Search
Close this search box.

Địa lí 6

SKKN Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức Địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương

SKKN Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức Địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức Địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Đo tính khoảng cách trên thực địa – xác định khoảng cách trên bản đồ nếu biết tỉ lệ bản đồ: 2.2. Các cách xác định phương hướng khi có la bàn, khi không có la bàn 2.3. Tìm hiểu tình hình thời tiết tại thời điểm thực nghiệm 2.4. Tìm hiểu đặc điểm thổ nhưỡng của địa phương 2.5. Đặc điểm địa hình tại địa phương 2.6. Đánh giá về đặc điểm sinh vật ở địa phương

672 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 20 và bài 26 môn Địa lí 6

SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 20 và bài 26 môn Địa lí 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 20 và bài 26 môn Địa lí 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Một số nguyên tắc bắt buộc khi hướng dẫn HS khai thác kênh hình 2. Phương pháp tổ chức cho học sinh khai thác kênh hình Khai thác kiến thức trên bản đồ Khai thác kiến thức từ tranh ảnh địa lí Khai thác kiến thức từ các biểu đồ sử 3. Những kiến thức nhiều môn học khác nhau cần vận dụng trong dạy học tích hợp phù hợp với nội dung của đề tài 4. Một số ví dụ cụ thể. 4.1. Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa. 4.1.1. Mục tiêu dạy học 4.1.2. Các hoạt động dạy học 4.2. Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 26: Đất và các nhân tố hình thành đất

1872 11 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 26 môn Địa lí 6

SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 26 môn Địa lí 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 26 môn Địa lí 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Một số nguyên tắc bắt buộc khi hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình * Phương pháp tổ chức cho học sinh khai thác kênh hình * Những kiến thức nhiều môn học khác nhau cần vận dụng trong dạy học tích hợp phù hợp với nội dung của đề tài Môn Vật lý và Hóa học Môn Sinh học Môn công nghệ Môn giáo dục công dân

721 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy bài “Phương hướng trên bản đồ. kinh độ, vĩ độ và tọa độ Địa lí”

SKKN Kinh nghiệm dạy bài “Phương hướng trên bản đồ. kinh độ, vĩ độ và tọa độ Địa lí” (Địa lí lớp 6)

Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp: - Để thực hiện tốt nội dung đã nói ở trên, GV phải nghiên cứu kĩ để cân nhắc, lựa chọn phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh, đó là học sinh trường Lê Văn Tám trong diện đại trà ở mức trung bình. Vì vậy GV phải sử dụng phương pháp trực quan có hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ để học sinh dễ quan sát nhất, dễ nhận biết nhất, dễ làm được bài tập nhất. Bên cạnh đó phải kết hợp phương pháp đàm thoại gợi mở vừa để dẫn dắt học sinh vừa phát huy tính tích cực của học sinh.  - Phải có đủ các thiết bị dạy học (các hình 10,11,12,13 SGK, quả Địa Cầu, bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam) thì mới thực hiện thành công bài dạy. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp: Trong đề tài này tôi đã sử dụng hình vẽ kết hợp phương pháp trực quan, đàm thọai gợi mở, hướng dẫn học sinh từ cái nhìn trừu tượng đến cái nhìn cụ thể, từ hiểu trừu tượng đến nắm bắt kiến thức cụ thể, thực tế.

