Âm nhạc Tiểu học

Kienedu giới thiệu các sáng kiến kinh nghiệm cho môn Âm nhạc tiểu học, hỗ trợ giáo viên sử dụng hiệu quả bộ sách ‘Cánh diều’, ‘Chân trời sáng tạo’, và ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’. Các sáng kiến được thiết kế để phát triển tình yêu âm nhạc trong học sinh, từ việc học các loại nhạc cụ, hiểu biết về âm nhạc truyền thống đến âm nhạc thế giới. Kienedu khuyến khích việc áp dụng phương pháp dạy học mới mẻ, kích thích sự sáng tạo và phát triển kỹ năng biểu diễn, giúp học sinh không chỉ học âm nhạc mà còn thể hiện bản thân qua âm nhạc. Điều này góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và sự nhạy bén văn hóa cho học sinh, theo đuổi mục tiêu giáo dục toàn diện.

SKKN Biện pháp dạy Tập đọc nhạc cho học sinh Lớp 4

SKKN Biện pháp dạy Tập đọc nhạc cho học sinh Lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp dạy Tập đọc nhạc cho học sinh Lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Tăng cường luyện đọc nhạc ở trên lớp b. Xây dựng phương pháp ghi chép nhạc c. Xây dựng phong trào “tập xướng âm” ngoài giờ học d. Phối hợp với gia đình để rèn đọc nhạc cho học sinh e. Thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ

539 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học nội dung tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học nội dung tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học nội dung tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp1: Giúp học sinh nhận dạng các kí hiệu ghi nhạc và nắm chắc nguyên tắc sắp xếp các nốt nhạc trên khuông Biện pháp2: Thông qua các tiết học buổi 2 rèn cho học sinh các kỹ năng cơ bản Biện pháp3: Hướng dẫn học sinh hoàn chỉnh và đọc tốt một bài Tập đọc nhạc Biện pháp 4: Giúp học sinh hoàn chỉnh bài tập đọc nhạc. Biện pháp 5: Kiểm nghiệm tổ chức dạy thông qua việc đổi mới xây dựng kế hoạch bài dạy và tổ chức thực hiện.

248 3 lượt tải
SKKN Biện pháp nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc trong dạy học môn âm nhạc lớp 3 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Biện pháp nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc trong dạy học môn âm nhạc lớp 3 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc trong dạy học môn âm nhạc lớp 3 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Đa dạng hóa các phương tiện dạy học âm nhạc để cao hứng thú và năng lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh Biện pháp 2: Tăng cường hoạt động luyện tập đọc nhạc trên lớp để học ghi nhớ kiến thức tốt hơn Biện pháp 3: Lồng ghép các trò chơi âm nhạc vào trong quá trình dạy học để nâng cao hứng thú và khả năng cảm thụ âm nhạc cho học sinh Biện pháp 4: Vận dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học để giúp học sinh hiểu và cảm nhận âm nhạc rõ hơn Biện pháp 5: Hướng dẫn học sinh chủ động xây dựng sơ đồ tư duy để nắm vững nội dung chính của bài học

234 3 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh lớp 3 trong môn âm nhạc (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh lớp 3 trong môn âm nhạc (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh lớp 3 trong môn âm nhạc (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Thay đổi cách sắp xếp lớp học và chỗ ngồi để khơi gợi tinh thần nghệ thuật cho học sinh Biện pháp 2: Tăng cường vận dụng các trò chơi có nội dung liên quan đến âm nhạc để đổi mới phương pháp dạy học Biện pháp 3: Tổ chức các hoạt động thảo luận, làm bài tập nhóm cho học sinh trong tiết học âm nhạc để phát huy tính tích cực, chủ động Biện pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học âm nhạc

411 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy hát và tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4 nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Âm Nhạc

SKKN Kinh nghiệm dạy hát và tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4 nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Âm Nhạc

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy hát và tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4 nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Âm Nhạc" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tìm hiểu mục tiêu, nội dung chương trình âm nhạc lớp 4 2.3.2. Phương pháp dạy bài hát a) Giới thiệu bài mới b) Dạy bài hát c) Phương pháp luyện tập, củng cố bài 2.3.3. Phương pháp dạy Tập đọc nhạc

1328 1 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học

SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Đổi mới phương pháp dạy học. a. Đổi mới phương pháp dạy hát. b. Đổi mới phương pháp dạy TĐN. c. Đổi mới phương pháp phát triển khả năng âm nhạc. 2. Tổ chức các hoạt động âm nhạc ngoại khóa. a . Hoạt động văn nghệ trong sinh hoạt chung của nhà trường. b. Đưa các trò chơi – đồng giao vào hoạt động ngoại khóa.

