Toán 10

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 10 THPT, năm học 2023 – 2024, áp dụng chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo,… nhằm mục đích phát triển kỹ năng Toán học và tư duy logic của học sinh. Các sáng kiến bao gồm việc sử dụng phương pháp giảng dạy đổi mới, khuyến khích học sinh tham gia vào các dự án sáng tạo, và tăng cường sử dụng công nghệ trong giáo dục. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 10 phát triển tư duy phê phán, khả năng giải quyết vấn đề và áp dụng toán học vào thực tiễn, qua đó chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho tương lai trong thế giới công nghệ và thông tin.

SKKN Các biện pháp tạo sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ - Chương trình Hình học lớp 10

SKKN Các biện pháp tạo sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ - Chương trình Hình học lớp 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các biện pháp tạo sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ - Chương trình Hình học lớp 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các biện pháp dạy học nhằm tạo ra sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ- Chương trình Hình học lớp 10 Biện pháp 1: Sử dụng phù hợp biện pháp tiếp nhận kiến thức theo sơ đồ tư duy Biện pháp 2: Tăng cường ứng dụng phần mềm GeoGebra trong dạy học toán vectơ Biện pháp 3: Khơi dậy hứng thú của HS qua việc lồng ghép các trò chơi trong dạy học Toán Biện pháp 4: Thay đổi nội dung yêu cầu của bài toán theo hướng “vừa sức” thông qua kĩ thuật chia nhỏ bài toán và vận dụng câu hỏi mở Biện pháp 5: Giúp HS nhận thấy được ứng dụng và vẻ đẹp của toán vectơ thông qua các bài toán liên môn Toán- Lí

489 5 lượt tải
SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phát triển tư duy cho HS THPT thông qua dạy học vectơ 1.1. Cách thức tổ chức rèn luyện kĩ năng cho học sinh giải các bài toán hình học bằng phương pháp vectơ 1.2. Dạy học phương pháp vec tơ nhằm phát triển tư duy cho HSTHPT Biện pháp 1: Kỹ thuật chèn điểm và chọn điểm đặc biệt Biện pháp 2: Kỹ thuật chọn hệ vectơ cơ sở Biện pháp 3: Từ bài toán vectơ trong mặt phẳng phát triển bài toán tương tự trong không gian Biện pháp 4 : Vận dụng phương pháp chuyển đổi ngôn ngữ. Biện pháp 5: Tổng quát hóa bài toán và phát triển bài toán mới Biện pháp 6: Vận dụng PP vectơ để giải các bài toán đại số

690 9 lượt tải
SKKN Dạy học môn toán 10 theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học

SKKN Dạy học môn toán 10 theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học

Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực 1.3.2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 1.4. Một số phương pháp, kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực 1.4.1. Một số phương pháp dạy học tích cực 1.4.2. Một số kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực

642 4 lượt tải
SKKN Định hướng dạy học theo dự án một số chủ đề môn toán lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh

SKKN Định hướng dạy học theo dự án một số chủ đề môn toán lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh

Định hướng dạy học theo dự án một số chủ đề môn toán lớp 10 1. DHTDA mức độ 1 Chủ đề: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 2. DHTDA mức độ 2 2.1. DHTDA gắn với chủ đề STEM Chủ đề: Hệ thức lượng trong tam giác (4 tiết) 2.2. DHTDA gắn với NCKH Chủ đề : Quy tắc đếm (4 tiết)

1092 15 lượt tải
skkn-dinh-li-euler-va-tinh-ung-dung-thuc-tien

SKKN Định lí EULER và tính ứng dụng thực tiễn

Đề tài tập trung làm rõ một số vấn đề sau: • Khái niệm phi hàm Euler và phát biểu định lí Euler. • Các tính chất và hệ quả của định lí. • Các bài toán áp dụng. • Ứng dụng vào hệ mã hóa RSA. • Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.

892 10 lượt tải
SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

1.Công thức giải nhanh số 1 2. Công thức giải nhanh số 2. 3. Công thức giải nhanh số 3. 4. Sử dụng bất đẳng thức tam giác. 5. Kỹ thuật UCT và bất đẳng thức BUNHIACOPXKI-CAUCHY-SCHWARZ. 6. Công thức NEWTON RAHSON trong giải nhanh phương trình số phức.

