Hóa học 9

Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9 THCS trong năm học 2023 – 2024 tập trung vào việc cung cấp các phương pháp giảng dạy đổi mới và tích cực. Các sáng kiến giúp giáo viên hướng dẫn học sinh áp dụng kiến thức Hóa học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, qua đó phát triển tư duy khoa học, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ được khuyến khích tham gia vào các thí nghiệm thực hành, dự án sáng tạo và hoạt động ngoại khóa, giúp các em hiểu sâu hơn về vai trò của Hóa học trong cuộc sống hàng ngày và công nghệ. Mục tiêu là chuẩn bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong các lĩnh vực khoa học trong tương lai, cũng như phát triển nhận thức về môi trường.

SKKN Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn Hóa học Lớp 9

SKKN Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn Hóa học Lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn Hóa học Lớp 9”: Trong quá trình dạy học, dựa vào sự hướng dẫn của giáo viên học sinh thực hiện các hoạt động chủ yếu theo một quy trình sau: - Thu thập thông tin: thông qua việc tự làm thí nghiệm hoặc quan sát thí nghiệm do giáo viên biểu diễn, ảnh, ôn lại những kiến thức đã học, học sinh sẽ thu được những thông tin cần thiết về các hiện tượng hóa học cần học. - Xử lí thông tin: thông qua một hệ thống câu hỏi, giáo viên hướng dẫn học sinh căn cứ vào thông tin đã thu thập để rút ra những kết luận cần thiết. - Vận dụng: Dựa vào kết luận đã rút ra từ bài học, học sinh vận dụng vào thực tiễn để hiểu sâu bài hơn.

1427 9 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải một số bài toán hóa học. Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 9

SKKN Hướng dẫn học sinh áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải một số bài toán hóa học. Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải một số bài toán hóa học. Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Các bước chung để giải một bài toán hoá học 3.2. Các phương pháp giải bài toán tăng giảm khối lượng:Phương pháp đại số, Phương pháp giải bài toán tăng giảm khối lượng 3.3. Các dạng bài toán minh hoạ

837 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Sau khi đã trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt, tôi đã tiến hành hướng dẫn học sinh thực hành giải toán bằng cách sưu tầm các bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong các tài liệu rồi phân dạng cụ thể để học sinh dễ tiếp thu. Sau đây là một số dạng toán tôi đã phân loại và hướng dẫn học sinh thực hiện: Dạng 1: Bài tập định tính. Dạng 2: Bài tập định lượng

893 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng nhằm nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh khá giỏi

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng nhằm nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh khá giỏi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng nhằm nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh khá giỏi” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập cơ bản 2. Rèn luyện kĩ năng giải một bài toán tổng quát 3. Hướng dẫn học sinh phương pháp chung khi giải bài tập xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng 4. Các dạng cụ thể

1078 7 lượt tải
SKKN Kĩ thuật dạy học “các mảnh ghép” trong dạy học môn Hóa học 9

SKKN Kĩ thuật dạy học “các mảnh ghép” trong dạy học môn Hóa học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kĩ thuật dạy học “các mảnh ghép” trong dạy học môn Hóa học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Trước khi tiến hành áp dụng kĩ thuật này vào các bài học cụ thể giáo viên cần xác định chính xác nội dung bài học, trọng tâm bài học. - Không chồng chéo quá nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học gây rắc rối cho hoạt động của học sinh và chính bản thân giáo viên dạy. - Giáo viên luôn phải quan sát các hoạt động của học sinh một cách chi tiết nhất. Can thiệp và hướng dẫn kịp thời khi cần thiết, nhanh nhẹn và phải có chuẩn bị các tình huống xảy ra. - Về học sinh cũng cần có sự chuẩn bị sẵn sàng kiến thức cũ hay các thao tác thí nghiệm và nắm được nội dung hay yêu cầu trong các hoạt động một cách chi tiết nhất.

