Vật lí 12

Dành cho giáo viên môn Vật lí lớp 12 THPT, sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí lớp 12 THPT năm học 2023 – 2024 nhấn mạnh vào việc đưa ra các phương pháp giảng dạy đổi mới nhưng không kém phần thực tế, giúp giáo viên phát triển các bài giảng sáng tạo và hiệu quả. Các sáng kiến bao gồm việc tăng cường sử dụng công nghệ, phương pháp dạy học dự án và thí nghiệm, nhằm khuyến khích học sinh phát triển tư duy phê phán và ứng dụng kiến thức Vật lí vào giải quyết vấn đề thực tế. Mục tiêu là trang bị cho học sinh lớp 12 những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế, đồng thời chuẩn bị cho học sinh sự sẵn sàng học tập và làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến Vật lí trong tương lai.

SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm trong dạy học và bài Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại (Vật lý 12 cơ bản - THPT)

SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm trong dạy học và bài Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại (Vật lý 12 cơ bản - THPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm trong dạy học và bài Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại (Vật lý 12 cơ bản - THPT)“ triển khai các biện pháp như sau:  Thiết kế nhiệm vụ ở các trạm Trạm 1: Phát hiện sự tồn tại của tia hồng ngoại và tia tử ngoại bằng quang điện trở Trạm 5: Tìm hiểu ứng dụng của tia hồng ngoại trong thiết bị điều khiển từ xa. Khảo sát tính chất phản xạ, khúc xạ của tia hồng ngoại Trạm 9: Tìm hiểu ứng dụng của tia tử ngoại trong bút thử tiền, bút tàng hình

1008 9 lượt tải
SKKN Dạy học chương "Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh

SKKN Dạy học chương Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học chương "Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số ″ triển khai các biện pháp như sau:  3.2.2.1.Chú trọng tổ chức dạy học bài xây dựng kiến thức mới gắn với nội dung định hướng nghề 3.2.2.2.Tổ chức dạy học Bài tập Vật lý theo định hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn của học sinh 3.2.2.3.Tổ chức dạy học Thí nghiệm gắn với rèn luyện kỹ năng thực hành Vật lý, kỹ năng thực hành nghề 3.2.2.4.Tổ chức dạy học ôn tập, tổng kết chương theo định hướng vận dụng vào chương trình định hướng nghề 3.2.2.5.Tổ chức Hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn các nghề được định hướng cho học sinh

977 10 lượt tải
SKKN Dạy học phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua chủ đề Máy điện trong chương trình Vật lí 12 theo định hướng giáo dục STEM.

SKKN Dạy học phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua chủ đề Máy điện trong chương trình Vật lí 12 theo định hướng giáo dục STEM.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua chủ đề Máy điện trong chương trình Vật lí 12 theo định hướng giáo dục STEM.“ triển khai các biện pháp như sau:  Đề xuất một số giải pháp phát triển năng lực tự học của học sinh thông qua dạy học chủ đề vật lý THPT theo giáo dục STEM 1. Động cơ hóa hoạt động học tập của học sinh 2. Hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch học tập 3. Hướng dẫn HS chọn lọc tư liệu, tình huống liên quan đến nội dung bài học qua các kênh thông tin đại chúng hoặc qua thực tế đời sống phù hợp với môn học, hướng tới phát triển năng lực tự học cho học sinh 4. Thiết lập môi trường ảo nâng cao năng lực và thói quen tự học của học sinh Trung học Phổ thông 5. Tổ chức cho học sinh làm việc nhóm kết hợp với thảo luận lớp 6. Xây dựng ý thức tự học

459 6 lượt tải
SKKN Dạy học STEM phần Chất rắn, chất lỏng. Sự chuyển thể nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh THPT

SKKN Dạy học STEM phần Chất rắn, chất lỏng. Sự chuyển thể nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh THPT

Xây dựng chủ đề STEM chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” Vật lí 10 THPT nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đê cho học sinh: 1. Phân tích nội dung kiến thức chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” theo định hướng giáo dục STEM. 2. Xây dựng quy trình dạy học chủ đề giáo dục STEM chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” 3. Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề “Cây hoa tinh thể”. 4. Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề “Nến thơm nhà làm”.

