Vật lí 11

Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí lớp 11 THPT trong năm học 2023 – 2024 nhằm cung cấp cho giáo viên các phương pháp giảng dạy mới và hiệu quả, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như CTST, KNTT, CD,… Mục tiêu là giúp giáo viên thiết kế các bài giảng phong phú, kích thích học sinh phát triển tư duy phê phán và sáng tạo, qua việc ứng dụng kiến thức Vật lí vào giải quyết các vấn đề thực tế. Các sáng kiến khuyến khích việc sử dụng công nghệ trong giáo dục, các phương pháp dạy học dự án và thí nghiệm để học sinh có thể trải nghiệm và tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả, qua đó học sinh nâng cao khả năng học tập và sẵn sàng cho tương lai.

SKKN Dạy học phần Quang hình Vật lí 11 THPT bằng dạy học dự án nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

SKKN Dạy học phần Quang hình Vật lí 11 THPT bằng dạy học dự án nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học phần Quang hình Vật lí 11 THPT bằng dạy học dự án nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  Quy trình dạy học phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh bằng dạy học dự án Bước 1: Xây dựng bài học phát triển phẩm chất, năng lực Bước 2. Hướng dẫn học sinh xác định mục tiêu và thảo luận ý tưởng dự án Bước 3. Đánh giá nhu cầu, kiến thức người học trước khi thực hiện dự án Bước 4. Lập nhóm và lập kế hoạch thực hiện dự án Bước 5. Học sinh thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra Bước 6. Báo cáo và nghiệm thu sản phẩm dự án

1045 14 lượt tải
SKKN Dạy học Vật lí tích hợp kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề bảo vệ đôi mắt thông qua hoạt động đóng vai ở.

SKKN Dạy học Vật lí tích hợp kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề bảo vệ đôi mắt thông qua hoạt động đóng vai.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học Vật lí tích hợp kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề bảo vệ đôi mắt thông qua hoạt động đóng vai " triển khai các biện pháp như sau:  - Điều tra, phân tích thực trạng về môi trường, xã hội, gia đình của học sinh ở các trường THPT huyện Quỳ Hợp. - Làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn về việc tổ chức dạy học gắn kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tiễn thông qua hoạt động đóng vai và ngược lại từ thực tiễn gắn vào nội dung bài học - Đề xuất quy trình, thiết kế, tổ chức dạy học gắn kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tiễn thông qua hoạt động đóng vai và ngược lại từ thực tiễn gắn vào nội dung bài học cho học sinh. - Góp phần hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, thể hiện tính toàn diện, hiện đại và cập nhật; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh.

478 10 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  - Dạy học các môn học thuộc lĩnh vực TNST Đây là hình thức tổ chức DHTNST chủ yếu trong nhà trường. Theo cách này hoạt động TNST được triển khai ngay trong quá trình dạy học TNST theo tiếp cận liên môn. Tạo ra sự liên kết giữa môn Vật Lí và các môn còn lại. Các chủ đề, bài học của môn Vật Lí trong hoạt động TNST bám sát chương trình của các môn học thành phần. Hình thức giáo dục TNST này không làm phát sinh thêm thời gian học tập. - Hoạt động trải nghiệm thực tiễn Trong hoạt động trải nghiệm TNST, học sinh được khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật các vấn đề trong thực tiễn đời sống liên quan đến Vật Lí. Qua đó, nhận biết được ý nghĩa của Vật Lí đối với đời sống con người, nâng cao hứng thú học tập các môn học TNST. Đây cũng là cách thức để thu hút sự quan tâm của xã hội tới giáo dục TNST. - Hoạt động nghiên cứu khoa học Giáo dục TNST có thể được triển khai thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật với nhiều chủ đề khác nhau thuộc các lĩnh vực robot, năng lượng tái tạo... Hoạt động này không mang tính đại trà mà dành cho những học sinh có năng lực, sở tích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn.

