Search
Close this search box.

Tiếng việt 1

Biện pháp rèn chữ viết dành cho học sinh lớp Một

Biện pháp rèn chữ viết dành cho học sinh lớp Một

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp rèn chữ viết dành cho học sinh lớp Một" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Hướng dẫn học sinh sử dụng đúng cách các đồ dùng học tập 3.2.2. Rèn viết đúng trọng tâm các nhóm chữ 3.2.3. Chữ mẫu của giáo viên: 3.2.4. Giáo viên kết hợp với cha mẹ học sinh và tổ chức tốt các phong trào thi đua trang vở không bị rối bài viết sẽ thoáng hơn.

473 7 lượt tải
Biện pháp Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1

Biện pháp Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI DẠY HỌC HỌC VẦN 1. Hệ thống trò chơi dạy âm mới 1.1. Xếp hạt tạo chữ cái 1.2. Ghép chữ 2. Hệ thống trò chơi ôn tập âm 2.1. Tinh mắt tìm chữ 2.2. Bé làm hoạ sĩ 2.3. Bàn cờ chữ cái 2.4. Giải ô chữ 2.5. Cướp cờ

628 12 lượt tải
SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết chữ rõ ràng, sạch đẹp

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết chữ rõ ràng, sạch đẹp

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết chữ rõ ràng, sạch đẹp" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Chuẩn bị và sử dụng đồ dùng học tập * Thực hiện đúng quy định khi viết chữ * Giáo viên giúp các em viết đúng, biết và nhớ được tên gọi của các nét cơ bản * Kĩ thuật nối chữ * Cách viết liền mạch * Cách đặt dấu thanh * Việc rèn luyện kỹ năng viết cho học sinh phải được tiến hành đồng bộ ở lớp, ở nhà

942 11 lượt tải
SKKN Biện pháp luyện đọc cho học sinh lớp Một

SKKN Biện pháp luyện đọc cho học sinh lớp Một

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp luyện đọc cho học sinh lớp Một" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Cơ sở tâm lý, sinh lý của việc dạy đọc * Cơ sở ngôn ngữ và văn học của việc dạy đọc * Chuẩn bị cho việc đọc thành tiếng * Biện pháp luyện đọc nhanh * Mục đích yêu cầu của phân môn tập đọc * Quan điểm của giáo viên về giờ tập đọc * Những phương pháp giáo viên thường sử dụng trong phần rèn đọc

538 12 lượt tải
SKKN Chỉ đạo giáo viên khối 1 nâng cao chất lượng môn Tiếng việt cho học sinh tiếp thu chậm

SKKN Chỉ đạo giáo viên khối 1 nâng cao chất lượng môn Tiếng việt cho học sinh tiếp thu chậm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Chỉ đạo giáo viên khối 1 nâng cao chất lượng môn Tiếng việt cho học sinh tiếp thu chậm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Tiến hành tổ chức khảo sát kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của học sinh khối 1 vào cuối tháng 9. 3.2. Tiến hành điều tra nguyên nhân số học sinh tiếp thu chậm và quá chậm. 3.3. Yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm gặp gỡ những phụ huynh có học sinh học tiếp thu chậm. 3.4. Chỉ đạo giáo viên khối 1 vận dụng linh hoạt phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. 3.5. Chỉ đạo giáo viên khối 1 xây dựng kế hoạch, biệp pháp cụ thể để giảng dạy với từng đối tượng và hoàn cảnh học sinh. 3.6. Sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và gia đình là rất quan trọng và cần thiết.

369 9 lượt tải
SKKN Gây hứng thú học tập phân môn Học vần lớp Một qua các trò chơi

SKKN Gây hứng thú học tập phân môn Học vần lớp Một qua các trò chơi

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Gây hứng thú học tập phân môn Học vần lớp Một qua các trò chơi" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a) Trò chơi “Ai tinh mắt?” b) Trò chơi “ Hái hoa” c) Trò chơi: “ Ai ghép tiếng giỏi ?” d) Trò chơi: “Cậu Cóc thông thái ” e) Trò chơi: “Tạo tiếng mới ” f) Trò chơi “Em là chiến sĩ truyền lệnh” g) Trò chơi “Nhìn tranh đoán chữ” h) Trò chơi “ Nhặt tranh