589 6 lượt tải
SKKN Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua một số bài tập nâng cao chương Dao động cơ học vật lí 12 THPT

SKKN Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua một số bài tập nâng cao chương Dao động cơ học vật lí 12 THPT

Các bước cơ bản trong quy trình vận dụng các PP và HTTCDH tích cực theo định hướng phát triển NLHS Trong quy trình dạy học, việc vận dụng các PP và HTTCDH tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh cần được thực hiện bằng một quy trình sau đây: Bước 1: Nghiên cứu nội dung bài học Bước 2: Tìm hiểu sự khác biệt về NL và phong cách học sinh Bước 3: Khảo sát điều kiện dạy học của nhà trường Bước 4: Cân nhắc điểm mạnh, điểm yếu của GV trong vận dụng PP và HTTCDH Bước 5: Triển khai các PP và HTTCDH

890 12 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  - Dạy học các môn học thuộc lĩnh vực TNST Đây là hình thức tổ chức DHTNST chủ yếu trong nhà trường. Theo cách này hoạt động TNST được triển khai ngay trong quá trình dạy học TNST theo tiếp cận liên môn. Tạo ra sự liên kết giữa môn Vật Lí và các môn còn lại. Các chủ đề, bài học của môn Vật Lí trong hoạt động TNST bám sát chương trình của các môn học thành phần. Hình thức giáo dục TNST này không làm phát sinh thêm thời gian học tập. - Hoạt động trải nghiệm thực tiễn Trong hoạt động trải nghiệm TNST, học sinh được khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật các vấn đề trong thực tiễn đời sống liên quan đến Vật Lí. Qua đó, nhận biết được ý nghĩa của Vật Lí đối với đời sống con người, nâng cao hứng thú học tập các môn học TNST. Đây cũng là cách thức để thu hút sự quan tâm của xã hội tới giáo dục TNST. - Hoạt động nghiên cứu khoa học Giáo dục TNST có thể được triển khai thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật với nhiều chủ đề khác nhau thuộc các lĩnh vực robot, năng lượng tái tạo... Hoạt động này không mang tính đại trà mà dành cho những học sinh có năng lực, sở tích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn.

1074 12 lượt tải
SKKN Khai thác bài toán quan hệ tức thời giữa các đại lượng biến thiên tuần hoàn và đồ thị cấp độ vận dụng và vận dụng cao trong chương trình vật lí 12 - THPT.

SKKN Khai thác bài toán quan hệ tức thời giữa các đại lượng biến thiên tuần hoàn và đồ thị cấp độ vận dụng và vận dụng cao trong chương trình vật lí 12 - THPT.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khai thác bài toán quan hệ tức thời giữa các đại lượng biến thiên tuần hoàn và đồ thị cấp độ vận dụng và vận dụng cao trong chương trình vật lí 12 - THPT.“ triển khai các biện pháp như sau:  Xây dựng hệ thống bài tập và phương pháp giải bài toán "Quan hệ tức thời giữa các đại lượng biến thiên tuần hoàn và đồ thị cấp độ vận dụng và vận dụng cao". 1. Quan hệ tức thời giữa các đại lượng cùng pha và đồ thị. 2. Quan hệ tức thời giữa các đại lượng ngược pha và đồ thị. 3. Quan hệ tức thời giữa các đại lượng vuông pha và đồ thị. 4. Quan hệ tức thời giữa các đại lượng lệch pha bất kì pha và đồ thị. 5. Tìm tòi mở rộng.

1276 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Vật lí 12 cho học sinh theo hướng tiếp cận với thực tiễn

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Vật lí 12 cho học sinh theo hướng tiếp cận với thực tiễn

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Vật lí 12 cho học sinh theo hướng tiếp cận với thực tiễn″ triển khai các biện pháp như sau:  2.1.1.Biện pháp 1: Vận dụng kiến thức Vật lí để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. 2.1.2.Biện pháp 2: Cho học sinh tự trải nghiệm các thí nghiệm Vật lí. 2.1.3.Biện pháp 3: Tổ chức dạy học một số chủ đề STEM. 2.1.4.Biện pháp 4: Tổ chức tham quan. 2.1.5.Biện pháp 5: Đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh.

190 2 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi " triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Trong công tác tham mưu, lập kế hoạch bồi dưỡng HSG 2.2.Công tác lập kế hoạch bồi dưỡng HSG của giáo viên 2.3.Về xây dựng giáo án, tài liệu phục vụ công tác ôn thi HSG 2.4.Phương pháp bồi dưỡng HSG 2.4.1.Phương pháp tuyền đạt trực tiếp 2.4.2.Phương pháp giao nhiệm vụ ở nhà 2.4.3.Phương pháp giao dự án và nạp sản phẩm 2.4.4.Phương pháp luyện đề 2.4.5.Thi thử để đánh giá mức độ kiến thức của học sinh 2.4.6.Phương pháp giải đáp thắc mắc

690 7 lượt tải
SKKN Một số phương pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học phần Quang học Vật lí 11 và Sóng ánh sáng Vật lí 12 THPT

