Giáo dục công dân THCS

Kienedu xin gửi đến các giáo viên các đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân THCS mới nhất, áp dụng chương trình giáo dục 2018, theo bộ sách mới. Các đề tài sáng kiến này nhằm tăng cường hiểu biết và thực hành về quyền và nghĩa vụ công dân, đạo đức, và các giá trị xã hội thông qua các phương pháp giảng dạy đổi mới và tương tác. Giáo viên sẽ khuyến khích học sinh tham gia vào các dự án thực tế, thảo luận nhóm, và phân tích tình huống, giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, tôn trọng đa dạng và hiểu biết sâu sắc về vị thế của mình trong xã hội. Các sáng kiến này không chỉ nuôi dưỡng các công dân trẻ có trách nhiệm mà còn trang bị năng lực cần thiết để các em đối mặt với thách thức toàn cầu.

SKKN Biện pháp giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản cho học sinh lớp 9

SKKN Biện pháp giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Mục đích của việc giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 2.3.2. Những nội dung cần giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên - Tình bạn và tình bạn khác giới - Tình yêu và tình dục - Phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục 2.3.3 Vận dụng giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 qua tiết học ngoại khóa môn GDCD

960 5 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học môn GDCD 6 thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Cánh diều

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học môn GDCD 6 thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Cánh diều"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Xác định mục tiêu của hoạt động chủ đề 6 Biện pháp 2. Giao nhiệm vụ và công tác chuẩn bị 8 Biện pháp 3. Trình bày, báo cáo sản phẩm và đánh giá hoạt động 13 Biện pháp 4. Đánh giá sản phẩm và kết quả hoạt động

453 7 lượt tải
SKKN Cách dạy bài 10: Ngoại khóa “Lí tưởng sống của thanh niên” môn Giáo dục công dân 9 theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

SKKN Cách dạy bài 10: Ngoại khóa “Lí tưởng sống của thanh niên” môn Giáo dục công dân 9 theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách dạy bài 10: Ngoại khóa “Lí tưởng sống của thanh niên” môn Giáo dục công dân 9 theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định được mục tiêu bài học 2.3.2. Xác định được kiến thức liên môn sẽ tích hợp để giải quyết các vấn đề của bài học 2.3.3. Xác định đối tượng dạy học của bài học 2.3.4. Dự kiến thiết bị dạy học, học liệu 2.3.5. Định hướng tích hợp

1597 8 lượt tải
SKKN Cách dạy bài năng động sáng tạo – GDCD 9 theo phương pháp tích hợp liên môn ở lớp 9

SKKN Cách dạy bài năng động sáng tạo – GDCD 9 theo phương pháp tích hợp liên môn ở lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách dạy bài năng động sáng tạo – GDCD 9 theo phương pháp tích hợp liên môn ở lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Yêu cầu đối với giáo viên khi dạy học tích hợp liên môn cần tiếp thu chuyên đề để nâng cao hiểu biết, nắm vững về dạy học tích hợp liên môn 2.3.2. Nghiên cứu bài học để xác định nội dung, phương pháp, phương tiện, cách thức tổ chức dạy học tích hợp phù hợp 2.3.3. Dạy học tích hợp liên môn giúp học sinh biết vận dụng kiến thức của nhiều môn học để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống

738 4 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc” trong chương trình Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Dạy học tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc” trong chương trình Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc” trong chương trình Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Xác định nội dung kiến thức cần đạt Bước 2: Thực hiện tích hợp các môn có nội dung kiến thức liên quan Phần 1: Phần giới thiệu bài Phần 2: Tìm hiểu khái niệm bảo vệ Tổ quốc Phần 3: Tìm hiểu nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Phần 4: Những quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

1740 9 lượt tải
SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tiết 19, bài 13: “phòng chống tệ nạn xã hội” môn GCDC 8

SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tiết 19, bài 13: “phòng chống tệ nạn xã hội” môn GCDC 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tiết 19, bài 13: “phòng chống tệ nạn xã hội” môn GCDC 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp thảo luận nhóm Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình Phương pháp giải quyết vấn đề Phương pháp đóng vai Phương pháp trò chơi  

785 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ luyện thi học sinh giỏi môn GDCD 9

SKKN Hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ luyện thi học sinh giỏi môn GDCD 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ luyện thi học sinh giỏi môn GDCD 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khảo sát đối tượng trước khi áp dụng đề tài 3.2. Một số nội dung cơ bản khi hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ

532 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn tổ chức Chuyên đề ngoại khóa môn Giáo dục công dân lớp 7 về “Giáo dục ý thức bảo vệ di sản” tại Khu di tích Nhà thờ đá Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình

SKKN Hướng dẫn tổ chức Chuyên đề ngoại khóa môn Giáo dục công dân lớp 7 về “Giáo dục ý thức bảo vệ di sản” tại Khu di tích Nhà thờ đá Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn tổ chức Chuyên đề ngoại khóa môn Giáo dục công dân lớp 7 về “Giáo dục ý thức bảo vệ di sản” tại Khu di tích Nhà thờ đá Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phải đảm bảo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu giáo dục di sản 2. Thực hiện các bước chuẩn bị chu đáo 3. Tiến hành hoạt động ngoại khóa theo các bước  

675 4 lượt tải
SKKN Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân 9

SKKN Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định rõ ràng, tổng thể về mục tiêu, kiến thức trọng tâm của bài học từ đó thiết kế phạm vi tích hợp liên môn trong dạy học 2.3.2. Chuẩn bị đầy đủ, hợp lý về thiết bị dạy học, học liệu trong quá trình thiết kế và thực hiện bài học 2.3.3. Xác định rõ ràng các hoạt động, nội dung của các hoạt động dạy học và tiến trình dạy học của các hoạt động

729 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn vào dạy Tiết 21 - Bài 15: phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại - Môn Giáo dục công dân lớp 8

SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn vào dạy Tiết 21 - Bài 15: phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại - Môn Giáo dục công dân lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn vào dạy Tiết 21 - Bài 15: phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại - Môn Giáo dục công dân lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Xác định nội dung bài học và những kiến thức cần tích hợp Xác định kiến thức liên môn cần tích hợp Xác định phương pháp dạy học phù hợp Giáo án minh họa

592 2 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm sử dụng kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong một tiết thực hành ngoại khoá môn giáo dục công dân lớp 9

SKKN Kinh nghiệm sử dụng kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong một tiết thực hành ngoại khoá môn giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm sử dụng kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong một tiết thực hành ngoại khoá môn giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khái niệm, vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng về pháp luật 3.2. Các biện pháp tiến hành a. Tiến hành khảo sát, điều tra ban đầu làm căn cứ để so sánh với kết quả sau khi áp dụng sáng kiến( phần này tôi đã làm ở phần thực trạng) b. Xác định chủ đề ngoại khoá c. Xây dựng giáo án giờ ngoại khoá

772 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học tích hợp “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” vào một số bài đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 8

SKKN Kinh nghiệm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học tích hợp “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” vào một số bài đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học tích hợp “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” vào một số bài đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định đúng mục tiêu của bài học, tiết học và mục tiêu tích hợp 2. Xác định nội dung và lượng kiến thức cần tích hợp 3. Giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà 4. Lựa chọn phương phương pháp tích hợp 5. Ví dụ cụ thể  

610 4 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản cho học sinh lớp 9

SKKN Biện pháp giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Mục đích của việc giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 2.3.2. Những nội dung cần giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên - Tình bạn và tình bạn khác giới - Tình yêu và tình dục - Phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục 2.3.3 Vận dụng giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 qua tiết học ngoại khóa môn GDCD

960 5 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học môn GDCD 6 thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Cánh diều

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học môn GDCD 6 thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Cánh diều"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Xác định mục tiêu của hoạt động chủ đề 6 Biện pháp 2. Giao nhiệm vụ và công tác chuẩn bị 8 Biện pháp 3. Trình bày, báo cáo sản phẩm và đánh giá hoạt động 13 Biện pháp 4. Đánh giá sản phẩm và kết quả hoạt động

453 7 lượt tải
SKKN Cách dạy bài 10: Ngoại khóa “Lí tưởng sống của thanh niên” môn Giáo dục công dân 9 theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

SKKN Cách dạy bài 10: Ngoại khóa “Lí tưởng sống của thanh niên” môn Giáo dục công dân 9 theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách dạy bài 10: Ngoại khóa “Lí tưởng sống của thanh niên” môn Giáo dục công dân 9 theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định được mục tiêu bài học 2.3.2. Xác định được kiến thức liên môn sẽ tích hợp để giải quyết các vấn đề của bài học 2.3.3. Xác định đối tượng dạy học của bài học 2.3.4. Dự kiến thiết bị dạy học, học liệu 2.3.5. Định hướng tích hợp

1597 8 lượt tải
SKKN Cách dạy bài năng động sáng tạo – GDCD 9 theo phương pháp tích hợp liên môn ở lớp 9

