Đạo đức 4

Kienedu giới thiệu các sáng kiến kinh nghiệm môn Đạo đức lớp 4, áp dụng chương trình giáo dục mới 2018, tập trung vào việc phát triển nhân cách và phẩm chất đạo đức trong thế giới hiện đại. Với các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, và Cánh diều, chúng tôi cung cấp tài liệu đa dạng, mới nhất năm 2023 – 2024, giúp giáo viên thiết kế bài giảng sáng tạo, kích thích sự quan tâm và tham gia tích cực của học sinh. Những bài học được thiết kế không chỉ giáo dục kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng sống, giúp học sinh hiểu và thực hành các giá trị đạo đức trong cuộc sống hàng ngày.

SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua công tác giảng dạy môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều) (W+PPT)

SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua công tác giảng dạy môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua công tác giảng dạy môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Xác định và xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống thông qua các bài giảng Đạo đức lớp 4 Biện pháp 2: Đa dạng hóa phương pháp dạy học môn Đạo đức theo định hướng giáo dục kỹ năng sống Biện pháp 3: Tăng cường tổ chức các hoạt động theo nhóm môn Đạo đức để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác cho học sinh Biện pháp 4: Tổ chức các trò chơi học tập trong giờ học Đạo đức để phát huy kỹ năng tư duy, sáng tạo cho học sinh

432 2 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Trò chơi “Hóa thân nhập vai” 2. Trò chơi Em tập làm phóng viên 3. Tổ chức trò chơi ô chữ kỳ diệu 4. Trò chơi Truyền tin mật

893 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Biện pháp 2: Mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Biện pháp 3: Xây dựng một tập thể lớp đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Biện pháp 4: Dạy - Học tốt môn Đạo đức. Biện pháp 5: Thông qua các môn học khác để giáo dục đạo đức cho học sinh. Biện pháp 6: Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục đạo đức cho học sinh. Biện pháp 7: Phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh.

492 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả học tập môn Đạo đức lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) (W+PPT)

SKKN Một số biện pháp nhằm cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả học tập môn Đạo đức lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nhằm cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả học tập môn Đạo đức lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Nghiên cứu kỹ lưỡng kế hoạch giảng dạy và xây dựng bài giảng môn Đạo đức chất lượng Biện pháp 2: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực để cải thiện hiệu quả học Đạo đức cho học sinh Biện pháp 3: Ứng dụng hiệu quả các trò chơi học tập nhằm nâng cao hứng thú và chất lượng học tập môn Đạo đức cho học sinh * Trò chơi “Ghép tranh” * Trò chơi “Đặt tên cho tranh” * Trò chơi “Ghép hoa” * Trò chơi “Nên” và “Không nên” * Trò chơi “Phóng viên”

673 5 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua công tác giảng dạy môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều) (W+PPT)

SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua công tác giảng dạy môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua công tác giảng dạy môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Xác định và xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống thông qua các bài giảng Đạo đức lớp 4 Biện pháp 2: Đa dạng hóa phương pháp dạy học môn Đạo đức theo định hướng giáo dục kỹ năng sống Biện pháp 3: Tăng cường tổ chức các hoạt động theo nhóm môn Đạo đức để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác cho học sinh Biện pháp 4: Tổ chức các trò chơi học tập trong giờ học Đạo đức để phát huy kỹ năng tư duy, sáng tạo cho học sinh

432 2 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Trò chơi “Hóa thân nhập vai” 2. Trò chơi Em tập làm phóng viên 3. Tổ chức trò chơi ô chữ kỳ diệu 4. Trò chơi Truyền tin mật

893 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Biện pháp 2: Mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Biện pháp 3: Xây dựng một tập thể lớp đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Biện pháp 4: Dạy - Học tốt môn Đạo đức. Biện pháp 5: Thông qua các môn học khác để giáo dục đạo đức cho học sinh. Biện pháp 6: Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục đạo đức cho học sinh. Biện pháp 7: Phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh.

492 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả học tập môn Đạo đức lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) (W+PPT)

SKKN Một số biện pháp nhằm cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả học tập môn Đạo đức lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nhằm cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả học tập môn Đạo đức lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Nghiên cứu kỹ lưỡng kế hoạch giảng dạy và xây dựng bài giảng môn Đạo đức chất lượng Biện pháp 2: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực để cải thiện hiệu quả học Đạo đức cho học sinh Biện pháp 3: Ứng dụng hiệu quả các trò chơi học tập nhằm nâng cao hứng thú và chất lượng học tập môn Đạo đức cho học sinh * Trò chơi “Ghép tranh” * Trò chơi “Đặt tên cho tranh” * Trò chơi “Ghép hoa” * Trò chơi “Nên” và “Không nên” * Trò chơi “Phóng viên”

673 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com