712 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập chương kim loại trong chương trình Hoá học lớp 9

SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập chương kim loại trong chương trình Hoá học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập chương kim loại trong chương trình Hoá học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Điều tra nắm vững đối tượng và trình độ của đối tượng 2.3.2.Trang bị cho học sinh nền tảng kiến thức vững chắc 2.3.3.Bài giảng 2.3.4.Các dạng bài tập về kim loại

861 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm lồng ghép giáo dục tinh thần khởi nghiệp trong bộ môn Hóa học 9

SKKN Kinh nghiệm lồng ghép giáo dục tinh thần khởi nghiệp trong bộ môn Hóa học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm lồng ghép giáo dục tinh thần khởi nghiệp trong bộ môn Hóa học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Giáo dục giá trị, ý nghĩa của khởi nghiệp Giải pháp 2. Giáo dục, rèn luyện một số kỹ năng cơ bản cần để khởi nghiệp Giải pháp 3. Trải nghiệm thực tế tại địa phương các ngành nghề có liên quan Giải pháp 4. Khuyến khích, phát hiện đầu tư các dự án sáng tạo vừa tầm với học sinh

1528 6 lượt tải
SKKN Lồng ghép một số hiện tượng, vấn đề xảy ra trong thực tế vào giảng dạy môn Hóa học 9

SKKN Lồng ghép một số hiện tượng, vấn đề xảy ra trong thực tế vào giảng dạy môn Hóa học 9

Người giáo viên cần nghiên cứu kỹ bài giảng, xác định được kiến thức trọng tâm, tìm hiểu, tham khảo các vấn đề thực tế liên quan phù hợp với từng học sinh ở trường, đôi lúc cần quan tâm đến tính cách sở thích của đối tượng tiếp thu, hình thành giáo án theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, phải mang tính hợp lý và hài hoà; đôi lúc có khôi hài nhưng sâu sắc, vẫn đảm nhiệm được mục đích học môn hoá học. Trong quá trình thực hiện tôi đã lựa chọn những nội dung, hiện tượng trong thực tế có liên quan đến các bài học trong chương trình hóa học 9 và phân bố chúng vào cụ thể từng bài

2675 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giải bài tập nhận biết các chất bằng phương pháp Hoá học, Lớp 9

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giải bài tập nhận biết các chất bằng phương pháp Hoá học, Lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giải bài tập nhận biết các chất bằng phương pháp Hoá học, Lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định nguyên tắc giải bài tập nhận biết các chất 2.Yêu cầu chung để giải bài tập nhận biết các chất 3.Xác định cơ sở để nhận biết (phản ứng hoá học đặc trưng, hiện tượng dễ nhận biết) 4.Phương pháp chung để giải bài tập nhận biết các chất 5.Phân loại thành các dạng bài tập và hướng dẫn cách giải, cách trình bày bài giải 6.Các hình thức thực hiện yêu cầu của bài tập nhận biết các chất 7.Biện pháp nâng dần tỉ lệ học sinh giải bài tập nhận biết các chất

2803 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 9 cách giải các bài tập phần hóa học hữu cơ thường gặp

SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 9 cách giải các bài tập phần hóa học hữu cơ thường gặp

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 9 cách giải các bài tập phần hóa học hữu cơ thường gặp” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1. viết công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ Dạng 2.Hoàn thành phương trình hóa học ở hợp chất hữu cơ Dạng 3.Dạng bài tập nhận biết các chất bằng phương pháp hóa học Dạng 4.Dạng bài tập xác định công thức hóa học Dạng 5.Dạng bài tập xác định thành phần phần trăm hỗn hợp Dạng 6: Bài toán về độ rượu

1294 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng phân dạng và giải bài tập nhận biết các chất vô cơ để nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng phân dạng và giải bài tập nhận biết các chất vô cơ để nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng phân dạng và giải bài tập nhận biết các chất vô cơ để nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Hệ thống phân loại bài nhận biết 2.3.2. Nguyên tắc và phương pháp 2.3.3. Bảng một số thuốc thử dành cho hợp chất vô cơ 2.3.4. Các giải pháp cụ thể 2 3.4.1. Phương pháp vật lý 2.3.4.2. Phương pháp hóa học