527 16 lượt tải
SKKN Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh khối 1

SKKN Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh khối 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh khối 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Chú trọng vấn đề chuyên môn và cách đổi mới PPDH có hiệu quả. Giải pháp 2: Áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình giảng dạy. Giải pháp 3. Tạo không khí thi đua và niềm đam mê học tập mônTiếng Việt. Giải pháp 4. Phương pháp luyện viết tiếng Việt:(Tập viết, Chính tả …) Giải pháp 5:Tạo thói quen sử dụng tiếng phổ thông ở gia đình và cộng đồng. Giải pháp 6: Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

372 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy học nâng cao chất lượng môn tiếng Việt cho học sinh lớp 1

SKKN Kinh nghiệm dạy học nâng cao chất lượng môn tiếng Việt cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy học nâng cao chất lượng môn tiếng Việt cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4.1 Tìm hiểu tình hình học tập của học sinh. Rèn cho học sinh thói quen và phương pháp học tập tốt. 4.2 Kiểm tra phân loại đối tượng học sinh. 4.3 Kích thích nhu cầu nhận thức, tạo niềm tin trong học tập cho các em. 4.4 Sử dụng đồ dùng dạy học trong tiết dạy một cách hợp lí. 4.5 Làm việc với sách giáo khoa, bảng con và các đồ dùng phục vụ cho tiết học. 4.6 Phát huy tính tích cực, tự giác cho học sinh trong giờ học 4.7 Tổ chức trò chơi học tập trong các tiết học. 4.8 Tổ chức phong trào “Đôi bạn cùng tiến”. 4.9 Phối kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh

282 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 * Công tác kiểm tra * Chỉ đạo điểm nội dung rèn kĩ năng đọc đúng

695 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo rèn luyện kĩ năng đọc đúng cho học sinh Lớp 1

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo rèn luyện kĩ năng đọc đúng cho học sinh Lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo rèn luyện kĩ năng đọc đúng cho học sinh Lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp 1: Rèn kĩ năng đọc đúng chính âm 2. Biện pháp 2: Rèn kĩ năng đọc đúng các bài văn xuôi 3. Biện pháp 3: Rèn kĩ năng đọc đúng các văn bản thơ 4. Biện pháp 4: Vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học để rèn đọc đúng cho học sinh

683 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy luyện nói cho học sinh lớp 1

SKKN Một số biện pháp dạy luyện nói cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy luyện nói cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giải pháp 1: Rèn cho học sinh kỹ năng nói đủ câu, đủ ý. 2.3.2. Giải pháp 2: Rèn cho học sinh kỹ năng nói thành câu, thành đoạn. 2.3.3. Giải pháp 3: Hướng dẫn học sinh luyện nói đúng chủ đề. 2.3.4. Giải pháp 4: Lựa chọn hình thức, phương pháp và ĐDDH giúp học sinh luyện nói theo khả năng. 2.3.5. Giải pháp 5: Khắc phục tình trạng rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin ở học sinh khi luyện nói. 2.3.6. Giải pháp 6: Rèn cho học sinh các kĩ năng luyện nói thông qua các môn học và các hoạt động khác.

3184 22 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giữ vở sạch – viết chữ đẹp ở lớp 1

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giữ vở sạch – viết chữ đẹp ở lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giữ vở sạch – viết chữ đẹp ở lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Biện pháp giúp HS viết chữ đẹp * Dùng tên gọi các nét cơ bản để hướng dẫn HS lớp 1 viết chữ * Mô tả chữ viết để hướng dẫn HS lớp 1 viết chữ. * Hướng dẫn HS lớp 1 viết ứng dụng * Viết ứng dụng từ ngữ, câu: * Hướng dẫn học sinh viết chính tả - CNGD lớp 1: * Một số hình thức luyện tập viết chữ học sinh lớp 1 * Rèn nếp viết chữ rõ ràng sạch, đẹp * Thực hiện đúng quy định khi viết chữ: * Chú ý luyện chữ cho học sinh trong tất cả các môn học: 2.3.2. Biện pháp giúp HS giữ vở sạch

