Tự nhiên và Xã hội

Từ việc tìm hiểu về thiên nhiên, con người, cho đến những khám phá về lịch sử và văn hóa, môn Tự nhiên và Tự nhiên xã hộp lớp 3 mang đến cho học sinh những kiến thức sâu sắc và hấp dẫn. Bằng việc kết hợp giữa lí thuyết và thực tế, học sinh không chỉ hiểu về các khía cạnh của cuộc sống mà còn phát triển kỹ năng tư duy và khả năng tìm hiểu. Kienedu là nơi cung cấp những mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 theo bộ sách mới, giúp giáo viên biến những bài học thành những trải nghiệm thú vị và bổ ích.

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3 (Bộ sách chân trời sáng tạo)

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3 (Bộ sách chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3 (Bộ sách chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Xây dựng bài giảng sinh động, nâng cao tính trực quan để thu hút sự chú ý và tạo hứng thú học tập cho học sinh Biện pháp 2: Tăng cường tổ chức các hoạt động thảo luận nhóm trong giờ học để rèn luyện kỹ năng và nâng cao hứng thú của học sinh với môn học Biện pháp 3: Tổ chức các trò chơi học tập để thay đổi không khí học tập, tạo hứng thú và tư duy tích cực cho học sinh Biện pháp 4: Nâng cao hứng thú và tạo động lực học tập cho học sinh bằng cách tăng cường hoạt động tuyên dương, khen thưởng kịp thời

522 3 lượt tải
SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua công tác giảng dạy môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều) (W+PPT)

SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua công tác giảng dạy môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua công tác giảng dạy môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Xác định và xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống thông qua các bài giảng Đạo đức lớp 4 Biện pháp 2: Đa dạng hóa phương pháp dạy học môn Đạo đức theo định hướng giáo dục kỹ năng sống Biện pháp 3: Tăng cường tổ chức các hoạt động theo nhóm môn Đạo đức để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác cho học sinh Biện pháp 4: Tổ chức các trò chơi học tập trong giờ học Đạo đức để phát huy kỹ năng tư duy, sáng tạo cho học sinh

432 2 lượt tải
SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 3 nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 3 nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 3 nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Đa dạng hóa nội dung bài học thông qua việc tìm kiếm thêm dữ liệu, tranh ảnh trên nền tảng Internet Biện pháp 2: Ứng dụng phần mềm Powerpoint để xây dựng và thiết kế bài giảng sinh động Biện pháp 3: Tăng cường sử dụng các phần mềm thiết kế trò chơi trực tuyến để thu hút sự chú ý và nâng cao hứng thú học tập cho học sinh Biện pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài tập giúp học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả

289 6 lượt tải
SKKN Biện phát phát huy tính tích cực của học sinh khi học môn tự nhiên và xã hội lớp 3 (Bộ sách cánh diều)

SKKN Biện phát phát huy tính tích cực của học sinh khi học môn tự nhiên và xã hội lớp 3 (Bộ sách cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện phát phát huy tính tích cực của học sinh khi học môn tự nhiên và xã hội lớp 3 (Bộ sách cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Đa dạng hóa nội dung bài giảng thông qua các hình ảnh, video sinh động, trực quan để gợi mở và hướng dẫn học sinh Biện pháp 2: Vận dụng kĩ thuật "Trình bày một phút" vào các tiết dạy để giúp học sinh nắm được nội dung bài học ngay trên lớp Biện pháp 3: Nâng cao hiệu quả của việc học tập theo nhóm để phát huy tính tích cực của học sinh Biện pháp 4: Lồng ghép các trò chơi học tập để nâng cao hứng thú, phát triển tư duy tích cực và rèn luyện kỹ năng cho học sinh Biện pháp 5: Hướng dẫn học sinh chủ động xây dựng sơ đồ tư duy để nắm vững nội dung chính của bài học

894 4 lượt tải
SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập

SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo viên cần lựa chọn trò chơi phù hợp với từng dạng bài, với từng thời điểm trong một tiết học Giải pháp 2: Khi lựa chọn trò chơi khơi dậy hứng thú, niềm say mê học tập; tạo không khí sôi nổi cho một tiết học. Giải pháp 3: Khi chọn trò chơi học học tập cần chú ý phát huy tính tích cực học tập và sáng tạo của học sinh.

