Search
Close this search box.

Khoa học 5

SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa học lớp 5

SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. Tìm hiểu nội dung và địa chỉ giáo dục kĩ năng sống trong môn Khoa Học lớp 5. 2. Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa Học lớp 5. Hoạt động 1 : Tìm hiểu về chất gây nghiện. Hoạt động 2: Thực hành kĩ năng từ chối.

506 4 lượt tải
SKKN Góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc sử dụng Phương pháp Bản đồ tư duy trong môn Khoa học 5

SKKN Góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc sử dụng Phương pháp Bản đồ tư duy trong môn Khoa học 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc sử dụng Phương pháp Bản đồ tư duy trong môn Khoa học 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Biện pháp 1: Tập trung tìm hiểu Phương pháp Bản đồ tư duy 2.3.2. Biện pháp 2: Tổ chức dạy học với Phương pháp Bản đồ tư duy 2.3.3. Biện pháp 3: Thiết kế bản đồ tư duy phù hợp với môn Khoa học 5 và khả năng của học sinh lớp 5 2.3.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh kĩ năng sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học 5

749 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 qua tiết khoa học

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 qua tiết khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 qua tiết khoa học" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh theo hướng tích cực cá thể người học Giải pháp 2. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua những hình ảnh, mẫu vật cụ thể Giải pháp 3.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua quan sát tranh, hình ảnh Giải pháp 4.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tìm hiểu, khai thác nội dung bài học

785 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Khoa học lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”. 3.2. Tăng cường tổ chức các trò chơi học tập. 3.3. Vận dụng Phương pháp làm việc theo nhóm. 3.4. Dạy học bằng Giáo án điện tử. 3.5. Khuyến khích học sinh sưu tầm tranh ảnh, vật thật có liên quan đến bài học.

736 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập bằng phương pháp tổ chức trò chơi trong môn khoa học lớp 5 có hiệu quả

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập bằng phương pháp tổ chức trò chơi trong môn khoa học lớp 5 có hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập bằng phương pháp tổ chức trò chơi trong môn khoa học lớp 5 có hiệu quả" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Tạo sự hứng thú cho học sinh bằng những trò chơi học tập. Biện pháp 2: Sử dụng sơ đồ tư duy để giúp học sinh hình thành, củng cố kiến thức. Biện pháp 3: Sử dụng phương pháp thí nghiệm.

925 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn khoa học Lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn khoa học Lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn khoa học Lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Tạo sự hứng thú cho học sinh bằng những trò chơi học tập Trò chơi: “Rung chuông vàng” Trò chơi: “Tiếp sức đồng đội” Trò chơi “Thêm lá cho cây” Trò chơi “Ghép chữ vào hình” Biện pháp 2: Sử dụng sơ đồ tư duy để giúp học sinh hình thành, củng cố kiến thức Biện pháp 3: Sử dụng phương pháp thí nghiệm

803 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh Lớp 5 học môn Khoa học

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh Lớp 5 học môn Khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh Lớp 5 học môn Khoa học" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài và đồ dùng học tập Giải pháp 2. Tổ chức hoạt động dạy học dưới dạng các trò chơi-Gameshow Giải pháp 3. Tổ chức cho học sinh thực hành, thí nghiệm Giải pháp 4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

835 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Giáo viên cần nắm vững kiến thức, chương trình dạy giáo dục giới tính 2.3.2. Giáo dục giới tính thông qua dạy học môn Khoa học lớp 5 2.3.3. Tích hợp, lồng ghép giáo dục giới tính qua một số môn học khác 2.3.4. Giáo dục giới tính cho học sinh thông qua các buổi hoạt động 10 ngoại khóa 2.3.5. Phối hợp với cha mẹ học sinh

418 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động thực hành thí nghiệm trong môn Khoa học lớp 5

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động thực hành thí nghiệm trong môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động thực hành thí nghiệm trong môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Giáo viên nghiên cứu kĩ nội dung chương trình Sách giáo khoa Khoa học lớp 5 2.3.2. Giáo viên chuẩn bị bài dạy chu đáo 2.3.3. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung bài, với đối tượng học sinh 2.3.4. Lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp với dạng bài và phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh 2.3.5. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động trải nghiệm dã ngoại 2.3.6. Xây dựng góc học tập sinh động 2.3.7. Thực hiện có hiệu quả cách đánh giá kết quả học tập của học sinh 2.3.8. Làm tốt công tác tham mưu trong quá trình dạy học

