Tự nhiên và xã hội 2

Sáng kiến kinh nghiệm môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 góp phần quan trọng trong việc kích thích sự tò mò và hiểu biết về thế giới xung quanh cho học sinh. Đây là giai đoạn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc hình thành kiến thức về môi trường, lịch sử và xã hội cho học sinh. Ở bài này Kienedu đã tổng hợp những sáng kiến kinh nghiệm môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 mới nhất năm 2023 theo chương trình bộ sách mới. Những tài liệu này không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức môn học mà còn khuyến khích tinh thần tò mò, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của các em.

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2. Biện pháp 2: Giáo viên cần rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát Biện pháp 3: Tăng cường sử dụng trò chơi học tập Biện pháp 4: Phát huy tối đa hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm Biện pháp 5: Sử dụng đồ dùng dạy học trực quan

587 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Thiết kế bài giảng sinh động, kết hợp công cụ dạy học trực quan để nâng cao khả năng liên tưởng và ghi nhớ kiến thức cho học sinh Biện pháp 2: Vận dụng phương pháp quan sát để giúp học sinh tiếp cận thực tế Biện pháp 3: Rèn luyện kỹ năng tương tác và làm việc tập thể cho học sinh thông qua hoạt động thảo luận nhóm Biện pháp 4: Sử dụng đa dạng các trò chơi học tập để nâng cao hứng thú và cải thiện chất lượng môn học

127 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tại sao tổ chức cho học sinh học theo nhóm lại quan trọng ? 2. Tổ chức học sinh học theo nhóm như thế nào trong giờ học môn Tự nhiên và xã hội ? 3. Dạy-học hợp tác theo nhóm nhỏ bao gồm những bước nào?

941 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tốt môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tốt môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tốt môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Thiết kế bài giảng sinh động và chuẩn bị đồ dùng dạy học mang tính trực quan để khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh Biện pháp 2: Tổ chức hoạt động quan sát thực tế trong quá trình dạy học để nâng cao hứng thú cho học sinh Biện pháp 3: Tăng cường hoạt động thảo luận để nâng cao hứng thú và rèn luyện kỹ năng cho học sinh Biện pháp 4: Linh động tổ chức các trò chơi học tập để thay đổi không khí và giúp học sinh có thêm hứng thú với môn học Biện pháp 5: Kịp thời đưa ra các hình thức tuyên dương, khen thưởng để tạo động lực và hứng thú cho học sinh

491 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giáo viên cần nghiên cứu kĩ chương trình, phân ra các dạng bài trong môn Tự nhiên và xã hội. 2.3.2.Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn TNXH lớp2: 2.3.3. Xác định mục tiêu của trò chơi, xây dựng và thiết kế trò chơi 2.3.4. Vận dụng các trò chơi vào trong từng dạng bài cụ thể.

1269 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên cần nghiên cứu kĩ chương trình, phân ra các loại hình trò chơi trong môn Tự nhiên và xã hội 8 1.1. Dạng trò chơi nhằm khởi động để giới thiệu bài áp dụng dạy các bài: 8 1.2. Dạng trò chơi nhằm khai thác nội dung kiến thức bài học áp dụng dạy các bài 1.3. Dạng trò chơi nhằm củng cố nội dung bài áp dụng dạy các bài 2. Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn TNXH lớp 2 3. Xác định mục tiêu của trò chơi, xây dựng và thiết kế trò chơi 4. Vận dụng các trò chơi vào trong từng bài cụ thể

769 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Các kĩ năng hướng dẫn HS quan sát Giải pháp 2: Tăng cường tính chủ động nhận thức của HS Giải pháp 3: Sử dụng phương pháp quan sát phối hợp với phương pháp dạy học khác Giải pháp 4: Đổi mới phương tiện đồ dùng dạy học Giải pháp 5: Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học

947 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trò chơi học tập là một hình thức tổ chức dạy học hấp dẫn học sinh và có các đặc điểm cơ bản sau 3.2. Chọn trò chơi phù hợp với từng bài học và tổ chức trò chơi hợp lí 3.3. Những khó khăn thường gặp khi tổ chức trò chơi và dự kiến hướng khắc phục 3.4. Cách xây dựng và cách tiến hành trò chơi học tập