783 10 lượt tải
Góp phần hình thành một số năng lực tư duy Toán học thông qua dạy học chủ đề hàm số bậc hai

SKKN Góp phần hình thành một số năng lực tư duy Toán học thông qua dạy học chủ đề hàm số bậc hai

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần hình thành một số năng lực tư duy Toán học thông qua dạy học chủ đề hàm số bậc hai" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp 1. Bồi dưỡng và luyện tập cho HS kiến thức cơ bản về hàm số bậc hai 1.1. Biện pháp 1.1. Thiết kế hoạt động khởi động từ các tình huống thực tiễn nhằm kích thích tính tò mò, tạo hứng thú học tập cho học sinh. 1.2. Biện pháp 1.2. Thiết kế hoạt động hình thành, củng cố khái niệm hàm số bậc hai theo từng bước hoạt động nhận thức có tính sư phạm cao 1.3. Biện pháp 1.3. Thiết kế hoạt động nhận dạng và thể hiện về đồ thị hàm số bậc hai nhằm củng cố kiến thức cơ bản cho HS 1.4. Biện pháp 1.4. Thiết kế hoạt động nhận dạng và thể hiện về bảng biến thiên hàm số bậc hai nhằm củng cố kiến thức cơ bản cho HS 1.5. Biện pháp 1.5. Thiết kế hoạt động vận dụng kiến thức cơ bản về hàm số bậc hai nằm giải quyết các bài toán có nội dung thực tiễn 2. Biện pháp 3.2. Hướng dẫn và tập luyện cho HS khả năng tương tự hóa, khái quát hóa thông qua giải và xây dựng các bài toán về hàm số bậc hai 2.1 Biện pháp 2.1. Tương tự hóa 2.2. Biện pháp 2.2. Khái quát hóa 3. Biện pháp 3. Hướng dẫn và tập luyện cho HS khả năng xây dựng hệ thống bài toán mới từ bài toán cơ bản về hàm số bậc hai 4. Biện pháp 4. Bồi dưỡng cho HS kỹ năng phân tích, tổng hợp và so sánh để tìm chìa khoá lời giải các bài toán 5. Biện pháp 5. Hướng dẫn và tập luyện cho HS khả năng nhìn bài dưới nhiều góc độ khác nhau để giải được bài toán theo nhiều cách và lựa chọn cách tối ưu 6. Biện pháp 6. Bồi dưỡng tư duy logic, tư duy sáng tạo thông qua việc cho HS tập sáng tác các bài toán mới 7. Biện pháp 7. Đưa ra các bài toán thực tế tạo cơ hội để HS được trải nghiệm, áp dụng toán học vào thực tiễn, để HS rèn luyện tư duy và lập luận toán học 8. Biện pháp 8. Phát triển tư duy phê phán thông qua việc cho HS phát hiện các sai lầm, đánh giá nhận xét lời giải  

489 7 lượt tải
Góp phần hình thành và phát triển một số năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT thông qua dạy học chủ đề thống kê toán

SKKN Góp phần hình thành và phát triển một số năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT thông qua dạy học chủ đề thống kê toán

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần hình thành và phát triển một số năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT thông qua dạy học chủ đề thống kê toán" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Đề tài đã đưa ra được 1 số biện pháp nhằm hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn thông qua dạy học chủ đề thống kê cho học sinh THPT, đó là: Biện pháp 1. Bồi dưỡng cho học sinh kiến thức cơ bản và nền tảng về thống kê, ý nghĩa của các số đặc trưng đo xu thế trung tâm, liên hệ với các bài toán thực tiễn Biện pháp 2. Xây dựng các bài toán thống kê có nội dung thực tiễn (BTCTHTT) để rèn luyện những yếu tố phù hợp của năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn (NLGQVĐTT ) Biện pháp 3: Hướng dẫn HS tự sưu tầm, tìm hiểu những ứng dụng của thống kê để chuyển những tình huống TT khi học các môn khoa học tự nhiên khác trong chương trình phổ thông theo mô hình BTCTHTT Biện pháp 4. Mô hình hóa trong dạy học thống kê ở trường phổ thông Biện pháp 5: Sử dụng bài toán thống kê trong hoạt động thực hành, hoạt động ngoại khóa TH, dạy học stem cho HS phổ thông Biện pháp 5.1. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học chủ đề Thống kê cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông Biện pháp 5.2: Thiết kế một số chủ đề dạy học thống kê theo hướng phát triển kĩ năng STEM cho học sinh Biện pháp 6: Hướng dẫn HS kỹ năng sử dụng phần mềm excel để xử lí số liệu

