Search
Close this search box.

GVCN THCS

SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Chuẩn bị cho giáo viên chủ nhiệm lớp thực hành phương pháp kỷ luật tích cực trong triển khai phong trào thi đua - Tổ chức để giáo viên chủ nhiệm lớp thực hành phương pháp kỷ luật tích cực trong xây dựng môi trường dạy học và giáo dục

678 9 lượt tải
SKKN Cách tổ chức lớp chủ nhiệm đạt hiệu quả trong học tập

SKKN Cách tổ chức lớp chủ nhiệm đạt hiệu quả trong học tập

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Cách tổ chức lớp chủ nhiệm đạt hiệu quả trong học tập" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Người giáo viên chủ nhiệm cần cố gắng đạt được một số yêu cầu sư phạm cơ bản - Phải là người nắm rõ, nắm vững tình hình lớp chủ nhiệm - Tiến hành làm sổ chủ nhiệm - Ổn định nề nếp, xây dựng lớp tự quản tích cực - Trao đổi với phụ huynh học sinh qua lần họp phụ huynh học sinh đầu năm - Sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần - Biện pháp của GVCN đối với tập thể lớp. - Hoạt động kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng  giáo dục khác

477 10 lượt tải
SKKN Giáo dục đạo đức học sinh trong công tác chủ nhiệm

SKKN Giáo dục đạo đức học sinh trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục đạo đức học sinh trong công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Giáo viên chủ nhiệm và các qui tắc thưởng phạt tự chủ - Giáo viên chủ nhiệm nắm chắc về đặc điểm tình hình của lớp để có cách tổ chức, quản lý, điều phối các hoạt động - Lập sổ chủ nhiệm - Tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm - Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm - Tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần - Tổ chức tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp - Phối hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường – Ban cán sự lớp – Tập thể lớp - Phối hợp với giáo viên bộ môn - Phối hợp cùng phụ huynh học sinh - Phối hợp cùng Đoàn – Đội – Thư viện – Thiết bị

578 9 lượt tải
SKKN Giáo viên chủ nhiệm và việc duy trì sĩ số học sinh tại trường Trung học cơ sở

SKKN Giáo viên chủ nhiệm và việc duy trì sĩ số học sinh tại trường Trung học cơ sở

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo viên chủ nhiệm và việc duy trì sĩ số học sinh tại trường Trung học cơ sở" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm hoàn cảnh và đặc điểm gia đình từng học sinh - Nắm chất lượng học tập và hạnh kiểm năm trước - Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh và Ban chấp hành Hội Cha mẹ học sinh của lớp - Kết hợp với giáo viên bộ môn và công tác Đội - Phát huy vai trò Ban cán sự lớp và các mối quan hệ bạn bè của học sinh:( Thành lập đôi bạn cùng tiến - tổ chức tốt tiết sinh hoạt lớp hàng tuần) - Công tác tham mưu với Lãnh đạo nhà trường

890 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm về việc phát huy tính tự quản trong công tác chủ nhiệm

SKKN Kinh nghiệm về việc phát huy tính tự quản trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp gồm có: 6 học sinh - Sắp xếp vị trí ngồi cho học sinh - Xây dựng nội qui của lớp - Phát huy tính tự giác, khả năng tự quản của học sinh

477 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trong công tác chủ nhiệm

SKKN Một số biện pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trong công tác chủ nhiệm  triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu đặc điểm tình hình của lớp, từng học sinh - Gặp gỡ, trao đổi với cha mẹ học sinh - Xây dựng ban cán sự lớp năng nổ, nhiệt tình - Phụ đạo cho học sinh yếu kém - GVCN chia sẻ tâm tư tình cảm với học sinh - Tạo môi trường vui chơi lành mạnh cho học sinh. Khơi dậy sự yêu thích đến trường ở học sinh - Tuyên truyền tác hại của những tệ nạn xã hội - Kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách

377 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường THCS

SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Danh sách và Phân loại học sinh cá biệt - Tìm hiểu nguyên nhân học sinh trở thành học sinh các biệt

