Lịch sử THPT

Giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn Lịch sử THPT mới nhất cho năm học 2023 – 2024, dựa trên chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo,… Tài liệu này bao gồm các phương pháp giảng dạy sáng tạo, hiệu quả, giúp giáo viên tạo ra những bài giảng hay, phong phú, kích thích sự hứng thú và tương tác của học sinh. Mục tiêu là hỗ trợ giáo viên trong việc truyền đạt kiến thức lịch sử một cách sinh động, thu hút, làm cho học sinh cảm nhận được giá trị của lịch sử, phát triển kỹ năng tư duy phản biện và hiểu biết về bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội qua các thời kỳ, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử tại các trường THPT.

SKKN Đổi mới dạy học lịch sử địa phương lớp 11. Tìm hiểu khởi nghĩa Ba Đình

SKKN Đổi mới dạy học lịch sử địa phương lớp 11. Tìm hiểu khởi nghĩa Ba Đình

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Đổi mới dạy học lịch sử địa phương lớp 11. Tìm hiểu khởi nghĩa Ba Đình" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1.Giải pháp 1: Xác định mục tiêu bài học lịch sử địa phương Tìm hiểu chuyên đề lịch sử địa phương: Đổi mới dạy học lịch sử địa phương lớp 11. Tìm hiểu khời nghĩa Ba Đình 2.3.2.Giải pháp 2: Xác định nội dung bài học lịch sử địa phương 2.3.2.1.Tình hình Thanh Hóa trước cuộc khởi nghĩa Ba Đình 2.3.2.2.Cuộc khởi nghĩa Ba Đình 2.3.2.3.Đóng góp xây dựng và chiến đấu của nhân dân Hà Trung (Tống Sơn) trong cuộc khởi nghĩa Ba Đình 2.3.3.Giải pháp 3: Xác định hình thức tổ chức bài học lịch sử địa phương tại thực địa

1116 8 lượt tải
SKKN Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 11 hiểu đúng về nguyên nhân mất nước ta cuối thế kỉ XIX trong bài 19, 20 (SGK Lịch sử lớp 11 - Cơ bản)

SKKN Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 11 hiểu đúng về nguyên nhân mất nước ta cuối thế kỉ XIX trong bài 19, 20 (SGK Lịch sử lớp 11 - Cơ bản)

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 11 hiểu đúng về nguyên nhân mất nước ta cuối thế kỉ XIX trong bài 19, 20 (SGK Lịch sử lớp 11 - Cơ bản)" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.2. Con đường dẫn đến mất chủ quyền dân tộc. 2.3.3. Sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở nhằm phát huy tư duy phân tích, đánh giá tích cực cho học sinh 2.3.4. Sử dụng phương tiện trực quan sinh động 2.3.5. Biểu đồ hóa tinh thần chiến đấu của nhân dân và triều đình 2.3.6. Bài tập nhận thức

1001 3 lượt tải
SKKN Dạy học theo định hướng năng lực vào Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

SKKN Dạy học theo định hướng năng lực vào Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Dạy học theo định hướng năng lực vào Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1.Đinh hướng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh qua dạy học nêu vấn đề. 2.3.2. Định hướng năng lực tái hiện sự kiện, nhân vật lịch sử cho học sinh. 2.3.3. Định hướng năng lực sử dụng đồ dùng trực quan cho học sinh. 2.3.4. Định hướng năng lực tổ chức trao đổi, thảo luận nhóm cho học sinh và năng lực lập bảng niên biểu. 2.3.5. Định hướng năng lực vận dụng, liên hệ kiến thức lịch sử đã học vào việc giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

291 4 lượt tải
SKKN Đa dạng hóa các hình thức dạy học trải nghiệm sáng tạo môn Lịch sử

SKKN Đa dạng hóa các hình thức dạy học trải nghiệm sáng tạo môn Lịch sử

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đa dạng hóa các hình thức dạy học trải nghiệm sáng tạo môn Lịch sử " triển khai các biện pháp như sau:  Hình thức 1: Trải nghiệm thực địa Hình thức 2: Gặp gỡ giao lưu với nhân chứng lịch sử Hình thức 3: Sân khấu hóa Hình thức 4: Tổ chức các trò chơi Hình thức 5: Tổ chức các tiết học dưới hình thức ngoại khóa chuyên đề

1410 2 lượt tải
SKKN Đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử thông qua sản phẩm dự án học tập của học sinh có sử dụng chủ đề trong chương trình lịch sử địa phương