SKKN Một số phương pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học phần Quang học Vật lí 11 và Sóng ánh sáng Vật lí 12 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học phần Quang học Vật lí 11 và Sóng ánh sáng Vật lí 12 THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  2.1. KTBH bằng tổ chức trò chơi 2.2. KTBH bằng việc thiết kế mô hình 2.3. KTBH bằng việc thảo luận câu hỏi nêu vấn đề được GV nêu ra đầu tiết học 2.4. KTBH bằng SĐTD; điền sơ đồ trống, sơ đồ khuyết thiếu 2.5. KTBH bằng việc cung cấp thêm thông tin, tư liệu để khắc sâu kiến thức 2.6. KTBH bằng cách gắn kiến thức Vật lí với thực tế 2.7. KTBH bằng thực hiện các thí nghiệm

490 5 lượt tải
SKKN Nghiên cứu, chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm tích hợp khảo sát chuyển động cơ học dùng cảm biến khoảng cách kết nối với máy tính

SKKN Nghiên cứu, chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm tích hợp khảo sát chuyển động cơ học dùng cảm biến khoảng cách kết nối với máy tính

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nghiên cứu, chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm tích hợp khảo sát chuyển động cơ học dùng cảm biến khoảng cách kết nối với máy tính" triển khai các biện pháp như sau:  3.1.Chế tạo bộ thí nghiệm a. Vật chuyển động b. Máng từ c. Cảm biến đo khoảng cách d. Mạch aruino Uno e. Phần mềm xử lí 3.2.Các thí nghiệm dạy học có thể sử dụng bộ thí nghiệm tích hợp a.Thí nghiệm khảo sát chuyển động thẳng đều. Vẽ đồ thị độ dịch chuyển - thời gian b.Thí nghiệm khảo sát chuyển động thẳng biến đổi đều và xác định hệ số ma sát c.Thí nghiệm kiểm chứng định luật bảo toàn động lượng thông qua va chạm mềm d.Thí nghiệm khảo sát dao động điều hòa và dao động tắt dần của con lắc lò xo

450 6 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phương án thí nghiệm cơ học.

SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phương án thí nghiệm cơ học.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phương án thí nghiệm cơ học.“ triển khai các biện pháp như sau:  - Đề tài có tính mới, không trùng với các đề tài đã biết, định hướng theo mục tiêu đổi mới của chương trình giáo dục, đáp ứng nhu cầu và mục đích dạy học môn vật lý ở trường phổ thông. - Xây dựng được hệ thống bài tập phương án thí nghiệm phần cơ học THPT theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề. - Đề xuất được quy trình sử dụng hệ thống bài tập phương án thí nghiệm phần cơ học THPT theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học vật lý.

342 5 lượt tải

Loại

SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm trong dạy học và bài Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại (Vật lý 12 cơ bản - THPT)

SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm trong dạy học và bài Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại (Vật lý 12 cơ bản - THPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm trong dạy học và bài Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại (Vật lý 12 cơ bản - THPT)“ triển khai các biện pháp như sau:  Thiết kế nhiệm vụ ở các trạm Trạm 1: Phát hiện sự tồn tại của tia hồng ngoại và tia tử ngoại bằng quang điện trở Trạm 5: Tìm hiểu ứng dụng của tia hồng ngoại trong thiết bị điều khiển từ xa. Khảo sát tính chất phản xạ, khúc xạ của tia hồng ngoại Trạm 9: Tìm hiểu ứng dụng của tia tử ngoại trong bút thử tiền, bút tàng hình

1008 9 lượt tải
SKKN Dạy học chương "Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh

SKKN Dạy học chương Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học chương "Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số ″ triển khai các biện pháp như sau:  3.2.2.1.Chú trọng tổ chức dạy học bài xây dựng kiến thức mới gắn với nội dung định hướng nghề 3.2.2.2.Tổ chức dạy học Bài tập Vật lý theo định hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn của học sinh 3.2.2.3.Tổ chức dạy học Thí nghiệm gắn với rèn luyện kỹ năng thực hành Vật lý, kỹ năng thực hành nghề 3.2.2.4.Tổ chức dạy học ôn tập, tổng kết chương theo định hướng vận dụng vào chương trình định hướng nghề 3.2.2.5.Tổ chức Hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn các nghề được định hướng cho học sinh

977 10 lượt tải
SKKN Dạy học phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua chủ đề Máy điện trong chương trình Vật lí 12 theo định hướng giáo dục STEM.