1262 9 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trò chơi học tập là một hình thức tổ chức dạy học hấp dẫn học sinh và có các đặc điểm cơ bản sau 3.2. Chọn trò chơi phù hợp với từng bài học và tổ chức trò chơi hợp lí 3.3. Những khó khăn thường gặp khi tổ chức trò chơi và dự kiến hướng khắc phục 3.4. Cách xây dựng và cách tiến hành trò chơi học tập

1063 13 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm giúp học sinh học tốt chủ đề 4: Thực vật và động vật môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)

SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm giúp học sinh học tốt chủ đề 4: Thực vật và động vật môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm giúp học sinh học tốt chủ đề 4: Thực vật và động vật môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Thảo luận nhóm tìm hiểu về khái niệm và đặc điểm của động vật và thực vật Biện pháp 2: Thảo luận về lợi ích của các loài động, thực vật có trong tự nhiên Biện pháp 3: Thảo luận về phương pháp bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật Biện pháp 4: Thảo luận về các loài động, thực vật xung quanh ta

367 2 lượt tải
SKKN Tổ chức một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Tổ chức một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN tổ chức một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Bộ sách Cánh diều)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác cho học thông qua hoạt động thảo luận và làm bài tập nhóm Biện pháp 2: Rèn luyện kỹ năng chia sẻ cho học sinh thông qua hoạt động kể chuyện trong tiết học Biện pháp 3: Rèn luyện kỹ năng quan sát cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm Biện pháp 4: Rèn luyện kỹ năng sáng tạo cho học sinh thông quan hoạt động vẽ tranh Biện pháp 5: Rèn luyện kỹ năng hợp tác cho học sinh thông qua các trò chơi học tập

364 2 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 2 (Bộ sách cánh diều)

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 2 (Bộ sách cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 2 (Bộ sách cánh diều)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Lựa chọn nội dung bài học và thiết kế bài giảng sinh động thông qua phần mềm Powerpoint Biện pháp 2: Tăng cường sử dụng hình ảnh, video mang tính trực quan trong tiết học Biện pháp 3: Linh động sử dụng các phần mềm thiết kế trò chơi trực tuyến để nâng cao hứng thú cho học sinh - Trò chơi chuyền bóng - Trò chơi giúp mèo con bắt chuột - Trò chơi đào vàng - Trò chơi Ong non học việc - Trò chơi Nhổ cà rốt Biện pháp 4: Ứng dụng phần mềm Imindmap để hệ thống hóa kiến thức nội dung bài học cho học sinh

367 2 lượt tải

Loại

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2. Biện pháp 2: Giáo viên cần rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát Biện pháp 3: Tăng cường sử dụng trò chơi học tập Biện pháp 4: Phát huy tối đa hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm Biện pháp 5: Sử dụng đồ dùng dạy học trực quan

587 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Thiết kế bài giảng sinh động, kết hợp công cụ dạy học trực quan để nâng cao khả năng liên tưởng và ghi nhớ kiến thức cho học sinh Biện pháp 2: Vận dụng phương pháp quan sát để giúp học sinh tiếp cận thực tế Biện pháp 3: Rèn luyện kỹ năng tương tác và làm việc tập thể cho học sinh thông qua hoạt động thảo luận nhóm Biện pháp 4: Sử dụng đa dạng các trò chơi học tập để nâng cao hứng thú và cải thiện chất lượng môn học

127 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tại sao tổ chức cho học sinh học theo nhóm lại quan trọng ? 2. Tổ chức học sinh học theo nhóm như thế nào trong giờ học môn Tự nhiên và xã hội ? 3. Dạy-học hợp tác theo nhóm nhỏ bao gồm những bước nào?

941 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tốt môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tốt môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tốt môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Thiết kế bài giảng sinh động và chuẩn bị đồ dùng dạy học mang tính trực quan để khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh Biện pháp 2: Tổ chức hoạt động quan sát thực tế trong quá trình dạy học để nâng cao hứng thú cho học sinh Biện pháp 3: Tăng cường hoạt động thảo luận để nâng cao hứng thú và rèn luyện kỹ năng cho học sinh Biện pháp 4: Linh động tổ chức các trò chơi học tập để thay đổi không khí và giúp học sinh có thêm hứng thú với môn học Biện pháp 5: Kịp thời đưa ra các hình thức tuyên dương, khen thưởng để tạo động lực và hứng thú cho học sinh

491 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giáo viên cần nghiên cứu kĩ chương trình, phân ra các dạng bài trong môn Tự nhiên và xã hội. 2.3.2.Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn TNXH lớp2: 2.3.3. Xác định mục tiêu của trò chơi, xây dựng và thiết kế trò chơi 2.3.4. Vận dụng các trò chơi vào trong từng dạng bài cụ thể.

