3-4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm 3-4 tuổi góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường học tập phù hợp và thú vị. Các ý tưởng sáng tạo tại độ tuổi này tập trung vào việc phát triển kỹ năng cơ bản, tư duy logic và sự sáng tạo thông qua các hoạt động học tập và trò chơi.
Chính với mục tiêu đó, Kienedu tự hào cung cấp những mẫu bài sáng kiến kinh nghiệm 3-4 tuổi đầy đủ và mới nhất cho năm 2024. Những tài liệu này cung cấp hướng dẫn chi tiết, từ việc xây dựng kế hoạch giảng dạy cho tới việc thực hiện các hoạt động học tập mang tính thực tiễn. Đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc tạo môi trường học tập đa dạng, kích thích sự tò mò và phát triển toàn diện cho trẻ 3-4 tuổi.

SKKN áng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN áng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học" triển khai các biện pháp như sau:  * Biện pháp 1: Tạo môi trường cho trẻ hoạt động * Biện pháp 2: Qua tiết học khám phá khoa học * Biện pháp 3: Sử dụng các trò chơi thực nghiệm * Biện pháp 4: Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan * Biện pháp 5: Làm giàu vốn hiểu biết về môi trường xung quanh ở mọi lúc, mọi nơi * Biện pháp 6: Ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết dạy khám phá khoa học * Biện pháp 7: Kết hợp với với phụ huynh

775 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động ngoài trời cho trẻ 3 – 4 tuổi

SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động ngoài trời cho trẻ 3 – 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động ngoài trời cho trẻ 3 – 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Nâng cao nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của hoạt động ngoài trời đối với sự phát triển của trẻ. 2.3.2. Phát huy nhu cầu hứng thú của trẻ bằng cách khuyến khích giáo viên thường xuyên sử dụng ngôn ngữ hình thể và áp dụng hiệu quả phương pháp dạy học “lấy trẻ làm trung tâm” trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời. 2.3.3. Chọn môi trường hoạt động phù hợp và luôn đổi mới hình thức tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ. 2.3.4. Đa dạng các trò chơi ngoài trời nhằm phát triển các giác quan, tăng cường nhận thức cho trẻ 2.3.5. Làm tốt công tác tham mưu về cơ sở vật chất , quản lý, sử dụng có hiệu quả đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ cho việc tổ chức các hoạt động ngoài trời cho trẻ. 2.3.6. Sưu tầm, sáng tác thơ phù hợp với từng chủ đề, áp dụng vào trò chơi khi tham gia hoạt động ngoài trời. Tổ chức cho trẻ được tham quan các danh lam tại địa phương. 2.3.7. Chỉ đạo giáo viên, phối kết hợp với phụ huynh học sinh để nâng cao chất lượng hoạt động ngoài trời cho trẻ.

935 7 lượt tải
SKKN Một biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động khi tham gia hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi

SKKN Một biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động khi tham gia hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động khi tham gia hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Xây dựng môi trường giáo dục linh hoạt, phong phú, đa dạng tận dụng điều kiện tự nhiên gây hứng thú kích thích trẻ tích cực tham gia hoạt động Biện pháp 2: Tăng cường giáo dục kỹ năng sống thiết thực, gần gũi hàng ngày cho trẻ Biện pháp 3: Sưu tầm, lựa chọn một số trò chơi vận động và trò chơi dân gian cho trẻ hoạt động ngoài trời Biện pháp 4: Tăng cường khai thác sử dụng các trò chơi vận động, trò chơi dân gian quen thuộc, gần gũi phù hợp với khả năng của trẻ Biện pháp 5: Tích cực tuyên truyền phối hợp với phụ huynh

1264 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp biện pháp nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 3 – 4 tuổi

SKKN Một số biện pháp biện pháp nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 3 – 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp biện pháp nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 3 – 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  2.2.1: Xây dựng lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động và xây dựng góc vận động: 2.2.2: Phát triển tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ thông qua tiết học thể dục, dạy học lấy trẻ làm trung tâm. 2.2.3: Tập luyện thường xuyên liên tục đúng giờ ( Đối với thể dục sáng) 2.2.4: Sử dụng đồ dùng trực quan phong phú và đa dạng: 2.2.5: Xây dựng bài tập vận động đảm bảo tính khoa học và hệ thống , đảm bảo tính vừa sức và coi trọng đặc điểm cá nhân của trẻ. 2.2.6: Tổ chức cho trẻ tham gia vận động ở mọi lúc, mọi nơi để củng cố và nâng cao khả năng vận động cho trẻ. Lồng ghép các bài hát vào tiết thể dục và đưa bài tập Erobic vào bài tập phát triển chung. 2.2.7: Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh và cộng đồng.