638 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Sử dụng các tình huống thực tế trong giảng dạy: Giải pháp 2: Sử dụng thí nghiệm vui Giải pháp 3: Sử dụng những câu chuyện và thơ hóa học để tạo hứng thú cho hoc sinh Giải pháp 4: Tổ chức chương trình ngoại khóa “ Hóa học vui”

3086 5 lượt tải

Loại

SKKN Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn Hóa học Lớp 9

SKKN Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn Hóa học Lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn Hóa học Lớp 9”: Trong quá trình dạy học, dựa vào sự hướng dẫn của giáo viên học sinh thực hiện các hoạt động chủ yếu theo một quy trình sau: - Thu thập thông tin: thông qua việc tự làm thí nghiệm hoặc quan sát thí nghiệm do giáo viên biểu diễn, ảnh, ôn lại những kiến thức đã học, học sinh sẽ thu được những thông tin cần thiết về các hiện tượng hóa học cần học. - Xử lí thông tin: thông qua một hệ thống câu hỏi, giáo viên hướng dẫn học sinh căn cứ vào thông tin đã thu thập để rút ra những kết luận cần thiết. - Vận dụng: Dựa vào kết luận đã rút ra từ bài học, học sinh vận dụng vào thực tiễn để hiểu sâu bài hơn.

1427 9 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải một số bài toán hóa học. Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 9

SKKN Hướng dẫn học sinh áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải một số bài toán hóa học. Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải một số bài toán hóa học. Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Các bước chung để giải một bài toán hoá học 3.2. Các phương pháp giải bài toán tăng giảm khối lượng:Phương pháp đại số, Phương pháp giải bài toán tăng giảm khối lượng 3.3. Các dạng bài toán minh hoạ

837 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Sau khi đã trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt, tôi đã tiến hành hướng dẫn học sinh thực hành giải toán bằng cách sưu tầm các bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong các tài liệu rồi phân dạng cụ thể để học sinh dễ tiếp thu. Sau đây là một số dạng toán tôi đã phân loại và hướng dẫn học sinh thực hiện: Dạng 1: Bài tập định tính. Dạng 2: Bài tập định lượng

893 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng nhằm nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh khá giỏi

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng nhằm nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh khá giỏi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng nhằm nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh khá giỏi” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập cơ bản 2. Rèn luyện kĩ năng giải một bài toán tổng quát 3. Hướng dẫn học sinh phương pháp chung khi giải bài tập xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần định lượng 4. Các dạng cụ thể

1078 7 lượt tải
SKKN Kĩ thuật dạy học “các mảnh ghép” trong dạy học môn Hóa học 9

SKKN Kĩ thuật dạy học “các mảnh ghép” trong dạy học môn Hóa học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kĩ thuật dạy học “các mảnh ghép” trong dạy học môn Hóa học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Trước khi tiến hành áp dụng kĩ thuật này vào các bài học cụ thể giáo viên cần xác định chính xác nội dung bài học, trọng tâm bài học. - Không chồng chéo quá nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học gây rắc rối cho hoạt động của học sinh và chính bản thân giáo viên dạy. - Giáo viên luôn phải quan sát các hoạt động của học sinh một cách chi tiết nhất. Can thiệp và hướng dẫn kịp thời khi cần thiết, nhanh nhẹn và phải có chuẩn bị các tình huống xảy ra. - Về học sinh cũng cần có sự chuẩn bị sẵn sàng kiến thức cũ hay các thao tác thí nghiệm và nắm được nội dung hay yêu cầu trong các hoạt động một cách chi tiết nhất.

