Khoa học 4

Trong năm học 2023 – 2024, Kienedu mang lại bộ sưu tập sáng kiến kinh nghiệm môn Khoa học lớp 4, áp dụng chương trình giáo dục 2018 với mục tiêu đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. Các tài liệu được chọn lọc từ các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, và Cánh diều, không chỉ cung cấp kiến thức khoa học cơ bản mà còn thúc đẩy tư duy khoa học, kỹ năng quan sát và phân tích. Giáo viên có thể tìm thấy nguồn cảm hứng cho các bài giảng sáng tạo, giúp học sinh khám phá thế giới tự nhiên qua các thí nghiệm, dự án và hoạt động thực hành, làm cho quá trình học tập trở nên sinh động và hấp dẫn.

SKKN Áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" để cải thiện chất lượng học môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" để cải thiện chất lượng học môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" để cải thiện chất lượng học môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề. Bước 2: Bộc lộ biểu tượng (quan niệm) ban đầu của học sinh. Bước 3: Đề xuất câu hỏi và phương án thực nghiệm nghiên cứu. Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu. Bước 5: Kết luận và hợp thức hóa kiến thức

192 1 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học lớp 4 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Nghiên cứu nội dung chương trình Khoa học lớp 4, lựa chọn bài dạy và xác định nội dung kiến thức áp dụng phương pháp BTNB. Giải pháp 2: Thiết kế và thực hiện tiến trình tiết dạy môn Khoa học có áp dụng phương pháp BTNB. Giải pháp 3: Lựa chọn và sử dụng thiết bị dạy học hiệu quả trong phương pháp Bàn tay nặn bột. Giải pháp 4: Coi trọng kỹ thuật dạy học và rèn kỹ năng cho học sinh trong phương pháp Bàn tay nặn bột. Giải pháp 5: Rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột.

321 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy học chủ đề "Vật chất" và "Năng lượng" môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy học chủ đề "Vật chất" và "Năng lượng" môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy học chủ đề "Vật chất" và "Năng lượng" môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên cần có phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp đảm bảo tính cá thể hóa học tập của học sinh về 2 chủ đề “Chất và năng lượng"nhằm nâng cao hiệu quả tiếp thu bài học của học sinh. a. Biện pháp 1: Phân hóa từng đối tượng học sinh từ đó đưa ra hệ thống câu hỏi phù hợp để khai thác nội dung kiến thức bài học. b. Biện pháp 2: Sử dụng phối hợp các phương pháp hình thức dạy học một cách linh động, sáng tạo và phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường. c. Biện pháp 3: Tổ chức có hiệu quả hoạt động theo nhóm. 2. Giáo viên giúp học sinh hình thành khả năng tự học và học có sáng tạo. a. Biện pháp 1: Rèn kĩ năng tự học cho học sinh. b. Biện pháp 2: Sử dụng hiệu quả các phương tiện trực quan, đồ dùng dạy học kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin giúp học sinh học tập có sáng tạo hơn. c. Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh sử dụng vở ghi chép khoa học một cách hiệu quả 3. Tổ chức đánh giá kết quả học tập của học sinh về 2 chủ đề “Chất” và “Năng lượng” theo đúng quy định của thông tư 22. a. Biện pháp 1: Tổ chức cho học sinh tự đánh giá lẫn nhau. b. Biện pháp 2: Tổ chức cho phụ huynh tham gia vào quá trình đánh giá học sinh. c. Biện pháp 3: Giáo viên đánh giá kết quả học tập của học sinh.

345 4 lượt tải
SKKN Biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 học môn Khoa học (CD) (W+PPT)

SKKN Biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 học môn Khoa học (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 học môn Khoa học (CD) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài và đồ dùng học tập Giải pháp 2. Tổ chức hoạt động dạy học dưới dạng các trò chơi-Gameshow Giải pháp 3. Tổ chức cho học sinh thực hành-thí nghiệm

739 6 lượt tải
SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực cho học sinh trong học tập môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực cho học sinh trong học tập môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực cho học sinh trong học tập môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Khuyến khích học sinh sưu tầm tư liệu và đồ dùng học tập phục vụ bài học. Biện pháp 2: Rèn học sinh tự làm các thí nghiệm đơn giản. Biện pháp 3: Tăng cường việc học tập theo nhóm để phát huy tính tích cực của học sinh. Biện pháp 4: Sử dụng các trò chơi học tập nhằm tạo hứng thú cho học sinh. Biện pháp 5: Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại (màn hình, máy chiếu, băng hình ...) để học sinh hứng thú với bài học.

