Đạo đức 5

Trong bộ sưu tập sáng kiến kinh nghiệm môn Đạo đức lớp 5, Kienedu cung cấp các tài liệu giảng dạy mới nhất năm học 2023 – 2024, được cập nhật theo chương trình giáo dục 2018. Những sáng kiến kinh nghiệm này được thiết kế để giúp giáo viên truyền đạt các giá trị đạo đức cơ bản, phát triển nhận thức và thái độ tích cực ở học sinh. Tài liệu đa dạng giúp thầy cô tham khảo và áp dụng linh hoạt những phương pháp giảng dạy tích cực, đổi mới, khơi gợi sự quan tâm, thảo luận sâu rộng trong lớp về các vấn đề đạo đức, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho học sinh trong việc hình thành và phát triển phẩm chất cá nhân.

SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo Đức cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo Đức cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo Đức cho học sinh lớp 5 (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1. Nghiên cứu tài liệu Bước 2. Thiết kế bài học tích hợp kĩ năng sống vào môn Đạo đức phù hợp với đối tượng học sinh Bước 3. Xây dựng kế hoạch bài dạy lồng ghép kĩ năng sống theo phương pháp tích cực

380 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp gây hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp gây hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp gây hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3. Các biện pháp gây hứng thú học sinh học tập các chuẩn mực hành vi đạo đức. 2.3.1. Sử dụng phương pháp kể chuyện trong dạy học đạo đức. 2.3.2. Sử dụng hình thức đóng tiểu phẩm, sắm vai nhân vật trong dạy đạo đức. 2.3.3. Tổ chức trò chơi trong dạy đạo đức. 2.3.4. Tổ chức hình thức làm phóng viên, nhà báo trong dạy đạo đức. 2.3.5. Dạy đạo đức thông qua các hoạt động. 2.3.6. Dạy đạo đức thông qua dạy tích hợp bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh tiểu học”.

753 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp gây hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 5

SKKN Một số giải pháp gây hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp gây hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3. Các giải pháp sáng tạo gây hứng thú học sinh học tập các chuẩn mực hành vi đạo đức. 2.3.1. Sử dụng phương pháp kể chuyện trong dạy học đạo đức. 2.3.2. Sử dụng hình thức đóng tiểu phẩm, sắm vai nhân vật trong dạy đạo đức. 2.3.3. Tổ chức trò chơi trong dạy đạo đức. 2.3.4. Tổ chức hình thức làm phóng viên, nhà báo trong dạy đạo đức. 2.3.5. Dạy đạo đức thông qua các hoạt động.

945 6 lượt tải
SKKN Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua phương pháp đóng vai trong dạy học tiết 2 môn Đạo đức ở lớp 5

SKKN Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua phương pháp đóng vai trong dạy học tiết 2 môn Đạo đức ở lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua phương pháp đóng vai trong dạy học tiết 2 môn Đạo đức ở lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. Nắm vững quy trình dạy học tiết Đạo đức 2. Cách thức tiến hành cho học sinh đóng vai trong các hoạt động học tập tiết 2 môn Đạo đức ở lớp 5 bậc Tiểu học 3. Một số lưu ý khi sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học tiết 2 môn Đạo đức ở Tiểu học 4. Hình thành cho học sinh kỹ năng hợp tác - Khuyến khích các em kết bạn - Hiểu được sức mạnh tập thể - Thúc đẩy nhau cùng tiến bộ - Rèn luyện khả năng hợp tác

1067 7 lượt tải
SKKN Tích hợp nội dung giáo dục kĩ năng sống vào hoạt động giáo dục Đạo đức lớp 5

SKKN Tích hợp nội dung giáo dục kĩ năng sống vào hoạt động giáo dục Đạo đức lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tích hợp nội dung giáo dục kĩ năng sống vào hoạt động giáo dục Đạo đức lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3. Một số giải pháp thực hiện tích hợp kĩ năng sống vào HĐGD Đạo đức lớp 5 2.3.1. Nghiên cứu nội dung chương trình HĐGD Đạo đức lớp 5 2.3.2. Khảo sát nhu cầu, nguyện vọng, khó khăn của GV khi tích hợp giáo dục KNS vào dạy HĐGD Đạo đức lớp 5 2.3.3. Lên kế hoạch tích hợp giáo dục KNS vào dạy HĐGD Đạo đức 2.3.4. Tổ chức bồi dưỡng nhận thức về kĩ năng sống cho GV 2.3.5. Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn và thí điểm dạy chuyên đề có tích hợp KNS trong HĐGD Đạo đức lớp 5 2.3.6. Tổ chức và phát động phong trào thi đua dạy tốt và học tốt

758 4 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp phân vai để nâng cao hứng thú học môn Đạo Đức lớp 5 (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp phân vai để nâng cao hứng thú học môn Đạo Đức lớp 5 (W+PPT)

Dạy đạo đức cho học sinh với phương pháp thuyết trình, giảng giải thì tiết học sẽ trở nên khô khan và nhàm chán. Chính vì vậy đòi hỏi giáo viên phải thay đổi phương pháp giảng dạy. Học sinh tiểu học thường thích những điều mới lạ nên việc đưa hoạt động đóng tiểu phẩm vào dạy học sẽ giúp học sinh dễ bắt bài hơn. Học sinh đóng tiểu phẩm, sắm vai xử lí tình huống làm cho tiết học trở nên sôi nổi, thu hút sự tập trung của trẻ. Đóng tiểu phẩm học sinh được rèn luyện thực hành những kĩ năng ứng xử và bày tỏ thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn. Đồng thời gây hứng thú và chú ý cho học sinh, phát huy óc sáng tạo của học sinh, khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của học sinh theo chuẩn mực hành vi đạo đức và chính trị - xã hội, có thể thấy ngay tác động và hiệu quả lời nói hoặc việc làm của các vai diễn..