478 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp Giáo viên chủ nhiệm lớp đầu cấp Trung học cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ

SKKN Một số biện pháp giúp Giáo viên chủ nhiệm lớp đầu cấp Trung học cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp Giáo viên chủ nhiệm lớp đầu cấp Trung học cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tìm hiểu về đối tượng học sinh - Tổ chức lớp học, bầu Ban cán sự lớp - Xây dựng kế hoạch hoạt động, thi đua của lớp - Trang bị sổ sách cho lớp, cho Ban cán sự lớp - Thường xuyên liên hệ, phối hợp với giáo viên bộ môn - Tạo mối quan hệ gắn kết với Hội Cha mẹ học sinh - Thường xuyên quan tâm, gần gũi, chia sẻ với học sinh lớp chủ nhiệm - Làm tốt công tác phối kết hợp với các Đoàn thể trong trường - Giải quyết mâu thuẫn, bất hòa xảy ra trong đối tượng học sinh - Nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp cuối tuần - Đẩy mạnh việc thường xuyên liên hệ gia đình học sinh - Quá trình rèn luyện, uốn nắn học sinh cá biệt

783 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm giải quyết tình trạng vi phạm nội quy đạo đức đối với học sinh khối 8 trong công tác chủ nhiệm – Huyện Krông ana – Tỉnh Đắk lắk

SKKN Một số biện pháp nhằm giải quyết tình trạng vi phạm nội quy đạo đức đối với học sinh khối 8 trong công tác chủ nhiệm – Huyện Krông ana – Tỉnh Đắk lắk

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nhằm giải quyết tình trạng vi phạm nội quy đạo đức đối với học sinh khối 8 trong công tác chủ nhiệm  – Huyện Krông ana – Tỉnh Đắk lắk" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và phân loại đối tượng học sinh. - Tìm hiểu thực trạng, xác định nguyên nhân vi phạm đạo đức học sinh. - Xây dựng kế hoạch, đề xuất phương án giải quyết các vi phạm nội quy đạo đức học sinh. - Thực hiện giải quyết vi phạm đạo đức của học sinh. - Đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm quá trình xử lý.

786 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 6

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 6" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tìm hiểu đặc điểm tình hình chung của lớp và làm quen học sinh - Họp lớp, ổn định lớp, tiến hành bầu ban cán sự lớp, bước đầu phân công một số nhiệm vụ - Họp Ban đại diện Cha mẹ học sinh lớp học sinh đầu năm học - Giáo dục học sinh thông qua các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ, các tiết sinh hoạt lớp, các hoạt động tập thể…. - Gần gũi, quan tâm và biết chia sẻ - Tạo dựng kỉ niệm - Đánh giá thường xuyên, đánh giá hàng tuần, hàng tháng, cuối kỳ, cuối năm học - Họp cha mẹ học sinh cuối kì, cuối năm học

477 10 lượt tải
SKKN Một số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm trong giáo dục đạo đức - hình thành nhân cách học sinh

SKKN Một số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm trong giáo dục đạo đức - hình thành nhân cách học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm trong giáo dục đạo đức - hình thành nhân cách học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Bản thân là tấm gương cho học sinh noi theo 2. Công tác tổ chức lớp 3. Luôn quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, tạo sự gần gũi với học sinh 4. Kết hợp nhà trường – gia đinh – xã hội. 5. Giáo dục học sinh cá biệt. 6. Phát hiện và giải quyết xung đột 7. Dạy học giá trị sống 8. Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tiết sinh hoạt lớp

299 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao năng lực chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm

SKKN Một số giải pháp nâng cao năng lực chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao năng lực chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nâng cao năng lực để hiểu đối tượng - Rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống - Tăng cường công tác bồi dưỡng thực hành nghiệp vụ sư phạm - Nâng cao năng lực chủ nhiệm thông qua giáo dục các môn học - Thông qua giáo dục các hoạt động tập thể - Thông qua việc đánh giá rèn luyện kết quả hạnh kiểm và học tập của học sinh - Thông qua tác phong làm việc khoa học