573 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao việc sử dụng nguyên vật liệu trong tạo hình cho trẻ 3 - 4 tuổi

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao việc sử dụng nguyên vật liệu trong tạo hình cho trẻ 3 - 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao việc sử dụng nguyên vật liệu trong tạo hình cho trẻ 3 - 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Huy động các lực lượng tham gia sưu tầm nguyên liệu, phế liệu và các vật liệu thiên nhiên, phân loại và dự trữ để dùng cho các chủ đề trong năm học. Biện pháp 2: Cho trẻ tiếp xúc khám phá với nguyên vật liệu để biết được đặc điểm, cách sử dụng thao tác phù hợp đặc điểm thuộc từng nguyên vật liệu. Biện pháp 3: Hướng dẫn trẻ biết thực hiện một số kỹ năng tạo hình cơ bản cho trẻ. Biện pháp 4: Khuyến khích trẻ nêu ý tưởng và hướng dẫn trẻ biết sử dụng các nguyên phế liệu để tạo ra các sản phẩm tạo hình bằng cách phối hợp đa kỹ năng, đa chất liệu. Biện pháp 5: Tạo hứng thú cho trẻ khi tham gia hoạt động tạo hình. Biện pháp 6 : Tổ chức cho trẻ sử dụng nguyên vật liệu tạo hình vào các hoạt động trong ngày.

1206 14 lượt tải
SKKN Một số biện pháp cho trẻ 3 – 4 tuổi lớp mầm 1 trường mầm non yêu thích học các tác phẩm văn học

SKKN Một số biện pháp cho trẻ 3 – 4 tuổi lớp mầm 1 trường mầm non yêu thích học các tác phẩm văn học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp cho trẻ 3 – 4 tuổi lớp mầm 1 trường mầm non yêu thích học các tác phẩm văn học" triển khai các biện pháp như sau:  1. Giải pháp 1: Đầu tư vào tiết dạy, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi đẹp mắt, kích thích, hấp dẫn trẻ cũng như tạo môi trường cho trẻ hoạt động. 2. Giải pháp 2: Dùng phương pháp đọc, kể diễn cảm kèm theo hệ thống câu hỏi hấp dẫn. 3. Giải pháp 3: Lồng ghép môn làm quen các tác phẩm văn học vào các môn học khác. 4. Giải pháp 4: Giáo viên phối kết hợp với phụ huynh và các tổ chức trong nhà trường thường xuyên cho trẻ làm quen với các tác phẩm văn học.

796 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy trẻ 3 - 4 tuổi đọc thuộc thơ diễn cảm

SKKN Một số biện pháp dạy trẻ 3 - 4 tuổi đọc thuộc thơ diễn cảm

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp dạy trẻ 3 - 4 tuổi đọc thuộc thơ diễn cảm" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1 Chuẩn bị tốt đồ dùng trực quan và rèn nề nếp cho trẻ trước khi làm quen với tác phẩm văn thơ 2.3.2 Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực của cô khi lên lớp 2.3.3. Luyện tập, củng cố ở mọi lúc mọi nơi 2.3.3. Luyện tập, củng cố ở mọi lúc mọi nơi 2.3.4. Phối kết hợp với phụ huynh và việc cho trẻ làm quen với Tác phẩm thơ

968 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi tích cực hoạt động góc

SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi tích cực hoạt động góc

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi tích cực hoạt động góc" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Xây dựng thư viện đồ chơi 2.3.2. Thiết kế môi trường hoạt động cho trẻ 2.3.3. Thiết kế tranh chủ đề 2.3.4. Thiết kế môi trường hoạt động ở các góc theo chủ đề 2.3.5. Phối kết hợp với các bậc phụ huynh trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu

881 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi trong hoạt động giáo dục Âm nhạc

SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi trong hoạt động giáo dục Âm nhạc

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi trong hoạt động giáo dục Âm nhạc" triển khai các biện pháp như sau:  3.1 Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc 3.2 Biện pháp 2: Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục âm nhạc 3.3 Biện pháp 3: Tổ chức lồng ghép hoạt động âm nhạc trong ngày lễ, ngày hội 3.4 Biện pháp 4: Phối hợp với phụ huynh

921 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ 3-4 tuổi

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ 3-4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ 3-4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch. 3.2. Biện pháp 2: Phối hợp với phụ huynh. 3.3. Biện pháp 3: Xây dựng môi trường làm việc ngay tại gia đình. 3.4. Biện pháp 4: Đặt mục tiêu hướng dẫn và rèn luyện những kĩ năng cần thiết. 3.5. Biệnpháp 5: Phân công công việc. 3.6. Biệnpháp 6: Khuyến khích kết quả trẻ làm được.

945 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng thực hành cuộc sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi

SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng thực hành cuộc sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng thực hành cuộc sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1 Biện pháp 1: Khảo sát và lập kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống. 3.2 Biện pháp 2: Xây dựng môi trường lớp học giúp trẻ thực hành các kỹ năng sống. 3.3 Biện pháp 3: Thiết kế đồ dùng, đồ chơi dạy kỹ năng thực hành cuộc sống. 3.4 Biện pháp 4: Hình thành kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động ở trường mầm non. 3.5 Biện pháp 5: Lồng ghép hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong các ngày lễ, hội, tham quan, picnic. 3.6 Biện pháp 6: Phối kết hợp cùng phụ huynh trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

1420 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi dân tộc thiểu số

SKKN Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi dân tộc thiểu số

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi dân tộc thiểu số" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Giáo viên và phụ huynh là tấm gương cho trẻ noi theo trong mọi hoạt động. Biện pháp 2: Giáo dục lễ giáo, nề nếp, thói quen cho trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số. Biện pháp 3: Lồng ghép hoạt động lễ giáo qua hoạt động học có chủ đích. Biện pháp 4: Giáo dục ở mọi lúc mọi nơi thông qua việc lồng ghép giáo dục lễ giáo vào các hoạt động. Biện pháp 5: Giáo dục lễ giáo quan việc giáo viên tuyên truyền với phụ huynh mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số. Biện pháp 6: Giáo dục lễ giáo thông qua việc nêu gương đánh giá khích lệ tích cực của trẻ.

921 7 lượt tải

Loại

SKKN áng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN áng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3-4 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học" triển khai các biện pháp như sau:  * Biện pháp 1: Tạo môi trường cho trẻ hoạt động * Biện pháp 2: Qua tiết học khám phá khoa học * Biện pháp 3: Sử dụng các trò chơi thực nghiệm * Biện pháp 4: Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan * Biện pháp 5: Làm giàu vốn hiểu biết về môi trường xung quanh ở mọi lúc, mọi nơi * Biện pháp 6: Ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết dạy khám phá khoa học * Biện pháp 7: Kết hợp với với phụ huynh

775 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động ngoài trời cho trẻ 3 – 4 tuổi

SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động ngoài trời cho trẻ 3 – 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động ngoài trời cho trẻ 3 – 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Nâng cao nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của hoạt động ngoài trời đối với sự phát triển của trẻ. 2.3.2. Phát huy nhu cầu hứng thú của trẻ bằng cách khuyến khích giáo viên thường xuyên sử dụng ngôn ngữ hình thể và áp dụng hiệu quả phương pháp dạy học “lấy trẻ làm trung tâm” trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời. 2.3.3. Chọn môi trường hoạt động phù hợp và luôn đổi mới hình thức tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ. 2.3.4. Đa dạng các trò chơi ngoài trời nhằm phát triển các giác quan, tăng cường nhận thức cho trẻ 2.3.5. Làm tốt công tác tham mưu về cơ sở vật chất , quản lý, sử dụng có hiệu quả đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ cho việc tổ chức các hoạt động ngoài trời cho trẻ. 2.3.6. Sưu tầm, sáng tác thơ phù hợp với từng chủ đề, áp dụng vào trò chơi khi tham gia hoạt động ngoài trời. Tổ chức cho trẻ được tham quan các danh lam tại địa phương. 2.3.7. Chỉ đạo giáo viên, phối kết hợp với phụ huynh học sinh để nâng cao chất lượng hoạt động ngoài trời cho trẻ.