411 3 lượt tải

Loại

SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo Đức cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo Đức cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo Đức cho học sinh lớp 5 (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1. Nghiên cứu tài liệu Bước 2. Thiết kế bài học tích hợp kĩ năng sống vào môn Đạo đức phù hợp với đối tượng học sinh Bước 3. Xây dựng kế hoạch bài dạy lồng ghép kĩ năng sống theo phương pháp tích cực

380 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp gây hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp gây hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp gây hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3. Các biện pháp gây hứng thú học sinh học tập các chuẩn mực hành vi đạo đức. 2.3.1. Sử dụng phương pháp kể chuyện trong dạy học đạo đức. 2.3.2. Sử dụng hình thức đóng tiểu phẩm, sắm vai nhân vật trong dạy đạo đức. 2.3.3. Tổ chức trò chơi trong dạy đạo đức. 2.3.4. Tổ chức hình thức làm phóng viên, nhà báo trong dạy đạo đức. 2.3.5. Dạy đạo đức thông qua các hoạt động. 2.3.6. Dạy đạo đức thông qua dạy tích hợp bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh tiểu học”.

753 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp gây hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 5

SKKN Một số giải pháp gây hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp gây hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3. Các giải pháp sáng tạo gây hứng thú học sinh học tập các chuẩn mực hành vi đạo đức. 2.3.1. Sử dụng phương pháp kể chuyện trong dạy học đạo đức. 2.3.2. Sử dụng hình thức đóng tiểu phẩm, sắm vai nhân vật trong dạy đạo đức. 2.3.3. Tổ chức trò chơi trong dạy đạo đức. 2.3.4. Tổ chức hình thức làm phóng viên, nhà báo trong dạy đạo đức. 2.3.5. Dạy đạo đức thông qua các hoạt động.

945 6 lượt tải
SKKN Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua phương pháp đóng vai trong dạy học tiết 2 môn Đạo đức ở lớp 5

SKKN Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua phương pháp đóng vai trong dạy học tiết 2 môn Đạo đức ở lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua phương pháp đóng vai trong dạy học tiết 2 môn Đạo đức ở lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. Nắm vững quy trình dạy học tiết Đạo đức 2. Cách thức tiến hành cho học sinh đóng vai trong các hoạt động học tập tiết 2 môn Đạo đức ở lớp 5 bậc Tiểu học 3. Một số lưu ý khi sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học tiết 2 môn Đạo đức ở Tiểu học 4. Hình thành cho học sinh kỹ năng hợp tác - Khuyến khích các em kết bạn - Hiểu được sức mạnh tập thể - Thúc đẩy nhau cùng tiến bộ - Rèn luyện khả năng hợp tác

1067 7 lượt tải
SKKN Tích hợp nội dung giáo dục kĩ năng sống vào hoạt động giáo dục Đạo đức lớp 5

SKKN Tích hợp nội dung giáo dục kĩ năng sống vào hoạt động giáo dục Đạo đức lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tích hợp nội dung giáo dục kĩ năng sống vào hoạt động giáo dục Đạo đức lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3. Một số giải pháp thực hiện tích hợp kĩ năng sống vào HĐGD Đạo đức lớp 5 2.3.1. Nghiên cứu nội dung chương trình HĐGD Đạo đức lớp 5 2.3.2. Khảo sát nhu cầu, nguyện vọng, khó khăn của GV khi tích hợp giáo dục KNS vào dạy HĐGD Đạo đức lớp 5 2.3.3. Lên kế hoạch tích hợp giáo dục KNS vào dạy HĐGD Đạo đức 2.3.4. Tổ chức bồi dưỡng nhận thức về kĩ năng sống cho GV 2.3.5. Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn và thí điểm dạy chuyên đề có tích hợp KNS trong HĐGD Đạo đức lớp 5 2.3.6. Tổ chức và phát động phong trào thi đua dạy tốt và học tốt

758 4 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp phân vai để nâng cao hứng thú học môn Đạo Đức lớp 5 (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp phân vai để nâng cao hứng thú học môn Đạo Đức lớp 5 (W+PPT)

Dạy đạo đức cho học sinh với phương pháp thuyết trình, giảng giải thì tiết học sẽ trở nên khô khan và nhàm chán. Chính vì vậy đòi hỏi giáo viên phải thay đổi phương pháp giảng dạy. Học sinh tiểu học thường thích những điều mới lạ nên việc đưa hoạt động đóng tiểu phẩm vào dạy học sẽ giúp học sinh dễ bắt bài hơn. Học sinh đóng tiểu phẩm, sắm vai xử lí tình huống làm cho tiết học trở nên sôi nổi, thu hút sự tập trung của trẻ. Đóng tiểu phẩm học sinh được rèn luyện thực hành những kĩ năng ứng xử và bày tỏ thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn. Đồng thời gây hứng thú và chú ý cho học sinh, phát huy óc sáng tạo của học sinh, khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của học sinh theo chuẩn mực hành vi đạo đức và chính trị - xã hội, có thể thấy ngay tác động và hiệu quả lời nói hoặc việc làm của các vai diễn..

411 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com