SKKN Cách dạy bài năng động sáng tạo – GDCD 9 theo phương pháp tích hợp liên môn ở lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách dạy bài năng động sáng tạo – GDCD 9 theo phương pháp tích hợp liên môn ở lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Yêu cầu đối với giáo viên khi dạy học tích hợp liên môn cần tiếp thu chuyên đề để nâng cao hiểu biết, nắm vững về dạy học tích hợp liên môn 2.3.2. Nghiên cứu bài học để xác định nội dung, phương pháp, phương tiện, cách thức tổ chức dạy học tích hợp phù hợp 2.3.3. Dạy học tích hợp liên môn giúp học sinh biết vận dụng kiến thức của nhiều môn học để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống

738 4 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc” trong chương trình Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Dạy học tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc” trong chương trình Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc” trong chương trình Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Xác định nội dung kiến thức cần đạt Bước 2: Thực hiện tích hợp các môn có nội dung kiến thức liên quan Phần 1: Phần giới thiệu bài Phần 2: Tìm hiểu khái niệm bảo vệ Tổ quốc Phần 3: Tìm hiểu nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Phần 4: Những quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

1740 9 lượt tải
SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tiết 19, bài 13: “phòng chống tệ nạn xã hội” môn GCDC 8

SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tiết 19, bài 13: “phòng chống tệ nạn xã hội” môn GCDC 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tiết 19, bài 13: “phòng chống tệ nạn xã hội” môn GCDC 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp thảo luận nhóm Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình Phương pháp giải quyết vấn đề Phương pháp đóng vai Phương pháp trò chơi  

785 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ luyện thi học sinh giỏi môn GDCD 9

SKKN Hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ luyện thi học sinh giỏi môn GDCD 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ luyện thi học sinh giỏi môn GDCD 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khảo sát đối tượng trước khi áp dụng đề tài 3.2. Một số nội dung cơ bản khi hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ

532 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn tổ chức Chuyên đề ngoại khóa môn Giáo dục công dân lớp 7 về “Giáo dục ý thức bảo vệ di sản” tại Khu di tích Nhà thờ đá Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình

SKKN Hướng dẫn tổ chức Chuyên đề ngoại khóa môn Giáo dục công dân lớp 7 về “Giáo dục ý thức bảo vệ di sản” tại Khu di tích Nhà thờ đá Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn tổ chức Chuyên đề ngoại khóa môn Giáo dục công dân lớp 7 về “Giáo dục ý thức bảo vệ di sản” tại Khu di tích Nhà thờ đá Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phải đảm bảo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu giáo dục di sản 2. Thực hiện các bước chuẩn bị chu đáo 3. Tiến hành hoạt động ngoại khóa theo các bước  

675 4 lượt tải
SKKN Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân 9

SKKN Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định rõ ràng, tổng thể về mục tiêu, kiến thức trọng tâm của bài học từ đó thiết kế phạm vi tích hợp liên môn trong dạy học 2.3.2. Chuẩn bị đầy đủ, hợp lý về thiết bị dạy học, học liệu trong quá trình thiết kế và thực hiện bài học 2.3.3. Xác định rõ ràng các hoạt động, nội dung của các hoạt động dạy học và tiến trình dạy học của các hoạt động

729 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn vào dạy Tiết 21 - Bài 15: phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại - Môn Giáo dục công dân lớp 8

SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn vào dạy Tiết 21 - Bài 15: phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại - Môn Giáo dục công dân lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn vào dạy Tiết 21 - Bài 15: phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại - Môn Giáo dục công dân lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Xác định nội dung bài học và những kiến thức cần tích hợp Xác định kiến thức liên môn cần tích hợp Xác định phương pháp dạy học phù hợp Giáo án minh họa

592 2 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm sử dụng kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong một tiết thực hành ngoại khoá môn giáo dục công dân lớp 9

SKKN Kinh nghiệm sử dụng kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong một tiết thực hành ngoại khoá môn giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm sử dụng kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong một tiết thực hành ngoại khoá môn giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khái niệm, vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng về pháp luật 3.2. Các biện pháp tiến hành a. Tiến hành khảo sát, điều tra ban đầu làm căn cứ để so sánh với kết quả sau khi áp dụng sáng kiến( phần này tôi đã làm ở phần thực trạng) b. Xác định chủ đề ngoại khoá c. Xây dựng giáo án giờ ngoại khoá

772 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học tích hợp “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” vào một số bài đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 8

SKKN Kinh nghiệm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học tích hợp “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” vào một số bài đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học tích hợp “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” vào một số bài đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định đúng mục tiêu của bài học, tiết học và mục tiêu tích hợp 2. Xác định nội dung và lượng kiến thức cần tích hợp 3. Giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà 4. Lựa chọn phương phương pháp tích hợp 5. Ví dụ cụ thể  

610 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com