Hoạt động trải nghiệm THPT

Trong năm học 2023 – 2024, sáng kiến kinh nghiệm môn HDTN THPT áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới được tổng hợp và gửi miễn phí đến quý thầy cô, hướng dẫn giáo viên nâng cao hiệu quả giảng dạy. Các sáng kiến kinh nghiệm này nhấn mạnh vào việc cải thiện kỹ năng tư duy phê phán, hiểu biết về luật pháp, và nhận thức công dân thông qua các hoạt động thực hành, thảo luận nhóm, và dự án. Mục tiêu là trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để họ trở thành công dân có trách nhiệm, sẵn sàng đối mặt với thách thức của xã hội hiện đại, qua đó phát triển tư duy độc lập và khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

SKKN “Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 tại trường THPT - CÁNH DIỀU

SKKN “Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 tại trường THPT - CÁNH DIỀU

Sáng kiến kinh nghiệm "“Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 tại trường THPT - CÁNH DIỀU"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Tham mưu BGH phân công, chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp phù hợp với tình hình nhà trường Biện pháp 2: Tham mưu BGH phân công, chỉ đạo xây dựng kế hoạch bài dạy trải nghiệm, hướng nghiệp phù hợp với điều kiện học sinh nhà trường Biện pháp 3: Tham mưu BGH đa dạng hóa hình thức tổ chức ngoại khóa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 Biện pháp 4: Tham mưu với BGH trong việc áp dụng hình thức sân khấu hóa trong các hoạt động tập trung dưới cờ Biện pháp 5: Tham mưu BGH phối kết hợp các tổ chức trong và ngoài nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả dạy học trải nghiệm, hướng nghiệp Biện pháp 6: Tham mưu BGH dạy học trải nghiệm, hướng nghiệp thông qua việc thực hiện các phương pháp dạy học trên lớp nhằm phát triển năng lực học sinh

558 0 lượt tải
SKKN “một số biện pháp góp phần phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở trường thpt

SKKN “một số biện pháp góp phần phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "“một số biện pháp góp phần phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp thông qua tiết sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm 3.2. Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp thông qua hình thức tổ chức sự kiện. 3.3. Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp thông qua hình thức diễn đàn 3.4. Phát triển năng định hướng nghề nghiệp thông qua hoạt động câu lạc bộ 3.5. Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp thông qua trải nghiệm trong môn học 3.6. Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp thông qua hoạt động tham quan trải nghiệm thực tế một số mô hình nghề nghiệp tại địa phương

493 1 lượt tải
SKKN Biện pháp phát triểnphẩm chất chăm chỉ; năng lực tự học, tin học và công nghệ cho học sinh Trung họcphổ thông qua các hoạt động tập thể và trải nghiệm, sáng tạo

SKKN Biện pháp phát triểnphẩm chất chăm chỉ; năng lực tự học, tin học và công nghệ cho học sinh Trung họcphổ thông qua các hoạt động tập thể và trải nghiệm, sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp phát triển phẩm chất chăm chỉ; năng lực tự học, tin học và công nghệ cho học sinh Trung học phổ thông qua các hoạt động tập thể và trải nghiệm, sáng tạo"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Xây dựng những tình huống và định hướng nội dung các hoạt động tập thể, trải nghiệm, sáng tạo hướng tới phát triển phẩm chất và năng lực; đồng thời tổ chức đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm phát triển phẩm chất và năng lực Lồng ghép cho học sinh hoạt động nhóm và trải nghiệm, sáng tạo trong các giờ học văn hóa, từ đó thúc đẩy, phát triển các phẩm chất và năng lực cho học sinh Đa dạng hoá hình thức hoạt động tập thể và hoạt động trải nghiệm sáng tạo: câu lạc bộ, tổ chức diễn đàn, sân khấu tương tác, hội thi/cuộc thi Tăng cường, khích lệ giáo viên và học sinh sử dụng phương tiện và công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động giáo dục hữu ích

401 5 lượt tải
SKKN Chuyển đổi số trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10, chủ đề: sáng tác thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên - CÁNH DIỀU

SKKN Chuyển đổi số trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10, chủ đề: sáng tác thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên - CÁNH DIỀU