734 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong dạy học địa lý cấp THCS

SKKN Kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong dạy học địa lý cấp THCS

Thông qua dạy học tích hợp bảo vệ môi trường tuyên truyền cho các em về ý nghĩa của môi trường đối với cuộc sống. Tác động của con người, đặc biệt trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển đã ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống trên Trái Đất, tài nguyên thiên nhiên ngày một cạn kiệt, ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên trầm trọng đang đe doạ sức khoẻ của con người, khí hậu toàn cầu đang thay đổi, hạn hán, lũ lụt, lỗ thủng tầng ôzôn… đang là những vấn đề có tính toàn cầu. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng và trong nhà trường, giáo dục cho mọi người về trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường vì cuộc sống của hành tinh không chỉ cho hôm nay mà cho cả tương lai. Công tác giáo dục không phụ thuộc vào tôn giáo, dân tộc… mà phải được thực hiện đối với mỗi công dân tương lai ngay từ khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường và cả ở tuổi trước khi đến trường, qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức giáo dục khác nhau. Vấn đề giáo dục môi trường ở nhà trường làm cho giáo viên và học sinh có ý thức thường xuyên và luôn nhạy cảm đối với mọi khía cạnh của môi trường, thu nhận được những thông tin, kiến thức cơ bản về môi trường và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa con người với môi trường, phát triển những kĩ năng cơ bản bảo vệ và gìn giữ môi trường, kĩ năng dự đoán, phòng tránh và giải quyết những vấn đề môi trường nảy sinh, tham gia tích cực vào những hoạt động khôi phục, bảo vệ và gìn giữ môi trường, có ý thức về tầm quan trọng của môi trường trong sạch đối với sức khỏe con người, với chất lượng cuộc sống chúng ta.

1671 12 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn dạy tiết ôn tập Địa Lý 6 (Từ Bài 1 đến Bài 5)

SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn dạy tiết ôn tập Địa Lý 6 (Từ Bài 1 đến Bài 5)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn dạy tiết ôn tập Địa Lý 6 (Từ Bài 1 đến Bài 5)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Tiến trình thực hiện tiết ôn tập. Hoạt động 1: Giáo viên định hướng để hệ thống hóa lại cho học sinh những kiến thức cơ bản đã học từ bài 1 đến bài 5. Hoạt động 2: Giáo viên kiểm tra phần tự rèn luyện kỹ năng địa lý ở nhà của học sinh (Thông qua phần đưa thông tin phản hồi 9 bài tập để nắm được mức độ hoàn thành của học sinh về mặt số lượng) 2.3.2. Phần thực hiện cụ thể.

968 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm vận dụng dạy học tích hợp liên môn để nâng cao hiệu quả bài học: Biển và Đại Dương - SGK Địa lí lớp 6

SKKN Kinh nghiệm vận dụng dạy học tích hợp liên môn để nâng cao hiệu quả bài học: Biển và Đại Dương - SGK Địa lí lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm vận dụng dạy học tích hợp liên môn để nâng cao hiệu quả bài học: Biển và Đại Dương - SGK Địa lí lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định và tìm hiểu kiến thức tích hợp, liên môn có liên quan đến bài hoc * Kiến thức vật lí: Nguyên nhân sinh ra thủy triều * Kiến thức lịch sử * Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường * Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu 3.2.2. Tài liệu, học liệu 3.2.3. Thiết bị dạy học cần thiết cho bài học 3.3.4. Tiến trình trải nghiệm thực tế đề tài

796 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất – Địa lí 6

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất – Địa lí 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất – Địa lí 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Xác định rõ ràng, tổng thể về mục tiêu, kiến thức trọng tâm của bài học từ đó thiết kế phạm vi tích hợp liên môn trong dạy học Chuẩn bị đầy đủ, hợp lý về thiết bị dạy học, học liệu trong quá trình thiết kế và thực hiện bài học Xác định rõ ràng các hoạt động, nội dung của các hoạt động dạy học và tiến trình dạy học của các hoạt động Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5 phút) Hoạt động 2: Tìm hiểu tác động của nội lực và ngoại lực (10 phút) Hoạt động 3: Núi lửa và động đất (10 phút) Hoạt động 4: Luyện tập – củng cố (10 phút) Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (2 phút)

978 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục môi trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 6

SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục môi trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục môi trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2.1. Tìm địa chỉ cần tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường 2.3.2.2. Khảo sát kết quả học tập học kì I và theo dõi, đánh giá kết quả việc thực hiện bảo vệ môi trường tại trường, lớp cũng như môi trường xung quanh trong kì II 2.3.2.3. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực phối hợp với ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động nội khóa và các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục bảo vệ môi trường 2.3.2.3.1. Hoạt động nội khóa: Sử dụng tranh, ảnh và video trong bài giảng điện tử 2.3.3.2. Hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp

1098 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệp trong tổ chức dạy học theo nhóm ở môn Địa lí lớp 6

SKKN Một số kinh nghiệp trong tổ chức dạy học theo nhóm ở môn Địa lí lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệp trong tổ chức dạy học theo nhóm ở môn Địa lí lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Chuẩn bị hoạt động nhóm 2.3.2. Cách chia nhóm * Số lượng học sinh và số lượng nhóm *Chia nhóm theo mức độ *Nhóm biểu tượng 2.3.3. Sắp xếp bàn ghế trong việc hoạt động nhóm 2.3.4. Chọn câu hỏi (nêu vấn đề) để học sinh thảo luận 2.3.5. Vai trò và trách nhiệm của Giáo viên và các thành viên trong nhóm 2.3.6. Tổ chức thảo luận nhóm 2.3.7. Giáo án thực nghiệm

724 8 lượt tải
SKKN Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm - Mô hình: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau, để minh họa trong dạy bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa - Địa lí 6

SKKN Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm - Mô hình: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau, để minh họa trong dạy bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa - Địa lí 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm - Mô hình: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau, để minh họa trong dạy bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa - Địa lí 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Thực hiện làm mô hình: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất 3. 2. Sử dụng mô hình tự làm về Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau, đề minh họa trong bài dạy bài 9: “Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa”- Địa lí 6 a. Sử dụng mô hình trong dạy mục 1: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất * Thứ nhất, sử dụng mô hình để minh họa cho học sinh thấy hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất * Thứ hai, sử dụng mô hình để minh họa cho học sinh thấy: Vì sao đường chỉ trục Trái Đất và đường phân chia sáng tôi không trùng nhau * Thứ ba, sử dụng mô hình để minh họa góc chiếu của ánh sáng mặt trời vuông góc với mặt đất vào ngày 22/6 (hạ chí) và ngày 22/12 (đông chí) tại vĩ tuyến 23027’Bắc(chí tuyến Bắc) và 23027’N(chí tuyến Nam) * Thứ tư, sử dụng mô hình để minh họa: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất b. Sử dụng mô hình để minh họa trong mục 2: Ở hai miền cực có số ngày, đêm dài suốt 24 giờ thay đổi theo mùa * Thứ nhất, sử dụng mô hình minh họa cho độ dài ngày, đêm dài ngắn từ vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam đến hai cực ở hai nửa cầu vào ngày 22-6 * Thứ hai, sử dụng mô hình minh họa cho độ dài ngày, đêm dài ngắn từ vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam đến hai cực ở hai nửa cầu vào ngày 22/12 * Thứ 3, giáo viên sử dụng mô hình minh họa (phụ lục 2 và 3), rút ra kết luận và chốt kiến thức mục 2

1904 12 lượt tải
SKKN Sử dụng, khai thác kênh hình trong dạy học môn Địa lý Lớp 6

SKKN Sử dụng, khai thác kênh hình trong dạy học môn Địa lý Lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng, khai thác kênh hình trong dạy học môn Địa lý Lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Những vấn đề cần giải quyết 2. Các giải pháp để tổ chức thực hiện 2.1. Các nguyên tắc sử dụng 2.2. Cách tiếp cận, khai thác các hiện tượng, sự vật qua hình vẽ, tranh ảnh 2.3. Kỹ năng khai thác hình ảnh địa lý 2. 4. Các bước hướng dẫn khai thác 3. Hướng dẫn học sinh khai thác một số hình ảnh cụ thể

