Logo Kiến Edu

Cửa hàng

Đây là nơi bạn có thể duyệt các sản phẩm trong cửa hàng này.

Bạn không đang ở trong trang danh mục.
SKKN Nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 2 thông qua các trò chơi học tập (CTST) (W+PPT)

SKKN Nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 2 thông qua các trò chơi học tập (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 2 thông qua các trò chơi học tập (CTST) (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trò chơi 1: Xây nhà (Luyện tập) Trò chơi 2 : Truyền điện Trò chơi 3 : Que tính thông minh Trò chơi 4: Ai nhiều điểm nhất (Tiết 39: Luyện tập) Trò chơi 5 : Thi quay kim đồng hồ Trò chơi 6 : Bác đưa thư

471 3 lượt tải
SKKN Biện pháp cải thiện và nâng cao kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 (CTST) (W+PPT)

SKKN Biện pháp cải thiện và nâng cao kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp cải thiện và nâng cao kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 (CTST) (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạng “Bài toán về nhiều hơn” 2. Dạng “Bài toán ít hơn” 3. Dạng “Tìm số hạng chưa biết” 4. Dạng “Tìm số bị trừ chưa biết” 5. Dạng “Tìm thừa số chưa biết” 6. Dạng “Tìm số bị chia” 7. Phân công học sinh khá giỏi kèm cặp , giúp đỡ những học sinh học yếu kém với hình thức “Đôi bạn cùng tiến” 8. Thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh: 9. Phối hợp với nhà trường và Đoàn, Đội tổ chức cuộc thi

429 3 lượt tải
SKKN Nâng cao kỹ năng nhận dạng và gọi đúng tên một số yếu tố hình học chương trình Toán 2 (CD) cho học sinh (W+PPT)

SKKN Nâng cao kỹ năng nhận dạng và gọi đúng tên một số yếu tố hình học chương trình Toán 2 (CD) cho học sinh (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao kỹ năng nhận dạng và gọi đúng tên một số yếu tố hình học chương trình Toán 2 (CD) cho học sinh (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Về đoạn thẳng, đường thẳng b. Nhận biết giao điểm giao điểm của hai đoạn thẳng c. Nhận biết 3 điểm thẳng hàng d. Nhận biết hình tứ giác e. Nhận biết đường gấp khúc

429 3 lượt tải
SKKN Lồng ghép các trò chơi học tập để nâng cao chất lượng tiết Luyện tập chung môn toán 2 (CD) (W+PPT)

SKKN Lồng ghép các trò chơi học tập để nâng cao chất lượng tiết Luyện tập chung môn toán 2 (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Lồng ghép các trò chơi học tập để nâng cao chất lượng tiết Luyện tập chung môn toán 2 (CD) (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trò chơi 1: Giành cờ chiến thắng Trò chơi 2: Kết bạn Trò chơi 3: Bác thợ săn Trò chơi 4: Vui cùng đường gấp khúc Trò chơi 5: Tìm đường về nhà cho 3 chú ếch

601 7 lượt tải
SKKN Rèn luyện kỹ năng giải toán dạng bài nhiều hơn, ít hơn cho học sinh lớp 2 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Rèn luyện kỹ năng giải toán dạng bài nhiều hơn, ít hơn cho học sinh lớp 2 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Rèn luyện kỹ năng giải toán dạng bài nhiều hơn, ít hơn cho học sinh lớp 2 (KNTT) (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Giáo viên hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu đề toán Bước 2: Giáo viên giúp học sinh tóm tắt được đề toán Cách 1: Tóm tắt bằng hình tượng trưng Cách 2: Tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng

429 3 lượt tải
SKKN Nâng cao kỹ năng kể chuyện theo nhóm cho học sinh lớp 2 thông qua việc sử dụng tranh ảnh minh họa (Kết nối tri thức) (W+PPT)

SKKN Nâng cao kỹ năng kể chuyện theo nhóm cho học sinh lớp 2 thông qua việc sử dụng tranh ảnh minh họa (Kết nối tri thức) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao kỹ năng kể chuyện theo nhóm cho học sinh lớp 2 thông qua việc sử dụng tranh ảnh minh họa (Kết nối tri thức) (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Chia nhóm học sinh và cho các em quan sát tranh ảnh liên quan đến câu truyện Bước 2: Cho các nhóm nêu tóm tắt lại nội dung từng bức tranh Bước 3: Các nhóm tiến hành luyện tập kể chuyện theo tranh ảnh Bước 4: Đánh giá kết quả và tổng kết kiến thức

821 6 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 nhằm phát triên năng lực học sinh (CTST)

SKKN Đổi mới phương pháp rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 nhằm phát triên năng lực học sinh (CTST)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đổi mới phương pháp rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 nhằm phát triên năng lực học sinh (CTST)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tăng cường đổi mới trong việc rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc cho học sinh 2. Tạo tình huống mở để học sinh tìm hiểu bài đọc

921 8 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 2 học tốt các dạng bài liên quan đến phân môn luyện từ và câu (CTST) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 2 học tốt các dạng bài liên quan đến phân môn luyện từ và câu (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 2 học tốt các dạng bài liên quan đến phân môn luyện từ và câu (CTST) (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạy bài lý thuyết về từ 2. Dạy bài mở rộng vốn từ 3. Dạy bài hệ thống hóa vốn từ 4. Dạy bài khái niệm câu

521 4 lượt tải
SKKN Biện pháp rèn luyện kỹ năng đọc môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Cánh diều) (W+PPT)

SKKN Biện pháp rèn luyện kỹ năng đọc môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Cánh diều) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp rèn luyện kỹ năng đọc môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Cánh diều) (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng 2. Rèn kỹ năng đọc thầm, kỹ năng đọc hiểu 3. Rèn kỹ năng đọc hay

411 2 lượt tải
SKKN Tổ chức trò chơi học tập nhằm cải thiện chất lượng phân môn Luyện từ và câu lớp 2 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Tổ chức trò chơi học tập nhằm cải thiện chất lượng phân môn Luyện từ và câu lớp 2 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức trò chơi học tập nhằm cải thiện chất lượng phân môn Luyện từ và câu lớp 2 (KNTT) (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Dạng bài lý thuyết về từ b. Dạng bài mở rộng vốn từ c. Dạng bài tích cực hóa vốn từ d. Dạng bài khái niệm câu

603 5 lượt tải
SKKN Tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hứng thú học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hứng thú học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hứng thú học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a) Trò chơi “Ai đúng hơn” b) Trò chơi “Đèn xanh, đèn đỏ” c) Trò chơi Đố bạn d) Trò chơi “Hái hoa dân chủ” e) Trò chơi "Con thỏ ăn cỏ, uống nước, vào hang"

288 1 lượt tải
SKKN Ứng dụng hiệu quả phương pháp Quan sát để nâng cao chất lượng học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (CTST) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng hiệu quả phương pháp Quan sát để nâng cao chất lượng học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng hiệu quả phương pháp Quan sát để nâng cao chất lượng học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Xác định mục đích quan sát Bước 2: Lựa chọn đối tượng quan sát Bước 3: Tổ chức và hướng dẫn học sinh quan sát Bước 4: Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả về đối tượng được quan sát

663 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com