489 6 lượt tải
Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua một số bài toán thực tiễn liên quan đến kiến thức môn Toán lớp 10

SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua một số bài toán thực tiễn liên quan đến kiến thức môn Toán lớp 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua một số bài toán thực tiễn liên quan đến kiến thức môn Toán lớp 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh lớp 10 thông qua việc vận dụng mô hình hóa toán học trong dạy học chủ đề “Hàm số bậc hai và bất phương trình bậc hai” 2. Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10 thông qua việc vận dụng hệ phương trình bậc nhất ba ẩn vào giải một số bài toán có nội dung thực tiễn và liên môn 1. Ứng dụng hệ bậc nhất ba ẩn vào giải một số bài toán có nội dung thực tiễn 2. Ứng dụng hệ bậc nhất ba ẩn vào giải một số bài toán sinh học, vật lý và hóa học 3. Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10 thông qua việc vận dụng hệ thức lượng trong tam giác vào giải một số bài toán có nội dung thực tiễn

692 10 lượt tải
Góp phần phát triển tư duy sáng tạo, chủ động trong giải quyết vấn đề cho học sinh khi dạy học bài: “Tích vô hướng của hai vectơ”

SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo, chủ động trong giải quyết vấn đề cho học sinh khi dạy học bài: “Tích vô hướng của hai vectơ”

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo, chủ động trong giải quyết vấn đề cho học sinh khi dạy học bài: “Tích vô hướng của hai vectơ”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Đề tài xây dựng được hệ thống các tình huống học tập, hệ thống câu hỏi kích thích sự ham học hỏi, khám phá và cách chủ động trong giải quyết các vấn đề qua các bài toán liên quan. - Đề tài xây dựng được hệ thống các bài tập nhằm rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 10 khi khai thác kiến thức tích vô hướng từ dễ đến khó. - Nhiều bài tập ở mức độ vận dụng và vận dụng cao được bản thân tự xây dựng nhằm phát triển các năng lực Toán học cho học sinh lớp 10 khi nghiên cứu về tích vô hướng. Rèn luyện thêm cho học sinh các kỹ năng cần thiết trong quá trình biến đổi các biểu thức, biết đổi phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.

289 10 lượt tải
SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

1. Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai 2. Nhóm giải pháp chung 2.1. Tăng cường quán triệt quan điểm UNESCO và các quốc gia có nền giáo dục phát triển trên thế giới; chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục – Đào tạo về giáo dục STEM đối với cán bộ, GV và HS 2.2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong nhà trường về thực hiện dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3. Nhóm giải pháp cụ thể 3.1. Đánh giá tổng quan về đặc thù của từng chủ đề trong chương trình toán THPT để có hình thức giáo dục phù hợp 3.1.1. Những chủ đề / bài học có nhiều thuận lợi khi thực hiện theo định hướng giáo dục STEM 3.1.2. Kế hoạch thực hiện dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3.2. Xây dựng quy trình x y dựng một chủ đề theo định hướng giáo dục STEM 3.3. Rèn luyện kĩ năng mềm cho HS qua thiết kế và tổ chức các chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3.3.1. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM hình học và đo lường 3.3.2. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM đại số, giải tích 3.3.3. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM thực hành và trải nghiệm"

489 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 10 tiếp cận các bài toán có nội dung thực tế

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 10 tiếp cận các bài toán có nội dung thực tế

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 10 tiếp cận các bài toán có nội dung thực tế" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dựa vào các bài toán thực tế trong các đề thi minh họa chúng tôi đã phân loại và phát triển thành bảy bài toán: Bài toán 1. Sử dụng sơ đồ Ven để giải các bài toán về tập hợp. Bài toán 2. Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số bậc hai. Bài toán 3. Sử dụng bảng biến thiên của hàm số bậc hai hoặc bất đẳng thức để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Bài toán 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình. Bài toán 5. Sử dụng hệ phương trình bậc nhất hai ẩn để tìm phương án tối ưu. Bài toán 6. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vào việc đo đạc. Bài toán 7. Sử dụng kiến thức cung và góc lượng giác.

