Kỹ năng sống THPT

Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống THPT, năm học 2023 – 2024, nhấn mạnh vào việc tích hợp chương trình giáo dục mới 2018 tối ưu hóa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Các sáng kiến bao gồm việc phát triển tư duy phê phán, kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, và quản lý cảm xúc thông qua các hoạt động giáo dục đổi mới và sáng tạo. Mục tiêu là trang bị cho học sinh các kỹ năng cần thiết để đối mặt với thách thức của cuộc sống hiện đại, bao gồm sự tự tin, khả năng thích nghi, và sự hiểu biết về mối quan hệ giữa bản thân và cộng đồng. Giáo viên được khuyến khích sử dụng phương pháp giảng dạy dựa trên dự án, thảo luận nhóm, và tư duy phản biện, để học sinh có thể phát triển và áp dụng kỹ năng sống một cách hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày và tương lai.

SKKN Ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông đến học sinh trường thpt tân kỳ, thực trạng và giải pháp

SKKN Ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông đến học sinh trường thpt tân kỳ, thực trạng và giải pháp

Sáng kiến kinh nghiệm "Ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông đến học sinh trường thpt tân kỳ, thực trạng và giải pháp"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tuyên truyền cho các em HS nhận thức đúng đắn về ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông qua các buổi sinh hoạt đoàn thường kỳ tại nhà trường 2.3.2. Tổ chức cuộc thi tuyên truyền bằng hình thức hùng biện với chủ đề “Hiệu ứng đám đông, thực trạng và giải pháp” 2.3.3.Tổ chức giáo dục kỹ năng về ảnh hưởng của đám đông thông qua tiết thực hành ngoại khóa môn văn 2.3.4. Phát huy hiệu quả vai trò của các thành viên tổ tư vấn tâm lý trong việc phát hiện, ngăn chặn những tác động tiêu cực và phát huy mặt tích cực của hiệu ứng đám đông 2.3.5. Khai thác hiệu quả ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông giúp lan tỏa những điều tích cực trong môi trường học đường 2.3.6. Tổ chức trang page và group kín trên facebook để trao đổi ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông 2.3.7. Thành lập CLB “Bạn giúp bạn” trong nhà trường

458 3 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án phát triển Văn hóa đọc trong học sinh. 2. Khuyến khích học sinh khai thác nguồn sách ở Thư viện trường và viết bài giới thiệu sách. 3. Khuyến khích các lớp xây dựng tủ sách học đư ng và tham gia các sự kiện về sách. 4. Tổ chức cho học sinh thi giới thiệu sách hay, thi Văn hóa đọc cấp trường. 5. Chia sẻ giải pháp chọn, xử lí đề thi và cách làm bài thi “Đại sứ văn hóa đọc” đạt kết quả cao.

530 2 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Giải pháp nâng cao kĩ năng ứng xử văn hóa trên không gian mạng ở trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp nâng cao kĩ năng ứng xử văn hóa trên không gian mạng ở trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Phổ biến, quán triệt các quy chế, quy định về quản lý, sử dụng không gian mạng đến từng lớp học, tới từng học sinh 2.2.2. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng, hình thành bản lĩnh văn hoá ứng xử khi giao lưu, kết nối trên không gian mạng 2.2.3. Phát động các cuộc thi, các diễn đàn, chương trình hành động gắn với ý tưởng khuyến khích học sinh lan tỏa những hiệu ứng tích cực trên không gian mạng

557 3 lượt tải
SKKN Giáo dục kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh thông qua buổi hoạt động ngoại khóa ở trường thpt

SKKN Giáo dục kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh thông qua buổi hoạt động ngoại khóa ở trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh thông qua buổi hoạt động ngoại khóa ở trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Xác định mục tiêu, nội dung của việc giáo dục kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh thông qua buổi hoạt động ngoại khoá 3.2. Tổ chức thực hiện 3.2.1. Công tác chuẩn bị 3.2.2. Cách thức tổ chức hoạt động ngoại khóa 3.2.3. Tiến trình thực hiện các hoạt động 3.2.3.1. Hoạt động giới thiệu chủ đề 3.2.3.2. Hoạt động thảo luận chủ đề 3.2.3.3. Hoạt động giải đáp thắc mắc 3.2.3.4. Hoạt động: “Góc tâm sự” 3.2.4. Tổng kết hoạt động.

