Search
Close this search box.

Địa lí tiểu học

SKKN Một số biện pháp để dạy tốt môn Địa lý lớp 4

SKKN Một số biện pháp để dạy tốt môn Địa lý lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp để dạy tốt môn Địa lý lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hệ thống nội dung, chương trình học môn Địa lí lớp 4. 2. Nghiên cứu, nắm vững mục tiêu môn Địa lí 3. Một số biện pháp đã thực hiện giúp học sinh học tốt môn Địa lí Biện pháp 3.1. Rèn kỹ năng đọc và chỉ bản đồ, lược đồ, bảng số liệu Biện pháp 3.2: Hình thành biểu tượng Địa lí Biện pháp 3.3. Hình thành khái niệm Địa lí. Biện pháp 3.4. Giải thích hiện tượng Địa lí Biện pháp 3.5. Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố Địa lí Biện pháp 3.6. Liên hệ thực tế để khắc sâu kiến thức cho học sinh Biện pháp 3.7. Tổ chức thi đua khen thưởng qua những trò chơi Biện pháp 3.8. Giáo dục lòng yêu thích môn Địa lí

1270 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Địa lí

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Địa lí

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Địa lí" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Xây dựng thói quen xác lập mối quan hệ địa lí đơn giản giữa các yếu tố địa lí. Biện pháp 2: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, lược đồ. Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu. Biện pháp 4: Phát huy tính tích cực, hiệu quả của việc sử dụng phiếu học tập. Biện pháp 5: Vận dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy địa lí. Biện pháp 6: Tổ chức các trò chơi học tập.

905 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Địa lí Lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Địa lí Lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Địa lí Lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học phân môn Địa lí lớp 5 3.1. Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, lược đồ cho học sinh 3.2. Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng tranh ảnh, thông tin,… sưu tầm được trong quá trình dạy học địa lí 3.3. Lựa chọn, tổ chức các trò chơi học tập Địa lí phù hợp với từng bài dạy và đối tượng học sinh

591 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Nghiên cứu nội dung, chương trình môn Địa lý lớp 4. Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng học địa lí thông qua hoạt động thao tác trên bản đồ, lược đồ. Biện pháp 3: Hình thành khái niệm, biểu tượng địa lí thông qua khai thác tranh ảnh, video. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh giải thích hiện tượng Địa lí và nắm vững mối quan hệ của chúng . Biện pháp 5: Sử dụng ca dao, tục ngữ trong giờ học Địa lý . Biện pháp 6: Tổ chức hoạt động trò chơi học tập trong tiết học Địa lý.

962 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Địa lý cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Địa lý cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Địa lý cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Biện pháp 1: Tạo cho học sinh hứng thú học tập, tính tò mò khám phá, hào hứng khi học phân môn Địa lí 2.3.2. Biện pháp 2: Giúp học sinh hình thành các biểu tượng, khái niệm địa lí 2.3.3. Biện pháp 3: Hình thành các mối quan hệ địa lí đơn giản thông qua bảng số liệu 2.3.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh cách sử dụng bản đồ, biểu đồ, lược đồ, quả địa cầu trong phân môn Địa lí 2.3.4.1. Sử dụng bản đồ, lược đồ 2.3.4.2. Sử dụng quả địa cầu 2.3.4.3 Sử dụng biểu đồ hình cột, bảng số liệu 2.3.5. Biện pháp 5: Sử dụng kênh hình trong giảng dạy phân môn Địa lí lớp 5 2.3.6. Biện pháp 6: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Địa lí lớp 5 2.3.7. Biện pháp 7: Sử dụng phiếu học tập trong phân môn Địa lí lớp 5 2.3.8. Biện pháp 8: Sử dụng trò chơi học tập trong phân môn Địa lí lớp 5

782 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong phân môn Địa lí 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong phân môn Địa lí 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong phân môn Địa lí 5" triển khai các biện pháp như sau:  Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp a. Làm việc chung cả lớp b. Làm việc theo nhóm c. Thảo luận tổng kết trước toàn lớp Ta có thể chia ra làm 2 dạng hoạt động nhóm sau Dạng 1: Hoạt động nhóm giúp học sinh phát hiện kiến thức mới Dạng 2: Hoạt động nhóm rèn luyện kĩ năng trong tiết thực hành * Các biện pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ Biện pháp 1: Chuẩn bị hoạt động nhóm Biện pháp 2: Chia nhóm Biện pháp 3: Giao nhiệm vụ cho từng nhóm Biện pháp 4: Tiến hành thảo luận nhóm Biện pháp 5: Tổng kết thảo luận