1074 12 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi " triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Trong công tác tham mưu, lập kế hoạch bồi dưỡng HSG 2.2.Công tác lập kế hoạch bồi dưỡng HSG của giáo viên 2.3.Về xây dựng giáo án, tài liệu phục vụ công tác ôn thi HSG 2.4.Phương pháp bồi dưỡng HSG 2.4.1.Phương pháp tuyền đạt trực tiếp 2.4.2.Phương pháp giao nhiệm vụ ở nhà 2.4.3.Phương pháp giao dự án và nạp sản phẩm 2.4.4.Phương pháp luyện đề 2.4.5.Thi thử để đánh giá mức độ kiến thức của học sinh 2.4.6.Phương pháp giải đáp thắc mắc

690 7 lượt tải
SKKN Một số phương pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học phần Quang học Vật lí 11 và Sóng ánh sáng Vật lí 12 THPT

SKKN Một số phương pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học phần Quang học Vật lí 11 và Sóng ánh sáng Vật lí 12 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học phần Quang học Vật lí 11 và Sóng ánh sáng Vật lí 12 THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  2.1. KTBH bằng tổ chức trò chơi 2.2. KTBH bằng việc thiết kế mô hình 2.3. KTBH bằng việc thảo luận câu hỏi nêu vấn đề được GV nêu ra đầu tiết học 2.4. KTBH bằng SĐTD; điền sơ đồ trống, sơ đồ khuyết thiếu 2.5. KTBH bằng việc cung cấp thêm thông tin, tư liệu để khắc sâu kiến thức 2.6. KTBH bằng cách gắn kiến thức Vật lí với thực tế 2.7. KTBH bằng thực hiện các thí nghiệm

490 5 lượt tải
SKKN Nâng cao năng lực số của giáo viên vật lí THPT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

SKKN Nâng cao năng lực số của giáo viên vật lí THPT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao năng lực số của giáo viên vật lí THPT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.“ triển khai các biện pháp như sau:  Đề tài đã giải quyết được các nhiệm vụ sau: - Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận về phát triển năng lực số cho học sinh và cho giáo viên. - Chỉ ra được các dấu hiệu của một bài học/ chủ đề/ nội dung dạy học vật lí có nhiều cơ hội phát triển năng lực số cho học sinh. - Đưa ra được quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy hướng tới phát triển năng lực số cho học sinh trong dạy học môn Vật lí THPT, để GV có thể áp dụng thiết kế kế hoạch bài dạy. - Thiết kế được 03 KHBD chủ đề/bài học theo chương trình 2018 và 01 Bài giảng eLearning minh họa cho việc áp dụng quy trình, dạy thực nghiệm. - Xây dựng được kế hoạch nâng cao năng lực số cho giáo viên vật lí THPT và đã tập huấn triển khai cho giáo viên Vật lí THPT của tỉnh, giáo viên vật lí cụm trường THPT Diễn Châu – Quỳnh Lưu – Hoàng Mai và một số trường THPT trên địa bàn tỉnh về áp dụng quy trình thiết kế và dạy thực nghiệm 03 tiểu chủ đề hướng tới phát triển năng lực số của học sinh. - Kết quả thực nghiệm khẳng định tính khoa học, sư phạm và thực tiễn của đề tài.

432 8 lượt tải
SKKN Phát triển cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức Vật lí thông qua trải nghiệm tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng” - GDPT 2018

SKKN Phát triển cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức Vật lí thông qua trải nghiệm tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng” - GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức Vật lí thông qua trải nghiệm tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng” - GDPT 2018" triển khai các biện pháp như sau:  I. Đề xuất một số sản phẩm TNST có thể thực hiện trong chương trình Vật lí 10, Vật lí 11 chương trình giáo dục 2018. II. Hoạt động TNST tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng”. II.1. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng. II.2. Hoạt động tự thiết kế các phương án kiểm chứng định luật bảo toàn động lượng thông qua bộ thí nghiệm đệm không khí có hỗ trợ phần. II.3. Hoạt động TNST tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng”.

890 12 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh thông qua dạy học theo góc chương Từ trường Vật lí 11 Trung học phổ thông.

SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh thông qua dạy học theo góc chương Từ trường Vật lí 11 Trung học phổ thông.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh thông qua dạy học theo góc chương Từ trường Vật lí 11 Trung học phổ thông.“ triển khai các biện pháp như sau:  Trên cơ sở lí luận về DHTG và dạy học phát triển NL GQVĐ, nội dung và mục tiêu dạy học kiến thức chương “Từ trường” và các biện pháp bồi dưỡng NL GQVĐ cho HS trong dạy học VL. Chúng tôi đã vận dụng DHTG nhằm bồi dưỡng NL GQVĐ của HS trong dạy học chương “Từ trường” VL 11 như sau: 1) Đề xuất mục tiêu dạy học nhằm bồi dưỡng NL GQVĐ của HS. Tiến hành phân tích nội dung kiến thức cần dạy chương “Từ trường” VL 11 THPT. 2) Đề xuất lôgic phát triển nội dung chương “Từ trường” bằng việc xây dựng graph nội dung phù hợp với việc bồi dưỡng NL GQVĐ. 3) Huy động được các điều kiện để dạy học chương “Từ trường” theo hướng sử dụng DHTG: lựa chọn PPDH và kĩ thuật dạy học; chuẩn bị phương tiện, thiết bị dạy học: máy chiếu vật thể tự làm, TN từ trường của các dạng dây dẫn mang dòng điện, TN khảo sát lực từ, sử dụng video clip cân Cotton, phiếu học tập, bố trí phòng học... 4) Lựa chọn được hai chủ đề để thiết kế các tiến trình dạy học: Chủ đề Lực từ, Cảm ứng từ và chủ đề “Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt”. Các tiến trình trong dạy học được soạn thảo đều tuân theo lí luận về PPDH tích cực và tinh thần công văn 5512 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, bồi dưỡng NL GQVĐ của HS.

901 6 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” vật lý 11 trung học phổ thông (THPT)

SKKN Phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” vật lý 11 trung học phổ thông (THPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” vật lý 11 trung học phổ thông (THPT)“ triển khai các biện pháp như sau:  1 Dạy học nhằm phát huy năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề 2 Dạy học dự án 3 Dạy học dự án nhằm phát huy năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề 4 Dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” thuộc chương trình vật lý 11 cơ bản 5 Dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” thuộc chương trình vật lý 11 cơ bản nhằm phát huy năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề

783 7 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua một số bài học vật lý

SKKN Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua một số bài học vật lý

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua một số bài học vật lý" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Phát huy tối đa việc sử dụng các thí nghiệm trong các bài học vật lý. Giải pháp 2: Xây dựng các loại phiếu học tập hƣớng dẫn HS chuẩn bị dụng cụ thực hành TN và các bƣớc tiến hành TN. Giải pháp 3: Phân chia học sinh trong lớp thành các nhóm nhỏ để thực hiện các nhiệm vụ học tập, để HS đƣợc làm nhiều TN nhất. Giải pháp 4: Hướng dẫn HS tìm kiếm dụng cụ trong đời sống hành ngày và tiến hành thí nghiệm 1 số thí nghiệm đơn giản. Giải pháp 5: Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá cho mỗi bài thực hành thí nghiệm.

458 7 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí THPT

SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí THPT" triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Nâng cao năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề thông qua hoạt động thực hiện dự án khoa học kỹ thuật 2.1.1.Những điều cần biết về cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp 2.1.2.Các ví dụ nâng cao năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề thông qua hoạt động thực hiện dự án khoa học kỹ thuật 2.2.Vận dụng phương thức thể nghiệm để thiết kế câu lạc bộ sáng tạo khoa học kỹ thuật 2.3.Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp thông qua mô hình hợp tác với các trường đại học, viên nghiên cứu

278 3 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực tự chủ và tự học của học sinh thông qua khai thác và sử dụng có hiệu quả một số phần mềm vào dạy học bộ môn vật lí thpt

SKKN Phát triển năng lực tự chủ và tự học của học sinh thông qua khai thác và sử dụng có hiệu quả một số phần mềm vào dạy học bộ môn vật lí thpt

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm vào dạy học vật lí lớp 10 trung học phổ thông" triển khai các biện pháp như sau:  1.Xây dựng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm môn vật lí 10. 2.Sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm vào dạy học môn vật lí 10. 3.Sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm môn vật lí 10 để giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành bài tập ở nhà. 4.Sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm môn vật lí 10 vào kiểm tra đánh giá học sinh. 5.Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tế vào dạy học môn vật lí 10.