436 0 lượt tải
SKKN Giáo dục kĩ năng ứng phó với body shaming cho học sinh thpt miền núi

SKKN Giáo dục kĩ năng ứng phó với body shaming cho học sinh thpt miền núi

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục kĩ năng ứng phó với body shaming cho học sinh thpt miền núi"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp thứ nhất: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về Body Shaming thông qua ứng dụng Mạng xã hội. 2. Giải pháp thứ hai: Tổ chức chiến dịch “Nói không với Body Shaming”. 3. Tổ chức chuyên đề “Kĩ năng ứng phó với Body Shaming” thực hiện trong tiết sinh hoạt lớp.

551 3 lượt tải
SKKN Giáo dục phẩm chất yêu nước, nhân ái, trách nhiệm cho hs trường thpt thông qua hoạt động tình nguyện

SKKN Giáo dục phẩm chất yêu nước, nhân ái, trách nhiệm cho hs trường thpt thông qua hoạt động tình nguyện

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục phẩm chất yêu nước, nhân ái, trách nhiệm cho hs trường thpt thông qua hoạt động tình nguyện"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Thường xuyên cập nhật kịp thời các văn bản triển khai của đoàn cấp trên 3.2. Tích cực tham mưu với cấp ủy chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường về tầm quan trọng của hoạt động tình nguyện đối với công tác giáo dục lòng yêu nước, lòngnhân ái và tinh thần trách nhiệm đối với HS 3.3. Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền 3.3.1. Phát động, tuyên truyền rộng rãi trong học sinh 3.3.2 Phối hợp chặt chẽ với GV chủ nhiệm 3.3.3. Phối hợp với GVBM 3.3.4. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh 3.3.5. Phối hợp chặt chẽ với địa phương nơi học sinh cư trú 3.4. Tăng cường công tác nêu gương, khen thưởng trong phong trào tình nguyện 3.5. Thường xuyên tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện

455 4 lượt tải
SKKN Giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh thpt miền núi

SKKN Giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh thpt miền núi

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh thpt miền núi"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp thứ nhất: Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc VHDT cho HS trường THPT 2. Giải pháp thứ hai: Giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc VHDT cho HS trường THPT thông qua hoạt động ngoại khóa: “Hội chợ xuân 2023” 3. Giải pháp thứ ba: Giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc VHDT cho HS trường THPT 1 thông qua hoạt động trải nghiệm 4. Giải pháp thứ tư: Tổ chức dạy chủ đề “Bảo tồn và phát huy bản sắc VHDT” thực hiện trong tiết sinh hoạt lớp 5. Giải pháp thứ năm: Lồng ghép giáo dục ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc VHDT cho HS trong hoạt động dạy học

534 5 lượt tải
SKKN Góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương qua các hoạt động giáo dục tại trường thpt

SKKN Góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương qua các hoạt động giáo dục tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương qua các hoạt động giáo dục tại trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Phân tích đặc thù của Nhà trường để lựa chọn phù hợp các di sản VHĐP 3.2. Căn cứ lựa chọn nội dung để giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy di sản VHĐP cho HS THPT 3.3. Xây dựng nội dung chương trình giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản VHĐP cho HS THPT 3.4. Giải pháp thiết kế và tổ chức các HĐGD góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy di sản VHĐP cho HS THPT 3.5. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân nhằm nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản VHĐP

541 7 lượt tải
SKKN Hình thành giá trị sống cho học sinh thpt thông qua các hoạt động phát triển văn hóa đọc

SKKN Hình thành giá trị sống cho học sinh thpt thông qua các hoạt động phát triển văn hóa đọc

Sáng kiến kinh nghiệm "Hình thành giá trị sống cho học sinh thpt thông qua các hoạt động phát triển văn hóa đọc"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hình thành giá trị sống cho học sinh qua hoạt động phát triển văn hóa đọc trên Câu lạc bộ Văn học 2. Hình thành giá trị sống cho học sinh thông qua hoạt động tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc cấp trường” 3. Hình thành giá trị sống cho học sinh qua hoạt động phát triển văn hóa đọc lồng ghép trong các hoạt động trải nghiệm 4. Hình thành giá trị sống cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động phát triển văn hóa đọc trong buổi giáo dục ngoài giờ lên lớp 5. Hình thành giá trị sống cho học sinh qua việc tổ chức hoạt động phát triển văn hóa đọc trong tiết Sinh hoạt lớp 6. Hình thành giá trị sống cho học sinh thông qua hoạt động thiện nguyện, tặng sách

