Search
Close this search box.

Tự nhiên và Xã hội

SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập

SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo viên cần lựa chọn trò chơi phù hợp với từng dạng bài, với từng thời điểm trong một tiết học Giải pháp 2: Khi lựa chọn trò chơi khơi dậy hứng thú, niềm say mê học tập; tạo không khí sôi nổi cho một tiết học. Giải pháp 3: Khi chọn trò chơi học học tập cần chú ý phát huy tính tích cực học tập và sáng tạo của học sinh.

703 5 lượt tải
SKKN Dạy lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3

SKKN Dạy lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo viên nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 3 Giải pháp 2: Xây dựng kế hoạch, thiết kế các hoạt động một cách chi tiết Giải pháp 3: Tiến hành hoạt động theo chương trình đã được xây dựng Giải pháp 4: Chọn phương pháp phù hợp với từng loại bài, từng đối tượng học sinh, sao cho hiệu quả nhất. Giải pháp 5: Chuẩn bị phương tiện, các điều kiện cần thiết đặc biệt là nguồn tư liệu phục vụ bài học Giải pháp 6: Giáo viên luôn là tấm gương về bảo vệ môi trường cho học sinh noi theo. Giải pháp 7: Đưa ý thức bảo vệ môi trường thành một tiêu chí để đánh giá, khuyến khích, tuyên dương kịp thời những học sinh thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường

595 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy lồng ghép giáo dục môi trường thông qua môn tự nhiên và xã hội lớp 3

SKKN Một số biện pháp dạy lồng ghép giáo dục môi trường thông qua môn tự nhiên và xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy lồng ghép giáo dục môi trường thông qua môn tự nhiên và xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Mỗi giáo viên phải nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 Biện pháp 2. Xác định mục tiêu giáo dục môi trường trong môn Tự nhiên và xã hội lớp 3. Biện pháp 3. Xác định kiến thức giáo dục môi trường để tích hợp vào nội dung bài học: Biện pháp 4. Xác định nội dung lồng ghép giáo dục môi trường. Biện pháp 5. Xác định các phương pháp dạy học tích hợp giáo dục môi trường Biện pháp 6. Định vị các địa chỉ có thể lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường thông qua môn Tự nhiên và xã hội Biện pháp 7: Thiết kế và thực hiện tiến trình tiết dạy lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường thông qua môn Tự nhiên và xã hội

685 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tăng cường sử dụng các trò chơi, bài hát trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội để học sinh yêu thích môn học hơn. 2. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, thực hành dựa trên những điều kiện sẵn có tại địa phương. 3. Điều chỉnh hướng dẫn học thích hợp giúp học sinh đi vào tiến trình phân tích thuận lợi và hiệu quả. 4. Giáo viên thực hiện tốt Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT 5. Tổ chức sử dụng đạt hiệu quả cao nhất góc học tập và góc thư viện. 6. Chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ hội đồng tự quản, nhóm trưởng. 7. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt tích hợp dạy học Tự nhiên và Xã hội qua các môn học khác. 8. Tham mưu với Hiệu trưởng tổ chức tốt chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục kiến thức tự nhiên và xã hội. 9. Làm tốt công tác phối hợp với cộng đồng, quan hệ tốt với gia đình học sinh. 10. Tăng cường các hoạt động gắn kết với “Hòm cam kết”

1266 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tự nhiên xã hội lớp 3

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tự nhiên xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tự nhiên xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Nghiên cứu bố cục, nội dung SGK cũng như SGV môn Tự nhiên - xã hội Lớp 3 Biện pháp 2. Ứng dụng CNTT một cách hiệu quả trong tiết Tự nhiên - xã hội lớp 3. Biện pháp 3. Ứng dụng CNTT một cách hợp lý, hiệu quả thông qua giáo án điện tử vào tiết dạy Tự nhiên - Xã hội lớp 3 Biện pháp 4. Ứng dụng phương pháp trò chơi một cách có hiệu quả trong tiết Tự nhiên - Xã hội Lớp 3

1329 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp sử dụng phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3

SKKN Một số biện pháp sử dụng phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp sử dụng phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Xác định mục tiêu của từng hoạt động, mục tiêu của bài học để sử dụng phương tiện dạy học phù hợp Biện pháp 2: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 Biện pháp 3: Phân loại các bài dạy sử dụng tranh, ảnh làm phương tiện dạy học Biện pháp 4: Sử dụng phiếu học tập môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 Biện pháp 5: Dùng vật thật khi dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 Biện pháp 6: Quan sát thiên nhiên dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 Biện pháp 7: Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học khi dạy trò chơi trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3