1084 8 lượt tải

Loại

SKKN Dạy học phần Quang hình Vật lí 11 THPT bằng dạy học dự án nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

SKKN Dạy học phần Quang hình Vật lí 11 THPT bằng dạy học dự án nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học phần Quang hình Vật lí 11 THPT bằng dạy học dự án nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  Quy trình dạy học phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh bằng dạy học dự án Bước 1: Xây dựng bài học phát triển phẩm chất, năng lực Bước 2. Hướng dẫn học sinh xác định mục tiêu và thảo luận ý tưởng dự án Bước 3. Đánh giá nhu cầu, kiến thức người học trước khi thực hiện dự án Bước 4. Lập nhóm và lập kế hoạch thực hiện dự án Bước 5. Học sinh thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra Bước 6. Báo cáo và nghiệm thu sản phẩm dự án

1045 14 lượt tải
SKKN Dạy học Vật lí tích hợp kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề bảo vệ đôi mắt thông qua hoạt động đóng vai ở.

SKKN Dạy học Vật lí tích hợp kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề bảo vệ đôi mắt thông qua hoạt động đóng vai.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học Vật lí tích hợp kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề bảo vệ đôi mắt thông qua hoạt động đóng vai " triển khai các biện pháp như sau:  - Điều tra, phân tích thực trạng về môi trường, xã hội, gia đình của học sinh ở các trường THPT huyện Quỳ Hợp. - Làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn về việc tổ chức dạy học gắn kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tiễn thông qua hoạt động đóng vai và ngược lại từ thực tiễn gắn vào nội dung bài học - Đề xuất quy trình, thiết kế, tổ chức dạy học gắn kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tiễn thông qua hoạt động đóng vai và ngược lại từ thực tiễn gắn vào nội dung bài học cho học sinh. - Góp phần hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, thể hiện tính toàn diện, hiện đại và cập nhật; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh.

478 10 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  - Dạy học các môn học thuộc lĩnh vực TNST Đây là hình thức tổ chức DHTNST chủ yếu trong nhà trường. Theo cách này hoạt động TNST được triển khai ngay trong quá trình dạy học TNST theo tiếp cận liên môn. Tạo ra sự liên kết giữa môn Vật Lí và các môn còn lại. Các chủ đề, bài học của môn Vật Lí trong hoạt động TNST bám sát chương trình của các môn học thành phần. Hình thức giáo dục TNST này không làm phát sinh thêm thời gian học tập. - Hoạt động trải nghiệm thực tiễn Trong hoạt động trải nghiệm TNST, học sinh được khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật các vấn đề trong thực tiễn đời sống liên quan đến Vật Lí. Qua đó, nhận biết được ý nghĩa của Vật Lí đối với đời sống con người, nâng cao hứng thú học tập các môn học TNST. Đây cũng là cách thức để thu hút sự quan tâm của xã hội tới giáo dục TNST. - Hoạt động nghiên cứu khoa học Giáo dục TNST có thể được triển khai thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật với nhiều chủ đề khác nhau thuộc các lĩnh vực robot, năng lượng tái tạo... Hoạt động này không mang tính đại trà mà dành cho những học sinh có năng lực, sở tích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn.