479 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh tại trường thpt

SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh tại trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động chào cờ đầu tuần 2. Giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 3. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và dã ngoại. 4. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động thiện nguyện, nhân đạo 5. Giáo dục kĩ năng sống thông qua giờ sinh hoạt lớp 6. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ 7. Giáo dục kĩ năng sống thông qua công tác lao động 8. Giáo dục kĩ năng sống thông qua lồng ghép vào chương trình giáo dục chính khoá 9. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động đối thoại học đường 10. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động tiếp cận khoa học – kĩ thuật 11. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao

511 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự quản bản thân cho nữ sinh trường thpt

SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự quản bản thân cho nữ sinh trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự quản bản thân cho nữ sinh trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Giải pháp 1: Tổ chức bài tập trắc nghiệm bản thân 2.2. Giải pháp 2: Tổ chức các buổi học/tiết học ngoại khóa theo chủ đề: Giáo dục kỹ năng tự quản bản thân cho nữ sinh THPT. 2.3: Giải pháp 3: Tổ chức hoạt động trải nghiệm để nâng cao phát triển năng lực tự quản bản thân 2. 4. Giải pháp 4: Đa dạng hóa hình thức giao tiếp, tư vấn mọi vấn đề liên quan đến nữ sinh. 2.5. Giải pháp 5: Kết hợp với phụ huynh học sinh để giáo dục kỹ năng tự quản của nữ sinh

502 0 lượt tải
SKKN Một số biện pháp hạn chế tình trạng nghiện game online ở học sinh thpt

SKKN Một số biện pháp hạn chế tình trạng nghiện game online ở học sinh thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp hạn chế tình trạng nghiện game online ở học sinh thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp chung ngăn chặn, hạn chế tình trạng nghiện G.O 1.1. Đẩy mạnh vai trò của gia đình, nhà trường góp phần quản lí tốt học sinh ngoài giờ chính khóa và định hướng học sinh tham gia các câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống. 1.1.1. Đẩy mạnh vai trò của gia đình trong việc quản lí quỹ thời gian sử dụng hợp lý G.O 1.1.2. Tăng cường các hoạt động của nhà trường góp phần quản lí tốt học sinh ngoài giờ chính khóa và định hướng học sinh tham gia các câu lạc bộ giáo dục kĩ năng sống 1.2. Câu lạc bộ - giải pháp ngăn chặn, hạn chế tình trạng nghiện game online của học sinh trường THPT

469 5 lượt tải

Loại

SKKN Ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông đến học sinh trường thpt tân kỳ, thực trạng và giải pháp

SKKN Ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông đến học sinh trường thpt tân kỳ, thực trạng và giải pháp

Sáng kiến kinh nghiệm "Ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông đến học sinh trường thpt tân kỳ, thực trạng và giải pháp"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tuyên truyền cho các em HS nhận thức đúng đắn về ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông qua các buổi sinh hoạt đoàn thường kỳ tại nhà trường 2.3.2. Tổ chức cuộc thi tuyên truyền bằng hình thức hùng biện với chủ đề “Hiệu ứng đám đông, thực trạng và giải pháp” 2.3.3.Tổ chức giáo dục kỹ năng về ảnh hưởng của đám đông thông qua tiết thực hành ngoại khóa môn văn 2.3.4. Phát huy hiệu quả vai trò của các thành viên tổ tư vấn tâm lý trong việc phát hiện, ngăn chặn những tác động tiêu cực và phát huy mặt tích cực của hiệu ứng đám đông 2.3.5. Khai thác hiệu quả ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông giúp lan tỏa những điều tích cực trong môi trường học đường 2.3.6. Tổ chức trang page và group kín trên facebook để trao đổi ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông 2.3.7. Thành lập CLB “Bạn giúp bạn” trong nhà trường

458 3 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án phát triển Văn hóa đọc trong học sinh. 2. Khuyến khích học sinh khai thác nguồn sách ở Thư viện trường và viết bài giới thiệu sách. 3. Khuyến khích các lớp xây dựng tủ sách học đư ng và tham gia các sự kiện về sách. 4. Tổ chức cho học sinh thi giới thiệu sách hay, thi Văn hóa đọc cấp trường. 5. Chia sẻ giải pháp chọn, xử lí đề thi và cách làm bài thi “Đại sứ văn hóa đọc” đạt kết quả cao.

