Công nghệ THPT

Sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ THPT, áp dụng các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều và Kết nối tri thức với cuộc sống,… nhấn mạnh vào việc cải thiện phương pháp giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh trong năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến không chỉ giúp giáo viên cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục mà còn khuyến khích học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng áp dụng công nghệ vào thực tiễn. Tài liệu hướng dẫn giáo viên kết hợp lý thuyết và thực hành thông qua dự án, thí nghiệm và hoạt động nhóm, qua đó tạo điều kiện cho học sinh khám phá và nắm vững kiến thức công nghệ, chuẩn bị tốt nhất cho tương lai.

SKKN “ứng dụng e-learning vào dạy học môn công nghệ định hướng nông nghiệp 10 -thpt giúp phát triển năng lực tự học của học sinh”

SKKN “ứng dụng e-learning vào dạy học môn công nghệ định hướng nông nghiệp 10 -thpt giúp phát triển năng lực tự học của học sinh”

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN “ứng dụng e-learning vào dạy học môn công nghệ định hướng nông nghiệp 10 -thpt giúp phát triển năng lực tự học của học sinh”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Quy trình xây dựng bài giảng E -learning 2.2. Một số kỹ thuât soạn bài giảng E -learning trong vào dạy học môn Công nghệ định hướng nông nghiệp 10-THPT giúp phát triển năng lực tự học của học sinh 2.2.1. Lựa chọn chủ đề bài học để xây dựng bài giảng E – Learning trong dạy học môn Công nghệ 2.2.2. Khai thác, xử lí hình ảnh, âm thanh trong bài giảng E –learning 2.2.3. Kỹ thuật tạo các tương tác của HS và giáo viên khi soạn bài giảng E - learning trên ISPRING 2.3. Các biện pháp quản lý học sinh khi ứng dụng bài giảng E -learning vào môn Công nghệ định hướng nông nghiệp 10-THPT 2.3.1. Sử dụng các tính năng của phần mềm soạn giảng 2.3.2. Hệ thống LMS 2.3.3. Phối kết hợp tất cả các kênh thương tác trực tiếp và trực tuyến để quản lý học sinh 2.4. Minh họa xây dựng bài giảng E –learning

578 10 lượt tải
SKKN Dạy học bài 10, 12 Công nghệ 12 bằng hoạt động giáo dục STEM nhằm tăng khả năng tự học, tự thực hành để giải quyết các vấn đề thực tiễn cho HS

SKKN Dạy học bài 10, 12 Công nghệ 12 bằng hoạt động giáo dục STEM nhằm tăng khả năng tự học, tự thực hành để giải quyết các vấn đề thực tiễn cho HS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học bài 10, 12 Công nghệ 12 bằng hoạt động giáo dục STEM nhằm tăng khả năng tự học, tự thực hành để giải quyết các vấn đề thực tiễn cho HS " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Đặc điểm môn Công nghệ lớp 12 ở trường THPT 2.2. Mục tiêu của giải pháp 2.2.1. Thúc đẩy thái độ học tập tích cực của HS 2.2.2. Tạo ra các nhóm học tập hợp tác cho HS tham gia 2.2.3. Thúc đẩy cách thức học tập để giải quyết vấn đề 2.2. Xây dựng lớp học STEM 2.3. Cách thức thực hiện giải pháp  

188 5 lượt tải
Dạy học gắn liền với thực tiễn môn công nghệ nhằm kích thích học sinh trường thpt sáng tạo khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn trong sản xuất và đời sống

SKKN Dạy học gắn liền với thực tiễn môn công nghệ nhằm kích thích học sinh trường thpt sáng tạo khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn trong sản xuất và đời sống

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học gắn liền với thực tiễn môn công nghệ nhằm kích thích học sinh trường thpt sáng tạo khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn trong sản xuất và đời sống" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4.1. Truyền cảm hứng, giao nhiệm vụ cho học sinh một số nội dung của buổi học, để các em tự tìm tòi, tự khám phá, nghiên cứu và tự trình bày thành quả của mình, từ đó hình thành năng lực bản thân. 4.2. Trong các giờ học, giáo viên giới thiệu hoặc cho học sinh tìm hiểu và trình bày về các nhà khoa học, các nhà sáng chế. Các phát minh đã mang lại sự thay đổi lớn cho tư duy con người hoặc làm thay đổi nền công nghệ, kỹ thuật, phương thức sản xuất và nền kinh tế của đất nước, của thế giới. 4.3. Đổi mới cách kiểm tra bài cũ bằng cách không hỏi về nội dung trong sách giáo khoa mà hỏi về điều kiện lao động sản xuất, cách thức sản xuất của người dân lao động ở địa phương. Từ đó, yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức đã học để có thể ứng dụng vào việc cải tiến sản xuất nhằm nâng cao năng suất và giảm sức lao động như thế nào.  