SKKN Đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử thông qua sản phẩm dự án học tập của học sinh có sử dụng chủ đề trong chương trình lịch sử địa phương

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử thông qua sản phẩm dự án học tập của học sinh có sử dụng chủ đề trong chương trình lịch sử địa phương  " triển khai các biện pháp như sau:  2.1. Quy trình thực hiện kế hoạch kiểm tra đánh giá môn Lịch sử thông qua sản phẩm dự án học tập của học sinh có sử dụng chủ đề trong chương trình lịch sử địa phương. Bước 1: Lựa chọn chủ đề kiểm tra. Bước 2: Xác định những nội dung lịch sử địa phương phù hợp với chủ đề kiểm tra đã lựa chọn. Bước 3: Học sinh lựa chọn và đặt tên dự án. Bước 4: Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá. Bước 5. Giáo viên thông qua cho học sinh bộ câu hỏi định hướng, các tiêu chí đánh giá và rubric đánh giá sản phẩm để học sinh nắm được công việc cần phải làm, các yêu cầu cần đạt của dự án. Bước 6. Hướng dẫn học sinh thiết kế kế hoạch thực hiện dự án và bảng phân công nhiệm vụ và công tác chuẩn bị khác để thực hiện dự án. Bước 7. Tổ chức báo cáo sản phẩm và đánh giá dự án. 2.2. Những nội dung trong chương trình lịch sử địa phương tỉnh Nghệ An đề xuất sử dụng trong kiểm tra, đánh giá bằng phương pháp dự án môn Lịch sử. 2.3. Quy trình thực hiện kế hoạch kiểm tra đánh giá môn Lịch sử thông qua sản phẩm dự án học tập của học sinh có chủ đề: Nghệ An trong thời kì đổi mới đất nước( từ 1986 đến nay).

691 2 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề - định hướng phát triển năng lực học sinh – phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề - định hướng phát triển năng lực học sinh – phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề - định hướng phát triển năng lực học sinh – phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII" triển khai các biện pháp như sau:  1. Kỹ thuật các mảnh ghép 2. Kỹ thuật “khăn trải bàn” 3. Kỹ thuật "Sơ đồ tư duy" 4. Kĩ thuật "Động não" 5. Kỹ thuật đóng vai

791 6 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề - định hướng phát triển năng lực học sinh – phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII.

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề - định hướng phát triển năng lực học sinh – phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề - định hướng phát triển năng lực học sinh – phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII." triển khai các biện pháp như sau:  2.2.2.1. Nghiên cứu những vấn đề chung về dạy học theo chủ đề 2.2.2.2. Dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực học sinh 2.2.2.3. Quy trình xây dựng soạn giảng theo chủ đề - định hướng phát triển năng lực học sinh 2.2.2.4. Thực hiện chủ đề “Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII” trong phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X - XVIII - Bước 1: Lựa chọn chủ đề, xác định vấn đề cần giải quyết trong bài học - Bước 2: Lựa chọn nội dung chủ đề - Bước 3: Xác định mục tiêu bài học về kiến thức, kĩ năng, thái độ và năng lực - Bước 4: Mô tả mức độ yêu cầu kiểm tra đánh giá theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao - Bước 5. Biên soạn câu hỏi/ bài tập cụ thể theo mức độ, yêu cầu Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tình huống - Bước 6. Thiết kế tiến trình dạy học

562 4 lượt tải
SKKN Giáo dục tư tưởng, kĩ năng sống cho học sinh qua chủ đề Văn hóa Việt Nam thời phong kiến bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo (SGK 10 ban cơ bản)

SKKN Giáo dục tư tưởng, kĩ năng sống cho học sinh qua chủ đề Văn hóa Việt Nam thời phong kiến bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo (SGK 10 ban cơ bản)