SKKN Dạy học phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua chủ đề Máy điện trong chương trình Vật lí 12 theo định hướng giáo dục STEM.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua chủ đề Máy điện trong chương trình Vật lí 12 theo định hướng giáo dục STEM.“ triển khai các biện pháp như sau:  Đề xuất một số giải pháp phát triển năng lực tự học của học sinh thông qua dạy học chủ đề vật lý THPT theo giáo dục STEM 1. Động cơ hóa hoạt động học tập của học sinh 2. Hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch học tập 3. Hướng dẫn HS chọn lọc tư liệu, tình huống liên quan đến nội dung bài học qua các kênh thông tin đại chúng hoặc qua thực tế đời sống phù hợp với môn học, hướng tới phát triển năng lực tự học cho học sinh 4. Thiết lập môi trường ảo nâng cao năng lực và thói quen tự học của học sinh Trung học Phổ thông 5. Tổ chức cho học sinh làm việc nhóm kết hợp với thảo luận lớp 6. Xây dựng ý thức tự học

459 6 lượt tải
SKKN Dạy học STEM phần Chất rắn, chất lỏng. Sự chuyển thể nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh THPT

SKKN Dạy học STEM phần Chất rắn, chất lỏng. Sự chuyển thể nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh THPT

Xây dựng chủ đề STEM chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” Vật lí 10 THPT nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đê cho học sinh: 1. Phân tích nội dung kiến thức chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” theo định hướng giáo dục STEM. 2. Xây dựng quy trình dạy học chủ đề giáo dục STEM chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” 3. Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề “Cây hoa tinh thể”. 4. Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề “Nến thơm nhà làm”.

589 6 lượt tải
SKKN Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua một số bài tập nâng cao chương Dao động cơ học vật lí 12 THPT

SKKN Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua một số bài tập nâng cao chương Dao động cơ học vật lí 12 THPT

Các bước cơ bản trong quy trình vận dụng các PP và HTTCDH tích cực theo định hướng phát triển NLHS Trong quy trình dạy học, việc vận dụng các PP và HTTCDH tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh cần được thực hiện bằng một quy trình sau đây: Bước 1: Nghiên cứu nội dung bài học Bước 2: Tìm hiểu sự khác biệt về NL và phong cách học sinh Bước 3: Khảo sát điều kiện dạy học của nhà trường Bước 4: Cân nhắc điểm mạnh, điểm yếu của GV trong vận dụng PP và HTTCDH Bước 5: Triển khai các PP và HTTCDH

890 12 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình Vật Lí THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  - Dạy học các môn học thuộc lĩnh vực TNST Đây là hình thức tổ chức DHTNST chủ yếu trong nhà trường. Theo cách này hoạt động TNST được triển khai ngay trong quá trình dạy học TNST theo tiếp cận liên môn. Tạo ra sự liên kết giữa môn Vật Lí và các môn còn lại. Các chủ đề, bài học của môn Vật Lí trong hoạt động TNST bám sát chương trình của các môn học thành phần. Hình thức giáo dục TNST này không làm phát sinh thêm thời gian học tập. - Hoạt động trải nghiệm thực tiễn Trong hoạt động trải nghiệm TNST, học sinh được khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật các vấn đề trong thực tiễn đời sống liên quan đến Vật Lí. Qua đó, nhận biết được ý nghĩa của Vật Lí đối với đời sống con người, nâng cao hứng thú học tập các môn học TNST. Đây cũng là cách thức để thu hút sự quan tâm của xã hội tới giáo dục TNST. - Hoạt động nghiên cứu khoa học Giáo dục TNST có thể được triển khai thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật với nhiều chủ đề khác nhau thuộc các lĩnh vực robot, năng lượng tái tạo... Hoạt động này không mang tính đại trà mà dành cho những học sinh có năng lực, sở tích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn.

1074 12 lượt tải
SKKN Khai thác bài toán quan hệ tức thời giữa các đại lượng biến thiên tuần hoàn và đồ thị cấp độ vận dụng và vận dụng cao trong chương trình vật lí 12 - THPT.

SKKN Khai thác bài toán quan hệ tức thời giữa các đại lượng biến thiên tuần hoàn và đồ thị cấp độ vận dụng và vận dụng cao trong chương trình vật lí 12 - THPT.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khai thác bài toán quan hệ tức thời giữa các đại lượng biến thiên tuần hoàn và đồ thị cấp độ vận dụng và vận dụng cao trong chương trình vật lí 12 - THPT.“ triển khai các biện pháp như sau:  Xây dựng hệ thống bài tập và phương pháp giải bài toán "Quan hệ tức thời giữa các đại lượng biến thiên tuần hoàn và đồ thị cấp độ vận dụng và vận dụng cao". 1. Quan hệ tức thời giữa các đại lượng cùng pha và đồ thị. 2. Quan hệ tức thời giữa các đại lượng ngược pha và đồ thị. 3. Quan hệ tức thời giữa các đại lượng vuông pha và đồ thị. 4. Quan hệ tức thời giữa các đại lượng lệch pha bất kì pha và đồ thị. 5. Tìm tòi mở rộng.