Sáng kiến kinh nghiệm "Chuyển đổi số trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10, chủ đề: sáng tác thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên - CÁNH DIỀU"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phân tích nội dung và cấu trúc của chủ đề 6: Hành động vì môi trường 2.3.2. Kế hoạch ứng dụng công nghệ số trong dạy học chủ đề sáng tác thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên 2.3.3. Tiến hành thiết kế sáng tác thông điệp bảo vệ một số môi trường tự nhiên có ứng dụng công nghệ số 2.3.4. Sử dụng phần mềm Class123 vào dạy học hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp lớp 10 2.3.5. Tổ chức ứng dụng chuyển đổi số vào dạy học chủ đề: Sáng tác thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên

586 7 lượt tải
SKKN Đa dạng hình thức tổhoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh thông qua các Câu lạc bộ,Đội, Nhóm trong trường THPT

SKKN Đa dạng hình thức tổhoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh thông qua các Câu lạc bộ,Đội, Nhóm trong trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Đa dạng hình thức tổ hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh thông qua các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trong trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo khối lớp thông qua hình thức sinh hoạt dưới cờ 2. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo nhóm học sinh thông qua Câu lạc bộ, Đội, Nhóm 2.1. Mô hình Câu lạc bộ 2.2. Mô hình Đội- Nhóm

433 2 lượt tải
SKKN Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục chủ đề 6: Hành động vì một môi trường đẹp, môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10 - CÁNH DIỀU

SKKN Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục chủ đề 6: Hành động vì một môi trường đẹp, môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10 - CÁNH DIỀU

Giải pháp 1: Tổ chức hoạt động tự tìm hiểu về thực trạng rác thải ở môi trường sống của địa phương và nhận thức của con người về rác thải. Giải pháp 2: Lập page tuyên truyền về bảo vệ môi trường Giải pháp 3: Kêu gọi gom sách cũ và quần áo cũ để tái sử dụng Giải pháp 4: Tổ chức làm IMO – men vi sinh xử lí rác thải hữu cơ Giải pháp 5: Tổ chức chương trình” Chủ nhậtxanh” cho học sinh ra quân làm sạch môi trường sống xung quanh Giải pháp 6: Tổ chức chương trình đổi rác lấy cây Giải pháp 7. Nhân rộng mô hình trồng cây xanh thông qua các hoạt động trồng cây chuộc tội, trồng cây tri ân, Trồng hoa đường làng Giải pháp 8: Phát động phong trào hạn chế sửdụng đồ dùng 1 lần, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường

465 9 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án phát triển Văn hóa đọc trong học sinh. 2. Khuyến khích học sinh khai thác nguồn sách ở Thư viện trường và viết bài giới thiệu sách. 3. Khuyến khích các lớp xây dựng tủ sách học đư ng và tham gia các sự kiện về sách. 4. Tổ chức cho học sinh thi giới thiệu sách hay, thi Văn hóa đọc cấp trường. 5. Chia sẻ giải pháp chọn, xử lí đề thi và cách làm bài thi “Đại sứ văn hóa đọc” đạt kết quả cao.

530 2 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Giải pháp nâng cao kĩ năng ứng xử văn hóa trên không gian mạng ở trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp nâng cao kĩ năng ứng xử văn hóa trên không gian mạng ở trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Phổ biến, quán triệt các quy chế, quy định về quản lý, sử dụng không gian mạng đến từng lớp học, tới từng học sinh 2.2.2. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng, hình thành bản lĩnh văn hoá ứng xử khi giao lưu, kết nối trên không gian mạng 2.2.3. Phát động các cuộc thi, các diễn đàn, chương trình hành động gắn với ý tưởng khuyến khích học sinh lan tỏa những hiệu ứng tích cực trên không gian mạng

557 3 lượt tải
SKKN Giáo dục kĩ năng tự nhận thức cho học sinh trường THPT trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp qua hình thức hoạt động giáo dục theo chủ đề - CÁNH DIỀU

SKKN Giáo dục kĩ năng tự nhận thức cho học sinh trường THPT trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp qua hình thức hoạt động giáo dục theo chủ đề - CÁNH DIỀU

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục kĩ năng tự nhận thức cho học sinh trường THPT trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp qua hình thức hoạt động giáo dục theo chủ đề - CÁNH DIỀU"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Giáo dục kĩ năng tự nhận thức thông qua phương thức khám phá 2.2. Giáo dục kĩ năng tự nhận thức thông qua phương thức thể nghiệm, tương tác 2.3. Giáo dục kĩ năng tự nhận thức thông qua hoạt động cộng đồng 2.4. Giáo dục kĩ năng tự nhận thức thông qua phương thức nghiên cứu 2.5. Xây dựng hệ thống phiếu khảo sát về kĩ năng tự nhận thức của học sinh để thực hiện và đánh giá hiệu quả của giải pháp.