703 5 lượt tải
SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo viên cần lựa chọn trò chơi phù hợp với từng dạng bài, với từng thời điểm trong một tiết học. Giải pháp 2: Khi lựa chọn trò chơi khơi dậy hứng thú, niềm say mê học tập; tạo không khí sôi nổi cho một tiết học. Giải pháp 3: Khi chọn trò chơi học học tập cần chú ý phát huy tính tích cực học tập và sáng tạo của học sinh.

892 4 lượt tải
SKKN Dạy lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3

SKKN Dạy lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo viên nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 3 Giải pháp 2: Xây dựng kế hoạch, thiết kế các hoạt động một cách chi tiết Giải pháp 3: Tiến hành hoạt động theo chương trình đã được xây dựng Giải pháp 4: Chọn phương pháp phù hợp với từng loại bài, từng đối tượng học sinh, sao cho hiệu quả nhất. Giải pháp 5: Chuẩn bị phương tiện, các điều kiện cần thiết đặc biệt là nguồn tư liệu phục vụ bài học Giải pháp 6: Giáo viên luôn là tấm gương về bảo vệ môi trường cho học sinh noi theo. Giải pháp 7: Đưa ý thức bảo vệ môi trường thành một tiêu chí để đánh giá, khuyến khích, tuyên dương kịp thời những học sinh thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường

595 3 lượt tải
SKKN Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 3 thông qua giảng dạy môn tự nhiên và xã hội (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

SKKN Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 3 thông qua giảng dạy môn tự nhiên và xã hội (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 3 thông qua giảng dạy môn tự nhiên và xã hội (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Giáo viên nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Giải pháp 2. Xây dựng nội dung tích hợp một cách chi tiết Giải pháp 3. Tiến hành hoạt động theo nội dung tích hợp đã được xây dựng Giải pháp 4. Chọn phương pháp phù hợp với từng loại bài, từng đối tượng học sinh, sao cho hiệu quả nhất Giải pháp 5. Chuẩn bị phương tiện, các điều kiện cần thiết đặc biệt là nguồn tư liệu phục vụ bài học Giải pháp 6. Phối hợp giáo dục môi trường với giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Giải pháp 7. Đưa ý thức bảo vệ môi trường thành một tiêu chí để đánh giá, khuyến khích, tuyên dương kịp thời những học sinh thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường

489 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 3 (Bộ sách cánh diều)

SKKN Một số biện pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 3 (Bộ sách cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 3 (Bộ sách cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Xác định mục tiêu và thiết kế nội dung bài giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh Biện pháp 2: Ứng dụng hiệu quả phương pháp quan sát thực tế để nâng cao năng lực nhìn nhận, đánh giá cho học sinh Biện pháp 3: Tăng cường các hoạt động học tập theo nhóm để phát huy tính tích cực, phát triển năng lực của học sinh Biện pháp 4: Tổ chức các trò chơi học tập để nâng cao hứng thú, phát triển tư duy, năng lực cho học sinh Biện pháp 5: Ứng dụng phương pháp đóng vai để rèn luyện, phát triển khả năng sáng tạo cho học sinh

893 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy lồng ghép giáo dục môi trường thông qua môn tự nhiên và xã hội lớp 3