468 2 lượt tải
SKKN Chỉ đạo dạy học chủ đề “Vật chất và năng lượng” môn Khoa học lớp 4

SKKN Chỉ đạo dạy học chủ đề “Vật chất và năng lượng” môn Khoa học lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Chỉ đạo dạy học chủ đề “Vật chất và năng lượng” môn Khoa học lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho giáo viên về tầm quan trọng của đồ dùng, thiết bị đối với việc nâng cao chất lượng dạy học môn Khoa học nói chung, chủ đề “Vật chất và năng lượng” nói riêng 2.Biện pháp 2: Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để tạo thuận lợi cho giáo viên tổ chức thực hiện các thí nghiệm khoa học hiệu quả khi dạy học chủ đề “Vật chất và năng lượng” 3.Biện pháp 3: Giới thiệu một số phương pháp dạy học đặc trưng trong dạy học chủ đề “Vật chất và năng lượng” và chỉ đạo giáo viên vận dụng linh hoạt 4.Biện pháp 4: Tìm hiểu, thống kê các bài học có yêu cầu thực hành, thí nghiệm; thống kê đồ dùng thiết bị cần chuẩn bị cho bài dạy và triển khai đến từng tổ, khối, từng giáo viên. 5.Biện pháp 5: Tổ chức chuyên đề Đổi mới phương pháp dạy học môn Khoa học lớp 4, tập trung vào dạng bài có yêu cầu về thực hành, thí nghiệm 6.Biện pháp 6: Chỉ đạo vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” cho các bài thuộc chủ đề “Vật chất và năng lượng”, môn Khoa học 4 7.Biện pháp 7: Tổ chức dự giờ và góp ý rút kinh nghiệm cho giáo viên một cách kịp thời

592 7 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp kỹ năng sống cho học sinh trong môn khoa học lớp 4

SKKN Dạy học tích hợp kỹ năng sống cho học sinh trong môn khoa học lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học tích hợp kỹ năng sống cho học sinh trong môn khoa học lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Nâng cao nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của việc tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào môn học 3.2. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức linh hoạt các hình thức dạy học phù hợp với nội dung từng bài 3.3. Tạo môi trường học tập thân thiện, gần gũi với học sinh 3.4. Làm tốt công tác động viên, khuyến khích khen thưởng học sinh 3.5. Phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc rèn kỹ năng sống cho học sinh

944 7 lượt tải
SKKN Dạy khoa học Lớp 4 theo phương pháp bàn tay nặn bột sao cho hiệu quả

SKKN Dạy khoa học Lớp 4 theo phương pháp bàn tay nặn bột sao cho hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy khoa học Lớp 4 theo phương pháp bàn tay nặn bột sao cho hiệu quả" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1) Giáo viên cần chuẩn bị chu đáo cho mỗi tiết dạy có áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột 2) Nghiên cứu tìm hiểu lý thuyết về phương pháp Bàn tay nặn bột 3) Áp dụng thường xuyên phương pháp Bàn tay nặn bột trong quá trình dạy học môn Khoa học 4) Đặc biệt chú ý đến quá trình thực hiện phương án tìm tòi vì đây là bước dạy chiếm nhiều thời gian nhất 5) Vận dụng phối hợp nhiều phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học khác nhau trong tiết dạy có sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột 6) Đổi mới chương trình sách giáo khoa 7) Nắm bắt tâm lí học sinh

581 8 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng sống cho học sinh bằng việc thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử sinh động trong dạy học môn Khoa học lớp 4

SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng sống cho học sinh bằng việc thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử sinh động trong dạy học môn Khoa học lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng sống cho học sinh bằng việc thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử sinh động trong dạy học môn Khoa học lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Tìm hiểu khả năng giáo dục các kĩ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh và môn học Khoa học lớp 4 3.2. Vận dụng linh hoạt và sáng tạo xây dựng và thiết kế giáo án trình chiếu phù hợp để phát triển kĩ năng sống cho học sinh lớp 3.3. Một số thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử nhằm phát triển và rèn kĩ năng sống cho học sinh khi học môn Khoa học 3.3.1. Thiết kế sáng tạo sinh động một số hiện tượng tự nhiên trong bài giảng điện tử 3.3.2. Thiết kế sáng tạo mô phỏng sinh động một số thí nghiệm khoa học ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống cho học sinh lớp 4. 3.3.3. Thiết kế sáng tạo mô phỏng sinh động kiến thức về vật chất và năng lượng trong bài giảng điện tử môn Khoa học lớp 4 3.3.4. Thiết kế sáng tạo mô phỏng sinh động quá trình trao đổi chất của thực vật và động vật trong thế giới tự nhiên lớp 4