683 15 lượt tải

Loại

Biện pháp rèn chữ viết dành cho học sinh lớp Một

Biện pháp rèn chữ viết dành cho học sinh lớp Một

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp rèn chữ viết dành cho học sinh lớp Một" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Hướng dẫn học sinh sử dụng đúng cách các đồ dùng học tập 3.2.2. Rèn viết đúng trọng tâm các nhóm chữ 3.2.3. Chữ mẫu của giáo viên: 3.2.4. Giáo viên kết hợp với cha mẹ học sinh và tổ chức tốt các phong trào thi đua trang vở không bị rối bài viết sẽ thoáng hơn.

473 7 lượt tải
Biện pháp Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1

Biện pháp Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp Xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI DẠY HỌC HỌC VẦN 1. Hệ thống trò chơi dạy âm mới 1.1. Xếp hạt tạo chữ cái 1.2. Ghép chữ 2. Hệ thống trò chơi ôn tập âm 2.1. Tinh mắt tìm chữ 2.2. Bé làm hoạ sĩ 2.3. Bàn cờ chữ cái 2.4. Giải ô chữ 2.5. Cướp cờ

628 12 lượt tải
SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết chữ rõ ràng, sạch đẹp

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết chữ rõ ràng, sạch đẹp

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết chữ rõ ràng, sạch đẹp" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Chuẩn bị và sử dụng đồ dùng học tập * Thực hiện đúng quy định khi viết chữ * Giáo viên giúp các em viết đúng, biết và nhớ được tên gọi của các nét cơ bản * Kĩ thuật nối chữ * Cách viết liền mạch * Cách đặt dấu thanh * Việc rèn luyện kỹ năng viết cho học sinh phải được tiến hành đồng bộ ở lớp, ở nhà

942 11 lượt tải
SKKN Biện pháp luyện đọc cho học sinh lớp Một

SKKN Biện pháp luyện đọc cho học sinh lớp Một

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp luyện đọc cho học sinh lớp Một" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Cơ sở tâm lý, sinh lý của việc dạy đọc * Cơ sở ngôn ngữ và văn học của việc dạy đọc * Chuẩn bị cho việc đọc thành tiếng * Biện pháp luyện đọc nhanh * Mục đích yêu cầu của phân môn tập đọc * Quan điểm của giáo viên về giờ tập đọc * Những phương pháp giáo viên thường sử dụng trong phần rèn đọc

538 12 lượt tải
SKKN Chỉ đạo giáo viên khối 1 nâng cao chất lượng môn Tiếng việt cho học sinh tiếp thu chậm

SKKN Chỉ đạo giáo viên khối 1 nâng cao chất lượng môn Tiếng việt cho học sinh tiếp thu chậm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Chỉ đạo giáo viên khối 1 nâng cao chất lượng môn Tiếng việt cho học sinh tiếp thu chậm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Tiến hành tổ chức khảo sát kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của học sinh khối 1 vào cuối tháng 9. 3.2. Tiến hành điều tra nguyên nhân số học sinh tiếp thu chậm và quá chậm. 3.3. Yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm gặp gỡ những phụ huynh có học sinh học tiếp thu chậm. 3.4. Chỉ đạo giáo viên khối 1 vận dụng linh hoạt phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. 3.5. Chỉ đạo giáo viên khối 1 xây dựng kế hoạch, biệp pháp cụ thể để giảng dạy với từng đối tượng và hoàn cảnh học sinh. 3.6. Sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và gia đình là rất quan trọng và cần thiết.

369 9 lượt tải
SKKN Gây hứng thú học tập phân môn Học vần lớp Một qua các trò chơi

SKKN Gây hứng thú học tập phân môn Học vần lớp Một qua các trò chơi

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Gây hứng thú học tập phân môn Học vần lớp Một qua các trò chơi" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a) Trò chơi “Ai tinh mắt?” b) Trò chơi “ Hái hoa” c) Trò chơi: “ Ai ghép tiếng giỏi ?” d) Trò chơi: “Cậu Cóc thông thái ” e) Trò chơi: “Tạo tiếng mới ” f) Trò chơi “Em là chiến sĩ truyền lệnh” g) Trò chơi “Nhìn tranh đoán chữ” h) Trò chơi “ Nhặt tranh

