Mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non đóng vai trò quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng giảng dạy, hỗ trợ tốt cho sự phát triển của các bé tại trường học. Những ý tưởng sáng tạo này không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là công trình nghiên cứu chuyên sâu của quý thầy cô giáo, hướng đến việc tìm ra những giải pháp dạy học hiệu quả. Bộ sưu tập đề tài sáng kiến kinh nghiệm mầm non mới nhất tại Kienedu đã tổng hợp những mẫu bài đầy đủ, đa dạng, và sáng tạo, mang đến cho giáo viên mầm non những cách tiếp cận giảng dạy phù hợp với độ tuổi và nhu cầu phát triển của trẻ. Mời các bạn cùng khám phá và trải nghiệm những ý tưởng sáng tạo này để tạo ra môi trường học tập thú vị và phát triển toàn diện cho các bé.

SKKN Hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi học vẽ

Sáng kiến kinh nghiệm Hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi học vẽ

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi học vẽ" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1 Xây dựng kế hoạch thực hiện 2.3.2 Tạo môi trường hoạt động thuận lợi để phát huy tính tích cực khả năng phát triển của trẻ

1097 6 lượt tải
SKKN áng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN áng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học" triển khai các biện pháp như sau:  * Biện pháp 1: Tạo môi trường cho trẻ hoạt động * Biện pháp 2: Qua tiết học khám phá khoa học * Biện pháp 3: Sử dụng các trò chơi thực nghiệm * Biện pháp 4: Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan * Biện pháp 5: Làm giàu vốn hiểu biết về môi trường xung quanh ở mọi lúc, mọi nơi * Biện pháp 6: Ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết dạy khám phá khoa học * Biện pháp 7: Kết hợp với với phụ huynh

775 4 lượt tải
SKKN "Một số biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

SKKN "Một số biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ Giải pháp 2: Giáo dục kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động học Giải pháp 3: Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ thông qua hoạt động góc Giải pháp 4: Rèn kỹ năng giao tiếp thông qua các hoạt động khác Giải pháp 5: Giúp trẻ phát triển các kỹ năng giao tiếp qua việc tổ chức các trò chơi và các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh trong nhà trường Giải pháp 6: Tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ hình thành cho trẻ các kỹ năng và thói quen trong giao tiếp

1658 12 lượt tải
SKKN "Một số biện pháp giáo dục trẻ có ý thức tham gia bảo vệ môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi

SKKN "Một số biện pháp giáo dục trẻ có ý thức tham gia bảo vệ môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp giáo dục trẻ có ý thức tham gia bảo vệ môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1 Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường phù hợp với chủ đề 2.3.2 Tạo môi trường thân thiện cho trẻ tham gia hoạt động 2.3.3. Tạo cho trẻ có nề nếp thói quen tham gia bảo vệ môi trường 2.3.4. Tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động học và thông qua các hoạt động khác 2.3.5 Tuyên truyền, vận động và phối kết hợp với phụ huynh cùng tham gia giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường

1192 9 lượt tải
SKKN "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giờ hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trường mầm non thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin

SKKN "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giờ hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trường mầm non thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giờ hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trường mầm non thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Có kiến thức và sáng tạo trong giờ hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 2.3.2. Sử dụng các phần mềm một cách linh hoạt để đạt hiệu quả cao trong giờ dạy 2.3.3. Sử dụng linh hoạt các đồ dùng trực quan kết hợp với công nghệ thông tin trong tổ chức tiết học 2.3.4. Giáo viên cần có kế hoạch bồi dưỡng tin học cho bản thân để khắc phục những tình huống do sự cố của máy móc khi dạy 2.3.5. Thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, với những người có hiểu biết về tin học về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

523 3 lượt tải
SKKN "Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ( thể loại vẽ )

SKKN "Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ( thể loại vẽ )