1022 7 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phương pháp trò chơi trong môn Khoa học ở lớp 5

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phương pháp trò chơi trong môn Khoa học ở lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phương pháp trò chơi trong môn Khoa học ở lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  a/ Giáo viên (GV) cần lựa chọn nội dung bài dạy phù hợp với nội dung trò chơi. b/ Giúp học sinh (HS) xác định rõ mục đích của trò chơi. + Trò chơi để hình thành kiến thức mới. + Trò chơi để củng cố hoá kiến thức. c/ Cách xây dựng trò chơi học tập. d/ Tiến hành tổ chức Trò chơi học tập.

591 3 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh bằng cách sử dụng trò chơi trong việc dạy môn Khoa học lớp 5

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh bằng cách sử dụng trò chơi trong việc dạy môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh bằng cách sử dụng trò chơi trong việc dạy môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Giáo viên cần lựa chọn trò chơi phù hợp với nội dung bài học. 3.2. Giúp học sinh xác định rõ mục đích của trò chơi. 3.3. Cách xây dựng trò chơi học tập. 3.4. Tiến hành tổ chức Trò chơi học tập. 3.5. Áp dụng đánh giá học sinh theo thông tư 30 quy định.

793 5 lượt tải
SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn khoa học lớp 5

SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. Hình thành cho học sinh những nhận biết, trí thức về môi trường 2. Sử dụng hình ảnh trực quan, giảng thuyết để phát họa lên bức tranh toàn cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường và hậu quả tác động của môi trường đến đời sống con người 3. Xác định nội dung giáo dục bảo vệ môi trường tích hợp vào các bài trong môn Khoa học 5 4. Một số hoạt động về môi trường đã triển khai thực hiện tại trường đã đem là hiệu quả thiết thực 5. Sử dụng phương pháp 5.1 Quan sát 5.2 Điều tra 5.3 Tham gia xã hội 5.4 Thảo luận, tranh luận 5.5 Sử dụng các phương tiện nghe nhìn 5.6 Thực hành 5.7 Đóng vai

1973 12 lượt tải

Loại

SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa học lớp 5

SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. Tìm hiểu nội dung và địa chỉ giáo dục kĩ năng sống trong môn Khoa Học lớp 5. 2. Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa Học lớp 5. Hoạt động 1 : Tìm hiểu về chất gây nghiện. Hoạt động 2: Thực hành kĩ năng từ chối.

506 4 lượt tải
SKKN Góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc sử dụng Phương pháp Bản đồ tư duy trong môn Khoa học 5

SKKN Góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc sử dụng Phương pháp Bản đồ tư duy trong môn Khoa học 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc sử dụng Phương pháp Bản đồ tư duy trong môn Khoa học 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Biện pháp 1: Tập trung tìm hiểu Phương pháp Bản đồ tư duy 2.3.2. Biện pháp 2: Tổ chức dạy học với Phương pháp Bản đồ tư duy 2.3.3. Biện pháp 3: Thiết kế bản đồ tư duy phù hợp với môn Khoa học 5 và khả năng của học sinh lớp 5 2.3.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh kĩ năng sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học 5

749 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 qua tiết khoa học

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 qua tiết khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 qua tiết khoa học" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh theo hướng tích cực cá thể người học Giải pháp 2. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua những hình ảnh, mẫu vật cụ thể Giải pháp 3.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua quan sát tranh, hình ảnh Giải pháp 4.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tìm hiểu, khai thác nội dung bài học

785 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Khoa học lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”. 3.2. Tăng cường tổ chức các trò chơi học tập. 3.3. Vận dụng Phương pháp làm việc theo nhóm. 3.4. Dạy học bằng Giáo án điện tử. 3.5. Khuyến khích học sinh sưu tầm tranh ảnh, vật thật có liên quan đến bài học.

736 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập bằng phương pháp tổ chức trò chơi trong môn khoa học lớp 5 có hiệu quả

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập bằng phương pháp tổ chức trò chơi trong môn khoa học lớp 5 có hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập bằng phương pháp tổ chức trò chơi trong môn khoa học lớp 5 có hiệu quả" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Tạo sự hứng thú cho học sinh bằng những trò chơi học tập. Biện pháp 2: Sử dụng sơ đồ tư duy để giúp học sinh hình thành, củng cố kiến thức. Biện pháp 3: Sử dụng phương pháp thí nghiệm.

