Sinh học 9

Kienedu in được giới thiệu đến quý thầy cô các mẫu đề tài sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Sinh học lớp 9 cập nhật mới nhất dành cho giáo viên năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến này tập trung vào việc giáo dục học sinh về sinh học ở cấp độ tiên tiến, bao gồm gen và di truyền, sinh thái và bảo tồn, qua các phương pháp giảng dạy sáng tạo bao gồm thực hành, thảo luận và dự án. Tài liệu nhằm mục đích khuyến khích học sinh lớp 9 khám phá thế giới sinh học, phát triển tư duy khoa học và kỹ năng giải quyết vấn đề, qua đó nuôi dưỡng niềm đam mê học tập và trách nhiệm đối với môi trường tự nhiên.

SKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9

SKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SSKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phối hợp linh hoạt kỹ thuật mảnh ghép trong phương dạy học nhóm 2.3.2. Phối hợp linh hoạt kỹ thuật “khăn phủ bàn”(Khăn trải bàn) trong dạy học nhóm ở trường THCS 2.3.3. Sử dụng sơ đồ tư duy (bản đồ tư duy) trong phương pháp dạy học hợp tác ở trường THCS

820 5 lượt tải
SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9

SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trong quá trình giảng dạy và ôn tập cho học sinh tôi đã hệ thống cho học sinh một số dạng bài tập từ đó cung cấp những kiến thức liên quan như sau: 2.3.1. Một số dạng bài tập về chuỗi thức ăn 2.3.2. Một số dạng bài tập mối liên hệ giữa chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

1176 10 lượt tải
SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9

SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Sưu tầm tranh ảnh, băng hình, chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học 2.3.2. Xác định rõ mục tiêu của bài và các năng lực phẩm chất cần hình thành và phát triển cho HS qua bài học 2.3.3. Xác định kiến thức tích hợp 2.3.4. Xác định phương pháp, kỹ thuật dạy học; Câu hỏi/mức độ; Năng lực, phẩm chất cần đạt; Nội dung tích hợp; ở các hoạt động/nội dung của bài học 2.3.5. Hướng khai thác kiến thức của bài 2.3.6. Xây dựng đề kiểm tra sau tiết học theo kiểm tra đánh giá định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

908 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Để giải được các dạng bài tập sinh học nói chung phần đột biến số lượng NST nói riêng học sinh cần nắm vững 2 vấn đề cơ bản. - Kiến thức lí thuyết:Khái niệm, cơ chế. - Phương pháp giải. Để học sinh nắm vững cách giải từng dạng bài tập, trước hết GV phải phân dạng bài tập ra thành từng vấn đề. Trong quá trình dạy học sinh(HS), mỗi dạng bài tập giáo viên phải trang bị cho HS kiến thức về 2 vấn đề trên, tiếp đó là bài tập vận dụng theo hướng từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao.

721 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh vận dụng toán xác suất để giải bài tập di truyền trong luyện thi học sinh giỏi môn Sinh học 9

SKKN Hướng dẫn học sinh vận dụng toán xác suất để giải bài tập di truyền trong luyện thi học sinh giỏi môn Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh vận dụng toán xác suất để giải bài tập di truyền trong luyện thi học sinh giỏi môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Khảo sát đối tượng trước khi áp dụng đề tài 2.3.2. Một số nội dung cơ bản khi hướng dẫn học sinh vận dụng toán xác suất trong giải bài tập di truyền sinh học 2.3.2.1. Hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức lý thuyết về vận dụng toán xác suất. 2.3.2.2. Hướng dẫn học sinh vận dụng toán xác suất giải bài tập di truyền

1278 9 lượt tải
SKKN Khai thác và phân dạng bài tập về liên kết Hidro của axit deoxiribonucleic trong chương trình sinh học lớp 9

SKKN Khai thác và phân dạng bài tập về liên kết Hidro của axit deoxiribonucleic trong chương trình sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khai thác và phân dạng bài tập về liên kết Hidro của axit deoxiribonucleic trong chương trình sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Hệ thống kiến thức cơ bản 3.2. Xây dựng công thức tổng quát từ bài tập cụ thể 3.3. Khai thác bài tập vận dụng định hướng theo dạng

902 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu và cách ứng phó với biến đổi khí hậu trong môn Sinh học 9

SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu và cách ứng phó với biến đổi khí hậu trong môn Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu và cách ứng phó với biến đổi khí hậu trong môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Chọn lọc các bài học có nội dung tích hợp về giáo dục BĐKH và ứng phó với BĐKH trong môn Sinh học 9. Thiết kế bài dạy phù hợp với mục tiêu 3.2. Thông qua việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn 3.3. Giáo dục kiến thức về BĐKH thông qua hoạt động thực hành ngoại khóa tham quan môi trường và thực trạng BĐKH, cách ứng phó với BĐKH tại địa phương

918 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm ứng dụng toán xác suất để giải một số dạng bài tập di truyền Sinh học 9

SKKN Kinh nghiệm ứng dụng toán xác suất để giải một số dạng bài tập di truyền Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm ứng dụng toán xác suất để giải một số dạng bài tập di truyền Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Căn cứ vào cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đề thi vào các trường THPT, tôi xin đưa ra phương pháp giải một số dạng bài tập di truyền phổ biến thường gặp trong các năm gần đây có ứng dụng toán xác suất: Dạng 1 : Bài tập tính xác suất về kiểu gen khi biết kiểu gen của P Dạng 2 : Bài tập tính xác suất về kiểu hình Dạng 3 : Ứng dụng toán xác suất trong các bài tập di truyền người

527 5 lượt tải
SKKN KKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường địa phương trong một số tiết dạy môn Sinh học lớp 9

SKKN KKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường địa phương trong một số tiết dạy môn Sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN KKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường địa phương trong một số tiết dạy môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Giáo viên cần xác định rõ một số vấn đề cơ bản trong quá trình tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ngay trong các hoạt động dạy học. - Định hướng phương pháp giảng dạy bài học có liên quan tới môi trường - Tích hợp giáo dục môi trường thông qua các trò chơi, hội thi vẽ tranh về môi trường, hội thi viết bài về môi trường, tổ chức sân khấu hóa về môi trường. - Tăng cường ngoại khoá thực tế trong giờ thực hành, hướng dẫn học sinh thu thập thông tin thực tế - Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường địa phương.

773 4 lượt tải
SKKN Lựa chọn một số trò chơi để củng cố kiến thức nhằm tạo hứng thú học tập bộ môn sinh học học 9

SKKN Lựa chọn một số trò chơi để củng cố kiến thức nhằm tạo hứng thú học tập bộ môn sinh học học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Lựa chọn một số trò chơi để củng cố kiến thức nhằm tạo hứng thú học tập bộ môn sinh học học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Xác định rõ những công việc cần thực hiện khi tổ chức một trò chơi để củng cố kiến thức ở môn sinh học 9 2.3.2. Lựa chọn một số trò chơi phù hợp để củng cố kiến thức nhằm tạo hứng thú học tập bộ môn sinh học học 9

992 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh giải các bài tập di truyền phần Nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học 9

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh giải các bài tập di truyền phần Nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học 9

Ngày nay, cùng với sự phát triển của các môn khoa học khác, Sinh học ngày càng phát triển về nhiều mặt, lý thuyết Sinh học cũng ngày càng được bổ sung và hoàn thiện hơn, mở rộng hơn, trong đó có những kiến thức về gen, cấu trúc hiển vi và siêu hiển vi của nhiễm sắc thể được khám phá ngày càng nhiều giúp người ta giải thích được cơ chế và tính quy luật của các hiện tượng di truyền, biến dị và ứng dụng chúng vào các lĩnh vực đời sống thực tiễn, cùng với nó là một khối lượng lớn các dạng bài tập liên quan. Việc vận dụng kiến thức vào giải các bài tập này đối với học sinh còn nhiều khó khăn, lúng túng với bao thế hệ học trò vì hầu hết các em không biết nhận dạng bài toán và phương pháp giải của mỗi dạng. Vì vậy khi giảng dạy, giáo viên cần hệ thống được các dạng bài tập và đưa ra phương pháp giải đặc trưng cho mỗi dạng, qua đó học sinh có thể vận dụng dễ dàng từ đó các em thêm yêu thích môn học hơn. 