626 7 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường qua việc dạy tích hợp vào môn Tự nhiên – xã hội ở lớp 3

SKKN Một số giải pháp giáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường qua việc dạy tích hợp vào môn Tự nhiên – xã hội ở lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp giáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường qua việc dạy tích hợp vào môn Tự nhiên – xã hội ở lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Chọn nội dung bài giảng phù hợp để tích hợp có hiệu quả. Giải pháp 2. Lựa chọn phương pháp tích hợp phù hợp để bài giảng đạt hiệu quả cao. Giải pháp 3. Chuẩn bị phương tiện, các điều kiện cần thiết đặc biệt là nguồn tư liệu phục vụ bài học. Giải pháp 4. Tổ chức các hoạt động dạy học theo hướng tích hợp. Giải pháp 5. Đưa ý thức bảo vệ môi trường thành một tiêu chí để đánh giá, khuyến khích, tuyên dương kịp thời những học sinh thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường. Giải pháp 6. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tại khu dân cư, nơi cư trú..

847 6 lượt tải
SKKN Một số phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3

SKKN Một số phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Về nhận thức về trò chơi học tập 2. Một số yêu cầu khi tổ chức trò chơi 3. Một số phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội đạt hiệu quả. Nhóm 1: Phương pháp tổ chức trò chơi có thể áp dụng để tổ chức cho học sinh khai thác nội dung kiến thức bài học. Nhóm 2: Phương pháp tổ chức trò chơi mang tính chất củng cố nội dung bài hoặc khởi động tạo sự liên hệ nhẹ nhàng giữa bài cũ vào bài.

486 6 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao hiệu quả dạy học môn Tự nhiên & Xã hội lớp 3

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao hiệu quả dạy học môn Tự nhiên & Xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao hiệu quả dạy học môn Tự nhiên & Xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Công tác tự học tự bồi dưỡng 2. Công tác tham mưu đề xuất 3. Nghiên cứu chương trình, cấu trúc, đặc điểm môn tự nhiên xã hội lớp 3. 4. Khai thác mạng Intenet 5. Xây dựng các bài dạy bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin

624 4 lượt tải

Loại

SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập

SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo viên cần lựa chọn trò chơi phù hợp với từng dạng bài, với từng thời điểm trong một tiết học Giải pháp 2: Khi lựa chọn trò chơi khơi dậy hứng thú, niềm say mê học tập; tạo không khí sôi nổi cho một tiết học. Giải pháp 3: Khi chọn trò chơi học học tập cần chú ý phát huy tính tích cực học tập và sáng tạo của học sinh.

703 5 lượt tải
SKKN Dạy lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3

SKKN Dạy lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo viên nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 3 Giải pháp 2: Xây dựng kế hoạch, thiết kế các hoạt động một cách chi tiết Giải pháp 3: Tiến hành hoạt động theo chương trình đã được xây dựng Giải pháp 4: Chọn phương pháp phù hợp với từng loại bài, từng đối tượng học sinh, sao cho hiệu quả nhất. Giải pháp 5: Chuẩn bị phương tiện, các điều kiện cần thiết đặc biệt là nguồn tư liệu phục vụ bài học Giải pháp 6: Giáo viên luôn là tấm gương về bảo vệ môi trường cho học sinh noi theo. Giải pháp 7: Đưa ý thức bảo vệ môi trường thành một tiêu chí để đánh giá, khuyến khích, tuyên dương kịp thời những học sinh thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường

595 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy lồng ghép giáo dục môi trường thông qua môn tự nhiên và xã hội lớp 3

SKKN Một số biện pháp dạy lồng ghép giáo dục môi trường thông qua môn tự nhiên và xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy lồng ghép giáo dục môi trường thông qua môn tự nhiên và xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Mỗi giáo viên phải nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 Biện pháp 2. Xác định mục tiêu giáo dục môi trường trong môn Tự nhiên và xã hội lớp 3. Biện pháp 3. Xác định kiến thức giáo dục môi trường để tích hợp vào nội dung bài học: Biện pháp 4. Xác định nội dung lồng ghép giáo dục môi trường. Biện pháp 5. Xác định các phương pháp dạy học tích hợp giáo dục môi trường Biện pháp 6. Định vị các địa chỉ có thể lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường thông qua môn Tự nhiên và xã hội Biện pháp 7: Thiết kế và thực hiện tiến trình tiết dạy lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường thông qua môn Tự nhiên và xã hội