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Giáo dục tư tưởng, kĩ năng sống cho học sinh qua chủ đề Văn hóa Việt Nam thời phong kiến bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo (SGK 10 ban cơ bản)" triển khai các biện pháp như sau:  Các bước tiến hành. - Văn nghệ (3 phút)-> Giáo viên giới thiệu tiết học (2 phút)->Giới thiệu thành phần ban giám khảo, phổ biến phần thi (2 phút)->Tổ chức hoạt động dạy học dưới hình thức trải nghiệm (78 phút)-> Nhận xét, trao thưởng (5 phút). - Cụ thể các phần thi: * Phần 1: Khởi động (Thời gian không quá 3 phút, tối đa 10 điểm). * Phần 2: Tìm hiểu Văn hóa Việt Nam thời phong kiến (33 phút, tối đa 20 điểm). * Phần 3: Tài năng (mỗi đội thể hiện không quá 5 phút, tối đa là 15 điểm). * Phần 4: Xử lý tình huống (7 phút/1 tình huống bao gồm cả đặt tình huống và xử lý tình huống, điểm tối đa là 15 điểm). * Phần 5. Tổng kết, đánh giá tiết học của giáo viên và trao thưởng (5 phút).

785 7 lượt tải
SKKN Góp phần bảo tồn, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa thông qua dạy học dự án phần Lịch sử lớp 10 – THPT

SKKN Góp phần bảo tồn, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa thông qua dạy học dự án phần Lịch sử lớp 10 – THPT

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Góp phần bảo tồn, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa thông qua dạy học dự án phần Lịch sử lớp 10 – THPT" triển khai các biện pháp như sau:  a. Giai đoạn 1: Triển khai dự án (thực hiện trong 1 tiết – 45 phút) Bước 1: Chọn đề tài và xác định mục tiêu của dự án (20 phút) Bước 2: Xây dựng đề cương và kế hoạch thực hiện dự án (25 phút) b. Giai đoạn 2: Thực hiện dự án (2 tuần) Bước 3: Thực hiện dự án c. Giai đoạn 3: Kết thúc dự án Bước 4: Thu thập kết quả và báo cáo sản phẩm Bước 5: Đánh giá sản phẩm (1 tiết – 45 phút)

891 10 lượt tải
SKKN Học lịch sử qua việc tìm hiểu ý nghĩa tên đường trên địa bàn thành phố Vinh tỉnh Nghệ An nhằm góp phần phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử, phẩm chất yêu nước và trách nhiệm cho học sinh THPT

SKKN Học lịch sử qua việc tìm hiểu ý nghĩa tên đường trên địa bàn thành phố Vinh tỉnh Nghệ An nhằm góp phần phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử, phẩm chất yêu nước và trách nhiệm cho học sinh THPT

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Học lịch sử qua việc tìm hiểu ý nghĩa tên đường trên địa bàn thành phố Vinh tỉnh Nghệ An nhằm góp phần phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử, phẩm chất yêu nước và trách nhiệm cho học sinh THPT" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Tổ chức trò chơi trong dạy học Lịch sử để tìm hiểu các nhân vật lịch sử được đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vinh. 3.2. Sử dụng sơ đồ tư duy trong lớp học đảo ngược môn Lịch sử để tìm hiểu các nhân vật lịch sử được đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vinh. 3.3. Tổ chức cuộc thi “Khám phá con đường tôi yêu” để tìm hiểu ý nghĩa tên đường Thứ nhất, xây dựng kế hoạch: Nội dung, hình thức, đối tượng, thời gian Thứ 2: triển khai cuộc thi 3.4. Sử dụng mạng xã hội để góp phần lan tỏa ý nghĩa tên đường

290 2 lượt tải
SKKN Hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm Lịch Sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 trong ôn thi THPT Quốc Gia.

SKKN Hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm Lịch Sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 trong ôn thi THPT Quốc Gia.

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm Lịch Sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 trong ôn thi THPT Quốc Gia." triển khai các biện pháp như sau:  3.2.1 Xây dựng các chuyên đề 3.2.2 Lập sơ đồ tư duy, sơ đồ hóa kiến thức theo chủ đề kết hợp từ khóa 3.2.3 Xác định kiến thức trọng tâm bám sát sách giáo khoa và cấu trúc đề thi 3.2.4 Ghi nhớ có hệ thống, chia theo từng giai đoạn 3.2.5 Phân biệt cụm từ khóa và tên thuật ngữ cốt lõi 3.2.6 Các dạng công thức thường gặp 3.2.7 Sử dụng câu hỏi ngắn để học sinh điền khuyết 3.2.8 Sử dụng bảng biểu theo chủ đề, nhóm vấn đề 3.2.9 Các dạng câu hỏi thường gặp

492 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước thông qua tiết học Lịch sử địa phương lớp 11

SKKN Kinh nghiệm giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước thông qua tiết học Lịch sử địa phương lớp 11