682 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: III.1. Người giáo viên phải luôn giữ được ngọn lửa nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp III.2. Chủ động phân loại học sinh, phát hiện những học sinh có khả năng về môn sinh học và tiến hành tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi III.3. Thời gian bồi dưỡng III.4. Lập kế hoạch bồi dưỡng III.5. Tài liệu bồi dưỡng III.6 Xác định nội dung bồi dưỡng III.7. Phương pháp bồi dưỡng III.8. Gặp gỡ và nhắc nhở một số lưu ý trước khi đi thi

1622 7 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9

SKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SSKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phối hợp linh hoạt kỹ thuật mảnh ghép trong phương dạy học nhóm 2.3.2. Phối hợp linh hoạt kỹ thuật “khăn phủ bàn”(Khăn trải bàn) trong dạy học nhóm ở trường THCS 2.3.3. Sử dụng sơ đồ tư duy (bản đồ tư duy) trong phương pháp dạy học hợp tác ở trường THCS

820 5 lượt tải
SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9

SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trong quá trình giảng dạy và ôn tập cho học sinh tôi đã hệ thống cho học sinh một số dạng bài tập từ đó cung cấp những kiến thức liên quan như sau: 2.3.1. Một số dạng bài tập về chuỗi thức ăn 2.3.2. Một số dạng bài tập mối liên hệ giữa chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

1176 10 lượt tải
SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9

SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Sưu tầm tranh ảnh, băng hình, chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học 2.3.2. Xác định rõ mục tiêu của bài và các năng lực phẩm chất cần hình thành và phát triển cho HS qua bài học 2.3.3. Xác định kiến thức tích hợp 2.3.4. Xác định phương pháp, kỹ thuật dạy học; Câu hỏi/mức độ; Năng lực, phẩm chất cần đạt; Nội dung tích hợp; ở các hoạt động/nội dung của bài học 2.3.5. Hướng khai thác kiến thức của bài 2.3.6. Xây dựng đề kiểm tra sau tiết học theo kiểm tra đánh giá định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

908 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Để giải được các dạng bài tập sinh học nói chung phần đột biến số lượng NST nói riêng học sinh cần nắm vững 2 vấn đề cơ bản. - Kiến thức lí thuyết:Khái niệm, cơ chế. - Phương pháp giải. Để học sinh nắm vững cách giải từng dạng bài tập, trước hết GV phải phân dạng bài tập ra thành từng vấn đề. Trong quá trình dạy học sinh(HS), mỗi dạng bài tập giáo viên phải trang bị cho HS kiến thức về 2 vấn đề trên, tiếp đó là bài tập vận dụng theo hướng từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao.

721 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh vận dụng toán xác suất để giải bài tập di truyền trong luyện thi học sinh giỏi môn Sinh học 9

SKKN Hướng dẫn học sinh vận dụng toán xác suất để giải bài tập di truyền trong luyện thi học sinh giỏi môn Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh vận dụng toán xác suất để giải bài tập di truyền trong luyện thi học sinh giỏi môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Khảo sát đối tượng trước khi áp dụng đề tài 2.3.2. Một số nội dung cơ bản khi hướng dẫn học sinh vận dụng toán xác suất trong giải bài tập di truyền sinh học 2.3.2.1. Hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức lý thuyết về vận dụng toán xác suất. 2.3.2.2. Hướng dẫn học sinh vận dụng toán xác suất giải bài tập di truyền

1278 9 lượt tải
SKKN Khai thác và phân dạng bài tập về liên kết Hidro của axit deoxiribonucleic trong chương trình sinh học lớp 9

SKKN Khai thác và phân dạng bài tập về liên kết Hidro của axit deoxiribonucleic trong chương trình sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khai thác và phân dạng bài tập về liên kết Hidro của axit deoxiribonucleic trong chương trình sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Hệ thống kiến thức cơ bản 3.2. Xây dựng công thức tổng quát từ bài tập cụ thể 3.3. Khai thác bài tập vận dụng định hướng theo dạng

902 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu và cách ứng phó với biến đổi khí hậu trong môn Sinh học 9

SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu và cách ứng phó với biến đổi khí hậu trong môn Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu và cách ứng phó với biến đổi khí hậu trong môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Chọn lọc các bài học có nội dung tích hợp về giáo dục BĐKH và ứng phó với BĐKH trong môn Sinh học 9. Thiết kế bài dạy phù hợp với mục tiêu 3.2. Thông qua việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn 3.3. Giáo dục kiến thức về BĐKH thông qua hoạt động thực hành ngoại khóa tham quan môi trường và thực trạng BĐKH, cách ứng phó với BĐKH tại địa phương