618 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tích hợp lồng ghép giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tích hợp lồng ghép giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tích hợp lồng ghép giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Thực hiện nghiêm túc việc dạy học tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục về chủ quyền biển đảo cho các em học sinh thông qua các môn học a/.Giúp học sinh hiểu biết được vị trí, giới hạn của vùng biển Việt Nam b/.Dựa theo các bài học có liên quan đến biển đảo để đưa vào các nội dung giáo dục phù hợp 2.3.2/ Tuyên truyền giáo dục các em thông qua các hoạt động tập thể a/ Tiết sinh hoạt lớp b. Tiết chào cờ đầu tuần c.. Động viên học sinh tham gia các hoạt động hướng về biển đảo tại địa phương 2.3.3 Phối hợp với cha mẹ học sinh giáo dục các em lòng yêu quê hương đất nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương

774 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khi dạy học dạng bài ôn tập Địa lí lớp 5

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khi dạy học dạng bài ôn tập Địa lí lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khi dạy học dạng bài ôn tập Địa lí lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Công tác chuẩn bị và thiết kế bài giảng cho dạng bài ôn tập địa lí lớp 5 2.3.2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, phong phú, tạo hứng thú học tập cho học sinh khi học dạng bài ôn tập trong phân môn địa lí và giúp học sinh tự chiếm lĩnh được kiến thức 2.3.3.Việc đánh giá học sinh thường xuyên khi học dạng bài ôn tập cần thực hiên triệt để theo yêu cầu của thông tư 22 2.3.4. Tiến trình dạy bài 16: ôn tập địa lí lớp 5 bằng giáo án điện tử

1273 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập phân môn Địa lí lớp 5

SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập phân môn Địa lí lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập phân môn Địa lí lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  1.Giáo dục nhận thức cho học sinh. 2. Hướng dẫn sử dụng các thiết bị dạy học. 3.phát huy tính tích cực qua việc tìm hiểu, khai thác nội dung bài. 4.Xác định phương pháp dạy học địa lí theo tinh thần dạy học tích cực. 5. Hình thức tổ chức dạy học theo hướng tích cực. 6 . Kết hợp với trò chơi học tập.

2078 11 lượt tải
SKKN Một số giải pháp đưa công nghệ thông tin vào dạy học môn Địa lí lớp 5

SKKN Một số giải pháp đưa công nghệ thông tin vào dạy học môn Địa lí lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp đưa công nghệ thông tin vào dạy học môn Địa lí lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Làm sống động các bản đồ, lược đồ trong SGK 2.3.2. Sưu tầm các tư liệu thực té. Tạo dựng các đoạn phim ngắn 2.3.3. Tổ chức các trò chơi học tập Tổ chức cho học sinh chơi : Trò chơi Hướng dẫn viên du lịch Tổ chức cho học sinh chơi : Trò chơi Ô chữ kỳ diệu

602 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy phân môn Địa lí lớp 4 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

SKKN Một số kinh nghiệm dạy phân môn Địa lí lớp 4 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm dạy phân môn Địa lí lớp 4 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giải pháp 1: Giáo viên cần tích cực nghiên cứu để nắm vững kiến thức địa lí Việt Nam và thế giới, đặc biệt là nội dung chương trình Địa lí lớp 4. 3.2. Giải pháp 2: Tích cực giáo dục nhận thức cho học sinh 3.3. Giải pháp 3: Tích cực đổi mới phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học 3.4. Giải pháp 4: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 3.5 Giải pháp 5: Sử dụng có hiệu quả các loại bản đồ, lược đồ, dữ liệu liên quan đến các kiến thức địa lí trong chương trình. 3.6. Giải pháp 6: Thường xuyên thiết kế trò chơi học tập góp phần đổi mới phương pháp dạy học và gây hứng thú cho người học 3.7. Giải pháp 7: Luôn cập nhật những thông tin mới nhất để điều chỉnh nội dung trong tài liệu phù hợp với thực tiễn.

368 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Địa lí lớp 4

SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Địa lí lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Địa lí lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giáo viên xác định đúng đặc trưng bộ môn, nắm vững kiến thức địa lí một cách có hệ thống Biện pháp 2: Giáo viên cần thu thập thông tin, tư liệu địa lí thiết thực tại thời điểm hiện tại để phục vụ cho bài dạy Biện pháp 3: Giáo viên chủ động lựa chọn hình thức, phương pháp dạy học phù hợp với từng nội dung bài dạy Biện pháp 4: Giáo viên cần hướng dẫn học sinh sử dụng thành thạo và biết khai thác kiến thức từ bản đồ ( lược đồ), bảng số liệu Biện pháp 5: Giáo viên phối hợp sử dụng tranh ảnh, phim, mô hình, vật thật để hình thành các biểu tượng, khái niệm địa lí Biện pháp 6: Giáo viên cần tổ chức trò chơi trong phân môn Địa lí