SKKN Một số biện pháp dạy lồng ghép giáo dục môi trường thông qua môn tự nhiên và xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy lồng ghép giáo dục môi trường thông qua môn tự nhiên và xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Mỗi giáo viên phải nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 Biện pháp 2. Xác định mục tiêu giáo dục môi trường trong môn Tự nhiên và xã hội lớp 3. Biện pháp 3. Xác định kiến thức giáo dục môi trường để tích hợp vào nội dung bài học: Biện pháp 4. Xác định nội dung lồng ghép giáo dục môi trường. Biện pháp 5. Xác định các phương pháp dạy học tích hợp giáo dục môi trường Biện pháp 6. Định vị các địa chỉ có thể lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường thông qua môn Tự nhiên và xã hội Biện pháp 7: Thiết kế và thực hiện tiến trình tiết dạy lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường thông qua môn Tự nhiên và xã hội

685 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tăng cường sử dụng các trò chơi, bài hát trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội để học sinh yêu thích môn học hơn. 2. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, thực hành dựa trên những điều kiện sẵn có tại địa phương. 3. Điều chỉnh hướng dẫn học thích hợp giúp học sinh đi vào tiến trình phân tích thuận lợi và hiệu quả. 4. Giáo viên thực hiện tốt Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT 5. Tổ chức sử dụng đạt hiệu quả cao nhất góc học tập và góc thư viện. 6. Chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ hội đồng tự quản, nhóm trưởng. 7. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt tích hợp dạy học Tự nhiên và Xã hội qua các môn học khác. 8. Tham mưu với Hiệu trưởng tổ chức tốt chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục kiến thức tự nhiên và xã hội. 9. Làm tốt công tác phối hợp với cộng đồng, quan hệ tốt với gia đình học sinh. 10. Tăng cường các hoạt động gắn kết với “Hòm cam kết”

1266 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tự nhiên xã hội lớp 3

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tự nhiên xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tự nhiên xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Nghiên cứu bố cục, nội dung SGK cũng như SGV môn Tự nhiên - xã hội Lớp 3 Biện pháp 2. Ứng dụng CNTT một cách hiệu quả trong tiết Tự nhiên - xã hội lớp 3. Biện pháp 3. Ứng dụng CNTT một cách hợp lý, hiệu quả thông qua giáo án điện tử vào tiết dạy Tự nhiên - Xã hội lớp 3 Biện pháp 4. Ứng dụng phương pháp trò chơi một cách có hiệu quả trong tiết Tự nhiên - Xã hội Lớp 3

1329 1 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3 (Bộ sách chân trời sáng tạo)

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3 (Bộ sách chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3 (Bộ sách chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Xây dựng bài giảng sinh động, nâng cao tính trực quan để thu hút sự chú ý và tạo hứng thú học tập cho học sinh Biện pháp 2: Tăng cường tổ chức các hoạt động thảo luận nhóm trong giờ học để rèn luyện kỹ năng và nâng cao hứng thú của học sinh với môn học Biện pháp 3: Tổ chức các trò chơi học tập để thay đổi không khí học tập, tạo hứng thú và tư duy tích cực cho học sinh Biện pháp 4: Nâng cao hứng thú và tạo động lực học tập cho học sinh bằng cách tăng cường hoạt động tuyên dương, khen thưởng kịp thời

522 3 lượt tải
SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua công tác giảng dạy môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều) (W+PPT)

SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua công tác giảng dạy môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua công tác giảng dạy môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Xác định và xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống thông qua các bài giảng Đạo đức lớp 4 Biện pháp 2: Đa dạng hóa phương pháp dạy học môn Đạo đức theo định hướng giáo dục kỹ năng sống Biện pháp 3: Tăng cường tổ chức các hoạt động theo nhóm môn Đạo đức để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác cho học sinh Biện pháp 4: Tổ chức các trò chơi học tập trong giờ học Đạo đức để phát huy kỹ năng tư duy, sáng tạo cho học sinh