892 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học

SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Đổi mới phương pháp dạy học 3.2. Đổi mới phương pháp dạy hát 3.3.Đổi mới phương pháp dạy TĐN 3.4. Đổi mới phương pháp phát triển khả năng âm nhạc 4.Tổ chức các hoạt động âm nhạc ngoại khóa 4.1. Hoạt động văn nghệ trong sinh hoạt chung của nhà trường 4.2. Đưa các trò chơi – đồng giao vào hoạt động ngoại khóa

926 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4- 5

SKKN Một số biện pháp dạy tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4- 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp dạy tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4- 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. Xây dựng phương pháp tập đọc nhạc 2. Tăng cường luyện đọc nhạc ở trên lớp 3. Xây dựng phương pháp ghi chép nhạc 4. Xây dựng phong trào “tập xướng âm” ngoài giờ học 5. Phối hợp với gia đình để rèn đọc nhạc cho học sinh 6. Tổ chức các giờ đọc nhạc ngoại khóa 7. Thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ

717 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4-5

SKKN Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4-5

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4-5" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp 1: Tìm hiểu tài liệu dạy Tập đọc nhạc. 2. Biện pháp 2: Tìm hiểu tâm sinh lý lứa tuổi học sinh Tiểu học gắn với việc xác định rõ chức năng của việc giáo dục Âm nhạc trong trường Tiểu học. 3. Biện pháp 3: Xây dựng nề nếp học tập. 4. Biện pháp 4: Xây dựng phương pháp tập đọc nhạc. 5. Biện pháp 5: Dạy bài Tập đọc nhạc theo đúng quy trình. 6. Biện pháp 6: Sử dụng trò chơi trong dạy học. 7. Biện pháp 7: Tăng cường luyện đọc nhạc ở trên lớp 8. Biện pháp 8: Xây dựng phương pháp ghi chép nhạc 9. Biện pháp 9:. Xây dựng phong trào “tập xướng âm” ngoài giờ học. ...

963 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc lớp 4 - 5

SKKN Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc lớp 4 - 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc lớp 4 - 5" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Thường xuyên củng cố và phát triển hứng thú của học sinh trong giờ học âm nhạc Giải pháp 2: Giáo viên vận dụng phương pháp tích hợp kiến thức, kỹ năng giữa các môn học (đặc biệt là môn mỹ thuật) để các em có điều kiện luyện tập để phát triển toàn diện hơn Giải pháp 3: Giáo viên phải biết sử dụng phương tiện dạy học như một yếu tố gây xúc cảm Giải pháp 4: Tăng cường luyện tập đọc nhạc ở trên lớp Giải pháp 5: Xây dựng phương pháp ghi chép nhạc Giải pháp 6: Củng cố, kiểm tra Giải pháp 7: Đối với việc dạy bài hát

892 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giảng dạy giúp học sinh lớp 1 yêu thích môn âm nhạc

SKKN Một số biện pháp giảng dạy giúp học sinh lớp 1 yêu thích môn âm nhạc

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giảng dạy giúp học sinh lớp 1 yêu thích môn âm nhạc" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nghiên cứu mục tiêu, nội dung chương trình môn âm nhạc lớp 1 2.Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý học sinh lớp 1 3.Chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả 4.Tổ chức linh hoạt và sáng tạo các hoạt động dạy và học 5.Xây dựng phong trào “ Em yêu âm nhạc ” 6.Tổ chức các cuộc thi âm nhạc… 7.Giảng dạy hiệu quả tiết tăng cường âm nhạc 8.Phối hợp với gia đình giúp phát triển khả năng âm nhạc trong mỗi học sinh 9.Thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ

923 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt quy trình vẽ theo Âm nhạc ở Lớp 4, Lớp 5

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt quy trình vẽ theo Âm nhạc ở Lớp 4, Lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt quy trình vẽ theo Âm nhạc ở Lớp 4, Lớp 5" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Biện pháp thứ nhất: Chuẩn bị cho việc dạy và học quy trình vẽ theo âm nhạc. 2. Biện pháp thứ hai: Lựa chọn chủ đề phù hợp để áp dụng quy trình vẽ theo âm nhạc . 3. Biện pháp thứ ba: Gây hứng thú với học sinh về vẽ theo âm nhạc ngay từ phần giới thiệu bài. 4. Biện pháp thứ tư: Nắm chắc quy trình vẽ theo âm nhạc và vận dụng một cách linh hoạt. 5. Biện pháp thứ năm: Vận dụng dạy tốt quy trình vẽ theo âm nhạc ở lớp 4, lớp 5.