935 7 lượt tải
SKKN Một biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động khi tham gia hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi

SKKN Một biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động khi tham gia hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động khi tham gia hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Xây dựng môi trường giáo dục linh hoạt, phong phú, đa dạng tận dụng điều kiện tự nhiên gây hứng thú kích thích trẻ tích cực tham gia hoạt động Biện pháp 2: Tăng cường giáo dục kỹ năng sống thiết thực, gần gũi hàng ngày cho trẻ Biện pháp 3: Sưu tầm, lựa chọn một số trò chơi vận động và trò chơi dân gian cho trẻ hoạt động ngoài trời Biện pháp 4: Tăng cường khai thác sử dụng các trò chơi vận động, trò chơi dân gian quen thuộc, gần gũi phù hợp với khả năng của trẻ Biện pháp 5: Tích cực tuyên truyền phối hợp với phụ huynh

1264 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp biện pháp nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 3 – 4 tuổi

SKKN Một số biện pháp biện pháp nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 3 – 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp biện pháp nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 3 – 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  2.2.1: Xây dựng lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động và xây dựng góc vận động: 2.2.2: Phát triển tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ thông qua tiết học thể dục, dạy học lấy trẻ làm trung tâm. 2.2.3: Tập luyện thường xuyên liên tục đúng giờ ( Đối với thể dục sáng) 2.2.4: Sử dụng đồ dùng trực quan phong phú và đa dạng: 2.2.5: Xây dựng bài tập vận động đảm bảo tính khoa học và hệ thống , đảm bảo tính vừa sức và coi trọng đặc điểm cá nhân của trẻ. 2.2.6: Tổ chức cho trẻ tham gia vận động ở mọi lúc, mọi nơi để củng cố và nâng cao khả năng vận động cho trẻ. Lồng ghép các bài hát vào tiết thể dục và đưa bài tập Erobic vào bài tập phát triển chung. 2.2.7: Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh và cộng đồng.

573 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao việc sử dụng nguyên vật liệu trong tạo hình cho trẻ 3 - 4 tuổi

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao việc sử dụng nguyên vật liệu trong tạo hình cho trẻ 3 - 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao việc sử dụng nguyên vật liệu trong tạo hình cho trẻ 3 - 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Huy động các lực lượng tham gia sưu tầm nguyên liệu, phế liệu và các vật liệu thiên nhiên, phân loại và dự trữ để dùng cho các chủ đề trong năm học. Biện pháp 2: Cho trẻ tiếp xúc khám phá với nguyên vật liệu để biết được đặc điểm, cách sử dụng thao tác phù hợp đặc điểm thuộc từng nguyên vật liệu. Biện pháp 3: Hướng dẫn trẻ biết thực hiện một số kỹ năng tạo hình cơ bản cho trẻ. Biện pháp 4: Khuyến khích trẻ nêu ý tưởng và hướng dẫn trẻ biết sử dụng các nguyên phế liệu để tạo ra các sản phẩm tạo hình bằng cách phối hợp đa kỹ năng, đa chất liệu. Biện pháp 5: Tạo hứng thú cho trẻ khi tham gia hoạt động tạo hình. Biện pháp 6 : Tổ chức cho trẻ sử dụng nguyên vật liệu tạo hình vào các hoạt động trong ngày.

1206 14 lượt tải
SKKN Một số biện pháp cho trẻ 3 – 4 tuổi lớp mầm 1 trường mầm non yêu thích học các tác phẩm văn học

SKKN Một số biện pháp cho trẻ 3 – 4 tuổi lớp mầm 1 trường mầm non yêu thích học các tác phẩm văn học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp cho trẻ 3 – 4 tuổi lớp mầm 1 trường mầm non yêu thích học các tác phẩm văn học" triển khai các biện pháp như sau:  1. Giải pháp 1: Đầu tư vào tiết dạy, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi đẹp mắt, kích thích, hấp dẫn trẻ cũng như tạo môi trường cho trẻ hoạt động. 2. Giải pháp 2: Dùng phương pháp đọc, kể diễn cảm kèm theo hệ thống câu hỏi hấp dẫn. 3. Giải pháp 3: Lồng ghép môn làm quen các tác phẩm văn học vào các môn học khác. 4. Giải pháp 4: Giáo viên phối kết hợp với phụ huynh và các tổ chức trong nhà trường thường xuyên cho trẻ làm quen với các tác phẩm văn học.