578 11 lượt tải
Hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình robot trên xe điều khiển, để chăm bệnh nhân covid-19 trong khu cách ly

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình robot trên xe điều khiển, để chăm bệnh nhân covid-19 trong khu cách ly

  Việc hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình robot trên xe điều khiển để chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 trong khu cách ly đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, phù hợp với việc dạy học định hướng nghề nghiệp và thích ứng với tình hình đất nước .  

578 10 lượt tải
SKKN Khai thác sử dụng phòng học thông minh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong dạy học vật lí - công nghệ tại trường thpt

SKKN Khai thác sử dụng phòng học thông minh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong dạy học vật lí - công nghệ tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Khai thác sử dụng phòng học thông minh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong dạy học vật lí - công nghệ tại trường thpt" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Phòng học thông minh 2.2. Các phần mềm hỗ trợ dạy học 2.2.1. Phần mềm Plickers 2.2.2. Phần mềm Azota 2.3. Phòng thí nghiệm ảo 2.4. Phần mềm Google Drive 2.5. Sử dụng thư viện bài giảng trực tuyến Novi  

227 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 thông qua môn công nghệ

SKKN Một số giải pháp tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 thông qua môn công nghệ

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học phần “Sóng Ánh Sáng” Vật lí 12 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh″ triển khai các biện pháp như sau:  1. Xây dựng các giải pháp tích hợp giáo dục hướng nghiệp thông qua môn Công Nghệ lớp 12 1.1. Phương pháp thảo luận nhóm 1.2. Phương pháp trải nghiệm thông qua các dự án học tập 1.3. Ứng dụng chuyển đổi số 2. Hình thành các định hướng nghề nghiệp của học sinh qua các giải pháp

675 10 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học STEM thông qua thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề giá thể trồng cây – công nghệ trồng trọt 10

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học STEM thông qua thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề giá thể trồng cây – công nghệ trồng trọt 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học STEM thông qua thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề giá thể trồng cây – công nghệ trồng trọt 10”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II.1. Một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn và nâng cao hiệu quả thiết kế và sử dụng phương pháp dạy học STEM trong môn Công nghệ trồng trọt 10. II.2. Thiết kế dạy học STEM thông qua chủ đề: Giá thể trồng cây – Công nghệ trồng trọt 10. II.2.1. Lựa chọn chủ đề. II.2.2. Thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề theo phương pháp STEM.  

377 6 lượt tải
Những kiến thức và kĩ năng hỗ trợ học sinh học chương i phần vẽ kĩ thuật ở môn công nghệ lớp 11

SKKN Những kiến thức và kĩ năng hỗ trợ học sinh học chương i phần vẽ kĩ thuật ở môn công nghệ lớp 11

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Những kiến thức và kĩ năng hỗ trợ học sinh học chương i phần vẽ kĩ thuật ở môn công nghệ lớp 11" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: III.2.1 Vận dụng kiến thức hỗ trợ phần trình bày tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật IV.2.2 Xây dựng cách vẽ hình chiếu vuông góc đạt hiệu quả cao vận dụng bài thực hành bài 3 IV.2.3 Xây dựng cách vẽ nhanh hình chiếu trục đo IV2.4 Vận dụng kiến thức hổ trợ vào giải quyết bài 6: Thực hành biểu diễn vật thể đơn giản IV.2.5 Vận dụng kiến thức hỗ trợ vào giải quyết bài 7: Hình Chiếu phối cảnh IV.2.6 Giáo án minh họa  

589 7 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học dự án: sản xuất giá thể cây trồng hữu cơ; triển lãm tranh sâu hại cây trồng và biện pháp phòng trừ - công nghệ trồng trọt lớp 10- thpt

SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học dự án: sản xuất giá thể cây trồng hữu cơ; triển lãm tranh sâu hại cây trồng và biện pháp phòng trừ - công nghệ trồng trọt lớp 10- thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học dự án: sản xuất giá thể cây trồng hữu cơ; triển lãm tranh sâu hại cây trồng và biện pháp phòng trừ - công nghệ trồng trọt lớp 10- thpt" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I. Thiết kế bảng kiểm, tiêu chí đánh giá các dự án có tham chiếu YCCĐ của năng lực GQVĐ & ST trong chương trình GDPT 2018. 1. Bảng kiểm đánh giá dự án “Sản xuất giá thể trồng cây hữu cơ”. 2. Bảng kiểm đánh giá dự án “ Triển lãm tranh sâu hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ”. ( GV đánh giá HS và HS đánh giá HS). II. Tổ chức dạy học dự án “ Sản xuất giá thể trồng cây hữu cơ” thuộc nội dung bài 5: “Giá thể trồng cây” môn công nghệ trồng trọt lớp 10- Bộ KNTT.  

398 4 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm làm giá thể trồng hoa, cây cảnh khi dạy học phần hoa, cây cảnh- nghề làm vườn 11

SKKN Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm làm giá thể trồng hoa, cây cảnh khi dạy học phần hoa, cây cảnh- nghề làm vườn 11

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm làm giá thể trồng hoa, cây cảnh khi dạy học phần hoa, cây cảnh- nghề làm vườn 11" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Phân tích cấu trúc nội dung phần kiến thức “Hoa, cây cảnh” môn Nghề làm vườn 11 2.3.2 Xây dựng bảng mô tả về các mức độ cần đạt của phần kiến thức “Hoa, cây cảnh” môn Nghề làm vườn 11 nhằm phát triển năng lực HS 2.3.3 Hệ thống câu hỏi định hướng dạy học phần kiến thức “Hoa, cây cảnh” môn Nghề làm vườn 11 2.3.4 Thiết kế các dự án dạy học phần kiến thức “Hoa, cây cảnh” Nghề làm vườn 11 nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm làm giá thể trồng hoa, cây cảnh. 2.3.5 Thiết kế các hoạt động dạy học dự án theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh 2.3.6 Thiết kế các tiêu chí và bộ công cụ kiểm tra, đánh giá HS trong phần kiến thức “Hoa, cây cảnh”

288 6 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thpt trong dạy học môn công nghệ trồng trọt 10 bằng các bài tập tình huống.

SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thpt trong dạy học môn công nghệ trồng trọt 10 bằng các bài tập tình huống.

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thpt trong dạy học môn công nghệ trồng trọt 10 bằng các bài tập tình huống." triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1 Phân tích mục tiêu môn CNTT 10 và cơ hội thiết kế BTTH. 2.2. Thiết kế BTTH CNTT 10 liên quan đến thực tiễn. 2.2.1. Thiết kế BTTH nội dung: Giới thiệu chung về trồng trọt 2.3.2. Thiết kế BTTH nội dung: Đất trồng 2.3.3. Thiết kế BTTH nội dung Phân bón 2.3.4. Thiết kế BTTH Chương IV: Giống cây trồng 2.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng bài tập tình huống. 2.3.1. Lựa chọn xây dựng hệ thống BTTH khoa học, thiết thực, hấp dẫn phù hợp với nội dung dạy học 2.3.2. Phát huy tối đa tính tích cực, sáng tạo của người học, tạo điều kiện cho người học hoạt động 2.3.3. Phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiện dạy học 2.4. Đánh giá NLVDKT của HS trong môn CNTT10  

192 5 lượt tải
SKKN Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học chủ đề: kĩ thuật trồng trọt - công nghệ 10

SKKN Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học chủ đề: kĩ thuậttrồng trọt - công nghệ 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học chủ đề: kĩ thuậttrồng trọt - công nghệ 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Thiết kế các câu hỏi, bài tập theo các mức độ nhận thức để rèn luyện KNVDKT vào thực tiễn cho HS trong dạy học chủ đề kĩ thuật trồng trọt 2.3.2. Thiết kế một số bài tập tình huống để rèn luyện KNVDKT vào thực tiễn cho HS trong dạy học chủ đề: Kĩ thuật trồng trọt - Công nghệ 10 2.3.3. Thiết kế một dự án để rèn luyện KNVDKT vào thực tiễn cho HS trong dạy học chủ đề Kĩ thuật trồng trọt - Công nghệ 10 2.3.4. Học sinh tham quan, tìm hiểu các ứng dụng KHKT vào trồng trọt, tham gia chế biến tương cà chua và trải nghiệm trồng rau tại vườn trường, trải nghiệm tính toán chi phí trồng 1 ha lúa tại địa phương.