843 5 lượt tải

Loại

SKKN Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức Địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương

SKKN Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức Địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức Địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Đo tính khoảng cách trên thực địa – xác định khoảng cách trên bản đồ nếu biết tỉ lệ bản đồ: 2.2. Các cách xác định phương hướng khi có la bàn, khi không có la bàn 2.3. Tìm hiểu tình hình thời tiết tại thời điểm thực nghiệm 2.4. Tìm hiểu đặc điểm thổ nhưỡng của địa phương 2.5. Đặc điểm địa hình tại địa phương 2.6. Đánh giá về đặc điểm sinh vật ở địa phương

672 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 20 và bài 26 môn Địa lí 6

SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 20 và bài 26 môn Địa lí 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 20 và bài 26 môn Địa lí 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Một số nguyên tắc bắt buộc khi hướng dẫn HS khai thác kênh hình 2. Phương pháp tổ chức cho học sinh khai thác kênh hình Khai thác kiến thức trên bản đồ Khai thác kiến thức từ tranh ảnh địa lí Khai thác kiến thức từ các biểu đồ sử 3. Những kiến thức nhiều môn học khác nhau cần vận dụng trong dạy học tích hợp phù hợp với nội dung của đề tài 4. Một số ví dụ cụ thể. 4.1. Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa. 4.1.1. Mục tiêu dạy học 4.1.2. Các hoạt động dạy học 4.2. Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 26: Đất và các nhân tố hình thành đất

1872 11 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 26 môn Địa lí 6

SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 26 môn Địa lí 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 26 môn Địa lí 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Một số nguyên tắc bắt buộc khi hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình * Phương pháp tổ chức cho học sinh khai thác kênh hình * Những kiến thức nhiều môn học khác nhau cần vận dụng trong dạy học tích hợp phù hợp với nội dung của đề tài Môn Vật lý và Hóa học Môn Sinh học Môn công nghệ Môn giáo dục công dân

721 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy bài “Phương hướng trên bản đồ. kinh độ, vĩ độ và tọa độ Địa lí”

SKKN Kinh nghiệm dạy bài “Phương hướng trên bản đồ. kinh độ, vĩ độ và tọa độ Địa lí” (Địa lí lớp 6)

Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp: - Để thực hiện tốt nội dung đã nói ở trên, GV phải nghiên cứu kĩ để cân nhắc, lựa chọn phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh, đó là học sinh trường Lê Văn Tám trong diện đại trà ở mức trung bình. Vì vậy GV phải sử dụng phương pháp trực quan có hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ để học sinh dễ quan sát nhất, dễ nhận biết nhất, dễ làm được bài tập nhất. Bên cạnh đó phải kết hợp phương pháp đàm thoại gợi mở vừa để dẫn dắt học sinh vừa phát huy tính tích cực của học sinh.  - Phải có đủ các thiết bị dạy học (các hình 10,11,12,13 SGK, quả Địa Cầu, bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam) thì mới thực hiện thành công bài dạy. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp: Trong đề tài này tôi đã sử dụng hình vẽ kết hợp phương pháp trực quan, đàm thọai gợi mở, hướng dẫn học sinh từ cái nhìn trừu tượng đến cái nhìn cụ thể, từ hiểu trừu tượng đến nắm bắt kiến thức cụ thể, thực tế.