352 4 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp dạy Tập đọc nhạc cho học sinh Lớp 4

SKKN Biện pháp dạy Tập đọc nhạc cho học sinh Lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp dạy Tập đọc nhạc cho học sinh Lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Tăng cường luyện đọc nhạc ở trên lớp b. Xây dựng phương pháp ghi chép nhạc c. Xây dựng phong trào “tập xướng âm” ngoài giờ học d. Phối hợp với gia đình để rèn đọc nhạc cho học sinh e. Thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ

539 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học nội dung tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học nội dung tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học nội dung tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp1: Giúp học sinh nhận dạng các kí hiệu ghi nhạc và nắm chắc nguyên tắc sắp xếp các nốt nhạc trên khuông Biện pháp2: Thông qua các tiết học buổi 2 rèn cho học sinh các kỹ năng cơ bản Biện pháp3: Hướng dẫn học sinh hoàn chỉnh và đọc tốt một bài Tập đọc nhạc Biện pháp 4: Giúp học sinh hoàn chỉnh bài tập đọc nhạc. Biện pháp 5: Kiểm nghiệm tổ chức dạy thông qua việc đổi mới xây dựng kế hoạch bài dạy và tổ chức thực hiện.

248 3 lượt tải
SKKN Biện pháp nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc trong dạy học môn âm nhạc lớp 3 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Biện pháp nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc trong dạy học môn âm nhạc lớp 3 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc trong dạy học môn âm nhạc lớp 3 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Đa dạng hóa các phương tiện dạy học âm nhạc để cao hứng thú và năng lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh Biện pháp 2: Tăng cường hoạt động luyện tập đọc nhạc trên lớp để học ghi nhớ kiến thức tốt hơn Biện pháp 3: Lồng ghép các trò chơi âm nhạc vào trong quá trình dạy học để nâng cao hứng thú và khả năng cảm thụ âm nhạc cho học sinh Biện pháp 4: Vận dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học để giúp học sinh hiểu và cảm nhận âm nhạc rõ hơn Biện pháp 5: Hướng dẫn học sinh chủ động xây dựng sơ đồ tư duy để nắm vững nội dung chính của bài học

234 3 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh lớp 3 trong môn âm nhạc (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh lớp 3 trong môn âm nhạc (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh lớp 3 trong môn âm nhạc (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Thay đổi cách sắp xếp lớp học và chỗ ngồi để khơi gợi tinh thần nghệ thuật cho học sinh Biện pháp 2: Tăng cường vận dụng các trò chơi có nội dung liên quan đến âm nhạc để đổi mới phương pháp dạy học Biện pháp 3: Tổ chức các hoạt động thảo luận, làm bài tập nhóm cho học sinh trong tiết học âm nhạc để phát huy tính tích cực, chủ động Biện pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học âm nhạc

411 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy hát và tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4 nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Âm Nhạc

SKKN Kinh nghiệm dạy hát và tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4 nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Âm Nhạc

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy hát và tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4 nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Âm Nhạc" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tìm hiểu mục tiêu, nội dung chương trình âm nhạc lớp 4 2.3.2. Phương pháp dạy bài hát a) Giới thiệu bài mới b) Dạy bài hát c) Phương pháp luyện tập, củng cố bài 2.3.3. Phương pháp dạy Tập đọc nhạc

1328 1 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học

SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Đổi mới phương pháp dạy học. a. Đổi mới phương pháp dạy hát. b. Đổi mới phương pháp dạy TĐN. c. Đổi mới phương pháp phát triển khả năng âm nhạc. 2. Tổ chức các hoạt động âm nhạc ngoại khóa. a . Hoạt động văn nghệ trong sinh hoạt chung của nhà trường. b. Đưa các trò chơi – đồng giao vào hoạt động ngoại khóa.