422 8 lượt tải

Loại

SKKN “ứng dụng e-learning vào dạy học môn công nghệ định hướng nông nghiệp 10 -thpt giúp phát triển năng lực tự học của học sinh”

SKKN “ứng dụng e-learning vào dạy học môn công nghệ định hướng nông nghiệp 10 -thpt giúp phát triển năng lực tự học của học sinh”

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN “ứng dụng e-learning vào dạy học môn công nghệ định hướng nông nghiệp 10 -thpt giúp phát triển năng lực tự học của học sinh”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Quy trình xây dựng bài giảng E -learning 2.2. Một số kỹ thuât soạn bài giảng E -learning trong vào dạy học môn Công nghệ định hướng nông nghiệp 10-THPT giúp phát triển năng lực tự học của học sinh 2.2.1. Lựa chọn chủ đề bài học để xây dựng bài giảng E – Learning trong dạy học môn Công nghệ 2.2.2. Khai thác, xử lí hình ảnh, âm thanh trong bài giảng E –learning 2.2.3. Kỹ thuật tạo các tương tác của HS và giáo viên khi soạn bài giảng E - learning trên ISPRING 2.3. Các biện pháp quản lý học sinh khi ứng dụng bài giảng E -learning vào môn Công nghệ định hướng nông nghiệp 10-THPT 2.3.1. Sử dụng các tính năng của phần mềm soạn giảng 2.3.2. Hệ thống LMS 2.3.3. Phối kết hợp tất cả các kênh thương tác trực tiếp và trực tuyến để quản lý học sinh 2.4. Minh họa xây dựng bài giảng E –learning

578 10 lượt tải
SKKN Dạy học bài 10, 12 Công nghệ 12 bằng hoạt động giáo dục STEM nhằm tăng khả năng tự học, tự thực hành để giải quyết các vấn đề thực tiễn cho HS

SKKN Dạy học bài 10, 12 Công nghệ 12 bằng hoạt động giáo dục STEM nhằm tăng khả năng tự học, tự thực hành để giải quyết các vấn đề thực tiễn cho HS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học bài 10, 12 Công nghệ 12 bằng hoạt động giáo dục STEM nhằm tăng khả năng tự học, tự thực hành để giải quyết các vấn đề thực tiễn cho HS " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Đặc điểm môn Công nghệ lớp 12 ở trường THPT 2.2. Mục tiêu của giải pháp 2.2.1. Thúc đẩy thái độ học tập tích cực của HS 2.2.2. Tạo ra các nhóm học tập hợp tác cho HS tham gia 2.2.3. Thúc đẩy cách thức học tập để giải quyết vấn đề 2.2. Xây dựng lớp học STEM 2.3. Cách thức thực hiện giải pháp  

188 5 lượt tải
Dạy học gắn liền với thực tiễn môn công nghệ nhằm kích thích học sinh trường thpt sáng tạo khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn trong sản xuất và đời sống

SKKN Dạy học gắn liền với thực tiễn môn công nghệ nhằm kích thích học sinh trường thpt sáng tạo khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn trong sản xuất và đời sống

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học gắn liền với thực tiễn môn công nghệ nhằm kích thích học sinh trường thpt sáng tạo khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn trong sản xuất và đời sống" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4.1. Truyền cảm hứng, giao nhiệm vụ cho học sinh một số nội dung của buổi học, để các em tự tìm tòi, tự khám phá, nghiên cứu và tự trình bày thành quả của mình, từ đó hình thành năng lực bản thân. 4.2. Trong các giờ học, giáo viên giới thiệu hoặc cho học sinh tìm hiểu và trình bày về các nhà khoa học, các nhà sáng chế. Các phát minh đã mang lại sự thay đổi lớn cho tư duy con người hoặc làm thay đổi nền công nghệ, kỹ thuật, phương thức sản xuất và nền kinh tế của đất nước, của thế giới. 4.3. Đổi mới cách kiểm tra bài cũ bằng cách không hỏi về nội dung trong sách giáo khoa mà hỏi về điều kiện lao động sản xuất, cách thức sản xuất của người dân lao động ở địa phương. Từ đó, yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức đã học để có thể ứng dụng vào việc cải tiến sản xuất nhằm nâng cao năng suất và giảm sức lao động như thế nào.  