734 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong dạy học địa lý cấp THCS

SKKN Kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong dạy học địa lý cấp THCS

Thông qua dạy học tích hợp bảo vệ môi trường tuyên truyền cho các em về ý nghĩa của môi trường đối với cuộc sống. Tác động của con người, đặc biệt trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển đã ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống trên Trái Đất, tài nguyên thiên nhiên ngày một cạn kiệt, ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên trầm trọng đang đe doạ sức khoẻ của con người, khí hậu toàn cầu đang thay đổi, hạn hán, lũ lụt, lỗ thủng tầng ôzôn… đang là những vấn đề có tính toàn cầu. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng và trong nhà trường, giáo dục cho mọi người về trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường vì cuộc sống của hành tinh không chỉ cho hôm nay mà cho cả tương lai. Công tác giáo dục không phụ thuộc vào tôn giáo, dân tộc… mà phải được thực hiện đối với mỗi công dân tương lai ngay từ khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường và cả ở tuổi trước khi đến trường, qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức giáo dục khác nhau. Vấn đề giáo dục môi trường ở nhà trường làm cho giáo viên và học sinh có ý thức thường xuyên và luôn nhạy cảm đối với mọi khía cạnh của môi trường, thu nhận được những thông tin, kiến thức cơ bản về môi trường và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa con người với môi trường, phát triển những kĩ năng cơ bản bảo vệ và gìn giữ môi trường, kĩ năng dự đoán, phòng tránh và giải quyết những vấn đề môi trường nảy sinh, tham gia tích cực vào những hoạt động khôi phục, bảo vệ và gìn giữ môi trường, có ý thức về tầm quan trọng của môi trường trong sạch đối với sức khỏe con người, với chất lượng cuộc sống chúng ta.

1671 12 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn dạy tiết ôn tập Địa Lý 6 (Từ Bài 1 đến Bài 5)

SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn dạy tiết ôn tập Địa Lý 6 (Từ Bài 1 đến Bài 5)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn dạy tiết ôn tập Địa Lý 6 (Từ Bài 1 đến Bài 5)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Tiến trình thực hiện tiết ôn tập. Hoạt động 1: Giáo viên định hướng để hệ thống hóa lại cho học sinh những kiến thức cơ bản đã học từ bài 1 đến bài 5. Hoạt động 2: Giáo viên kiểm tra phần tự rèn luyện kỹ năng địa lý ở nhà của học sinh (Thông qua phần đưa thông tin phản hồi 9 bài tập để nắm được mức độ hoàn thành của học sinh về mặt số lượng) 2.3.2. Phần thực hiện cụ thể.

968 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm vận dụng dạy học tích hợp liên môn để nâng cao hiệu quả bài học: Biển và Đại Dương - SGK Địa lí lớp 6

SKKN Kinh nghiệm vận dụng dạy học tích hợp liên môn để nâng cao hiệu quả bài học: Biển và Đại Dương - SGK Địa lí lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm vận dụng dạy học tích hợp liên môn để nâng cao hiệu quả bài học: Biển và Đại Dương - SGK Địa lí lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định và tìm hiểu kiến thức tích hợp, liên môn có liên quan đến bài hoc * Kiến thức vật lí: Nguyên nhân sinh ra thủy triều * Kiến thức lịch sử * Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường * Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu 3.2.2. Tài liệu, học liệu 3.2.3. Thiết bị dạy học cần thiết cho bài học 3.3.4. Tiến trình trải nghiệm thực tế đề tài

796 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất – Địa lí 6

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất – Địa lí 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất – Địa lí 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Xác định rõ ràng, tổng thể về mục tiêu, kiến thức trọng tâm của bài học từ đó thiết kế phạm vi tích hợp liên môn trong dạy học Chuẩn bị đầy đủ, hợp lý về thiết bị dạy học, học liệu trong quá trình thiết kế và thực hiện bài học Xác định rõ ràng các hoạt động, nội dung của các hoạt động dạy học và tiến trình dạy học của các hoạt động Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5 phút) Hoạt động 2: Tìm hiểu tác động của nội lực và ngoại lực (10 phút) Hoạt động 3: Núi lửa và động đất (10 phút) Hoạt động 4: Luyện tập – củng cố (10 phút) Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (2 phút)

978 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục môi trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 6

SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục môi trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục môi trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2.1. Tìm địa chỉ cần tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường 2.3.2.2. Khảo sát kết quả học tập học kì I và theo dõi, đánh giá kết quả việc thực hiện bảo vệ môi trường tại trường, lớp cũng như môi trường xung quanh trong kì II 2.3.2.3. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực phối hợp với ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động nội khóa và các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục bảo vệ môi trường 2.3.2.3.1. Hoạt động nội khóa: Sử dụng tranh, ảnh và video trong bài giảng điện tử 2.3.3.2. Hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp

1098 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệp trong tổ chức dạy học theo nhóm ở môn Địa lí lớp 6

SKKN Một số kinh nghiệp trong tổ chức dạy học theo nhóm ở môn Địa lí lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệp trong tổ chức dạy học theo nhóm ở môn Địa lí lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Chuẩn bị hoạt động nhóm 2.3.2. Cách chia nhóm * Số lượng học sinh và số lượng nhóm *Chia nhóm theo mức độ *Nhóm biểu tượng 2.3.3. Sắp xếp bàn ghế trong việc hoạt động nhóm 2.3.4. Chọn câu hỏi (nêu vấn đề) để học sinh thảo luận 2.3.5. Vai trò và trách nhiệm của Giáo viên và các thành viên trong nhóm 2.3.6. Tổ chức thảo luận nhóm 2.3.7. Giáo án thực nghiệm

724 8 lượt tải
SKKN Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm - Mô hình: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau, để minh họa trong dạy bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa - Địa lí 6

SKKN Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm - Mô hình: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau, để minh họa trong dạy bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa - Địa lí 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm - Mô hình: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau, để minh họa trong dạy bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa - Địa lí 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Thực hiện làm mô hình: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất 3. 2. Sử dụng mô hình tự làm về Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau, đề minh họa trong bài dạy bài 9: “Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa”- Địa lí 6 a. Sử dụng mô hình trong dạy mục 1: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất * Thứ nhất, sử dụng mô hình để minh họa cho học sinh thấy hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất * Thứ hai, sử dụng mô hình để minh họa cho học sinh thấy: Vì sao đường chỉ trục Trái Đất và đường phân chia sáng tôi không trùng nhau * Thứ ba, sử dụng mô hình để minh họa góc chiếu của ánh sáng mặt trời vuông góc với mặt đất vào ngày 22/6 (hạ chí) và ngày 22/12 (đông chí) tại vĩ tuyến 23027’Bắc(chí tuyến Bắc) và 23027’N(chí tuyến Nam) * Thứ tư, sử dụng mô hình để minh họa: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất b. Sử dụng mô hình để minh họa trong mục 2: Ở hai miền cực có số ngày, đêm dài suốt 24 giờ thay đổi theo mùa * Thứ nhất, sử dụng mô hình minh họa cho độ dài ngày, đêm dài ngắn từ vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam đến hai cực ở hai nửa cầu vào ngày 22-6 * Thứ hai, sử dụng mô hình minh họa cho độ dài ngày, đêm dài ngắn từ vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam đến hai cực ở hai nửa cầu vào ngày 22/12 * Thứ 3, giáo viên sử dụng mô hình minh họa (phụ lục 2 và 3), rút ra kết luận và chốt kiến thức mục 2

1904 12 lượt tải
SKKN Sử dụng, khai thác kênh hình trong dạy học môn Địa lý Lớp 6

SKKN Sử dụng, khai thác kênh hình trong dạy học môn Địa lý Lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng, khai thác kênh hình trong dạy học môn Địa lý Lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Những vấn đề cần giải quyết 2. Các giải pháp để tổ chức thực hiện 2.1. Các nguyên tắc sử dụng 2.2. Cách tiếp cận, khai thác các hiện tượng, sự vật qua hình vẽ, tranh ảnh 2.3. Kỹ năng khai thác hình ảnh địa lý 2. 4. Các bước hướng dẫn khai thác 3. Hướng dẫn học sinh khai thác một số hình ảnh cụ thể

843 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com