637 3 lượt tải

Loại

SKKN Một số biện pháp để dạy tốt môn Địa lý lớp 4

SKKN Một số biện pháp để dạy tốt môn Địa lý lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp để dạy tốt môn Địa lý lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hệ thống nội dung, chương trình học môn Địa lí lớp 4. 2. Nghiên cứu, nắm vững mục tiêu môn Địa lí 3. Một số biện pháp đã thực hiện giúp học sinh học tốt môn Địa lí Biện pháp 3.1. Rèn kỹ năng đọc và chỉ bản đồ, lược đồ, bảng số liệu Biện pháp 3.2: Hình thành biểu tượng Địa lí Biện pháp 3.3. Hình thành khái niệm Địa lí. Biện pháp 3.4. Giải thích hiện tượng Địa lí Biện pháp 3.5. Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố Địa lí Biện pháp 3.6. Liên hệ thực tế để khắc sâu kiến thức cho học sinh Biện pháp 3.7. Tổ chức thi đua khen thưởng qua những trò chơi Biện pháp 3.8. Giáo dục lòng yêu thích môn Địa lí

1270 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Địa lí

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Địa lí

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Địa lí" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Xây dựng thói quen xác lập mối quan hệ địa lí đơn giản giữa các yếu tố địa lí. Biện pháp 2: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, lược đồ. Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu. Biện pháp 4: Phát huy tính tích cực, hiệu quả của việc sử dụng phiếu học tập. Biện pháp 5: Vận dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy địa lí. Biện pháp 6: Tổ chức các trò chơi học tập.

905 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Địa lí Lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Địa lí Lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Địa lí Lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học phân môn Địa lí lớp 5 3.1. Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, lược đồ cho học sinh 3.2. Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng tranh ảnh, thông tin,… sưu tầm được trong quá trình dạy học địa lí 3.3. Lựa chọn, tổ chức các trò chơi học tập Địa lí phù hợp với từng bài dạy và đối tượng học sinh

591 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Nghiên cứu nội dung, chương trình môn Địa lý lớp 4. Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng học địa lí thông qua hoạt động thao tác trên bản đồ, lược đồ. Biện pháp 3: Hình thành khái niệm, biểu tượng địa lí thông qua khai thác tranh ảnh, video. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh giải thích hiện tượng Địa lí và nắm vững mối quan hệ của chúng . Biện pháp 5: Sử dụng ca dao, tục ngữ trong giờ học Địa lý . Biện pháp 6: Tổ chức hoạt động trò chơi học tập trong tiết học Địa lý.

962 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Địa lý cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Địa lý cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Địa lý cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Biện pháp 1: Tạo cho học sinh hứng thú học tập, tính tò mò khám phá, hào hứng khi học phân môn Địa lí 2.3.2. Biện pháp 2: Giúp học sinh hình thành các biểu tượng, khái niệm địa lí 2.3.3. Biện pháp 3: Hình thành các mối quan hệ địa lí đơn giản thông qua bảng số liệu 2.3.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh cách sử dụng bản đồ, biểu đồ, lược đồ, quả địa cầu trong phân môn Địa lí 2.3.4.1. Sử dụng bản đồ, lược đồ 2.3.4.2. Sử dụng quả địa cầu 2.3.4.3 Sử dụng biểu đồ hình cột, bảng số liệu 2.3.5. Biện pháp 5: Sử dụng kênh hình trong giảng dạy phân môn Địa lí lớp 5 2.3.6. Biện pháp 6: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Địa lí lớp 5 2.3.7. Biện pháp 7: Sử dụng phiếu học tập trong phân môn Địa lí lớp 5 2.3.8. Biện pháp 8: Sử dụng trò chơi học tập trong phân môn Địa lí lớp 5

782 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong phân môn Địa lí 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong phân môn Địa lí 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong phân môn Địa lí 5" triển khai các biện pháp như sau:  Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp a. Làm việc chung cả lớp b. Làm việc theo nhóm c. Thảo luận tổng kết trước toàn lớp Ta có thể chia ra làm 2 dạng hoạt động nhóm sau Dạng 1: Hoạt động nhóm giúp học sinh phát hiện kiến thức mới Dạng 2: Hoạt động nhóm rèn luyện kĩ năng trong tiết thực hành * Các biện pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ Biện pháp 1: Chuẩn bị hoạt động nhóm Biện pháp 2: Chia nhóm Biện pháp 3: Giao nhiệm vụ cho từng nhóm Biện pháp 4: Tiến hành thảo luận nhóm Biện pháp 5: Tổng kết thảo luận