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ( thể loại vẽ )" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Xây dựng nề nếp trong giờ hoạt động tạo hình Biện pháp 2: Làm đồ dùng đồ chơi và sử dụng đồ dùng vào hoạt động tạo hình(thể loại vẽ) để phát triển thẩm mĩ cho trẻ Biện pháp 3: Xây dựng môi trường bên trong và bên ngoài để giáo dục thẩm mĩ,rèn luyện kỹ năng và kích thích sự sáng tạo cho trẻ Biện pháp 4: Linh hoạt các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm Biện pháp 5: Tổ chức cho trẻ hoạt động tạo hình (thể loại vẽ) ở mọi lúc, mọi nơi Biện pháp 6: Tích hợp hoạt động tạo hình thể loại vẽ vào các hoạt động khác Biện pháp 7: Quan tâm bồi dưỡng trẻ yếu và khuyến khích những trẻ có năng khiếu về hoạt động tạo hình Biện pháp 8: Tổ chức hội thi Biện pháp 9: Công tác phối kết hợp với phụ huynh

1973 8 lượt tải
SKKN Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

SKKN Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  1. Chỉ đạo giáo viên tạo môi trường giáo dục cho trẻ hoạt động 2. Chỉ đạo giáo viên tổ chức hoạt động học phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 – 5 tuổi 3. Chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi và sử dụng đồ dùng, đồ chơi có hiệu quả 4. Chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động học 4.1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động âm nhạc 4.2 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tạo hình

979 14 lượt tải
SKKN Biện pháp hình thành một số kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua việc giáo dục lễ giáo

SKKN Biện pháp hình thành một số kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua việc giáo dục lễ giáo

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp hình thành một số kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua việc giáo dục lễ giáo" triển khai các biện pháp như sau:  * Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch thực hiện. * Giải pháp 2: Phối hợp tuyên truyền với các bậc phụ huynh. * Giải pháp 3: Giáo dục lồng ghép vào các hoạt động và môn học. * Giải pháp 4: Thông qua việc tạo tình huống cụ thể. * Giải pháp 5: Thông qua hợp tác, giao tiếp và quan hệ xã hội. * Giải pháp 6: Giáo dục thông qua hoạt động vui chơi; mọi lúc mọi

835 9 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học thông qua chuyện kể

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học thông qua chuyện kể

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học thông qua chuyện kể" triển khai các biện pháp như sau:  1. Tạo môi trường cho trẻ làm quen với văn học 2. Lựa chọn tác phẩm chuyện kể phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ, phù hợp với chủ đề 3. Sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi, mới lạ hấp dẫn trẻ và sử dụng có hiệu quả đồ dùng trực quan 4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học 5. Công tác tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh học sinh

703 5 lượt tải
SKKN Biện Pháp nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 - 6 Tuổi

SKKN Biện Pháp nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 - 6 Tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện Pháp nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 - 6 Tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Tạo môi trường hoạt động âm nhạc phong phú hấp dẫn Giải pháp 2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy phân loại theo trình độ và khả năng nhận thức của trẻ, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo từng bước từ dễ đến khó Giải pháp 3. Tổ chức hoạt động âm nhạc thông qua hoạt động học Giải pháp 4. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục âm nhạc vào các hoạt động khác, ngày hội ngày lễ và mọi lúc mọi nơi Giải pháp 5. Làm và sử dụng có hiệu quả đồ dùng, dụng cụ âm nhạc Giải pháp 6. Tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh trong công tác giáo dục phát triển âm nhạc cho trẻ

2753 13 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi tổ chức cho trẻ hoạt động dạo chơi ngoài trời. Biện pháp 2: Tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời theo phương pháp giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm". Biện pháp 3: Tổ chức tốt các hoạt động dạo chơi ngoài trời. Biện pháp 4: Tổ chức cho trẻ đi dạo chơi tham quan. Biện pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh.