892 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học

SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Đổi mới phương pháp dạy học 3.2. Đổi mới phương pháp dạy hát 3.3.Đổi mới phương pháp dạy TĐN 3.4. Đổi mới phương pháp phát triển khả năng âm nhạc 4.Tổ chức các hoạt động âm nhạc ngoại khóa 4.1. Hoạt động văn nghệ trong sinh hoạt chung của nhà trường 4.2. Đưa các trò chơi – đồng giao vào hoạt động ngoại khóa

926 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4- 5

SKKN Một số biện pháp dạy tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4- 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp dạy tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4- 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. Xây dựng phương pháp tập đọc nhạc 2. Tăng cường luyện đọc nhạc ở trên lớp 3. Xây dựng phương pháp ghi chép nhạc 4. Xây dựng phong trào “tập xướng âm” ngoài giờ học 5. Phối hợp với gia đình để rèn đọc nhạc cho học sinh 6. Tổ chức các giờ đọc nhạc ngoại khóa 7. Thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ

717 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4-5

SKKN Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4-5

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4-5" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp 1: Tìm hiểu tài liệu dạy Tập đọc nhạc. 2. Biện pháp 2: Tìm hiểu tâm sinh lý lứa tuổi học sinh Tiểu học gắn với việc xác định rõ chức năng của việc giáo dục Âm nhạc trong trường Tiểu học. 3. Biện pháp 3: Xây dựng nề nếp học tập. 4. Biện pháp 4: Xây dựng phương pháp tập đọc nhạc. 5. Biện pháp 5: Dạy bài Tập đọc nhạc theo đúng quy trình. 6. Biện pháp 6: Sử dụng trò chơi trong dạy học. 7. Biện pháp 7: Tăng cường luyện đọc nhạc ở trên lớp 8. Biện pháp 8: Xây dựng phương pháp ghi chép nhạc 9. Biện pháp 9:. Xây dựng phong trào “tập xướng âm” ngoài giờ học. ...

963 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc lớp 4 - 5

SKKN Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc lớp 4 - 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp dạy Tập đọc nhạc lớp 4 - 5" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Thường xuyên củng cố và phát triển hứng thú của học sinh trong giờ học âm nhạc Giải pháp 2: Giáo viên vận dụng phương pháp tích hợp kiến thức, kỹ năng giữa các môn học (đặc biệt là môn mỹ thuật) để các em có điều kiện luyện tập để phát triển toàn diện hơn Giải pháp 3: Giáo viên phải biết sử dụng phương tiện dạy học như một yếu tố gây xúc cảm Giải pháp 4: Tăng cường luyện tập đọc nhạc ở trên lớp Giải pháp 5: Xây dựng phương pháp ghi chép nhạc Giải pháp 6: Củng cố, kiểm tra Giải pháp 7: Đối với việc dạy bài hát

892 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giảng dạy giúp học sinh lớp 1 yêu thích môn âm nhạc

SKKN Một số biện pháp giảng dạy giúp học sinh lớp 1 yêu thích môn âm nhạc

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giảng dạy giúp học sinh lớp 1 yêu thích môn âm nhạc" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nghiên cứu mục tiêu, nội dung chương trình môn âm nhạc lớp 1 2.Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý học sinh lớp 1 3.Chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả 4.Tổ chức linh hoạt và sáng tạo các hoạt động dạy và học 5.Xây dựng phong trào “ Em yêu âm nhạc ” 6.Tổ chức các cuộc thi âm nhạc… 7.Giảng dạy hiệu quả tiết tăng cường âm nhạc 8.Phối hợp với gia đình giúp phát triển khả năng âm nhạc trong mỗi học sinh 9.Thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ

923 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt quy trình vẽ theo Âm nhạc ở Lớp 4, Lớp 5

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt quy trình vẽ theo Âm nhạc ở Lớp 4, Lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt quy trình vẽ theo Âm nhạc ở Lớp 4, Lớp 5" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Biện pháp thứ nhất: Chuẩn bị cho việc dạy và học quy trình vẽ theo âm nhạc. 2. Biện pháp thứ hai: Lựa chọn chủ đề phù hợp để áp dụng quy trình vẽ theo âm nhạc . 3. Biện pháp thứ ba: Gây hứng thú với học sinh về vẽ theo âm nhạc ngay từ phần giới thiệu bài. 4. Biện pháp thứ tư: Nắm chắc quy trình vẽ theo âm nhạc và vận dụng một cách linh hoạt. 5. Biện pháp thứ năm: Vận dụng dạy tốt quy trình vẽ theo âm nhạc ở lớp 4, lớp 5.

352 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com