578 12 lượt tải

Loại

SKKN Các biện pháp tạo sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ - Chương trình Hình học lớp 10

SKKN Các biện pháp tạo sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ - Chương trình Hình học lớp 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các biện pháp tạo sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ - Chương trình Hình học lớp 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các biện pháp dạy học nhằm tạo ra sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ- Chương trình Hình học lớp 10 Biện pháp 1: Sử dụng phù hợp biện pháp tiếp nhận kiến thức theo sơ đồ tư duy Biện pháp 2: Tăng cường ứng dụng phần mềm GeoGebra trong dạy học toán vectơ Biện pháp 3: Khơi dậy hứng thú của HS qua việc lồng ghép các trò chơi trong dạy học Toán Biện pháp 4: Thay đổi nội dung yêu cầu của bài toán theo hướng “vừa sức” thông qua kĩ thuật chia nhỏ bài toán và vận dụng câu hỏi mở Biện pháp 5: Giúp HS nhận thấy được ứng dụng và vẻ đẹp của toán vectơ thông qua các bài toán liên môn Toán- Lí

489 5 lượt tải
SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phát triển tư duy cho HS THPT thông qua dạy học vectơ 1.1. Cách thức tổ chức rèn luyện kĩ năng cho học sinh giải các bài toán hình học bằng phương pháp vectơ 1.2. Dạy học phương pháp vec tơ nhằm phát triển tư duy cho HSTHPT Biện pháp 1: Kỹ thuật chèn điểm và chọn điểm đặc biệt Biện pháp 2: Kỹ thuật chọn hệ vectơ cơ sở Biện pháp 3: Từ bài toán vectơ trong mặt phẳng phát triển bài toán tương tự trong không gian Biện pháp 4 : Vận dụng phương pháp chuyển đổi ngôn ngữ. Biện pháp 5: Tổng quát hóa bài toán và phát triển bài toán mới Biện pháp 6: Vận dụng PP vectơ để giải các bài toán đại số

690 9 lượt tải
SKKN Dạy học môn toán 10 theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học

SKKN Dạy học môn toán 10 theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học

Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực 1.3.2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 1.4. Một số phương pháp, kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực 1.4.1. Một số phương pháp dạy học tích cực 1.4.2. Một số kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực

642 4 lượt tải
SKKN Định hướng dạy học theo dự án một số chủ đề môn toán lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh

SKKN Định hướng dạy học theo dự án một số chủ đề môn toán lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh

Định hướng dạy học theo dự án một số chủ đề môn toán lớp 10 1. DHTDA mức độ 1 Chủ đề: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 2. DHTDA mức độ 2 2.1. DHTDA gắn với chủ đề STEM Chủ đề: Hệ thức lượng trong tam giác (4 tiết) 2.2. DHTDA gắn với NCKH Chủ đề : Quy tắc đếm (4 tiết)

1092 15 lượt tải
skkn-dinh-li-euler-va-tinh-ung-dung-thuc-tien

SKKN Định lí EULER và tính ứng dụng thực tiễn

Đề tài tập trung làm rõ một số vấn đề sau: • Khái niệm phi hàm Euler và phát biểu định lí Euler. • Các tính chất và hệ quả của định lí. • Các bài toán áp dụng. • Ứng dụng vào hệ mã hóa RSA. • Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.

892 10 lượt tải
SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

1.Công thức giải nhanh số 1 2. Công thức giải nhanh số 2. 3. Công thức giải nhanh số 3. 4. Sử dụng bất đẳng thức tam giác. 5. Kỹ thuật UCT và bất đẳng thức BUNHIACOPXKI-CAUCHY-SCHWARZ. 6. Công thức NEWTON RAHSON trong giải nhanh phương trình số phức.