485 5 lượt tải
SKKN Lồng ghép rèn kĩ năng sống cho học sinh bằng việc thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử sinh động môn Khoa học lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Lồng ghép rèn kĩ năng sống cho học sinh bằng việc thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử sinh động môn Khoa học lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lồng ghép rèn kĩ năng sống cho học sinh bằng việc thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử sinh động môn Khoa học lớp 4 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tìm hiểu khả năng giáo dục các kĩ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh và môn học Khoa học lớp 4 2. Vận dụng linh hoạt và sáng tạo xây dựng và thiết kế giáo án trình chiếu phù hợp để phát triển kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 3. Một số thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử nhằm phát triển và rèn kĩ năng sống cho học sinh khi học môn Khoa học 3.1. Thiết kế sáng tạo sinh động một số hiện tượng tự nhiên trong bài giảng điện tử 3.2. Thiết kế sáng tạo mô phỏng sinh động một số thí nghiệm khoa học ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống cho học sinh lớp 4 3.3. Thiết kế sáng tạo mô phỏng sinh động kiến thức về vật chất và năng lượng trong bài giảng điện tử môn Khoa học lớp 4 3.4. Thiết kế sáng tạo mô phỏng sinh động quá trình trao đổi chất của thực vật và động vật trong thế giới tự nhiên lớp 4

883 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua tiết khoa học

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua tiết khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua tiết khoa học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo hướng tích cực, cá thể người học. Giải pháp 2: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua quan sát tranh, hình ảnh. Giải pháp 3: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tìm hiểu, khai thác nội dung bài học

793 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú với môn Khoa học lớp 4

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú với môn Khoa học lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú với môn Khoa học lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Tìm hiểu trước nội dung môn Khoa học lớp 4 2.2.2. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, theo định hướng phát triển năng lực của học sinh 2.2.3. Sử dụng các thiết bị, máy móc, đồ dùng trực quan 2.2.4. Tạo tâm thế bình yên ngay từ lúc bắt đầu tiết học 2.2.5 Xây dựng môi trường thân thiện giữa thầy và trò, trò và trò 2.2.6. Đổi mới quan niệm và cách thức kiểm tra, đánh giá môn Khoa học lớp 4 2.2.7. Liên hệ, trao đổi với phụ huynh để giúp học sinh hứng thú khám phá khoa học và tích cực tiếp thu kiến thức

1784 2 lượt tải

Loại

SKKN Áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" để cải thiện chất lượng học môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" để cải thiện chất lượng học môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" để cải thiện chất lượng học môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề. Bước 2: Bộc lộ biểu tượng (quan niệm) ban đầu của học sinh. Bước 3: Đề xuất câu hỏi và phương án thực nghiệm nghiên cứu. Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu. Bước 5: Kết luận và hợp thức hóa kiến thức

192 1 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học lớp 4 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Nghiên cứu nội dung chương trình Khoa học lớp 4, lựa chọn bài dạy và xác định nội dung kiến thức áp dụng phương pháp BTNB. Giải pháp 2: Thiết kế và thực hiện tiến trình tiết dạy môn Khoa học có áp dụng phương pháp BTNB. Giải pháp 3: Lựa chọn và sử dụng thiết bị dạy học hiệu quả trong phương pháp Bàn tay nặn bột. Giải pháp 4: Coi trọng kỹ thuật dạy học và rèn kỹ năng cho học sinh trong phương pháp Bàn tay nặn bột. Giải pháp 5: Rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột.