530 2 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Giải pháp nâng cao kĩ năng ứng xử văn hóa trên không gian mạng ở trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp nâng cao kĩ năng ứng xử văn hóa trên không gian mạng ở trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Phổ biến, quán triệt các quy chế, quy định về quản lý, sử dụng không gian mạng đến từng lớp học, tới từng học sinh 2.2.2. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng, hình thành bản lĩnh văn hoá ứng xử khi giao lưu, kết nối trên không gian mạng 2.2.3. Phát động các cuộc thi, các diễn đàn, chương trình hành động gắn với ý tưởng khuyến khích học sinh lan tỏa những hiệu ứng tích cực trên không gian mạng

557 3 lượt tải
SKKN Giáo dục kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh thông qua buổi hoạt động ngoại khóa ở trường thpt

SKKN Giáo dục kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh thông qua buổi hoạt động ngoại khóa ở trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh thông qua buổi hoạt động ngoại khóa ở trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Xác định mục tiêu, nội dung của việc giáo dục kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh thông qua buổi hoạt động ngoại khoá 3.2. Tổ chức thực hiện 3.2.1. Công tác chuẩn bị 3.2.2. Cách thức tổ chức hoạt động ngoại khóa 3.2.3. Tiến trình thực hiện các hoạt động 3.2.3.1. Hoạt động giới thiệu chủ đề 3.2.3.2. Hoạt động thảo luận chủ đề 3.2.3.3. Hoạt động giải đáp thắc mắc 3.2.3.4. Hoạt động: “Góc tâm sự” 3.2.4. Tổng kết hoạt động.

436 0 lượt tải
SKKN Giáo dục kĩ năng ứng phó với body shaming cho học sinh thpt miền núi

SKKN Giáo dục kĩ năng ứng phó với body shaming cho học sinh thpt miền núi

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục kĩ năng ứng phó với body shaming cho học sinh thpt miền núi"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp thứ nhất: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về Body Shaming thông qua ứng dụng Mạng xã hội. 2. Giải pháp thứ hai: Tổ chức chiến dịch “Nói không với Body Shaming”. 3. Tổ chức chuyên đề “Kĩ năng ứng phó với Body Shaming” thực hiện trong tiết sinh hoạt lớp.

551 3 lượt tải
SKKN Giáo dục phẩm chất yêu nước, nhân ái, trách nhiệm cho hs trường thpt thông qua hoạt động tình nguyện

SKKN Giáo dục phẩm chất yêu nước, nhân ái, trách nhiệm cho hs trường thpt thông qua hoạt động tình nguyện

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục phẩm chất yêu nước, nhân ái, trách nhiệm cho hs trường thpt thông qua hoạt động tình nguyện"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Thường xuyên cập nhật kịp thời các văn bản triển khai của đoàn cấp trên 3.2. Tích cực tham mưu với cấp ủy chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường về tầm quan trọng của hoạt động tình nguyện đối với công tác giáo dục lòng yêu nước, lòngnhân ái và tinh thần trách nhiệm đối với HS 3.3. Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền 3.3.1. Phát động, tuyên truyền rộng rãi trong học sinh 3.3.2 Phối hợp chặt chẽ với GV chủ nhiệm 3.3.3. Phối hợp với GVBM 3.3.4. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh 3.3.5. Phối hợp chặt chẽ với địa phương nơi học sinh cư trú 3.4. Tăng cường công tác nêu gương, khen thưởng trong phong trào tình nguyện 3.5. Thường xuyên tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện

455 4 lượt tải
SKKN Giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh thpt miền núi

SKKN Giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh thpt miền núi

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh thpt miền núi"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp thứ nhất: Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc VHDT cho HS trường THPT 2. Giải pháp thứ hai: Giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc VHDT cho HS trường THPT thông qua hoạt động ngoại khóa: “Hội chợ xuân 2023” 3. Giải pháp thứ ba: Giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc VHDT cho HS trường THPT 1 thông qua hoạt động trải nghiệm 4. Giải pháp thứ tư: Tổ chức dạy chủ đề “Bảo tồn và phát huy bản sắc VHDT” thực hiện trong tiết sinh hoạt lớp 5. Giải pháp thứ năm: Lồng ghép giáo dục ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc VHDT cho HS trong hoạt động dạy học

