Đạo đức 2

Môn Đạo đức lớp 2 góp phần quan trọng trong việc xây dựng những tố chất đạo đức và phẩm hạnh cho các em học sinh. Giai đoạn này đánh dấu sự hình thành giá trị nhân cách, tạo cơ hội để học sinh tìm hiểu về đạo lý và tư duy về đúng sai. Chính vì thế, Kienedu tự hào cung cấp các sáng kiến kinh nghiệm mới, độc đáo về môn Đạo đức lớp 2, với những hoạt động giảng dạy thú vị và kế hoạch dạy chi tiết. Những tài liệu này không chỉ giúp học sinh phát triển ý thức đạo đức mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của họ. Hãy cùng chúng tôi dẫn dắt học sinh trên hành trình khám phá giá trị đạo đức đáng quý.

SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào hoạt động giảng dạy môn Đạo đức lớp 2 - KNTT

SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào hoạt động giảng dạy môn Đạo đức lớp 2 - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào hoạt động giảng dạy môn Đạo đức lớp 2 - KNTT” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng phương pháp kể chuyện trong dạy học đạo đức 2. Sử dụng hình thức đóng tiểu phẩm, sắm vai nhân vật trong dạy đạo đức 3. Tổ chức trò chơi trong dạy đạo đức 4. Tổ chức hình thức làm phóng viên, nhà báo trong dạy đạo đức 5. Dạy đạo đức thông qua các hoạt động

920 7 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh lớp 2 - Cánh diều

SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh lớp 2 - Cánh diều

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh lớp 2 - Cánh diều” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Trò chơi đóng vai 2. Trò chơi Em tập làm phóng viên 3. Tổ chức trò chơi ô chữ kỳ diệu 4. Tổ chức trò chơi thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp 5. Tăng cường công tác phối hợp nhà trường với gia đình và xã hội

212 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lớp hai

SKKN Một số biện pháp giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lớp hai

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lớp hai" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp với bài học Biện pháp 2: Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học Biện pháp 3: Dạy đạo đức cho học sinh thông qua các môn học khác Biện pháp 4: Dựa vào các hoạt động ngoại khoá để xây dựng cho học sinh các kiến thức chuẩn mực, và hành vi đạo đức tốt Biện pháp 5: Kết hợp với các môi trường giáo dục để giáo dục đạo đức cho học sinh. Biện pháp 6: Giáo viên cần tích cực bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện đổi mới phương pháp dạy môn đạo đức.

576 7 lượt tải
SKKN Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức ở lớp 2

SKKN Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức ở lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức ở lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Giáo dục đạo đức, hành vi ứng xử của học sinh thông qua quá trình dạy học môn Đạo đức và dạy học các môn học khác 2.3.2. Giáo dục đạo đức, hành vi ứng xử thông qua hoạt động tập thể 2.3.3 Kết hợp ba môi trường giáo dục để giáo dục đạo đức, hành vi ứng xử cho học sinh. 2.3.4. Giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh qua các câu thành ngữ - tục ngữ, ca dao mà ông cha ta đã đúc kết 2.3.5. Giáo dục đạo đức, hành vi ứng xử của học sinh mọi lúc mọi nơi.

746 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo viên cần nhận thức rõ về việc đổi mới nội dung chương trình, đổi mới về phương pháp và cách đánh giá môn đạo đức lớp 2 Giải pháp 2: Giáo viên nắm vững quy trình dạy một tiết Đạo đức lớp 2 và một số yêu cầu về dạy Đạo đức theo hướng đổi mới Giải pháp 3: Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với nội dung bài học. Giải pháp 4: Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học. Giải pháp 5: Dạy đạo đức cho học sinh thông qua các môn học khác Giải pháp 6: Dựa vào các hoạt động ngoại khoá để xây dựng cho học sinh các kiến thức chuẩn mực, và hành vi đạo đức tốt. Giải pháp 7: Kết hợp với các môi trường giáo dục để giáo dục đạo đức cho học sinh. Giải pháp 8: Giáo viên tích cực bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện đổi mới phương pháp dạy môn đạo đức.