618 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tích hợp lồng ghép giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tích hợp lồng ghép giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tích hợp lồng ghép giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Thực hiện nghiêm túc việc dạy học tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục về chủ quyền biển đảo cho các em học sinh thông qua các môn học a/.Giúp học sinh hiểu biết được vị trí, giới hạn của vùng biển Việt Nam b/.Dựa theo các bài học có liên quan đến biển đảo để đưa vào các nội dung giáo dục phù hợp 2.3.2/ Tuyên truyền giáo dục các em thông qua các hoạt động tập thể a/ Tiết sinh hoạt lớp b. Tiết chào cờ đầu tuần c.. Động viên học sinh tham gia các hoạt động hướng về biển đảo tại địa phương 2.3.3 Phối hợp với cha mẹ học sinh giáo dục các em lòng yêu quê hương đất nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương

774 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khi dạy học dạng bài ôn tập Địa lí lớp 5

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khi dạy học dạng bài ôn tập Địa lí lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khi dạy học dạng bài ôn tập Địa lí lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Công tác chuẩn bị và thiết kế bài giảng cho dạng bài ôn tập địa lí lớp 5 2.3.2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, phong phú, tạo hứng thú học tập cho học sinh khi học dạng bài ôn tập trong phân môn địa lí và giúp học sinh tự chiếm lĩnh được kiến thức 2.3.3.Việc đánh giá học sinh thường xuyên khi học dạng bài ôn tập cần thực hiên triệt để theo yêu cầu của thông tư 22 2.3.4. Tiến trình dạy bài 16: ôn tập địa lí lớp 5 bằng giáo án điện tử

1273 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập phân môn Địa lí lớp 5

SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập phân môn Địa lí lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập phân môn Địa lí lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  1.Giáo dục nhận thức cho học sinh. 2. Hướng dẫn sử dụng các thiết bị dạy học. 3.phát huy tính tích cực qua việc tìm hiểu, khai thác nội dung bài. 4.Xác định phương pháp dạy học địa lí theo tinh thần dạy học tích cực. 5. Hình thức tổ chức dạy học theo hướng tích cực. 6 . Kết hợp với trò chơi học tập.

2078 11 lượt tải
SKKN Một số giải pháp đưa công nghệ thông tin vào dạy học môn Địa lí lớp 5

SKKN Một số giải pháp đưa công nghệ thông tin vào dạy học môn Địa lí lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp đưa công nghệ thông tin vào dạy học môn Địa lí lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Làm sống động các bản đồ, lược đồ trong SGK 2.3.2. Sưu tầm các tư liệu thực té. Tạo dựng các đoạn phim ngắn 2.3.3. Tổ chức các trò chơi học tập Tổ chức cho học sinh chơi : Trò chơi Hướng dẫn viên du lịch Tổ chức cho học sinh chơi : Trò chơi Ô chữ kỳ diệu

602 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy phân môn Địa lí lớp 4 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

SKKN Một số kinh nghiệm dạy phân môn Địa lí lớp 4 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm dạy phân môn Địa lí lớp 4 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giải pháp 1: Giáo viên cần tích cực nghiên cứu để nắm vững kiến thức địa lí Việt Nam và thế giới, đặc biệt là nội dung chương trình Địa lí lớp 4. 3.2. Giải pháp 2: Tích cực giáo dục nhận thức cho học sinh 3.3. Giải pháp 3: Tích cực đổi mới phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học 3.4. Giải pháp 4: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 3.5 Giải pháp 5: Sử dụng có hiệu quả các loại bản đồ, lược đồ, dữ liệu liên quan đến các kiến thức địa lí trong chương trình. 3.6. Giải pháp 6: Thường xuyên thiết kế trò chơi học tập góp phần đổi mới phương pháp dạy học và gây hứng thú cho người học 3.7. Giải pháp 7: Luôn cập nhật những thông tin mới nhất để điều chỉnh nội dung trong tài liệu phù hợp với thực tiễn.

368 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Địa lí lớp 4

SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Địa lí lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Địa lí lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giáo viên xác định đúng đặc trưng bộ môn, nắm vững kiến thức địa lí một cách có hệ thống Biện pháp 2: Giáo viên cần thu thập thông tin, tư liệu địa lí thiết thực tại thời điểm hiện tại để phục vụ cho bài dạy Biện pháp 3: Giáo viên chủ động lựa chọn hình thức, phương pháp dạy học phù hợp với từng nội dung bài dạy Biện pháp 4: Giáo viên cần hướng dẫn học sinh sử dụng thành thạo và biết khai thác kiến thức từ bản đồ ( lược đồ), bảng số liệu Biện pháp 5: Giáo viên phối hợp sử dụng tranh ảnh, phim, mô hình, vật thật để hình thành các biểu tượng, khái niệm địa lí Biện pháp 6: Giáo viên cần tổ chức trò chơi trong phân môn Địa lí

637 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com