918 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm ứng dụng toán xác suất để giải một số dạng bài tập di truyền Sinh học 9

SKKN Kinh nghiệm ứng dụng toán xác suất để giải một số dạng bài tập di truyền Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm ứng dụng toán xác suất để giải một số dạng bài tập di truyền Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Căn cứ vào cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đề thi vào các trường THPT, tôi xin đưa ra phương pháp giải một số dạng bài tập di truyền phổ biến thường gặp trong các năm gần đây có ứng dụng toán xác suất: Dạng 1 : Bài tập tính xác suất về kiểu gen khi biết kiểu gen của P Dạng 2 : Bài tập tính xác suất về kiểu hình Dạng 3 : Ứng dụng toán xác suất trong các bài tập di truyền người

527 5 lượt tải
SKKN KKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường địa phương trong một số tiết dạy môn Sinh học lớp 9

SKKN KKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường địa phương trong một số tiết dạy môn Sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN KKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường địa phương trong một số tiết dạy môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Giáo viên cần xác định rõ một số vấn đề cơ bản trong quá trình tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ngay trong các hoạt động dạy học. - Định hướng phương pháp giảng dạy bài học có liên quan tới môi trường - Tích hợp giáo dục môi trường thông qua các trò chơi, hội thi vẽ tranh về môi trường, hội thi viết bài về môi trường, tổ chức sân khấu hóa về môi trường. - Tăng cường ngoại khoá thực tế trong giờ thực hành, hướng dẫn học sinh thu thập thông tin thực tế - Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường địa phương.

773 4 lượt tải
SKKN Lựa chọn một số trò chơi để củng cố kiến thức nhằm tạo hứng thú học tập bộ môn sinh học học 9

SKKN Lựa chọn một số trò chơi để củng cố kiến thức nhằm tạo hứng thú học tập bộ môn sinh học học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Lựa chọn một số trò chơi để củng cố kiến thức nhằm tạo hứng thú học tập bộ môn sinh học học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Xác định rõ những công việc cần thực hiện khi tổ chức một trò chơi để củng cố kiến thức ở môn sinh học 9 2.3.2. Lựa chọn một số trò chơi phù hợp để củng cố kiến thức nhằm tạo hứng thú học tập bộ môn sinh học học 9

992 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh giải các bài tập di truyền phần Nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học 9

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh giải các bài tập di truyền phần Nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học 9

Ngày nay, cùng với sự phát triển của các môn khoa học khác, Sinh học ngày càng phát triển về nhiều mặt, lý thuyết Sinh học cũng ngày càng được bổ sung và hoàn thiện hơn, mở rộng hơn, trong đó có những kiến thức về gen, cấu trúc hiển vi và siêu hiển vi của nhiễm sắc thể được khám phá ngày càng nhiều giúp người ta giải thích được cơ chế và tính quy luật của các hiện tượng di truyền, biến dị và ứng dụng chúng vào các lĩnh vực đời sống thực tiễn, cùng với nó là một khối lượng lớn các dạng bài tập liên quan. Việc vận dụng kiến thức vào giải các bài tập này đối với học sinh còn nhiều khó khăn, lúng túng với bao thế hệ học trò vì hầu hết các em không biết nhận dạng bài toán và phương pháp giải của mỗi dạng. Vì vậy khi giảng dạy, giáo viên cần hệ thống được các dạng bài tập và đưa ra phương pháp giải đặc trưng cho mỗi dạng, qua đó học sinh có thể vận dụng dễ dàng từ đó các em thêm yêu thích môn học hơn. 

682 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: III.1. Người giáo viên phải luôn giữ được ngọn lửa nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp III.2. Chủ động phân loại học sinh, phát hiện những học sinh có khả năng về môn sinh học và tiến hành tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi III.3. Thời gian bồi dưỡng III.4. Lập kế hoạch bồi dưỡng III.5. Tài liệu bồi dưỡng III.6 Xác định nội dung bồi dưỡng III.7. Phương pháp bồi dưỡng III.8. Gặp gỡ và nhắc nhở một số lưu ý trước khi đi thi

1622 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com