432 2 lượt tải
SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 3 nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 3 nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 3 nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Đa dạng hóa nội dung bài học thông qua việc tìm kiếm thêm dữ liệu, tranh ảnh trên nền tảng Internet Biện pháp 2: Ứng dụng phần mềm Powerpoint để xây dựng và thiết kế bài giảng sinh động Biện pháp 3: Tăng cường sử dụng các phần mềm thiết kế trò chơi trực tuyến để thu hút sự chú ý và nâng cao hứng thú học tập cho học sinh Biện pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài tập giúp học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả

289 6 lượt tải
SKKN Biện phát phát huy tính tích cực của học sinh khi học môn tự nhiên và xã hội lớp 3 (Bộ sách cánh diều)

SKKN Biện phát phát huy tính tích cực của học sinh khi học môn tự nhiên và xã hội lớp 3 (Bộ sách cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện phát phát huy tính tích cực của học sinh khi học môn tự nhiên và xã hội lớp 3 (Bộ sách cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Đa dạng hóa nội dung bài giảng thông qua các hình ảnh, video sinh động, trực quan để gợi mở và hướng dẫn học sinh Biện pháp 2: Vận dụng kĩ thuật "Trình bày một phút" vào các tiết dạy để giúp học sinh nắm được nội dung bài học ngay trên lớp Biện pháp 3: Nâng cao hiệu quả của việc học tập theo nhóm để phát huy tính tích cực của học sinh Biện pháp 4: Lồng ghép các trò chơi học tập để nâng cao hứng thú, phát triển tư duy tích cực và rèn luyện kỹ năng cho học sinh Biện pháp 5: Hướng dẫn học sinh chủ động xây dựng sơ đồ tư duy để nắm vững nội dung chính của bài học

894 4 lượt tải
SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập

SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo viên cần lựa chọn trò chơi phù hợp với từng dạng bài, với từng thời điểm trong một tiết học Giải pháp 2: Khi lựa chọn trò chơi khơi dậy hứng thú, niềm say mê học tập; tạo không khí sôi nổi cho một tiết học. Giải pháp 3: Khi chọn trò chơi học học tập cần chú ý phát huy tính tích cực học tập và sáng tạo của học sinh.

703 5 lượt tải
SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo viên cần lựa chọn trò chơi phù hợp với từng dạng bài, với từng thời điểm trong một tiết học. Giải pháp 2: Khi lựa chọn trò chơi khơi dậy hứng thú, niềm say mê học tập; tạo không khí sôi nổi cho một tiết học. Giải pháp 3: Khi chọn trò chơi học học tập cần chú ý phát huy tính tích cực học tập và sáng tạo của học sinh.

892 4 lượt tải
SKKN Dạy lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3

SKKN Dạy lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo viên nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 3 Giải pháp 2: Xây dựng kế hoạch, thiết kế các hoạt động một cách chi tiết Giải pháp 3: Tiến hành hoạt động theo chương trình đã được xây dựng Giải pháp 4: Chọn phương pháp phù hợp với từng loại bài, từng đối tượng học sinh, sao cho hiệu quả nhất. Giải pháp 5: Chuẩn bị phương tiện, các điều kiện cần thiết đặc biệt là nguồn tư liệu phục vụ bài học Giải pháp 6: Giáo viên luôn là tấm gương về bảo vệ môi trường cho học sinh noi theo. Giải pháp 7: Đưa ý thức bảo vệ môi trường thành một tiêu chí để đánh giá, khuyến khích, tuyên dương kịp thời những học sinh thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường

595 3 lượt tải
SKKN Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 3 thông qua giảng dạy môn tự nhiên và xã hội (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