685 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tăng cường sử dụng các trò chơi, bài hát trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội để học sinh yêu thích môn học hơn. 2. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, thực hành dựa trên những điều kiện sẵn có tại địa phương. 3. Điều chỉnh hướng dẫn học thích hợp giúp học sinh đi vào tiến trình phân tích thuận lợi và hiệu quả. 4. Giáo viên thực hiện tốt Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT 5. Tổ chức sử dụng đạt hiệu quả cao nhất góc học tập và góc thư viện. 6. Chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ hội đồng tự quản, nhóm trưởng. 7. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt tích hợp dạy học Tự nhiên và Xã hội qua các môn học khác. 8. Tham mưu với Hiệu trưởng tổ chức tốt chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục kiến thức tự nhiên và xã hội. 9. Làm tốt công tác phối hợp với cộng đồng, quan hệ tốt với gia đình học sinh. 10. Tăng cường các hoạt động gắn kết với “Hòm cam kết”

1266 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tự nhiên xã hội lớp 3

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tự nhiên xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tự nhiên xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Nghiên cứu bố cục, nội dung SGK cũng như SGV môn Tự nhiên - xã hội Lớp 3 Biện pháp 2. Ứng dụng CNTT một cách hiệu quả trong tiết Tự nhiên - xã hội lớp 3. Biện pháp 3. Ứng dụng CNTT một cách hợp lý, hiệu quả thông qua giáo án điện tử vào tiết dạy Tự nhiên - Xã hội lớp 3 Biện pháp 4. Ứng dụng phương pháp trò chơi một cách có hiệu quả trong tiết Tự nhiên - Xã hội Lớp 3

1329 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp sử dụng phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3

SKKN Một số biện pháp sử dụng phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp sử dụng phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Xác định mục tiêu của từng hoạt động, mục tiêu của bài học để sử dụng phương tiện dạy học phù hợp Biện pháp 2: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 Biện pháp 3: Phân loại các bài dạy sử dụng tranh, ảnh làm phương tiện dạy học Biện pháp 4: Sử dụng phiếu học tập môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 Biện pháp 5: Dùng vật thật khi dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 Biện pháp 6: Quan sát thiên nhiên dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 Biện pháp 7: Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học khi dạy trò chơi trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3

626 7 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường qua việc dạy tích hợp vào môn Tự nhiên – xã hội ở lớp 3

SKKN Một số giải pháp giáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường qua việc dạy tích hợp vào môn Tự nhiên – xã hội ở lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp giáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường qua việc dạy tích hợp vào môn Tự nhiên – xã hội ở lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Chọn nội dung bài giảng phù hợp để tích hợp có hiệu quả. Giải pháp 2. Lựa chọn phương pháp tích hợp phù hợp để bài giảng đạt hiệu quả cao. Giải pháp 3. Chuẩn bị phương tiện, các điều kiện cần thiết đặc biệt là nguồn tư liệu phục vụ bài học. Giải pháp 4. Tổ chức các hoạt động dạy học theo hướng tích hợp. Giải pháp 5. Đưa ý thức bảo vệ môi trường thành một tiêu chí để đánh giá, khuyến khích, tuyên dương kịp thời những học sinh thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường. Giải pháp 6. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tại khu dân cư, nơi cư trú..

847 6 lượt tải
SKKN Một số phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3

SKKN Một số phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Về nhận thức về trò chơi học tập 2. Một số yêu cầu khi tổ chức trò chơi 3. Một số phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội đạt hiệu quả. Nhóm 1: Phương pháp tổ chức trò chơi có thể áp dụng để tổ chức cho học sinh khai thác nội dung kiến thức bài học. Nhóm 2: Phương pháp tổ chức trò chơi mang tính chất củng cố nội dung bài hoặc khởi động tạo sự liên hệ nhẹ nhàng giữa bài cũ vào bài.

486 6 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao hiệu quả dạy học môn Tự nhiên & Xã hội lớp 3

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao hiệu quả dạy học môn Tự nhiên & Xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao hiệu quả dạy học môn Tự nhiên & Xã hội lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Công tác tự học tự bồi dưỡng 2. Công tác tham mưu đề xuất 3. Nghiên cứu chương trình, cấu trúc, đặc điểm môn tự nhiên xã hội lớp 3. 4. Khai thác mạng Intenet 5. Xây dựng các bài dạy bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin

624 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com