1074 12 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi " triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Trong công tác tham mưu, lập kế hoạch bồi dưỡng HSG 2.2.Công tác lập kế hoạch bồi dưỡng HSG của giáo viên 2.3.Về xây dựng giáo án, tài liệu phục vụ công tác ôn thi HSG 2.4.Phương pháp bồi dưỡng HSG 2.4.1.Phương pháp tuyền đạt trực tiếp 2.4.2.Phương pháp giao nhiệm vụ ở nhà 2.4.3.Phương pháp giao dự án và nạp sản phẩm 2.4.4.Phương pháp luyện đề 2.4.5.Thi thử để đánh giá mức độ kiến thức của học sinh 2.4.6.Phương pháp giải đáp thắc mắc

690 7 lượt tải
SKKN Một số phương pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học phần Quang học Vật lí 11 và Sóng ánh sáng Vật lí 12 THPT

SKKN Một số phương pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học phần Quang học Vật lí 11 và Sóng ánh sáng Vật lí 12 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học phần Quang học Vật lí 11 và Sóng ánh sáng Vật lí 12 THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  2.1. KTBH bằng tổ chức trò chơi 2.2. KTBH bằng việc thiết kế mô hình 2.3. KTBH bằng việc thảo luận câu hỏi nêu vấn đề được GV nêu ra đầu tiết học 2.4. KTBH bằng SĐTD; điền sơ đồ trống, sơ đồ khuyết thiếu 2.5. KTBH bằng việc cung cấp thêm thông tin, tư liệu để khắc sâu kiến thức 2.6. KTBH bằng cách gắn kiến thức Vật lí với thực tế 2.7. KTBH bằng thực hiện các thí nghiệm

490 5 lượt tải
SKKN Nâng cao năng lực số của giáo viên vật lí THPT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

SKKN Nâng cao năng lực số của giáo viên vật lí THPT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao năng lực số của giáo viên vật lí THPT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.“ triển khai các biện pháp như sau:  Đề tài đã giải quyết được các nhiệm vụ sau: - Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận về phát triển năng lực số cho học sinh và cho giáo viên. - Chỉ ra được các dấu hiệu của một bài học/ chủ đề/ nội dung dạy học vật lí có nhiều cơ hội phát triển năng lực số cho học sinh. - Đưa ra được quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy hướng tới phát triển năng lực số cho học sinh trong dạy học môn Vật lí THPT, để GV có thể áp dụng thiết kế kế hoạch bài dạy. - Thiết kế được 03 KHBD chủ đề/bài học theo chương trình 2018 và 01 Bài giảng eLearning minh họa cho việc áp dụng quy trình, dạy thực nghiệm. - Xây dựng được kế hoạch nâng cao năng lực số cho giáo viên vật lí THPT và đã tập huấn triển khai cho giáo viên Vật lí THPT của tỉnh, giáo viên vật lí cụm trường THPT Diễn Châu – Quỳnh Lưu – Hoàng Mai và một số trường THPT trên địa bàn tỉnh về áp dụng quy trình thiết kế và dạy thực nghiệm 03 tiểu chủ đề hướng tới phát triển năng lực số của học sinh. - Kết quả thực nghiệm khẳng định tính khoa học, sư phạm và thực tiễn của đề tài.

432 8 lượt tải
SKKN Phát triển cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức Vật lí thông qua trải nghiệm tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng” - GDPT 2018

SKKN Phát triển cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức Vật lí thông qua trải nghiệm tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng” - GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức Vật lí thông qua trải nghiệm tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng” - GDPT 2018" triển khai các biện pháp như sau:  I. Đề xuất một số sản phẩm TNST có thể thực hiện trong chương trình Vật lí 10, Vật lí 11 chương trình giáo dục 2018. II. Hoạt động TNST tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng”. II.1. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng. II.2. Hoạt động tự thiết kế các phương án kiểm chứng định luật bảo toàn động lượng thông qua bộ thí nghiệm đệm không khí có hỗ trợ phần. II.3. Hoạt động TNST tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng”.

890 12 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh thông qua dạy học theo góc chương Từ trường Vật lí 11 Trung học phổ thông.

SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh thông qua dạy học theo góc chương Từ trường Vật lí 11 Trung học phổ thông.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh thông qua dạy học theo góc chương Từ trường Vật lí 11 Trung học phổ thông.“ triển khai các biện pháp như sau:  Trên cơ sở lí luận về DHTG và dạy học phát triển NL GQVĐ, nội dung và mục tiêu dạy học kiến thức chương “Từ trường” và các biện pháp bồi dưỡng NL GQVĐ cho HS trong dạy học VL. Chúng tôi đã vận dụng DHTG nhằm bồi dưỡng NL GQVĐ của HS trong dạy học chương “Từ trường” VL 11 như sau: 1) Đề xuất mục tiêu dạy học nhằm bồi dưỡng NL GQVĐ của HS. Tiến hành phân tích nội dung kiến thức cần dạy chương “Từ trường” VL 11 THPT. 2) Đề xuất lôgic phát triển nội dung chương “Từ trường” bằng việc xây dựng graph nội dung phù hợp với việc bồi dưỡng NL GQVĐ. 3) Huy động được các điều kiện để dạy học chương “Từ trường” theo hướng sử dụng DHTG: lựa chọn PPDH và kĩ thuật dạy học; chuẩn bị phương tiện, thiết bị dạy học: máy chiếu vật thể tự làm, TN từ trường của các dạng dây dẫn mang dòng điện, TN khảo sát lực từ, sử dụng video clip cân Cotton, phiếu học tập, bố trí phòng học... 4) Lựa chọn được hai chủ đề để thiết kế các tiến trình dạy học: Chủ đề Lực từ, Cảm ứng từ và chủ đề “Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt”. Các tiến trình trong dạy học được soạn thảo đều tuân theo lí luận về PPDH tích cực và tinh thần công văn 5512 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, bồi dưỡng NL GQVĐ của HS.

901 6 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” vật lý 11 trung học phổ thông (THPT)

SKKN Phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” vật lý 11 trung học phổ thông (THPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” vật lý 11 trung học phổ thông (THPT)“ triển khai các biện pháp như sau:  1 Dạy học nhằm phát huy năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề 2 Dạy học dự án 3 Dạy học dự án nhằm phát huy năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề 4 Dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” thuộc chương trình vật lý 11 cơ bản 5 Dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” thuộc chương trình vật lý 11 cơ bản nhằm phát huy năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề

783 7 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua một số bài học vật lý

SKKN Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua một số bài học vật lý

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua một số bài học vật lý" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Phát huy tối đa việc sử dụng các thí nghiệm trong các bài học vật lý. Giải pháp 2: Xây dựng các loại phiếu học tập hƣớng dẫn HS chuẩn bị dụng cụ thực hành TN và các bƣớc tiến hành TN. Giải pháp 3: Phân chia học sinh trong lớp thành các nhóm nhỏ để thực hiện các nhiệm vụ học tập, để HS đƣợc làm nhiều TN nhất. Giải pháp 4: Hướng dẫn HS tìm kiếm dụng cụ trong đời sống hành ngày và tiến hành thí nghiệm 1 số thí nghiệm đơn giản. Giải pháp 5: Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá cho mỗi bài thực hành thí nghiệm.

458 7 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí THPT

SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí THPT" triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Nâng cao năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề thông qua hoạt động thực hiện dự án khoa học kỹ thuật 2.1.1.Những điều cần biết về cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp 2.1.2.Các ví dụ nâng cao năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề thông qua hoạt động thực hiện dự án khoa học kỹ thuật 2.2.Vận dụng phương thức thể nghiệm để thiết kế câu lạc bộ sáng tạo khoa học kỹ thuật 2.3.Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp thông qua mô hình hợp tác với các trường đại học, viên nghiên cứu

278 3 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực tự chủ và tự học của học sinh thông qua khai thác và sử dụng có hiệu quả một số phần mềm vào dạy học bộ môn vật lí thpt

SKKN Phát triển năng lực tự chủ và tự học của học sinh thông qua khai thác và sử dụng có hiệu quả một số phần mềm vào dạy học bộ môn vật lí thpt

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm vào dạy học vật lí lớp 10 trung học phổ thông" triển khai các biện pháp như sau:  1.Xây dựng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm môn vật lí 10. 2.Sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm vào dạy học môn vật lí 10. 3.Sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm môn vật lí 10 để giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành bài tập ở nhà. 4.Sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm môn vật lí 10 vào kiểm tra đánh giá học sinh. 5.Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tế vào dạy học môn vật lí 10.

1084 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com