534 5 lượt tải
SKKN Góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương qua các hoạt động giáo dục tại trường thpt

SKKN Góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương qua các hoạt động giáo dục tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương qua các hoạt động giáo dục tại trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Phân tích đặc thù của Nhà trường để lựa chọn phù hợp các di sản VHĐP 3.2. Căn cứ lựa chọn nội dung để giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy di sản VHĐP cho HS THPT 3.3. Xây dựng nội dung chương trình giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản VHĐP cho HS THPT 3.4. Giải pháp thiết kế và tổ chức các HĐGD góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy di sản VHĐP cho HS THPT 3.5. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân nhằm nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản VHĐP

541 7 lượt tải
SKKN Hình thành giá trị sống cho học sinh thpt thông qua các hoạt động phát triển văn hóa đọc

SKKN Hình thành giá trị sống cho học sinh thpt thông qua các hoạt động phát triển văn hóa đọc

Sáng kiến kinh nghiệm "Hình thành giá trị sống cho học sinh thpt thông qua các hoạt động phát triển văn hóa đọc"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hình thành giá trị sống cho học sinh qua hoạt động phát triển văn hóa đọc trên Câu lạc bộ Văn học 2. Hình thành giá trị sống cho học sinh thông qua hoạt động tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc cấp trường” 3. Hình thành giá trị sống cho học sinh qua hoạt động phát triển văn hóa đọc lồng ghép trong các hoạt động trải nghiệm 4. Hình thành giá trị sống cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động phát triển văn hóa đọc trong buổi giáo dục ngoài giờ lên lớp 5. Hình thành giá trị sống cho học sinh qua việc tổ chức hoạt động phát triển văn hóa đọc trong tiết Sinh hoạt lớp 6. Hình thành giá trị sống cho học sinh thông qua hoạt động thiện nguyện, tặng sách

479 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh tại trường thpt

SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh tại trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động chào cờ đầu tuần 2. Giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 3. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và dã ngoại. 4. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động thiện nguyện, nhân đạo 5. Giáo dục kĩ năng sống thông qua giờ sinh hoạt lớp 6. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ 7. Giáo dục kĩ năng sống thông qua công tác lao động 8. Giáo dục kĩ năng sống thông qua lồng ghép vào chương trình giáo dục chính khoá 9. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động đối thoại học đường 10. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động tiếp cận khoa học – kĩ thuật 11. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao

511 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự quản bản thân cho nữ sinh trường thpt

SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự quản bản thân cho nữ sinh trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự quản bản thân cho nữ sinh trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Giải pháp 1: Tổ chức bài tập trắc nghiệm bản thân 2.2. Giải pháp 2: Tổ chức các buổi học/tiết học ngoại khóa theo chủ đề: Giáo dục kỹ năng tự quản bản thân cho nữ sinh THPT. 2.3: Giải pháp 3: Tổ chức hoạt động trải nghiệm để nâng cao phát triển năng lực tự quản bản thân 2. 4. Giải pháp 4: Đa dạng hóa hình thức giao tiếp, tư vấn mọi vấn đề liên quan đến nữ sinh. 2.5. Giải pháp 5: Kết hợp với phụ huynh học sinh để giáo dục kỹ năng tự quản của nữ sinh

502 0 lượt tải
SKKN Một số biện pháp hạn chế tình trạng nghiện game online ở học sinh thpt

SKKN Một số biện pháp hạn chế tình trạng nghiện game online ở học sinh thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp hạn chế tình trạng nghiện game online ở học sinh thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp chung ngăn chặn, hạn chế tình trạng nghiện G.O 1.1. Đẩy mạnh vai trò của gia đình, nhà trường góp phần quản lí tốt học sinh ngoài giờ chính khóa và định hướng học sinh tham gia các câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống. 1.1.1. Đẩy mạnh vai trò của gia đình trong việc quản lí quỹ thời gian sử dụng hợp lý G.O 1.1.2. Tăng cường các hoạt động của nhà trường góp phần quản lí tốt học sinh ngoài giờ chính khóa và định hướng học sinh tham gia các câu lạc bộ giáo dục kĩ năng sống 1.2. Câu lạc bộ - giải pháp ngăn chặn, hạn chế tình trạng nghiện game online của học sinh trường THPT

469 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com