SKKN Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 3 thông qua giảng dạy môn tự nhiên và xã hội (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 3 thông qua giảng dạy môn tự nhiên và xã hội (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Giáo viên nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Giải pháp 2. Xây dựng nội dung tích hợp một cách chi tiết Giải pháp 3. Tiến hành hoạt động theo nội dung tích hợp đã được xây dựng Giải pháp 4. Chọn phương pháp phù hợp với từng loại bài, từng đối tượng học sinh, sao cho hiệu quả nhất Giải pháp 5. Chuẩn bị phương tiện, các điều kiện cần thiết đặc biệt là nguồn tư liệu phục vụ bài học Giải pháp 6. Phối hợp giáo dục môi trường với giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Giải pháp 7. Đưa ý thức bảo vệ môi trường thành một tiêu chí để đánh giá, khuyến khích, tuyên dương kịp thời những học sinh thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường

489 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 3 (Bộ sách cánh diều)

SKKN Một số biện pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 3 (Bộ sách cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 3 (Bộ sách cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Xác định mục tiêu và thiết kế nội dung bài giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh Biện pháp 2: Ứng dụng hiệu quả phương pháp quan sát thực tế để nâng cao năng lực nhìn nhận, đánh giá cho học sinh Biện pháp 3: Tăng cường các hoạt động học tập theo nhóm để phát huy tính tích cực, phát triển năng lực của học sinh Biện pháp 4: Tổ chức các trò chơi học tập để nâng cao hứng thú, phát triển tư duy, năng lực cho học sinh Biện pháp 5: Ứng dụng phương pháp đóng vai để rèn luyện, phát triển khả năng sáng tạo cho học sinh

893 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy lồng ghép giáo dục môi trường thông qua môn tự nhiên và xã hội lớp 3

SKKN Một số biện pháp dạy lồng ghép giáo dục môi trường thông qua môn tự nhiên và xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy lồng ghép giáo dục môi trường thông qua môn tự nhiên và xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Mỗi giáo viên phải nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 Biện pháp 2. Xác định mục tiêu giáo dục môi trường trong môn Tự nhiên và xã hội lớp 3. Biện pháp 3. Xác định kiến thức giáo dục môi trường để tích hợp vào nội dung bài học: Biện pháp 4. Xác định nội dung lồng ghép giáo dục môi trường. Biện pháp 5. Xác định các phương pháp dạy học tích hợp giáo dục môi trường Biện pháp 6. Định vị các địa chỉ có thể lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường thông qua môn Tự nhiên và xã hội Biện pháp 7: Thiết kế và thực hiện tiến trình tiết dạy lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường thông qua môn Tự nhiên và xã hội

685 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tăng cường sử dụng các trò chơi, bài hát trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội để học sinh yêu thích môn học hơn. 2. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, thực hành dựa trên những điều kiện sẵn có tại địa phương. 3. Điều chỉnh hướng dẫn học thích hợp giúp học sinh đi vào tiến trình phân tích thuận lợi và hiệu quả. 4. Giáo viên thực hiện tốt Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT 5. Tổ chức sử dụng đạt hiệu quả cao nhất góc học tập và góc thư viện. 6. Chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ hội đồng tự quản, nhóm trưởng. 7. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt tích hợp dạy học Tự nhiên và Xã hội qua các môn học khác. 8. Tham mưu với Hiệu trưởng tổ chức tốt chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục kiến thức tự nhiên và xã hội. 9. Làm tốt công tác phối hợp với cộng đồng, quan hệ tốt với gia đình học sinh. 10. Tăng cường các hoạt động gắn kết với “Hòm cam kết”

1266 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tự nhiên xã hội lớp 3

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tự nhiên xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tự nhiên xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Nghiên cứu bố cục, nội dung SGK cũng như SGV môn Tự nhiên - xã hội Lớp 3 Biện pháp 2. Ứng dụng CNTT một cách hiệu quả trong tiết Tự nhiên - xã hội lớp 3. Biện pháp 3. Ứng dụng CNTT một cách hợp lý, hiệu quả thông qua giáo án điện tử vào tiết dạy Tự nhiên - Xã hội lớp 3 Biện pháp 4. Ứng dụng phương pháp trò chơi một cách có hiệu quả trong tiết Tự nhiên - Xã hội Lớp 3

1329 1 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com