nguyên tố trong hợp chất 2 nguyên tố 3. Dạng bài tập: Mol, khối lượng mol, thể tích mol của chất khí 4. Dạng bài tập: Tính khối lượng của nguyên tố trong (a) gam hợp chất 5. Dạng bài tập: Tính khối lượng của hợp chất trong đó có chứa (a) gam nguyên tố 6. Dạng bài tập: Tính % về khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất 7. Dạng bài tập liên quan đến PTHH 8. Dạng bài tập về dung dịch

835 4 lượt tải
SKKN Kĩ thuật dạy học “các mảnh ghép” trong dạy học môn Hóa học 9

SKKN Kĩ thuật dạy học “các mảnh ghép” trong dạy học môn Hóa học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kĩ thuật dạy học “các mảnh ghép” trong dạy học môn Hóa học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Trước khi tiến hành áp dụng kĩ thuật này vào các bài học cụ thể giáo viên cần xác định chính xác nội dung bài học, trọng tâm bài học. - Không chồng chéo quá nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học gây rắc rối cho hoạt động của học sinh và chính bản thân giáo viên dạy. - Giáo viên luôn phải quan sát các hoạt động của học sinh một cách chi tiết nhất. Can thiệp và hướng dẫn kịp thời khi cần thiết, nhanh nhẹn và phải có chuẩn bị các tình huống xảy ra. - Về học sinh cũng cần có sự chuẩn bị sẵn sàng kiến thức cũ hay các thao tác thí nghiệm và nắm được nội dung hay yêu cầu trong các hoạt động một cách chi tiết nhất.

712 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com