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Kinh nghiệm giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước thông qua tiết học Lịch sử địa phương lớp 11" triển khai các biện pháp như sau:  A.Mục tiêu bài học 1. Kiến thức 2. Thái độ 3. Kĩ năng B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh C. Tổ chức các hoạt động học tập 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Giới thiệu nội dung và cách thức tiến hành bài học

850 4 lượt tải

Loại

SKKN Đổi mới dạy học lịch sử địa phương lớp 11. Tìm hiểu khởi nghĩa Ba Đình

SKKN Đổi mới dạy học lịch sử địa phương lớp 11. Tìm hiểu khởi nghĩa Ba Đình

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Đổi mới dạy học lịch sử địa phương lớp 11. Tìm hiểu khởi nghĩa Ba Đình" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1.Giải pháp 1: Xác định mục tiêu bài học lịch sử địa phương Tìm hiểu chuyên đề lịch sử địa phương: Đổi mới dạy học lịch sử địa phương lớp 11. Tìm hiểu khời nghĩa Ba Đình 2.3.2.Giải pháp 2: Xác định nội dung bài học lịch sử địa phương 2.3.2.1.Tình hình Thanh Hóa trước cuộc khởi nghĩa Ba Đình 2.3.2.2.Cuộc khởi nghĩa Ba Đình 2.3.2.3.Đóng góp xây dựng và chiến đấu của nhân dân Hà Trung (Tống Sơn) trong cuộc khởi nghĩa Ba Đình 2.3.3.Giải pháp 3: Xác định hình thức tổ chức bài học lịch sử địa phương tại thực địa

1116 8 lượt tải
SKKN Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 11 hiểu đúng về nguyên nhân mất nước ta cuối thế kỉ XIX trong bài 19, 20 (SGK Lịch sử lớp 11 - Cơ bản)

SKKN Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 11 hiểu đúng về nguyên nhân mất nước ta cuối thế kỉ XIX trong bài 19, 20 (SGK Lịch sử lớp 11 - Cơ bản)

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 11 hiểu đúng về nguyên nhân mất nước ta cuối thế kỉ XIX trong bài 19, 20 (SGK Lịch sử lớp 11 - Cơ bản)" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.2. Con đường dẫn đến mất chủ quyền dân tộc. 2.3.3. Sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở nhằm phát huy tư duy phân tích, đánh giá tích cực cho học sinh 2.3.4. Sử dụng phương tiện trực quan sinh động 2.3.5. Biểu đồ hóa tinh thần chiến đấu của nhân dân và triều đình 2.3.6. Bài tập nhận thức

1001 3 lượt tải
SKKN Dạy học theo định hướng năng lực vào Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

SKKN Dạy học theo định hướng năng lực vào Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Dạy học theo định hướng năng lực vào Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1.Đinh hướng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh qua dạy học nêu vấn đề. 2.3.2. Định hướng năng lực tái hiện sự kiện, nhân vật lịch sử cho học sinh. 2.3.3. Định hướng năng lực sử dụng đồ dùng trực quan cho học sinh. 2.3.4. Định hướng năng lực tổ chức trao đổi, thảo luận nhóm cho học sinh và năng lực lập bảng niên biểu. 2.3.5. Định hướng năng lực vận dụng, liên hệ kiến thức lịch sử đã học vào việc giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

291 4 lượt tải
SKKN Đa dạng hóa các hình thức dạy học trải nghiệm sáng tạo môn Lịch sử

SKKN Đa dạng hóa các hình thức dạy học trải nghiệm sáng tạo môn Lịch sử

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đa dạng hóa các hình thức dạy học trải nghiệm sáng tạo môn Lịch sử " triển khai các biện pháp như sau:  Hình thức 1: Trải nghiệm thực địa Hình thức 2: Gặp gỡ giao lưu với nhân chứng lịch sử Hình thức 3: Sân khấu hóa Hình thức 4: Tổ chức các trò chơi Hình thức 5: Tổ chức các tiết học dưới hình thức ngoại khóa chuyên đề

1410 2 lượt tải
SKKN Đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử thông qua sản phẩm dự án học tập của học sinh có sử dụng chủ đề trong chương trình lịch sử địa phương

SKKN Đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử thông qua sản phẩm dự án học tập của học sinh có sử dụng chủ đề trong chương trình lịch sử địa phương

