Tự nhiên và xã hội 2

Sáng kiến kinh nghiệm môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 góp phần quan trọng trong việc kích thích sự tò mò và hiểu biết về thế giới xung quanh cho học sinh. Đây là giai đoạn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc hình thành kiến thức về môi trường, lịch sử và xã hội cho học sinh. Ở bài này Kienedu đã tổng hợp những sáng kiến kinh nghiệm môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 mới nhất năm 2023 theo chương trình bộ sách mới. Những tài liệu này không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức môn học mà còn khuyến khích tinh thần tò mò, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của các em.

SKKN Ứng dụng phương pháp học thông qua chơi để cải thiện hứng thú học TNXH cho học sinh lớp 2 (CD) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng phương pháp học thông qua chơi để cải thiện hứng thú học TNXH cho học sinh lớp 2 (CD) (W+PPT)

Môn: Tự nhiên xã hội
Lớp: Lớp 2
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 367
Lượt tải: 2
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
367 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)

Môn: Tự nhiên xã hội
Lớp: Lớp 2
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 127
Lượt tải: 2
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
127 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Môn: Tự nhiên xã hội
Lớp: Lớp 2
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 769
Lượt tải: 4
Số trang: 34
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 34
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
769 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tốt môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tốt môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo)

Môn: Tự nhiên xã hội
Lớp: Lớp 2
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 491
Lượt tải: 9
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
491 9 lượt tải
SKKN Tổ chức một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Tổ chức một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Bộ sách Cánh diều)

Môn: Tự nhiên xã hội
Lớp: Lớp 2
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 364
Lượt tải: 2
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
364 2 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 2 (Bộ sách cánh diều)

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 2 (Bộ sách cánh diều)

Môn: Tự nhiên xã hội
Lớp: Lớp 2
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 367
Lượt tải: 2
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
367 2 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm giúp học sinh học tốt chủ đề 4: Thực vật và động vật môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)

SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm giúp học sinh học tốt chủ đề 4: Thực vật và động vật môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)

Môn: Tự nhiên xã hội
Lớp: Lớp 2
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 367
Lượt tải: 2
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
367 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Môn: Tự nhiên và xã hội
Lớp: 2
Bộ sách:
Lượt xem: 941
Lượt tải: 7
Số trang: 21
Tác giả: Trần Thị Hồng Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 21
Tác giả: Trần Thị Hồng Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên
Năm viết: 2020-2021
941 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2

Môn: Tự nhiên và xã hội
Lớp: 2
Bộ sách:
Lượt xem: 587
Lượt tải: 6
Số trang: 24
Tác giả: Đặng Thị Thanh Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 24
Tác giả: Đặng Thị Thanh Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
Năm viết: 2021-2022
587 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2

Môn: Tự nhiên và xã hội
Lớp: 2
Bộ sách:
Lượt xem: 947
Lượt tải: 8
Số trang: 20
Tác giả: Phạm Thị Thơ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phan Bội Châu
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 20
Tác giả: Phạm Thị Thơ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phan Bội Châu
Năm viết: 2020-2021
947 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2

Môn: Tự nhiên và xã hội
Lớp: 2
Bộ sách:
Lượt xem: 1262
Lượt tải: 9
Số trang: 21
Tác giả: Lê Thị Mỹ Dung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Huân
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 21
Tác giả: Lê Thị Mỹ Dung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Huân
Năm viết: 2019-2020
1262 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2

Môn: Tự nhiên và xã hội
Lớp: 2
Bộ sách:
Lượt xem: 1269
Lượt tải: 10
Số trang: 25
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 25
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé
Năm viết: 2019-2020
1269 10 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com