1269 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên cần nghiên cứu kĩ chương trình, phân ra các loại hình trò chơi trong môn Tự nhiên và xã hội 8 1.1. Dạng trò chơi nhằm khởi động để giới thiệu bài áp dụng dạy các bài: 8 1.2. Dạng trò chơi nhằm khai thác nội dung kiến thức bài học áp dụng dạy các bài 1.3. Dạng trò chơi nhằm củng cố nội dung bài áp dụng dạy các bài 2. Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn TNXH lớp 2 3. Xác định mục tiêu của trò chơi, xây dựng và thiết kế trò chơi 4. Vận dụng các trò chơi vào trong từng bài cụ thể

769 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Các kĩ năng hướng dẫn HS quan sát Giải pháp 2: Tăng cường tính chủ động nhận thức của HS Giải pháp 3: Sử dụng phương pháp quan sát phối hợp với phương pháp dạy học khác Giải pháp 4: Đổi mới phương tiện đồ dùng dạy học Giải pháp 5: Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học

947 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trò chơi học tập là một hình thức tổ chức dạy học hấp dẫn học sinh và có các đặc điểm cơ bản sau 3.2. Chọn trò chơi phù hợp với từng bài học và tổ chức trò chơi hợp lí 3.3. Những khó khăn thường gặp khi tổ chức trò chơi và dự kiến hướng khắc phục 3.4. Cách xây dựng và cách tiến hành trò chơi học tập

1262 9 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trò chơi học tập là một hình thức tổ chức dạy học hấp dẫn học sinh và có các đặc điểm cơ bản sau 3.2. Chọn trò chơi phù hợp với từng bài học và tổ chức trò chơi hợp lí 3.3. Những khó khăn thường gặp khi tổ chức trò chơi và dự kiến hướng khắc phục 3.4. Cách xây dựng và cách tiến hành trò chơi học tập

1063 13 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm giúp học sinh học tốt chủ đề 4: Thực vật và động vật môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)

SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm giúp học sinh học tốt chủ đề 4: Thực vật và động vật môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm giúp học sinh học tốt chủ đề 4: Thực vật và động vật môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Thảo luận nhóm tìm hiểu về khái niệm và đặc điểm của động vật và thực vật Biện pháp 2: Thảo luận về lợi ích của các loài động, thực vật có trong tự nhiên Biện pháp 3: Thảo luận về phương pháp bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật Biện pháp 4: Thảo luận về các loài động, thực vật xung quanh ta

367 2 lượt tải
SKKN Tổ chức một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Tổ chức một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN tổ chức một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Bộ sách Cánh diều)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác cho học thông qua hoạt động thảo luận và làm bài tập nhóm Biện pháp 2: Rèn luyện kỹ năng chia sẻ cho học sinh thông qua hoạt động kể chuyện trong tiết học Biện pháp 3: Rèn luyện kỹ năng quan sát cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm Biện pháp 4: Rèn luyện kỹ năng sáng tạo cho học sinh thông quan hoạt động vẽ tranh Biện pháp 5: Rèn luyện kỹ năng hợp tác cho học sinh thông qua các trò chơi học tập

364 2 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 2 (Bộ sách cánh diều)

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 2 (Bộ sách cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 2 (Bộ sách cánh diều)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Lựa chọn nội dung bài học và thiết kế bài giảng sinh động thông qua phần mềm Powerpoint Biện pháp 2: Tăng cường sử dụng hình ảnh, video mang tính trực quan trong tiết học Biện pháp 3: Linh động sử dụng các phần mềm thiết kế trò chơi trực tuyến để nâng cao hứng thú cho học sinh - Trò chơi chuyền bóng - Trò chơi giúp mèo con bắt chuột - Trò chơi đào vàng - Trò chơi Ong non học việc - Trò chơi Nhổ cà rốt Biện pháp 4: Ứng dụng phần mềm Imindmap để hệ thống hóa kiến thức nội dung bài học cho học sinh

367 2 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com