783 10 lượt tải
Góp phần hình thành một số năng lực tư duy Toán học thông qua dạy học chủ đề hàm số bậc hai

SKKN Góp phần hình thành một số năng lực tư duy Toán học thông qua dạy học chủ đề hàm số bậc hai

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần hình thành một số năng lực tư duy Toán học thông qua dạy học chủ đề hàm số bậc hai" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp 1. Bồi dưỡng và luyện tập cho HS kiến thức cơ bản về hàm số bậc hai 1.1. Biện pháp 1.1. Thiết kế hoạt động khởi động từ các tình huống thực tiễn nhằm kích thích tính tò mò, tạo hứng thú học tập cho học sinh. 1.2. Biện pháp 1.2. Thiết kế hoạt động hình thành, củng cố khái niệm hàm số bậc hai theo từng bước hoạt động nhận thức có tính sư phạm cao 1.3. Biện pháp 1.3. Thiết kế hoạt động nhận dạng và thể hiện về đồ thị hàm số bậc hai nhằm củng cố kiến thức cơ bản cho HS 1.4. Biện pháp 1.4. Thiết kế hoạt động nhận dạng và thể hiện về bảng biến thiên hàm số bậc hai nhằm củng cố kiến thức cơ bản cho HS 1.5. Biện pháp 1.5. Thiết kế hoạt động vận dụng kiến thức cơ bản về hàm số bậc hai nằm giải quyết các bài toán có nội dung thực tiễn 2. Biện pháp 3.2. Hướng dẫn và tập luyện cho HS khả năng tương tự hóa, khái quát hóa thông qua giải và xây dựng các bài toán về hàm số bậc hai 2.1 Biện pháp 2.1. Tương tự hóa 2.2. Biện pháp 2.2. Khái quát hóa 3. Biện pháp 3. Hướng dẫn và tập luyện cho HS khả năng xây dựng hệ thống bài toán mới từ bài toán cơ bản về hàm số bậc hai 4. Biện pháp 4. Bồi dưỡng cho HS kỹ năng phân tích, tổng hợp và so sánh để tìm chìa khoá lời giải các bài toán 5. Biện pháp 5. Hướng dẫn và tập luyện cho HS khả năng nhìn bài dưới nhiều góc độ khác nhau để giải được bài toán theo nhiều cách và lựa chọn cách tối ưu 6. Biện pháp 6. Bồi dưỡng tư duy logic, tư duy sáng tạo thông qua việc cho HS tập sáng tác các bài toán mới 7. Biện pháp 7. Đưa ra các bài toán thực tế tạo cơ hội để HS được trải nghiệm, áp dụng toán học vào thực tiễn, để HS rèn luyện tư duy và lập luận toán học 8. Biện pháp 8. Phát triển tư duy phê phán thông qua việc cho HS phát hiện các sai lầm, đánh giá nhận xét lời giải  

489 7 lượt tải
Góp phần hình thành và phát triển một số năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT thông qua dạy học chủ đề thống kê toán

SKKN Góp phần hình thành và phát triển một số năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT thông qua dạy học chủ đề thống kê toán

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần hình thành và phát triển một số năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT thông qua dạy học chủ đề thống kê toán" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Đề tài đã đưa ra được 1 số biện pháp nhằm hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn thông qua dạy học chủ đề thống kê cho học sinh THPT, đó là: Biện pháp 1. Bồi dưỡng cho học sinh kiến thức cơ bản và nền tảng về thống kê, ý nghĩa của các số đặc trưng đo xu thế trung tâm, liên hệ với các bài toán thực tiễn Biện pháp 2. Xây dựng các bài toán thống kê có nội dung thực tiễn (BTCTHTT) để rèn luyện những yếu tố phù hợp của năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn (NLGQVĐTT ) Biện pháp 3: Hướng dẫn HS tự sưu tầm, tìm hiểu những ứng dụng của thống kê để chuyển những tình huống TT khi học các môn khoa học tự nhiên khác trong chương trình phổ thông theo mô hình BTCTHTT Biện pháp 4. Mô hình hóa trong dạy học thống kê ở trường phổ thông Biện pháp 5: Sử dụng bài toán thống kê trong hoạt động thực hành, hoạt động ngoại khóa TH, dạy học stem cho HS phổ thông Biện pháp 5.1. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học chủ đề Thống kê cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông Biện pháp 5.2: Thiết kế một số chủ đề dạy học thống kê theo hướng phát triển kĩ năng STEM cho học sinh Biện pháp 6: Hướng dẫn HS kỹ năng sử dụng phần mềm excel để xử lí số liệu