977 8 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức các trò chơi vận động, xây dựng góc vận động. Giải pháp 2: Chuẩn bị địa điểm, làm đồ dùng, đồ chơi để tạo môi trường, phục vụ các trò chơi vận động cho trẻ hoạt động tốt. Giải pháp 3: Tạo hứng thú thu hút trẻ tham gia chơi. Giải pháp 4: Lựa chọn trò chơi vận động phù hợp hướng dẫn tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ thông qua các hoạt động học khác và ở mọi lúc, mọi nơi. Giải pháp 5: Nâng cao chất lượng thể lực cho trẻ. Giải pháp 6: Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng tham gia giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

839 7 lượt tải

Loại

SKKN Hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi học vẽ

Sáng kiến kinh nghiệm Hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi học vẽ

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi học vẽ" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1 Xây dựng kế hoạch thực hiện 2.3.2 Tạo môi trường hoạt động thuận lợi để phát huy tính tích cực khả năng phát triển của trẻ

1097 6 lượt tải
SKKN áng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN áng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học" triển khai các biện pháp như sau:  * Biện pháp 1: Tạo môi trường cho trẻ hoạt động * Biện pháp 2: Qua tiết học khám phá khoa học * Biện pháp 3: Sử dụng các trò chơi thực nghiệm * Biện pháp 4: Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan * Biện pháp 5: Làm giàu vốn hiểu biết về môi trường xung quanh ở mọi lúc, mọi nơi * Biện pháp 6: Ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết dạy khám phá khoa học * Biện pháp 7: Kết hợp với với phụ huynh

775 4 lượt tải
SKKN "Một số biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

SKKN "Một số biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ Giải pháp 2: Giáo dục kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động học Giải pháp 3: Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ thông qua hoạt động góc Giải pháp 4: Rèn kỹ năng giao tiếp thông qua các hoạt động khác Giải pháp 5: Giúp trẻ phát triển các kỹ năng giao tiếp qua việc tổ chức các trò chơi và các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh trong nhà trường Giải pháp 6: Tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ hình thành cho trẻ các kỹ năng và thói quen trong giao tiếp

1658 12 lượt tải
SKKN "Một số biện pháp giáo dục trẻ có ý thức tham gia bảo vệ môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi

SKKN "Một số biện pháp giáo dục trẻ có ý thức tham gia bảo vệ môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp giáo dục trẻ có ý thức tham gia bảo vệ môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1 Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường phù hợp với chủ đề 2.3.2 Tạo môi trường thân thiện cho trẻ tham gia hoạt động 2.3.3. Tạo cho trẻ có nề nếp thói quen tham gia bảo vệ môi trường 2.3.4. Tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động học và thông qua các hoạt động khác 2.3.5 Tuyên truyền, vận động và phối kết hợp với phụ huynh cùng tham gia giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường

1192 9 lượt tải
SKKN "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giờ hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trường mầm non thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin

SKKN "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giờ hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trường mầm non thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giờ hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trường mầm non thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Có kiến thức và sáng tạo trong giờ hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 2.3.2. Sử dụng các phần mềm một cách linh hoạt để đạt hiệu quả cao trong giờ dạy 2.3.3. Sử dụng linh hoạt các đồ dùng trực quan kết hợp với công nghệ thông tin trong tổ chức tiết học 2.3.4. Giáo viên cần có kế hoạch bồi dưỡng tin học cho bản thân để khắc phục những tình huống do sự cố của máy móc khi dạy 2.3.5. Thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, với những người có hiểu biết về tin học về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

523 3 lượt tải
SKKN "Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ( thể loại vẽ )

SKKN "Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ( thể loại vẽ )

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ( thể loại vẽ )" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Xây dựng nề nếp trong giờ hoạt động tạo hình Biện pháp 2: Làm đồ dùng đồ chơi và sử dụng đồ dùng vào hoạt động tạo hình(thể loại vẽ) để phát triển thẩm mĩ cho trẻ Biện pháp 3: Xây dựng môi trường bên trong và bên ngoài để giáo dục thẩm mĩ,rèn luyện kỹ năng và kích thích sự sáng tạo cho trẻ Biện pháp 4: Linh hoạt các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm Biện pháp 5: Tổ chức cho trẻ hoạt động tạo hình (thể loại vẽ) ở mọi lúc, mọi nơi Biện pháp 6: Tích hợp hoạt động tạo hình thể loại vẽ vào các hoạt động khác Biện pháp 7: Quan tâm bồi dưỡng trẻ yếu và khuyến khích những trẻ có năng khiếu về hoạt động tạo hình Biện pháp 8: Tổ chức hội thi Biện pháp 9: Công tác phối kết hợp với phụ huynh