578 11 lượt tải
Hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình robot trên xe điều khiển, để chăm bệnh nhân covid-19 trong khu cách ly

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình robot trên xe điều khiển, để chăm bệnh nhân covid-19 trong khu cách ly

  Việc hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình robot trên xe điều khiển để chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 trong khu cách ly đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, phù hợp với việc dạy học định hướng nghề nghiệp và thích ứng với tình hình đất nước .  

578 10 lượt tải
SKKN Khai thác sử dụng phòng học thông minh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong dạy học vật lí - công nghệ tại trường thpt

SKKN Khai thác sử dụng phòng học thông minh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong dạy học vật lí - công nghệ tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Khai thác sử dụng phòng học thông minh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong dạy học vật lí - công nghệ tại trường thpt" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Phòng học thông minh 2.2. Các phần mềm hỗ trợ dạy học 2.2.1. Phần mềm Plickers 2.2.2. Phần mềm Azota 2.3. Phòng thí nghiệm ảo 2.4. Phần mềm Google Drive 2.5. Sử dụng thư viện bài giảng trực tuyến Novi  

227 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 thông qua môn công nghệ

SKKN Một số giải pháp tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 thông qua môn công nghệ

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học phần “Sóng Ánh Sáng” Vật lí 12 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh″ triển khai các biện pháp như sau:  1. Xây dựng các giải pháp tích hợp giáo dục hướng nghiệp thông qua môn Công Nghệ lớp 12 1.1. Phương pháp thảo luận nhóm 1.2. Phương pháp trải nghiệm thông qua các dự án học tập 1.3. Ứng dụng chuyển đổi số 2. Hình thành các định hướng nghề nghiệp của học sinh qua các giải pháp

675 10 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học STEM thông qua thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề giá thể trồng cây – công nghệ trồng trọt 10

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học STEM thông qua thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề giá thể trồng cây – công nghệ trồng trọt 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học STEM thông qua thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề giá thể trồng cây – công nghệ trồng trọt 10”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II.1. Một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn và nâng cao hiệu quả thiết kế và sử dụng phương pháp dạy học STEM trong môn Công nghệ trồng trọt 10. II.2. Thiết kế dạy học STEM thông qua chủ đề: Giá thể trồng cây – Công nghệ trồng trọt 10. II.2.1. Lựa chọn chủ đề. II.2.2. Thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề theo phương pháp STEM.  

377 6 lượt tải
Những kiến thức và kĩ năng hỗ trợ học sinh học chương i phần vẽ kĩ thuật ở môn công nghệ lớp 11

SKKN Những kiến thức và kĩ năng hỗ trợ học sinh học chương i phần vẽ kĩ thuật ở môn công nghệ lớp 11

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Những kiến thức và kĩ năng hỗ trợ học sinh học chương i phần vẽ kĩ thuật ở môn công nghệ lớp 11" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: III.2.1 Vận dụng kiến thức hỗ trợ phần trình bày tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật IV.2.2 Xây dựng cách vẽ hình chiếu vuông góc đạt hiệu quả cao vận dụng bài thực hành bài 3 IV.2.3 Xây dựng cách vẽ nhanh hình chiếu trục đo IV2.4 Vận dụng kiến thức hổ trợ vào giải quyết bài 6: Thực hành biểu diễn vật thể đơn giản IV.2.5 Vận dụng kiến thức hỗ trợ vào giải quyết bài 7: Hình Chiếu phối cảnh IV.2.6 Giáo án minh họa  

589 7 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học dự án: sản xuất giá thể cây trồng hữu cơ; triển lãm tranh sâu hại cây trồng và biện pháp phòng trừ - công nghệ trồng trọt lớp 10- thpt

SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học dự án: sản xuất giá thể cây trồng hữu cơ; triển lãm tranh sâu hại cây trồng và biện pháp phòng trừ - công nghệ trồng trọt lớp 10- thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học dự án: sản xuất giá thể cây trồng hữu cơ; triển lãm tranh sâu hại cây trồng và biện pháp phòng trừ - công nghệ trồng trọt lớp 10- thpt" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I. Thiết kế bảng kiểm, tiêu chí đánh giá các dự án có tham chiếu YCCĐ của năng lực GQVĐ & ST trong chương trình GDPT 2018. 1. Bảng kiểm đánh giá dự án “Sản xuất giá thể trồng cây hữu cơ”. 2. Bảng kiểm đánh giá dự án “ Triển lãm tranh sâu hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ”. ( GV đánh giá HS và HS đánh giá HS). II. Tổ chức dạy học dự án “ Sản xuất giá thể trồng cây hữu cơ” thuộc nội dung bài 5: “Giá thể trồng cây” môn công nghệ trồng trọt lớp 10- Bộ KNTT.  