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử thông qua sản phẩm dự án học tập của học sinh có sử dụng chủ đề trong chương trình lịch sử địa phương  " triển khai các biện pháp như sau:  2.1. Quy trình thực hiện kế hoạch kiểm tra đánh giá môn Lịch sử thông qua sản phẩm dự án học tập của học sinh có sử dụng chủ đề trong chương trình lịch sử địa phương. Bước 1: Lựa chọn chủ đề kiểm tra. Bước 2: Xác định những nội dung lịch sử địa phương phù hợp với chủ đề kiểm tra đã lựa chọn. Bước 3: Học sinh lựa chọn và đặt tên dự án. Bước 4: Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá. Bước 5. Giáo viên thông qua cho học sinh bộ câu hỏi định hướng, các tiêu chí đánh giá và rubric đánh giá sản phẩm để học sinh nắm được công việc cần phải làm, các yêu cầu cần đạt của dự án. Bước 6. Hướng dẫn học sinh thiết kế kế hoạch thực hiện dự án và bảng phân công nhiệm vụ và công tác chuẩn bị khác để thực hiện dự án. Bước 7. Tổ chức báo cáo sản phẩm và đánh giá dự án. 2.2. Những nội dung trong chương trình lịch sử địa phương tỉnh Nghệ An đề xuất sử dụng trong kiểm tra, đánh giá bằng phương pháp dự án môn Lịch sử. 2.3. Quy trình thực hiện kế hoạch kiểm tra đánh giá môn Lịch sử thông qua sản phẩm dự án học tập của học sinh có chủ đề: Nghệ An trong thời kì đổi mới đất nước( từ 1986 đến nay).

691 2 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề - định hướng phát triển năng lực học sinh – phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề - định hướng phát triển năng lực học sinh – phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề - định hướng phát triển năng lực học sinh – phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII" triển khai các biện pháp như sau:  1. Kỹ thuật các mảnh ghép 2. Kỹ thuật “khăn trải bàn” 3. Kỹ thuật "Sơ đồ tư duy" 4. Kĩ thuật "Động não" 5. Kỹ thuật đóng vai

791 6 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề - định hướng phát triển năng lực học sinh – phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII.

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề - định hướng phát triển năng lực học sinh – phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề - định hướng phát triển năng lực học sinh – phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII." triển khai các biện pháp như sau:  2.2.2.1. Nghiên cứu những vấn đề chung về dạy học theo chủ đề 2.2.2.2. Dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực học sinh 2.2.2.3. Quy trình xây dựng soạn giảng theo chủ đề - định hướng phát triển năng lực học sinh 2.2.2.4. Thực hiện chủ đề “Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII” trong phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X - XVIII - Bước 1: Lựa chọn chủ đề, xác định vấn đề cần giải quyết trong bài học - Bước 2: Lựa chọn nội dung chủ đề - Bước 3: Xác định mục tiêu bài học về kiến thức, kĩ năng, thái độ và năng lực - Bước 4: Mô tả mức độ yêu cầu kiểm tra đánh giá theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao - Bước 5. Biên soạn câu hỏi/ bài tập cụ thể theo mức độ, yêu cầu Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tình huống - Bước 6. Thiết kế tiến trình dạy học

562 4 lượt tải
SKKN Giáo dục tư tưởng, kĩ năng sống cho học sinh qua chủ đề Văn hóa Việt Nam thời phong kiến bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo (SGK 10 ban cơ bản)

SKKN Giáo dục tư tưởng, kĩ năng sống cho học sinh qua chủ đề Văn hóa Việt Nam thời phong kiến bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo (SGK 10 ban cơ bản)

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Giáo dục tư tưởng, kĩ năng sống cho học sinh qua chủ đề Văn hóa Việt Nam thời phong kiến bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo (SGK 10 ban cơ bản)" triển khai các biện pháp như sau:  Các bước tiến hành. - Văn nghệ (3 phút)-> Giáo viên giới thiệu tiết học (2 phút)->Giới thiệu thành phần ban giám khảo, phổ biến phần thi (2 phút)->Tổ chức hoạt động dạy học dưới hình thức trải nghiệm (78 phút)-> Nhận xét, trao thưởng (5 phút). - Cụ thể các phần thi: * Phần 1: Khởi động (Thời gian không quá 3 phút, tối đa 10 điểm). * Phần 2: Tìm hiểu Văn hóa Việt Nam thời phong kiến (33 phút, tối đa 20 điểm). * Phần 3: Tài năng (mỗi đội thể hiện không quá 5 phút, tối đa là 15 điểm). * Phần 4: Xử lý tình huống (7 phút/1 tình huống bao gồm cả đặt tình huống và xử lý tình huống, điểm tối đa là 15 điểm). * Phần 5. Tổng kết, đánh giá tiết học của giáo viên và trao thưởng (5 phút).