527 16 lượt tải
SKKN Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh khối 1

SKKN Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh khối 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh khối 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Chú trọng vấn đề chuyên môn và cách đổi mới PPDH có hiệu quả. Giải pháp 2: Áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình giảng dạy. Giải pháp 3. Tạo không khí thi đua và niềm đam mê học tập mônTiếng Việt. Giải pháp 4. Phương pháp luyện viết tiếng Việt:(Tập viết, Chính tả …) Giải pháp 5:Tạo thói quen sử dụng tiếng phổ thông ở gia đình và cộng đồng. Giải pháp 6: Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

372 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy học nâng cao chất lượng môn tiếng Việt cho học sinh lớp 1

SKKN Kinh nghiệm dạy học nâng cao chất lượng môn tiếng Việt cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy học nâng cao chất lượng môn tiếng Việt cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4.1 Tìm hiểu tình hình học tập của học sinh. Rèn cho học sinh thói quen và phương pháp học tập tốt. 4.2 Kiểm tra phân loại đối tượng học sinh. 4.3 Kích thích nhu cầu nhận thức, tạo niềm tin trong học tập cho các em. 4.4 Sử dụng đồ dùng dạy học trong tiết dạy một cách hợp lí. 4.5 Làm việc với sách giáo khoa, bảng con và các đồ dùng phục vụ cho tiết học. 4.6 Phát huy tính tích cực, tự giác cho học sinh trong giờ học 4.7 Tổ chức trò chơi học tập trong các tiết học. 4.8 Tổ chức phong trào “Đôi bạn cùng tiến”. 4.9 Phối kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh

282 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 * Công tác kiểm tra * Chỉ đạo điểm nội dung rèn kĩ năng đọc đúng

695 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo rèn luyện kĩ năng đọc đúng cho học sinh Lớp 1

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo rèn luyện kĩ năng đọc đúng cho học sinh Lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo rèn luyện kĩ năng đọc đúng cho học sinh Lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp 1: Rèn kĩ năng đọc đúng chính âm 2. Biện pháp 2: Rèn kĩ năng đọc đúng các bài văn xuôi 3. Biện pháp 3: Rèn kĩ năng đọc đúng các văn bản thơ 4. Biện pháp 4: Vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học để rèn đọc đúng cho học sinh

683 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy luyện nói cho học sinh lớp 1

SKKN Một số biện pháp dạy luyện nói cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy luyện nói cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giải pháp 1: Rèn cho học sinh kỹ năng nói đủ câu, đủ ý. 2.3.2. Giải pháp 2: Rèn cho học sinh kỹ năng nói thành câu, thành đoạn. 2.3.3. Giải pháp 3: Hướng dẫn học sinh luyện nói đúng chủ đề. 2.3.4. Giải pháp 4: Lựa chọn hình thức, phương pháp và ĐDDH giúp học sinh luyện nói theo khả năng. 2.3.5. Giải pháp 5: Khắc phục tình trạng rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin ở học sinh khi luyện nói. 2.3.6. Giải pháp 6: Rèn cho học sinh các kĩ năng luyện nói thông qua các môn học và các hoạt động khác.

3184 22 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giữ vở sạch – viết chữ đẹp ở lớp 1

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giữ vở sạch – viết chữ đẹp ở lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giữ vở sạch – viết chữ đẹp ở lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Biện pháp giúp HS viết chữ đẹp * Dùng tên gọi các nét cơ bản để hướng dẫn HS lớp 1 viết chữ * Mô tả chữ viết để hướng dẫn HS lớp 1 viết chữ. * Hướng dẫn HS lớp 1 viết ứng dụng * Viết ứng dụng từ ngữ, câu: * Hướng dẫn học sinh viết chính tả - CNGD lớp 1: * Một số hình thức luyện tập viết chữ học sinh lớp 1 * Rèn nếp viết chữ rõ ràng sạch, đẹp * Thực hiện đúng quy định khi viết chữ: * Chú ý luyện chữ cho học sinh trong tất cả các môn học: 2.3.2. Biện pháp giúp HS giữ vở sạch

683 15 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com