389 5 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Chuẩn bị cho giáo viên chủ nhiệm lớp thực hành phương pháp kỷ luật tích cực trong triển khai phong trào thi đua - Tổ chức để giáo viên chủ nhiệm lớp thực hành phương pháp kỷ luật tích cực trong xây dựng môi trường dạy học và giáo dục

678 9 lượt tải
SKKN Cách tổ chức lớp chủ nhiệm đạt hiệu quả trong học tập

SKKN Cách tổ chức lớp chủ nhiệm đạt hiệu quả trong học tập

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Cách tổ chức lớp chủ nhiệm đạt hiệu quả trong học tập" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Người giáo viên chủ nhiệm cần cố gắng đạt được một số yêu cầu sư phạm cơ bản - Phải là người nắm rõ, nắm vững tình hình lớp chủ nhiệm - Tiến hành làm sổ chủ nhiệm - Ổn định nề nếp, xây dựng lớp tự quản tích cực - Trao đổi với phụ huynh học sinh qua lần họp phụ huynh học sinh đầu năm - Sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần - Biện pháp của GVCN đối với tập thể lớp. - Hoạt động kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng  giáo dục khác

477 10 lượt tải
SKKN Giáo dục đạo đức học sinh trong công tác chủ nhiệm

SKKN Giáo dục đạo đức học sinh trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục đạo đức học sinh trong công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Giáo viên chủ nhiệm và các qui tắc thưởng phạt tự chủ - Giáo viên chủ nhiệm nắm chắc về đặc điểm tình hình của lớp để có cách tổ chức, quản lý, điều phối các hoạt động - Lập sổ chủ nhiệm - Tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm - Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm - Tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần - Tổ chức tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp - Phối hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường – Ban cán sự lớp – Tập thể lớp - Phối hợp với giáo viên bộ môn - Phối hợp cùng phụ huynh học sinh - Phối hợp cùng Đoàn – Đội – Thư viện – Thiết bị

578 9 lượt tải
SKKN Giáo viên chủ nhiệm và việc duy trì sĩ số học sinh tại trường Trung học cơ sở

SKKN Giáo viên chủ nhiệm và việc duy trì sĩ số học sinh tại trường Trung học cơ sở

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo viên chủ nhiệm và việc duy trì sĩ số học sinh tại trường Trung học cơ sở" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm hoàn cảnh và đặc điểm gia đình từng học sinh - Nắm chất lượng học tập và hạnh kiểm năm trước - Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh và Ban chấp hành Hội Cha mẹ học sinh của lớp - Kết hợp với giáo viên bộ môn và công tác Đội - Phát huy vai trò Ban cán sự lớp và các mối quan hệ bạn bè của học sinh:( Thành lập đôi bạn cùng tiến - tổ chức tốt tiết sinh hoạt lớp hàng tuần) - Công tác tham mưu với Lãnh đạo nhà trường

890 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm về việc phát huy tính tự quản trong công tác chủ nhiệm

SKKN Kinh nghiệm về việc phát huy tính tự quản trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp gồm có: 6 học sinh - Sắp xếp vị trí ngồi cho học sinh - Xây dựng nội qui của lớp - Phát huy tính tự giác, khả năng tự quản của học sinh

477 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trong công tác chủ nhiệm

SKKN Một số biện pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trong công tác chủ nhiệm  triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu đặc điểm tình hình của lớp, từng học sinh - Gặp gỡ, trao đổi với cha mẹ học sinh - Xây dựng ban cán sự lớp năng nổ, nhiệt tình - Phụ đạo cho học sinh yếu kém - GVCN chia sẻ tâm tư tình cảm với học sinh - Tạo môi trường vui chơi lành mạnh cho học sinh. Khơi dậy sự yêu thích đến trường ở học sinh - Tuyên truyền tác hại của những tệ nạn xã hội - Kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách

377 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường THCS

SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Danh sách và Phân loại học sinh cá biệt - Tìm hiểu nguyên nhân học sinh trở thành học sinh các biệt