398 4 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm làm giá thể trồng hoa, cây cảnh khi dạy học phần hoa, cây cảnh- nghề làm vườn 11

SKKN Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm làm giá thể trồng hoa, cây cảnh khi dạy học phần hoa, cây cảnh- nghề làm vườn 11

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm làm giá thể trồng hoa, cây cảnh khi dạy học phần hoa, cây cảnh- nghề làm vườn 11" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Phân tích cấu trúc nội dung phần kiến thức “Hoa, cây cảnh” môn Nghề làm vườn 11 2.3.2 Xây dựng bảng mô tả về các mức độ cần đạt của phần kiến thức “Hoa, cây cảnh” môn Nghề làm vườn 11 nhằm phát triển năng lực HS 2.3.3 Hệ thống câu hỏi định hướng dạy học phần kiến thức “Hoa, cây cảnh” môn Nghề làm vườn 11 2.3.4 Thiết kế các dự án dạy học phần kiến thức “Hoa, cây cảnh” Nghề làm vườn 11 nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm làm giá thể trồng hoa, cây cảnh. 2.3.5 Thiết kế các hoạt động dạy học dự án theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh 2.3.6 Thiết kế các tiêu chí và bộ công cụ kiểm tra, đánh giá HS trong phần kiến thức “Hoa, cây cảnh”

288 6 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thpt trong dạy học môn công nghệ trồng trọt 10 bằng các bài tập tình huống.

SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thpt trong dạy học môn công nghệ trồng trọt 10 bằng các bài tập tình huống.

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thpt trong dạy học môn công nghệ trồng trọt 10 bằng các bài tập tình huống." triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1 Phân tích mục tiêu môn CNTT 10 và cơ hội thiết kế BTTH. 2.2. Thiết kế BTTH CNTT 10 liên quan đến thực tiễn. 2.2.1. Thiết kế BTTH nội dung: Giới thiệu chung về trồng trọt 2.3.2. Thiết kế BTTH nội dung: Đất trồng 2.3.3. Thiết kế BTTH nội dung Phân bón 2.3.4. Thiết kế BTTH Chương IV: Giống cây trồng 2.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng bài tập tình huống. 2.3.1. Lựa chọn xây dựng hệ thống BTTH khoa học, thiết thực, hấp dẫn phù hợp với nội dung dạy học 2.3.2. Phát huy tối đa tính tích cực, sáng tạo của người học, tạo điều kiện cho người học hoạt động 2.3.3. Phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiện dạy học 2.4. Đánh giá NLVDKT của HS trong môn CNTT10  

192 5 lượt tải
SKKN Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học chủ đề: kĩ thuật trồng trọt - công nghệ 10

SKKN Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học chủ đề: kĩ thuậttrồng trọt - công nghệ 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học chủ đề: kĩ thuậttrồng trọt - công nghệ 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Thiết kế các câu hỏi, bài tập theo các mức độ nhận thức để rèn luyện KNVDKT vào thực tiễn cho HS trong dạy học chủ đề kĩ thuật trồng trọt 2.3.2. Thiết kế một số bài tập tình huống để rèn luyện KNVDKT vào thực tiễn cho HS trong dạy học chủ đề: Kĩ thuật trồng trọt - Công nghệ 10 2.3.3. Thiết kế một dự án để rèn luyện KNVDKT vào thực tiễn cho HS trong dạy học chủ đề Kĩ thuật trồng trọt - Công nghệ 10 2.3.4. Học sinh tham quan, tìm hiểu các ứng dụng KHKT vào trồng trọt, tham gia chế biến tương cà chua và trải nghiệm trồng rau tại vườn trường, trải nghiệm tính toán chi phí trồng 1 ha lúa tại địa phương.

422 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com