400 3 lượt tải
SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm STEM chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp lớp10 – CTGDPT 2018 - KNTT

SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm STEM chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp lớp10 – CTGDPT 2018 - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm STEM chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10 – CTGDPT 2018 - KNTT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Xây dựng kế hoạch trải nghiệm STEM với chủ đề “Tìm hiểu nghề nghiệp và hiểu bản thân để chọn nghề phù hợp” 3.2. Dạy thực nghiệm kế hoạch trải nghiệm STEM đã xây dựng nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại lớp 10D2 trường THPT Đô Lương 1

413 7 lượt tải
SKKN Giáo dục lòng yêu nước kết hợp rèn luyện kĩ năngcho ĐVTN thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm: Câu chuyện lịch sử quanhem

SKKN Giáo dục lòng yêu nước kết hợp rèn luyện kĩ năngcho ĐVTN thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm: Câu chuyện lịch sử quanhem

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục lòng yêu nước kết hợp rèn luyện kĩ năng cho ĐVTN thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm: Câu chuyện lịch sử quanh em"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động 2. Tăng cường sự phối hợp giữa ban giám hiệu, Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm và học sinh trong việc thực hiện hoạt động. 3. Thực hiện chuỗi các hoạt động trải nghiệm: “Câu chuyện lịch sử quanh em” 3.1. Tìm hiểu về lịch sử, truyền thống nhà trường qua nội dung: Tự hào trường Đặng 3.2. Tuổi trẻ hướng về nguồn 3.3. Tổ chức cuộc thi video: Em là phóng viên ghi lại Câu chuyện lịch sử quanh em tìm hiểu về các cựu chiến binh nhân kỉ niệm ngày truyền thống QĐND Việt Nam 22/12 3.4. Tổ chức cuộc thi: Khám phá di tích lịch sử quanh em dành cho các CLB trong nhà trường

546 2 lượt tải
SKKN Giáo dục ý thức Bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Hành động vì môi trường” chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10- CÁNH DIỀU

SKKN Giáo dục ý thức Bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Hành động vì môi trường” chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10- CÁNH DIỀU

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục ý thức Bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Hành động vì môi trường” chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10- CÁNH DIỀU"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Hoạt động trải nghiệm và HĐTN, HN là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm11 năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai.

494 2 lượt tải

Loại

SKKN “Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 tại trường THPT - CÁNH DIỀU

SKKN “Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 tại trường THPT - CÁNH DIỀU

Sáng kiến kinh nghiệm "“Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 tại trường THPT - CÁNH DIỀU"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Tham mưu BGH phân công, chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp phù hợp với tình hình nhà trường Biện pháp 2: Tham mưu BGH phân công, chỉ đạo xây dựng kế hoạch bài dạy trải nghiệm, hướng nghiệp phù hợp với điều kiện học sinh nhà trường Biện pháp 3: Tham mưu BGH đa dạng hóa hình thức tổ chức ngoại khóa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 Biện pháp 4: Tham mưu với BGH trong việc áp dụng hình thức sân khấu hóa trong các hoạt động tập trung dưới cờ Biện pháp 5: Tham mưu BGH phối kết hợp các tổ chức trong và ngoài nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả dạy học trải nghiệm, hướng nghiệp Biện pháp 6: Tham mưu BGH dạy học trải nghiệm, hướng nghiệp thông qua việc thực hiện các phương pháp dạy học trên lớp nhằm phát triển năng lực học sinh

558 0 lượt tải
SKKN “một số biện pháp góp phần phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở trường thpt

SKKN “một số biện pháp góp phần phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "“một số biện pháp góp phần phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp thông qua tiết sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm 3.2. Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp thông qua hình thức tổ chức sự kiện. 3.3. Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp thông qua hình thức diễn đàn 3.4. Phát triển năng định hướng nghề nghiệp thông qua hoạt động câu lạc bộ 3.5. Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp thông qua trải nghiệm trong môn học 3.6. Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp thông qua hoạt động tham quan trải nghiệm thực tế một số mô hình nghề nghiệp tại địa phương