1276 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Vật lí 12 cho học sinh theo hướng tiếp cận với thực tiễn

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Vật lí 12 cho học sinh theo hướng tiếp cận với thực tiễn

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Vật lí 12 cho học sinh theo hướng tiếp cận với thực tiễn″ triển khai các biện pháp như sau:  2.1.1.Biện pháp 1: Vận dụng kiến thức Vật lí để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. 2.1.2.Biện pháp 2: Cho học sinh tự trải nghiệm các thí nghiệm Vật lí. 2.1.3.Biện pháp 3: Tổ chức dạy học một số chủ đề STEM. 2.1.4.Biện pháp 4: Tổ chức tham quan. 2.1.5.Biện pháp 5: Đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh.

190 2 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi " triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Trong công tác tham mưu, lập kế hoạch bồi dưỡng HSG 2.2.Công tác lập kế hoạch bồi dưỡng HSG của giáo viên 2.3.Về xây dựng giáo án, tài liệu phục vụ công tác ôn thi HSG 2.4.Phương pháp bồi dưỡng HSG 2.4.1.Phương pháp tuyền đạt trực tiếp 2.4.2.Phương pháp giao nhiệm vụ ở nhà 2.4.3.Phương pháp giao dự án và nạp sản phẩm 2.4.4.Phương pháp luyện đề 2.4.5.Thi thử để đánh giá mức độ kiến thức của học sinh 2.4.6.Phương pháp giải đáp thắc mắc

690 7 lượt tải
SKKN Một số phương pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học phần Quang học Vật lí 11 và Sóng ánh sáng Vật lí 12 THPT

SKKN Một số phương pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học phần Quang học Vật lí 11 và Sóng ánh sáng Vật lí 12 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học phần Quang học Vật lí 11 và Sóng ánh sáng Vật lí 12 THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  2.1. KTBH bằng tổ chức trò chơi 2.2. KTBH bằng việc thiết kế mô hình 2.3. KTBH bằng việc thảo luận câu hỏi nêu vấn đề được GV nêu ra đầu tiết học 2.4. KTBH bằng SĐTD; điền sơ đồ trống, sơ đồ khuyết thiếu 2.5. KTBH bằng việc cung cấp thêm thông tin, tư liệu để khắc sâu kiến thức 2.6. KTBH bằng cách gắn kiến thức Vật lí với thực tế 2.7. KTBH bằng thực hiện các thí nghiệm

490 5 lượt tải
SKKN Nghiên cứu, chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm tích hợp khảo sát chuyển động cơ học dùng cảm biến khoảng cách kết nối với máy tính

SKKN Nghiên cứu, chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm tích hợp khảo sát chuyển động cơ học dùng cảm biến khoảng cách kết nối với máy tính

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nghiên cứu, chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm tích hợp khảo sát chuyển động cơ học dùng cảm biến khoảng cách kết nối với máy tính" triển khai các biện pháp như sau:  3.1.Chế tạo bộ thí nghiệm a. Vật chuyển động b. Máng từ c. Cảm biến đo khoảng cách d. Mạch aruino Uno e. Phần mềm xử lí 3.2.Các thí nghiệm dạy học có thể sử dụng bộ thí nghiệm tích hợp a.Thí nghiệm khảo sát chuyển động thẳng đều. Vẽ đồ thị độ dịch chuyển - thời gian b.Thí nghiệm khảo sát chuyển động thẳng biến đổi đều và xác định hệ số ma sát c.Thí nghiệm kiểm chứng định luật bảo toàn động lượng thông qua va chạm mềm d.Thí nghiệm khảo sát dao động điều hòa và dao động tắt dần của con lắc lò xo

450 6 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phương án thí nghiệm cơ học.

SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phương án thí nghiệm cơ học.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phương án thí nghiệm cơ học.“ triển khai các biện pháp như sau:  - Đề tài có tính mới, không trùng với các đề tài đã biết, định hướng theo mục tiêu đổi mới của chương trình giáo dục, đáp ứng nhu cầu và mục đích dạy học môn vật lý ở trường phổ thông. - Xây dựng được hệ thống bài tập phương án thí nghiệm phần cơ học THPT theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề. - Đề xuất được quy trình sử dụng hệ thống bài tập phương án thí nghiệm phần cơ học THPT theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học vật lý.

342 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com