1973 8 lượt tải
SKKN Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

SKKN Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  1. Chỉ đạo giáo viên tạo môi trường giáo dục cho trẻ hoạt động 2. Chỉ đạo giáo viên tổ chức hoạt động học phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 – 5 tuổi 3. Chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi và sử dụng đồ dùng, đồ chơi có hiệu quả 4. Chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động học 4.1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động âm nhạc 4.2 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tạo hình

979 14 lượt tải
SKKN Biện pháp hình thành một số kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua việc giáo dục lễ giáo

SKKN Biện pháp hình thành một số kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua việc giáo dục lễ giáo

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp hình thành một số kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua việc giáo dục lễ giáo" triển khai các biện pháp như sau:  * Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch thực hiện. * Giải pháp 2: Phối hợp tuyên truyền với các bậc phụ huynh. * Giải pháp 3: Giáo dục lồng ghép vào các hoạt động và môn học. * Giải pháp 4: Thông qua việc tạo tình huống cụ thể. * Giải pháp 5: Thông qua hợp tác, giao tiếp và quan hệ xã hội. * Giải pháp 6: Giáo dục thông qua hoạt động vui chơi; mọi lúc mọi

835 9 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học thông qua chuyện kể

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học thông qua chuyện kể

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học thông qua chuyện kể" triển khai các biện pháp như sau:  1. Tạo môi trường cho trẻ làm quen với văn học 2. Lựa chọn tác phẩm chuyện kể phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ, phù hợp với chủ đề 3. Sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi, mới lạ hấp dẫn trẻ và sử dụng có hiệu quả đồ dùng trực quan 4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học 5. Công tác tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh học sinh

703 5 lượt tải
SKKN Biện Pháp nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 - 6 Tuổi

SKKN Biện Pháp nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 - 6 Tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện Pháp nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 - 6 Tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Tạo môi trường hoạt động âm nhạc phong phú hấp dẫn Giải pháp 2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy phân loại theo trình độ và khả năng nhận thức của trẻ, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo từng bước từ dễ đến khó Giải pháp 3. Tổ chức hoạt động âm nhạc thông qua hoạt động học Giải pháp 4. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục âm nhạc vào các hoạt động khác, ngày hội ngày lễ và mọi lúc mọi nơi Giải pháp 5. Làm và sử dụng có hiệu quả đồ dùng, dụng cụ âm nhạc Giải pháp 6. Tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh trong công tác giáo dục phát triển âm nhạc cho trẻ

2753 13 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi tổ chức cho trẻ hoạt động dạo chơi ngoài trời. Biện pháp 2: Tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời theo phương pháp giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm". Biện pháp 3: Tổ chức tốt các hoạt động dạo chơi ngoài trời. Biện pháp 4: Tổ chức cho trẻ đi dạo chơi tham quan. Biện pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh.

977 8 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức các trò chơi vận động, xây dựng góc vận động. Giải pháp 2: Chuẩn bị địa điểm, làm đồ dùng, đồ chơi để tạo môi trường, phục vụ các trò chơi vận động cho trẻ hoạt động tốt. Giải pháp 3: Tạo hứng thú thu hút trẻ tham gia chơi. Giải pháp 4: Lựa chọn trò chơi vận động phù hợp hướng dẫn tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ thông qua các hoạt động học khác và ở mọi lúc, mọi nơi. Giải pháp 5: Nâng cao chất lượng thể lực cho trẻ. Giải pháp 6: Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng tham gia giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

839 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com