493 1 lượt tải
SKKN Biện pháp phát triểnphẩm chất chăm chỉ; năng lực tự học, tin học và công nghệ cho học sinh Trung họcphổ thông qua các hoạt động tập thể và trải nghiệm, sáng tạo

SKKN Biện pháp phát triểnphẩm chất chăm chỉ; năng lực tự học, tin học và công nghệ cho học sinh Trung họcphổ thông qua các hoạt động tập thể và trải nghiệm, sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp phát triển phẩm chất chăm chỉ; năng lực tự học, tin học và công nghệ cho học sinh Trung học phổ thông qua các hoạt động tập thể và trải nghiệm, sáng tạo"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Xây dựng những tình huống và định hướng nội dung các hoạt động tập thể, trải nghiệm, sáng tạo hướng tới phát triển phẩm chất và năng lực; đồng thời tổ chức đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm phát triển phẩm chất và năng lực Lồng ghép cho học sinh hoạt động nhóm và trải nghiệm, sáng tạo trong các giờ học văn hóa, từ đó thúc đẩy, phát triển các phẩm chất và năng lực cho học sinh Đa dạng hoá hình thức hoạt động tập thể và hoạt động trải nghiệm sáng tạo: câu lạc bộ, tổ chức diễn đàn, sân khấu tương tác, hội thi/cuộc thi Tăng cường, khích lệ giáo viên và học sinh sử dụng phương tiện và công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động giáo dục hữu ích

401 5 lượt tải
SKKN Chuyển đổi số trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10, chủ đề: sáng tác thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên - CÁNH DIỀU

SKKN Chuyển đổi số trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10, chủ đề: sáng tác thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên - CÁNH DIỀU

Sáng kiến kinh nghiệm "Chuyển đổi số trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10, chủ đề: sáng tác thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên - CÁNH DIỀU"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phân tích nội dung và cấu trúc của chủ đề 6: Hành động vì môi trường 2.3.2. Kế hoạch ứng dụng công nghệ số trong dạy học chủ đề sáng tác thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên 2.3.3. Tiến hành thiết kế sáng tác thông điệp bảo vệ một số môi trường tự nhiên có ứng dụng công nghệ số 2.3.4. Sử dụng phần mềm Class123 vào dạy học hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp lớp 10 2.3.5. Tổ chức ứng dụng chuyển đổi số vào dạy học chủ đề: Sáng tác thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên

586 7 lượt tải
SKKN Đa dạng hình thức tổhoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh thông qua các Câu lạc bộ,Đội, Nhóm trong trường THPT

SKKN Đa dạng hình thức tổhoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh thông qua các Câu lạc bộ,Đội, Nhóm trong trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Đa dạng hình thức tổ hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh thông qua các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trong trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo khối lớp thông qua hình thức sinh hoạt dưới cờ 2. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo nhóm học sinh thông qua Câu lạc bộ, Đội, Nhóm 2.1. Mô hình Câu lạc bộ 2.2. Mô hình Đội- Nhóm

433 2 lượt tải
SKKN Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục chủ đề 6: Hành động vì một môi trường đẹp, môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10 - CÁNH DIỀU

SKKN Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục chủ đề 6: Hành động vì một môi trường đẹp, môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10 - CÁNH DIỀU

Giải pháp 1: Tổ chức hoạt động tự tìm hiểu về thực trạng rác thải ở môi trường sống của địa phương và nhận thức của con người về rác thải. Giải pháp 2: Lập page tuyên truyền về bảo vệ môi trường Giải pháp 3: Kêu gọi gom sách cũ và quần áo cũ để tái sử dụng Giải pháp 4: Tổ chức làm IMO – men vi sinh xử lí rác thải hữu cơ Giải pháp 5: Tổ chức chương trình” Chủ nhậtxanh” cho học sinh ra quân làm sạch môi trường sống xung quanh Giải pháp 6: Tổ chức chương trình đổi rác lấy cây Giải pháp 7. Nhân rộng mô hình trồng cây xanh thông qua các hoạt động trồng cây chuộc tội, trồng cây tri ân, Trồng hoa đường làng Giải pháp 8: Phát động phong trào hạn chế sửdụng đồ dùng 1 lần, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường

465 9 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án phát triển Văn hóa đọc trong học sinh. 2. Khuyến khích học sinh khai thác nguồn sách ở Thư viện trường và viết bài giới thiệu sách. 3. Khuyến khích các lớp xây dựng tủ sách học đư ng và tham gia các sự kiện về sách. 4. Tổ chức cho học sinh thi giới thiệu sách hay, thi Văn hóa đọc cấp trường. 5. Chia sẻ giải pháp chọn, xử lí đề thi và cách làm bài thi “Đại sứ văn hóa đọc” đạt kết quả cao.