321 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy học chủ đề "Vật chất" và "Năng lượng" môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy học chủ đề "Vật chất" và "Năng lượng" môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy học chủ đề "Vật chất" và "Năng lượng" môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên cần có phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp đảm bảo tính cá thể hóa học tập của học sinh về 2 chủ đề “Chất và năng lượng"nhằm nâng cao hiệu quả tiếp thu bài học của học sinh. a. Biện pháp 1: Phân hóa từng đối tượng học sinh từ đó đưa ra hệ thống câu hỏi phù hợp để khai thác nội dung kiến thức bài học. b. Biện pháp 2: Sử dụng phối hợp các phương pháp hình thức dạy học một cách linh động, sáng tạo và phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường. c. Biện pháp 3: Tổ chức có hiệu quả hoạt động theo nhóm. 2. Giáo viên giúp học sinh hình thành khả năng tự học và học có sáng tạo. a. Biện pháp 1: Rèn kĩ năng tự học cho học sinh. b. Biện pháp 2: Sử dụng hiệu quả các phương tiện trực quan, đồ dùng dạy học kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin giúp học sinh học tập có sáng tạo hơn. c. Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh sử dụng vở ghi chép khoa học một cách hiệu quả 3. Tổ chức đánh giá kết quả học tập của học sinh về 2 chủ đề “Chất” và “Năng lượng” theo đúng quy định của thông tư 22. a. Biện pháp 1: Tổ chức cho học sinh tự đánh giá lẫn nhau. b. Biện pháp 2: Tổ chức cho phụ huynh tham gia vào quá trình đánh giá học sinh. c. Biện pháp 3: Giáo viên đánh giá kết quả học tập của học sinh.

345 4 lượt tải
SKKN Biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 học môn Khoa học (CD) (W+PPT)

SKKN Biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 học môn Khoa học (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 học môn Khoa học (CD) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài và đồ dùng học tập Giải pháp 2. Tổ chức hoạt động dạy học dưới dạng các trò chơi-Gameshow Giải pháp 3. Tổ chức cho học sinh thực hành-thí nghiệm

739 6 lượt tải
SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực cho học sinh trong học tập môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực cho học sinh trong học tập môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực cho học sinh trong học tập môn Khoa học lớp 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Khuyến khích học sinh sưu tầm tư liệu và đồ dùng học tập phục vụ bài học. Biện pháp 2: Rèn học sinh tự làm các thí nghiệm đơn giản. Biện pháp 3: Tăng cường việc học tập theo nhóm để phát huy tính tích cực của học sinh. Biện pháp 4: Sử dụng các trò chơi học tập nhằm tạo hứng thú cho học sinh. Biện pháp 5: Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại (màn hình, máy chiếu, băng hình ...) để học sinh hứng thú với bài học.

468 2 lượt tải
SKKN Chỉ đạo dạy học chủ đề “Vật chất và năng lượng” môn Khoa học lớp 4

SKKN Chỉ đạo dạy học chủ đề “Vật chất và năng lượng” môn Khoa học lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Chỉ đạo dạy học chủ đề “Vật chất và năng lượng” môn Khoa học lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho giáo viên về tầm quan trọng của đồ dùng, thiết bị đối với việc nâng cao chất lượng dạy học môn Khoa học nói chung, chủ đề “Vật chất và năng lượng” nói riêng 2.Biện pháp 2: Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để tạo thuận lợi cho giáo viên tổ chức thực hiện các thí nghiệm khoa học hiệu quả khi dạy học chủ đề “Vật chất và năng lượng” 3.Biện pháp 3: Giới thiệu một số phương pháp dạy học đặc trưng trong dạy học chủ đề “Vật chất và năng lượng” và chỉ đạo giáo viên vận dụng linh hoạt 4.Biện pháp 4: Tìm hiểu, thống kê các bài học có yêu cầu thực hành, thí nghiệm; thống kê đồ dùng thiết bị cần chuẩn bị cho bài dạy và triển khai đến từng tổ, khối, từng giáo viên. 5.Biện pháp 5: Tổ chức chuyên đề Đổi mới phương pháp dạy học môn Khoa học lớp 4, tập trung vào dạng bài có yêu cầu về thực hành, thí nghiệm 6.Biện pháp 6: Chỉ đạo vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” cho các bài thuộc chủ đề “Vật chất và năng lượng”, môn Khoa học 4 7.Biện pháp 7: Tổ chức dự giờ và góp ý rút kinh nghiệm cho giáo viên một cách kịp thời

592 7 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp kỹ năng sống cho học sinh trong môn khoa học lớp 4

SKKN Dạy học tích hợp kỹ năng sống cho học sinh trong môn khoa học lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học tích hợp kỹ năng sống cho học sinh trong môn khoa học lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Nâng cao nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của việc tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào môn học 3.2. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức linh hoạt các hình thức dạy học phù hợp với nội dung từng bài 3.3. Tạo môi trường học tập thân thiện, gần gũi với học sinh 3.4. Làm tốt công tác động viên, khuyến khích khen thưởng học sinh 3.5. Phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc rèn kỹ năng sống cho học sinh

944 7 lượt tải
SKKN Dạy khoa học Lớp 4 theo phương pháp bàn tay nặn bột sao cho hiệu quả