489 6 lượt tải
Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua một số bài toán thực tiễn liên quan đến kiến thức môn Toán lớp 10

SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua một số bài toán thực tiễn liên quan đến kiến thức môn Toán lớp 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua một số bài toán thực tiễn liên quan đến kiến thức môn Toán lớp 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh lớp 10 thông qua việc vận dụng mô hình hóa toán học trong dạy học chủ đề “Hàm số bậc hai và bất phương trình bậc hai” 2. Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10 thông qua việc vận dụng hệ phương trình bậc nhất ba ẩn vào giải một số bài toán có nội dung thực tiễn và liên môn 1. Ứng dụng hệ bậc nhất ba ẩn vào giải một số bài toán có nội dung thực tiễn 2. Ứng dụng hệ bậc nhất ba ẩn vào giải một số bài toán sinh học, vật lý và hóa học 3. Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10 thông qua việc vận dụng hệ thức lượng trong tam giác vào giải một số bài toán có nội dung thực tiễn

692 10 lượt tải
Góp phần phát triển tư duy sáng tạo, chủ động trong giải quyết vấn đề cho học sinh khi dạy học bài: “Tích vô hướng của hai vectơ”

SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo, chủ động trong giải quyết vấn đề cho học sinh khi dạy học bài: “Tích vô hướng của hai vectơ”

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo, chủ động trong giải quyết vấn đề cho học sinh khi dạy học bài: “Tích vô hướng của hai vectơ”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Đề tài xây dựng được hệ thống các tình huống học tập, hệ thống câu hỏi kích thích sự ham học hỏi, khám phá và cách chủ động trong giải quyết các vấn đề qua các bài toán liên quan. - Đề tài xây dựng được hệ thống các bài tập nhằm rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 10 khi khai thác kiến thức tích vô hướng từ dễ đến khó. - Nhiều bài tập ở mức độ vận dụng và vận dụng cao được bản thân tự xây dựng nhằm phát triển các năng lực Toán học cho học sinh lớp 10 khi nghiên cứu về tích vô hướng. Rèn luyện thêm cho học sinh các kỹ năng cần thiết trong quá trình biến đổi các biểu thức, biết đổi phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.

289 10 lượt tải
SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

1. Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai 2. Nhóm giải pháp chung 2.1. Tăng cường quán triệt quan điểm UNESCO và các quốc gia có nền giáo dục phát triển trên thế giới; chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục – Đào tạo về giáo dục STEM đối với cán bộ, GV và HS 2.2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong nhà trường về thực hiện dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3. Nhóm giải pháp cụ thể 3.1. Đánh giá tổng quan về đặc thù của từng chủ đề trong chương trình toán THPT để có hình thức giáo dục phù hợp 3.1.1. Những chủ đề / bài học có nhiều thuận lợi khi thực hiện theo định hướng giáo dục STEM 3.1.2. Kế hoạch thực hiện dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3.2. Xây dựng quy trình x y dựng một chủ đề theo định hướng giáo dục STEM 3.3. Rèn luyện kĩ năng mềm cho HS qua thiết kế và tổ chức các chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3.3.1. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM hình học và đo lường 3.3.2. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM đại số, giải tích 3.3.3. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM thực hành và trải nghiệm"

489 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 10 tiếp cận các bài toán có nội dung thực tế

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 10 tiếp cận các bài toán có nội dung thực tế

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 10 tiếp cận các bài toán có nội dung thực tế" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dựa vào các bài toán thực tế trong các đề thi minh họa chúng tôi đã phân loại và phát triển thành bảy bài toán: Bài toán 1. Sử dụng sơ đồ Ven để giải các bài toán về tập hợp. Bài toán 2. Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số bậc hai. Bài toán 3. Sử dụng bảng biến thiên của hàm số bậc hai hoặc bất đẳng thức để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Bài toán 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình. Bài toán 5. Sử dụng hệ phương trình bậc nhất hai ẩn để tìm phương án tối ưu. Bài toán 6. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vào việc đo đạc. Bài toán 7. Sử dụng kiến thức cung và góc lượng giác.

578 12 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com