712 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập chương kim loại trong chương trình Hoá học lớp 9

SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập chương kim loại trong chương trình Hoá học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập chương kim loại trong chương trình Hoá học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Điều tra nắm vững đối tượng và trình độ của đối tượng 2.3.2.Trang bị cho học sinh nền tảng kiến thức vững chắc 2.3.3.Bài giảng 2.3.4.Các dạng bài tập về kim loại

861 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm lồng ghép giáo dục tinh thần khởi nghiệp trong bộ môn Hóa học 9

SKKN Kinh nghiệm lồng ghép giáo dục tinh thần khởi nghiệp trong bộ môn Hóa học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm lồng ghép giáo dục tinh thần khởi nghiệp trong bộ môn Hóa học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Giáo dục giá trị, ý nghĩa của khởi nghiệp Giải pháp 2. Giáo dục, rèn luyện một số kỹ năng cơ bản cần để khởi nghiệp Giải pháp 3. Trải nghiệm thực tế tại địa phương các ngành nghề có liên quan Giải pháp 4. Khuyến khích, phát hiện đầu tư các dự án sáng tạo vừa tầm với học sinh

1528 6 lượt tải
SKKN Lồng ghép một số hiện tượng, vấn đề xảy ra trong thực tế vào giảng dạy môn Hóa học 9

SKKN Lồng ghép một số hiện tượng, vấn đề xảy ra trong thực tế vào giảng dạy môn Hóa học 9

Người giáo viên cần nghiên cứu kỹ bài giảng, xác định được kiến thức trọng tâm, tìm hiểu, tham khảo các vấn đề thực tế liên quan phù hợp với từng học sinh ở trường, đôi lúc cần quan tâm đến tính cách sở thích của đối tượng tiếp thu, hình thành giáo án theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, phải mang tính hợp lý và hài hoà; đôi lúc có khôi hài nhưng sâu sắc, vẫn đảm nhiệm được mục đích học môn hoá học. Trong quá trình thực hiện tôi đã lựa chọn những nội dung, hiện tượng trong thực tế có liên quan đến các bài học trong chương trình hóa học 9 và phân bố chúng vào cụ thể từng bài

2675 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giải bài tập nhận biết các chất bằng phương pháp Hoá học, Lớp 9

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giải bài tập nhận biết các chất bằng phương pháp Hoá học, Lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giải bài tập nhận biết các chất bằng phương pháp Hoá học, Lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định nguyên tắc giải bài tập nhận biết các chất 2.Yêu cầu chung để giải bài tập nhận biết các chất 3.Xác định cơ sở để nhận biết (phản ứng hoá học đặc trưng, hiện tượng dễ nhận biết) 4.Phương pháp chung để giải bài tập nhận biết các chất 5.Phân loại thành các dạng bài tập và hướng dẫn cách giải, cách trình bày bài giải 6.Các hình thức thực hiện yêu cầu của bài tập nhận biết các chất 7.Biện pháp nâng dần tỉ lệ học sinh giải bài tập nhận biết các chất

2803 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 9 cách giải các bài tập phần hóa học hữu cơ thường gặp

SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 9 cách giải các bài tập phần hóa học hữu cơ thường gặp

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 9 cách giải các bài tập phần hóa học hữu cơ thường gặp” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1. viết công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ Dạng 2.Hoàn thành phương trình hóa học ở hợp chất hữu cơ Dạng 3.Dạng bài tập nhận biết các chất bằng phương pháp hóa học Dạng 4.Dạng bài tập xác định công thức hóa học Dạng 5.Dạng bài tập xác định thành phần phần trăm hỗn hợp Dạng 6: Bài toán về độ rượu

1294 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng phân dạng và giải bài tập nhận biết các chất vô cơ để nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng phân dạng và giải bài tập nhận biết các chất vô cơ để nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng phân dạng và giải bài tập nhận biết các chất vô cơ để nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Hệ thống phân loại bài nhận biết 2.3.2. Nguyên tắc và phương pháp 2.3.3. Bảng một số thuốc thử dành cho hợp chất vô cơ 2.3.4. Các giải pháp cụ thể 2 3.4.1. Phương pháp vật lý 2.3.4.2. Phương pháp hóa học

638 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Sử dụng các tình huống thực tế trong giảng dạy: Giải pháp 2: Sử dụng thí nghiệm vui Giải pháp 3: Sử dụng những câu chuyện và thơ hóa học để tạo hứng thú cho hoc sinh Giải pháp 4: Tổ chức chương trình ngoại khóa “ Hóa học vui”

3086 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com