796 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy trẻ 3 - 4 tuổi đọc thuộc thơ diễn cảm

SKKN Một số biện pháp dạy trẻ 3 - 4 tuổi đọc thuộc thơ diễn cảm

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp dạy trẻ 3 - 4 tuổi đọc thuộc thơ diễn cảm" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1 Chuẩn bị tốt đồ dùng trực quan và rèn nề nếp cho trẻ trước khi làm quen với tác phẩm văn thơ 2.3.2 Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực của cô khi lên lớp 2.3.3. Luyện tập, củng cố ở mọi lúc mọi nơi 2.3.3. Luyện tập, củng cố ở mọi lúc mọi nơi 2.3.4. Phối kết hợp với phụ huynh và việc cho trẻ làm quen với Tác phẩm thơ

968 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi tích cực hoạt động góc

SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi tích cực hoạt động góc

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi tích cực hoạt động góc" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Xây dựng thư viện đồ chơi 2.3.2. Thiết kế môi trường hoạt động cho trẻ 2.3.3. Thiết kế tranh chủ đề 2.3.4. Thiết kế môi trường hoạt động ở các góc theo chủ đề 2.3.5. Phối kết hợp với các bậc phụ huynh trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu

881 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi trong hoạt động giáo dục Âm nhạc

SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi trong hoạt động giáo dục Âm nhạc

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi trong hoạt động giáo dục Âm nhạc" triển khai các biện pháp như sau:  3.1 Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc 3.2 Biện pháp 2: Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục âm nhạc 3.3 Biện pháp 3: Tổ chức lồng ghép hoạt động âm nhạc trong ngày lễ, ngày hội 3.4 Biện pháp 4: Phối hợp với phụ huynh

921 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ 3-4 tuổi

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ 3-4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ 3-4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch. 3.2. Biện pháp 2: Phối hợp với phụ huynh. 3.3. Biện pháp 3: Xây dựng môi trường làm việc ngay tại gia đình. 3.4. Biện pháp 4: Đặt mục tiêu hướng dẫn và rèn luyện những kĩ năng cần thiết. 3.5. Biệnpháp 5: Phân công công việc. 3.6. Biệnpháp 6: Khuyến khích kết quả trẻ làm được.

945 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng thực hành cuộc sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi

SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng thực hành cuộc sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng thực hành cuộc sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1 Biện pháp 1: Khảo sát và lập kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống. 3.2 Biện pháp 2: Xây dựng môi trường lớp học giúp trẻ thực hành các kỹ năng sống. 3.3 Biện pháp 3: Thiết kế đồ dùng, đồ chơi dạy kỹ năng thực hành cuộc sống. 3.4 Biện pháp 4: Hình thành kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động ở trường mầm non. 3.5 Biện pháp 5: Lồng ghép hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong các ngày lễ, hội, tham quan, picnic. 3.6 Biện pháp 6: Phối kết hợp cùng phụ huynh trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

1420 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi dân tộc thiểu số

SKKN Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi dân tộc thiểu số

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi dân tộc thiểu số" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Giáo viên và phụ huynh là tấm gương cho trẻ noi theo trong mọi hoạt động. Biện pháp 2: Giáo dục lễ giáo, nề nếp, thói quen cho trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số. Biện pháp 3: Lồng ghép hoạt động lễ giáo qua hoạt động học có chủ đích. Biện pháp 4: Giáo dục ở mọi lúc mọi nơi thông qua việc lồng ghép giáo dục lễ giáo vào các hoạt động. Biện pháp 5: Giáo dục lễ giáo quan việc giáo viên tuyên truyền với phụ huynh mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số. Biện pháp 6: Giáo dục lễ giáo thông qua việc nêu gương đánh giá khích lệ tích cực của trẻ.

921 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com