530 2 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Giải pháp nâng cao kĩ năng ứng xử văn hóa trên không gian mạng ở trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp nâng cao kĩ năng ứng xử văn hóa trên không gian mạng ở trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Phổ biến, quán triệt các quy chế, quy định về quản lý, sử dụng không gian mạng đến từng lớp học, tới từng học sinh 2.2.2. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng, hình thành bản lĩnh văn hoá ứng xử khi giao lưu, kết nối trên không gian mạng 2.2.3. Phát động các cuộc thi, các diễn đàn, chương trình hành động gắn với ý tưởng khuyến khích học sinh lan tỏa những hiệu ứng tích cực trên không gian mạng

557 3 lượt tải
SKKN Giáo dục kĩ năng tự nhận thức cho học sinh trường THPT trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp qua hình thức hoạt động giáo dục theo chủ đề - CÁNH DIỀU

SKKN Giáo dục kĩ năng tự nhận thức cho học sinh trường THPT trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp qua hình thức hoạt động giáo dục theo chủ đề - CÁNH DIỀU

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục kĩ năng tự nhận thức cho học sinh trường THPT trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp qua hình thức hoạt động giáo dục theo chủ đề - CÁNH DIỀU"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Giáo dục kĩ năng tự nhận thức thông qua phương thức khám phá 2.2. Giáo dục kĩ năng tự nhận thức thông qua phương thức thể nghiệm, tương tác 2.3. Giáo dục kĩ năng tự nhận thức thông qua hoạt động cộng đồng 2.4. Giáo dục kĩ năng tự nhận thức thông qua phương thức nghiên cứu 2.5. Xây dựng hệ thống phiếu khảo sát về kĩ năng tự nhận thức của học sinh để thực hiện và đánh giá hiệu quả của giải pháp.

400 3 lượt tải
SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm STEM chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp lớp10 – CTGDPT 2018 - KNTT

SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm STEM chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp lớp10 – CTGDPT 2018 - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm STEM chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10 – CTGDPT 2018 - KNTT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Xây dựng kế hoạch trải nghiệm STEM với chủ đề “Tìm hiểu nghề nghiệp và hiểu bản thân để chọn nghề phù hợp” 3.2. Dạy thực nghiệm kế hoạch trải nghiệm STEM đã xây dựng nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại lớp 10D2 trường THPT Đô Lương 1

413 7 lượt tải
SKKN Giáo dục lòng yêu nước kết hợp rèn luyện kĩ năngcho ĐVTN thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm: Câu chuyện lịch sử quanhem

SKKN Giáo dục lòng yêu nước kết hợp rèn luyện kĩ năngcho ĐVTN thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm: Câu chuyện lịch sử quanhem

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục lòng yêu nước kết hợp rèn luyện kĩ năng cho ĐVTN thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm: Câu chuyện lịch sử quanh em"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động 2. Tăng cường sự phối hợp giữa ban giám hiệu, Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm và học sinh trong việc thực hiện hoạt động. 3. Thực hiện chuỗi các hoạt động trải nghiệm: “Câu chuyện lịch sử quanh em” 3.1. Tìm hiểu về lịch sử, truyền thống nhà trường qua nội dung: Tự hào trường Đặng 3.2. Tuổi trẻ hướng về nguồn 3.3. Tổ chức cuộc thi video: Em là phóng viên ghi lại Câu chuyện lịch sử quanh em tìm hiểu về các cựu chiến binh nhân kỉ niệm ngày truyền thống QĐND Việt Nam 22/12 3.4. Tổ chức cuộc thi: Khám phá di tích lịch sử quanh em dành cho các CLB trong nhà trường

546 2 lượt tải
SKKN Giáo dục ý thức Bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Hành động vì môi trường” chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10- CÁNH DIỀU

SKKN Giáo dục ý thức Bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Hành động vì môi trường” chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10- CÁNH DIỀU

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục ý thức Bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Hành động vì môi trường” chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10- CÁNH DIỀU"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Hoạt động trải nghiệm và HĐTN, HN là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm11 năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai.

494 2 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com