352 4 lượt tải
SKKN Sân khấu hóa bài học để nâng cao hứng thú học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Sân khấu hóa bài học để nâng cao hứng thú học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sân khấu hóa bài học để nâng cao hứng thú học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2 (KNTT) (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạy bài: Quý trọng thời gian 2. Dạy bài: Em yêu quê hương 3. Dạy bài: Tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng 4. Dạy bài: Cảm xúc của em

920 7 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào hoạt động giảng dạy môn Đạo đức lớp 2 - KNTT

SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào hoạt động giảng dạy môn Đạo đức lớp 2 - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào hoạt động giảng dạy môn Đạo đức lớp 2 - KNTT” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng phương pháp kể chuyện trong dạy học đạo đức 2. Sử dụng hình thức đóng tiểu phẩm, sắm vai nhân vật trong dạy đạo đức 3. Tổ chức trò chơi trong dạy đạo đức 4. Tổ chức hình thức làm phóng viên, nhà báo trong dạy đạo đức 5. Dạy đạo đức thông qua các hoạt động

920 7 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh lớp 2 - Cánh diều

SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh lớp 2 - Cánh diều

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh lớp 2 - Cánh diều” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Trò chơi đóng vai 2. Trò chơi Em tập làm phóng viên 3. Tổ chức trò chơi ô chữ kỳ diệu 4. Tổ chức trò chơi thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp 5. Tăng cường công tác phối hợp nhà trường với gia đình và xã hội

212 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lớp hai

SKKN Một số biện pháp giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lớp hai

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lớp hai" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp với bài học Biện pháp 2: Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học Biện pháp 3: Dạy đạo đức cho học sinh thông qua các môn học khác Biện pháp 4: Dựa vào các hoạt động ngoại khoá để xây dựng cho học sinh các kiến thức chuẩn mực, và hành vi đạo đức tốt Biện pháp 5: Kết hợp với các môi trường giáo dục để giáo dục đạo đức cho học sinh. Biện pháp 6: Giáo viên cần tích cực bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện đổi mới phương pháp dạy môn đạo đức.

576 7 lượt tải
SKKN Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức ở lớp 2

SKKN Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức ở lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức ở lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Giáo dục đạo đức, hành vi ứng xử của học sinh thông qua quá trình dạy học môn Đạo đức và dạy học các môn học khác 2.3.2. Giáo dục đạo đức, hành vi ứng xử thông qua hoạt động tập thể 2.3.3 Kết hợp ba môi trường giáo dục để giáo dục đạo đức, hành vi ứng xử cho học sinh. 2.3.4. Giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh qua các câu thành ngữ - tục ngữ, ca dao mà ông cha ta đã đúc kết 2.3.5. Giáo dục đạo đức, hành vi ứng xử của học sinh mọi lúc mọi nơi.

746 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo viên cần nhận thức rõ về việc đổi mới nội dung chương trình, đổi mới về phương pháp và cách đánh giá môn đạo đức lớp 2 Giải pháp 2: Giáo viên nắm vững quy trình dạy một tiết Đạo đức lớp 2 và một số yêu cầu về dạy Đạo đức theo hướng đổi mới Giải pháp 3: Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với nội dung bài học. Giải pháp 4: Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học. Giải pháp 5: Dạy đạo đức cho học sinh thông qua các môn học khác Giải pháp 6: Dựa vào các hoạt động ngoại khoá để xây dựng cho học sinh các kiến thức chuẩn mực, và hành vi đạo đức tốt. Giải pháp 7: Kết hợp với các môi trường giáo dục để giáo dục đạo đức cho học sinh. Giải pháp 8: Giáo viên tích cực bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện đổi mới phương pháp dạy môn đạo đức.

352 4 lượt tải
SKKN Sân khấu hóa bài học để nâng cao hứng thú học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Sân khấu hóa bài học để nâng cao hứng thú học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sân khấu hóa bài học để nâng cao hứng thú học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2 (KNTT) (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạy bài: Quý trọng thời gian 2. Dạy bài: Em yêu quê hương 3. Dạy bài: Tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng 4. Dạy bài: Cảm xúc của em

920 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com