Logo Kiến Edu

Cửa hàng

Đây là nơi bạn có thể duyệt các sản phẩm trong cửa hàng này.

Bạn không đang ở trong trang danh mục.
SKKN Nâng cao kĩ năng thực hành luyện viết bài văn miêu tả thông qua tiết trả bài cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Nâng cao kĩ năng thực hành luyện viết bài văn miêu tả thông qua tiết trả bài cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao kĩ năng thực hành luyện viết bài văn miêu tả thông qua tiết trả bài cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Mục đích nghiên cứu - Khắc phục khó khăn trong quá trình viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 6. - Giúp học sinh có được kĩ năng viết văn miêu tả có hiệu quả hơn. - Định hướng cho giáo viên trong việc chữa lỗi viết bài văn miêu tả cho học sinh để kết quả dạy học đạt kết quả tốt hơn.

534 4 lượt tải
SKKN Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

SKKN Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các biện pháp thực hiện a. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng của học sinh trong giờ dạy tác phẩm văn học b. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng trong các giờ dạy Tiếng Việt. c. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng trong các giờ dạy Tập làm văn

418 1 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

SKKN Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề 2.3.1. Nắm bắt tâm lý của học sinh để tìm phương pháp dạy học phù hợp 2.3.2. Giúp học sinh xác định động cơ của việc học tốt môn Ngữ văn nói chung, kiểu bài miêu tả nói riêng, từ đó các em không còn tư tưởng xem nhẹ môn học. 2.3.3. Cần giúp học sinh hiểu rõ những đặc điểm cơ bản của văn miêu tả và kiểu bài văn miêu tả: 2.3.4. Cần rèn luyện cho học sinh kỹ năng quan sát 2.3.5. Hướng dẫn học sinh biết cách xác định đúng yêu cầu của đề bài để định hướng làm bài 2.3.6. Hướng dẫn cách tìm ý và lập dàn ý cho bài văn miêu tả 2.3.7. Cung cấp vốn từ và giúp học sinh biết cách dùng từ đặt câu, sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi miêu tả 2.3.8. Rèn kỹ năng diễn đạt cho học sinh trong văn miêu tả 2.3.9. Rèn kỹ năng dựng đoạn văn miêu tả 2.3.10. Luyện lời văn chuyển ý, liên kết đoạn trong văn miêu tả 2.3.11. Hướng cho học sinh luyện cách mở bài và kết bài miêu tả

439 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng khi học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng khi học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng khi học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các giải pháp tiến hành a. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng của học sinh trong giờ dạy tác phẩm văn học b. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng trong các giờ dạy Tiếng Việt c. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng trong các giờ dạy Tập làm văn

416 2 lượt tải
SKKN Một số phương pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

SKKN Một số phương pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số phương pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Các bước rèn luyện kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu rõ bản chất của các kỹ năng: quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả. Hướng dẫn học sinh cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh như thế nào cho có hiệu quả trong đoạn văn miêu tả. Tổ chức cho học sinh làm một số bài tập luyện kỹ năng: quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét. Tổ chức cho học sinh viết một số đoạn văn (bài văn miêu tả) hoàn chỉnh có chủ đề.

536 2 lượt tải
SKKN Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong môn Toán 6 Bộ sách Cánh Diều (W+PPT)

SKKN Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong môn Toán 6 Bộ sách Cánh Diều (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong môn Toán 6 Bộ sách Cánh Diều (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khắc phục khó khăn nội tại, tạo dựng không gian học tập, môi trường học tập thuận lợi cho các hoạt động học tập của học sinh, phát huy tính chủ động tích cực đạt hiệu quả cao nhất 3.2. Nhanh chóng xây dựng mối liên hệ thân thiện với học sinh 3.3. Kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học và nghệ thuật sư phạm 3.4. Cách phát huy tính chủ động tích cực trong giờ học Toán 3.5. Thực hiện triệt để các nội dung tích hợp liên môn, vận dụng thực tế vào bài học,khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo

475 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn năng lực giải toán dạng phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

SKKN Một số biện pháp rèn năng lực giải toán dạng phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp rèn năng lực giải toán dạng phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề 2.3.1 Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phân số cho HS 2.3.2. Bồi dưỡng năng lực tìm ra đường lối giải bài toán 2.3.3. Phân loại bài toán để bồi dưỡng năng lực giải toán cho các đối tượng học sinh 2.3.4. Bồi dưỡng năng lực phân tích, tổng hợp và so sánh 2.3.5. Bồi dưỡng năng lực giải toán bằng nhiều cách và biết lựa chọn phương án tối ưu 2.3.6. Bồi dưỡng năng lực sáng tạo ra bài toán mới

471 3 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả kênh hình nhằm nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả kênh hình nhằm nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng hiệu quả kênh hình nhằm nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Loại thứ nhất: Bản đồ, lược đồ 1.2. Loại thứ hai: Tranh, ảnh tư liệu 1.3. Loại thứ ba: Ảnh chân dung nhân vật lịch sử  

494 0 lượt tải
SKKN Tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

SKKN Tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Trò chơi: Nhanh mắt, nhanh tay 1.2. Trò chơi: Ghép ảnh 1.3. Trò chơi: Ô chữ kì diệu 1.4. Trò chơi: Em là chiến sĩ Điện Biên 1.5. Trò chơi: Theo chân chú giải phóng quân  

507 4 lượt tải
SKKN Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 (W+PPT)

SKKN Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Đối với bản đồ, lược đồ 1.2. Đối với quả địa cầu 1.3. Đối với tranh ảnh  

487 2 lượt tải
SKKN Tăng cường các hoạt động nhóm trong phần While – reading để cải thiện kỹ năng đọc hiểu môn Tiếng Anh lớp 5 (W+PPT)

SKKN Tăng cường các hoạt động nhóm trong phần While – reading để cải thiện kỹ năng đọc hiểu môn Tiếng Anh lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Tăng cường các hoạt động nhóm trong phần While – reading để cải thiện kỹ năng đọc hiểu môn Tiếng Anh lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạng bài Read and match 3 2. Dạng bài Read and circle 5 3. Dạng bài Read and complete 7 4. Dạng bài Read and tick Yes (Y) or No (N)/ True (T) or False (F)

573 1 lượt tải
SKKN Tổ chức trò chơi trong hoạt động Warm up để nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

SKKN Tổ chức trò chơi trong hoạt động Warm up để nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Tổ chức trò chơi trong hoạt động Warm up để nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Trò chơi “Slap the board”/ “Slap the pictures”/ “Slap the words” (Vỗ bảng/ vỗ tranh/ vỗ từ) 3 2. Trò chơi “ Kim’s game” 4 3. Trò chơi “Chinese whisper” (Rỉ tai kiểu Tàu) 5 4. Trò chơi “Mine and guess” hoặc “Charade” (Làm điệu bộ và đoán) 6 5. Trò chơi “Pass the ball” (Chuyền bóng) 7 6. Trò chơi “Challenging” (Thách đấu)

544 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com