785 7 lượt tải
SKKN Góp phần bảo tồn, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa thông qua dạy học dự án phần Lịch sử lớp 10 – THPT

SKKN Góp phần bảo tồn, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa thông qua dạy học dự án phần Lịch sử lớp 10 – THPT

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Góp phần bảo tồn, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa thông qua dạy học dự án phần Lịch sử lớp 10 – THPT" triển khai các biện pháp như sau:  a. Giai đoạn 1: Triển khai dự án (thực hiện trong 1 tiết – 45 phút) Bước 1: Chọn đề tài và xác định mục tiêu của dự án (20 phút) Bước 2: Xây dựng đề cương và kế hoạch thực hiện dự án (25 phút) b. Giai đoạn 2: Thực hiện dự án (2 tuần) Bước 3: Thực hiện dự án c. Giai đoạn 3: Kết thúc dự án Bước 4: Thu thập kết quả và báo cáo sản phẩm Bước 5: Đánh giá sản phẩm (1 tiết – 45 phút)

891 10 lượt tải
SKKN Học lịch sử qua việc tìm hiểu ý nghĩa tên đường trên địa bàn thành phố Vinh tỉnh Nghệ An nhằm góp phần phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử, phẩm chất yêu nước và trách nhiệm cho học sinh THPT

SKKN Học lịch sử qua việc tìm hiểu ý nghĩa tên đường trên địa bàn thành phố Vinh tỉnh Nghệ An nhằm góp phần phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử, phẩm chất yêu nước và trách nhiệm cho học sinh THPT

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Học lịch sử qua việc tìm hiểu ý nghĩa tên đường trên địa bàn thành phố Vinh tỉnh Nghệ An nhằm góp phần phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử, phẩm chất yêu nước và trách nhiệm cho học sinh THPT" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Tổ chức trò chơi trong dạy học Lịch sử để tìm hiểu các nhân vật lịch sử được đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vinh. 3.2. Sử dụng sơ đồ tư duy trong lớp học đảo ngược môn Lịch sử để tìm hiểu các nhân vật lịch sử được đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vinh. 3.3. Tổ chức cuộc thi “Khám phá con đường tôi yêu” để tìm hiểu ý nghĩa tên đường Thứ nhất, xây dựng kế hoạch: Nội dung, hình thức, đối tượng, thời gian Thứ 2: triển khai cuộc thi 3.4. Sử dụng mạng xã hội để góp phần lan tỏa ý nghĩa tên đường

290 2 lượt tải
SKKN Hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm Lịch Sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 trong ôn thi THPT Quốc Gia.

SKKN Hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm Lịch Sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 trong ôn thi THPT Quốc Gia.

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm Lịch Sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 trong ôn thi THPT Quốc Gia." triển khai các biện pháp như sau:  3.2.1 Xây dựng các chuyên đề 3.2.2 Lập sơ đồ tư duy, sơ đồ hóa kiến thức theo chủ đề kết hợp từ khóa 3.2.3 Xác định kiến thức trọng tâm bám sát sách giáo khoa và cấu trúc đề thi 3.2.4 Ghi nhớ có hệ thống, chia theo từng giai đoạn 3.2.5 Phân biệt cụm từ khóa và tên thuật ngữ cốt lõi 3.2.6 Các dạng công thức thường gặp 3.2.7 Sử dụng câu hỏi ngắn để học sinh điền khuyết 3.2.8 Sử dụng bảng biểu theo chủ đề, nhóm vấn đề 3.2.9 Các dạng câu hỏi thường gặp

492 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước thông qua tiết học Lịch sử địa phương lớp 11

SKKN Kinh nghiệm giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước thông qua tiết học Lịch sử địa phương lớp 11

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Kinh nghiệm giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước thông qua tiết học Lịch sử địa phương lớp 11" triển khai các biện pháp như sau:  A.Mục tiêu bài học 1. Kiến thức 2. Thái độ 3. Kĩ năng B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh C. Tổ chức các hoạt động học tập 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Giới thiệu nội dung và cách thức tiến hành bài học

850 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com