925 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn khoa học Lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn khoa học Lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn khoa học Lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Tạo sự hứng thú cho học sinh bằng những trò chơi học tập Trò chơi: “Rung chuông vàng” Trò chơi: “Tiếp sức đồng đội” Trò chơi “Thêm lá cho cây” Trò chơi “Ghép chữ vào hình” Biện pháp 2: Sử dụng sơ đồ tư duy để giúp học sinh hình thành, củng cố kiến thức Biện pháp 3: Sử dụng phương pháp thí nghiệm

803 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh Lớp 5 học môn Khoa học

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh Lớp 5 học môn Khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh Lớp 5 học môn Khoa học" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài và đồ dùng học tập Giải pháp 2. Tổ chức hoạt động dạy học dưới dạng các trò chơi-Gameshow Giải pháp 3. Tổ chức cho học sinh thực hành, thí nghiệm Giải pháp 4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

835 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Giáo viên cần nắm vững kiến thức, chương trình dạy giáo dục giới tính 2.3.2. Giáo dục giới tính thông qua dạy học môn Khoa học lớp 5 2.3.3. Tích hợp, lồng ghép giáo dục giới tính qua một số môn học khác 2.3.4. Giáo dục giới tính cho học sinh thông qua các buổi hoạt động 10 ngoại khóa 2.3.5. Phối hợp với cha mẹ học sinh

418 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động thực hành thí nghiệm trong môn Khoa học lớp 5

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động thực hành thí nghiệm trong môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động thực hành thí nghiệm trong môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Giáo viên nghiên cứu kĩ nội dung chương trình Sách giáo khoa Khoa học lớp 5 2.3.2. Giáo viên chuẩn bị bài dạy chu đáo 2.3.3. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung bài, với đối tượng học sinh 2.3.4. Lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp với dạng bài và phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh 2.3.5. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động trải nghiệm dã ngoại 2.3.6. Xây dựng góc học tập sinh động 2.3.7. Thực hiện có hiệu quả cách đánh giá kết quả học tập của học sinh 2.3.8. Làm tốt công tác tham mưu trong quá trình dạy học

1022 7 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phương pháp trò chơi trong môn Khoa học ở lớp 5

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phương pháp trò chơi trong môn Khoa học ở lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phương pháp trò chơi trong môn Khoa học ở lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  a/ Giáo viên (GV) cần lựa chọn nội dung bài dạy phù hợp với nội dung trò chơi. b/ Giúp học sinh (HS) xác định rõ mục đích của trò chơi. + Trò chơi để hình thành kiến thức mới. + Trò chơi để củng cố hoá kiến thức. c/ Cách xây dựng trò chơi học tập. d/ Tiến hành tổ chức Trò chơi học tập.

591 3 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh bằng cách sử dụng trò chơi trong việc dạy môn Khoa học lớp 5

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh bằng cách sử dụng trò chơi trong việc dạy môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh bằng cách sử dụng trò chơi trong việc dạy môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Giáo viên cần lựa chọn trò chơi phù hợp với nội dung bài học. 3.2. Giúp học sinh xác định rõ mục đích của trò chơi. 3.3. Cách xây dựng trò chơi học tập. 3.4. Tiến hành tổ chức Trò chơi học tập. 3.5. Áp dụng đánh giá học sinh theo thông tư 30 quy định.

793 5 lượt tải
SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn khoa học lớp 5

SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. Hình thành cho học sinh những nhận biết, trí thức về môi trường 2. Sử dụng hình ảnh trực quan, giảng thuyết để phát họa lên bức tranh toàn cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường và hậu quả tác động của môi trường đến đời sống con người 3. Xác định nội dung giáo dục bảo vệ môi trường tích hợp vào các bài trong môn Khoa học 5 4. Một số hoạt động về môi trường đã triển khai thực hiện tại trường đã đem là hiệu quả thiết thực 5. Sử dụng phương pháp 5.1 Quan sát 5.2 Điều tra 5.3 Tham gia xã hội 5.4 Thảo luận, tranh luận 5.5 Sử dụng các phương tiện nghe nhìn 5.6 Thực hành 5.7 Đóng vai

1973 12 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com