478 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp Giáo viên chủ nhiệm lớp đầu cấp Trung học cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ

SKKN Một số biện pháp giúp Giáo viên chủ nhiệm lớp đầu cấp Trung học cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp Giáo viên chủ nhiệm lớp đầu cấp Trung học cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tìm hiểu về đối tượng học sinh - Tổ chức lớp học, bầu Ban cán sự lớp - Xây dựng kế hoạch hoạt động, thi đua của lớp - Trang bị sổ sách cho lớp, cho Ban cán sự lớp - Thường xuyên liên hệ, phối hợp với giáo viên bộ môn - Tạo mối quan hệ gắn kết với Hội Cha mẹ học sinh - Thường xuyên quan tâm, gần gũi, chia sẻ với học sinh lớp chủ nhiệm - Làm tốt công tác phối kết hợp với các Đoàn thể trong trường - Giải quyết mâu thuẫn, bất hòa xảy ra trong đối tượng học sinh - Nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp cuối tuần - Đẩy mạnh việc thường xuyên liên hệ gia đình học sinh - Quá trình rèn luyện, uốn nắn học sinh cá biệt

783 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm giải quyết tình trạng vi phạm nội quy đạo đức đối với học sinh khối 8 trong công tác chủ nhiệm – Huyện Krông ana – Tỉnh Đắk lắk

SKKN Một số biện pháp nhằm giải quyết tình trạng vi phạm nội quy đạo đức đối với học sinh khối 8 trong công tác chủ nhiệm – Huyện Krông ana – Tỉnh Đắk lắk

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nhằm giải quyết tình trạng vi phạm nội quy đạo đức đối với học sinh khối 8 trong công tác chủ nhiệm  – Huyện Krông ana – Tỉnh Đắk lắk" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và phân loại đối tượng học sinh. - Tìm hiểu thực trạng, xác định nguyên nhân vi phạm đạo đức học sinh. - Xây dựng kế hoạch, đề xuất phương án giải quyết các vi phạm nội quy đạo đức học sinh. - Thực hiện giải quyết vi phạm đạo đức của học sinh. - Đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm quá trình xử lý.

786 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 6

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 6" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tìm hiểu đặc điểm tình hình chung của lớp và làm quen học sinh - Họp lớp, ổn định lớp, tiến hành bầu ban cán sự lớp, bước đầu phân công một số nhiệm vụ - Họp Ban đại diện Cha mẹ học sinh lớp học sinh đầu năm học - Giáo dục học sinh thông qua các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ, các tiết sinh hoạt lớp, các hoạt động tập thể…. - Gần gũi, quan tâm và biết chia sẻ - Tạo dựng kỉ niệm - Đánh giá thường xuyên, đánh giá hàng tuần, hàng tháng, cuối kỳ, cuối năm học - Họp cha mẹ học sinh cuối kì, cuối năm học

477 10 lượt tải
SKKN Một số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm trong giáo dục đạo đức - hình thành nhân cách học sinh

SKKN Một số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm trong giáo dục đạo đức - hình thành nhân cách học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm trong giáo dục đạo đức - hình thành nhân cách học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Bản thân là tấm gương cho học sinh noi theo 2. Công tác tổ chức lớp 3. Luôn quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, tạo sự gần gũi với học sinh 4. Kết hợp nhà trường – gia đinh – xã hội. 5. Giáo dục học sinh cá biệt. 6. Phát hiện và giải quyết xung đột 7. Dạy học giá trị sống 8. Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tiết sinh hoạt lớp

299 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao năng lực chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm

SKKN Một số giải pháp nâng cao năng lực chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao năng lực chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nâng cao năng lực để hiểu đối tượng - Rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống - Tăng cường công tác bồi dưỡng thực hành nghiệp vụ sư phạm - Nâng cao năng lực chủ nhiệm thông qua giáo dục các môn học - Thông qua giáo dục các hoạt động tập thể - Thông qua việc đánh giá rèn luyện kết quả hạnh kiểm và học tập của học sinh - Thông qua tác phong làm việc khoa học

389 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com