SKKN Dạy khoa học Lớp 4 theo phương pháp bàn tay nặn bột sao cho hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy khoa học Lớp 4 theo phương pháp bàn tay nặn bột sao cho hiệu quả" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1) Giáo viên cần chuẩn bị chu đáo cho mỗi tiết dạy có áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột 2) Nghiên cứu tìm hiểu lý thuyết về phương pháp Bàn tay nặn bột 3) Áp dụng thường xuyên phương pháp Bàn tay nặn bột trong quá trình dạy học môn Khoa học 4) Đặc biệt chú ý đến quá trình thực hiện phương án tìm tòi vì đây là bước dạy chiếm nhiều thời gian nhất 5) Vận dụng phối hợp nhiều phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học khác nhau trong tiết dạy có sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột 6) Đổi mới chương trình sách giáo khoa 7) Nắm bắt tâm lí học sinh

581 8 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng sống cho học sinh bằng việc thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử sinh động trong dạy học môn Khoa học lớp 4

SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng sống cho học sinh bằng việc thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử sinh động trong dạy học môn Khoa học lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng sống cho học sinh bằng việc thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử sinh động trong dạy học môn Khoa học lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Tìm hiểu khả năng giáo dục các kĩ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh và môn học Khoa học lớp 4 3.2. Vận dụng linh hoạt và sáng tạo xây dựng và thiết kế giáo án trình chiếu phù hợp để phát triển kĩ năng sống cho học sinh lớp 3.3. Một số thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử nhằm phát triển và rèn kĩ năng sống cho học sinh khi học môn Khoa học 3.3.1. Thiết kế sáng tạo sinh động một số hiện tượng tự nhiên trong bài giảng điện tử 3.3.2. Thiết kế sáng tạo mô phỏng sinh động một số thí nghiệm khoa học ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống cho học sinh lớp 4. 3.3.3. Thiết kế sáng tạo mô phỏng sinh động kiến thức về vật chất và năng lượng trong bài giảng điện tử môn Khoa học lớp 4 3.3.4. Thiết kế sáng tạo mô phỏng sinh động quá trình trao đổi chất của thực vật và động vật trong thế giới tự nhiên lớp 4

485 5 lượt tải
SKKN Lồng ghép rèn kĩ năng sống cho học sinh bằng việc thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử sinh động môn Khoa học lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Lồng ghép rèn kĩ năng sống cho học sinh bằng việc thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử sinh động môn Khoa học lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lồng ghép rèn kĩ năng sống cho học sinh bằng việc thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử sinh động môn Khoa học lớp 4 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tìm hiểu khả năng giáo dục các kĩ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh và môn học Khoa học lớp 4 2. Vận dụng linh hoạt và sáng tạo xây dựng và thiết kế giáo án trình chiếu phù hợp để phát triển kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 3. Một số thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử nhằm phát triển và rèn kĩ năng sống cho học sinh khi học môn Khoa học 3.1. Thiết kế sáng tạo sinh động một số hiện tượng tự nhiên trong bài giảng điện tử 3.2. Thiết kế sáng tạo mô phỏng sinh động một số thí nghiệm khoa học ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống cho học sinh lớp 4 3.3. Thiết kế sáng tạo mô phỏng sinh động kiến thức về vật chất và năng lượng trong bài giảng điện tử môn Khoa học lớp 4 3.4. Thiết kế sáng tạo mô phỏng sinh động quá trình trao đổi chất của thực vật và động vật trong thế giới tự nhiên lớp 4

883 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua tiết khoa học

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua tiết khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua tiết khoa học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo hướng tích cực, cá thể người học. Giải pháp 2: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua quan sát tranh, hình ảnh. Giải pháp 3: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tìm hiểu, khai thác nội dung bài học

793 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú với môn Khoa học lớp 4

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú với môn Khoa học lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú với môn Khoa học lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Tìm hiểu trước nội dung môn Khoa học lớp 4 2.2.2. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, theo định hướng phát triển năng lực của học sinh 2.2.3. Sử dụng các thiết bị, máy móc, đồ dùng trực quan 2.2.4. Tạo tâm thế bình yên ngay từ lúc bắt đầu tiết học 2.2.5 Xây dựng môi trường thân thiện giữa thầy và trò, trò và trò 2.2.6. Đổi mới quan niệm và cách thức kiểm tra, đánh giá môn Khoa học lớp 4 2.2.7. Liên hệ, trao đổi với phụ huynh để giúp học sinh hứng thú khám phá khoa học và tích cực tiếp thu kiến thức

1784 2 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com