Công nghệ THCS

Trong năm học 2023 – 2024, giáo viên môn Công nghệ THCS có cơ hội đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ THCS mới nhất, phản ánh chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Đề tài sáng kiến này được nghiên cứu và biên soạn theo các bộ sách mới như ‘Chân trời sáng tạo’, ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’, ‘Cánh diều’, tạo điều kiện cho học sinh phát triển năng lực qua các dự án thực tế, thúc đẩy tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề. Các giáo viên được trang bị kỹ thuật mới nhằm tối ưu hóa quá trình học tập, giúp học sinh phát triển niềm đam mê với công nghệ và chuẩn bị kiến thức cần thiết cho tương lai.

SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy công nghệ lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy công nghệ lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy công nghệ lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH Bước 1. Xác định yêu cầu. Bước 2. Xác định mục tiêu kiểm tra. Bước 3. Xác định nội dung, hình thức kiểm tra. Bước 4. Thiết kế hệ thống câu hỏi. Bước 5. Xây dựng đáp án và biểu điểm.

472 9 lượt tải
SKKN Đổi mới tổ chức dạy học kết hợp đổi mới đánh giá nâng cao hiệu quả các bài học thực hành, môn Công nghệ lớp 6

SKKN Đổi mới tổ chức dạy học kết hợp đổi mới đánh giá nâng cao hiệu quả các bài học thực hành, môn Công nghệ lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đổi mới tổ chức dạy học kết hợp đổi mới đánh giá nâng cao hiệu quả các bài học thực hành, môn Công nghệ lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Đổi mới cách tổ chức dạy học b. Đổi mới phương pháp dạy – học Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu gồm các hoạt động sau Hoạt động 2: Hướng dẫn thường xuyên Hoạt động 3: Hướng dẫn kết thúc c. Đổi mới đánh giá kết quả thực hiện các bài thực hành * Đánh giá phần chuẩn bị của học sinh * Đánh giá việc thực hiện quy trình thực hành * Đánh giá sản phẩm thực hành * Đánh giá ý thức thái độ * Lập bảng tiêu chí đánh giá và sổ nhật ký thực hành

784 5 lượt tải
SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học môn Công Nghệ 8: Tiết 17: Bài 18 - Vật liệu cơ khí

SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học môn Công Nghệ 8: Tiết 17: Bài 18 - Vật liệu cơ khí

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học môn Công Nghệ 8: Tiết 17: Bài 18 - Vật liệu cơ khí" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Các giải pháp thực hiện 2.3.1.1. Khảo sát đánh giá tình hình 2.3.1.2. Lập kế hoạch bài học: 2.3.2. Vận dụng

554 5 lượt tải
SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học Tiết 42: Bài 48 - Sử dụng hợp lí điện năng (Công nghệ 8)

SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học Tiết 42: Bài 48 - Sử dụng hợp lí điện năng (Công nghệ 8)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học Tiết 42: Bài 48 - Sử dụng hợp lí điện năng (Công nghệ 8)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Các giải pháp thực hiện 2.3.1.1. Khảo sát đánh giá tình hình 2.3.1.2. Lập kế hoạch bài học: 2.3.2. Các biện pháp để tổ chức thực hiện 2.3.2.1. Khảo sát đánh giá tình hình 2.3.2.2. Lập kế hoạch bài học 2.3.3. Vận dụng

676 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh thực hành cắm hoa trong môn Công nghệ 6 (tiết 31 - 34)

SKKN Hướng dẫn học sinh thực hành cắm hoa trong môn Công nghệ 6 (tiết 31 - 34)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh thực hành cắm hoa trong môn Công nghệ 6 (tiết 31 - 34)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1.Tìm hiểu nghệ thuật cắm hoa trên thế giới. 3.2.Hướng dẫn cách cắm hoa dạng nghiêng. 3.3. Hướng dẫn cách làm bình cắm hoa. 3.4. Thực hành làm bình cắm hoa. 3.5. Thực hành cắm hoa.

1428 8 lượt tải
SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6

SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1- Giáo viên phải gương mẫu và định hướng cho học sinh trong việc chuẩn bị và sử dụng TB-ĐDDH. 2. 2- Phát huy vai trò thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh trong các tiết dạy, có hình thức khen chê kịp thời khoa học và biện pháp hỗ trợ kinh phí khi cần. 2.3 - Gắn liền việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị của học sinh vào việc kiểm tra đánh giá. a) Đánh giá chất lượng thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh. b) Việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị học tập của học sinh phải được đưa vào như một tiêu chí đánh giá kết quả học tập.

991 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục thức tiết kiệm điện cho học sinh lớp 8 qua bài 48: Sử dụng hợp l‎í điện năng - Môn Công nghệ 8

SKKN Một số biện pháp giáo dục‎ thức tiết kiệm điện cho học sinh lớp 8 qua bài 48: Sử dụng hợp l‎í điện năng - Môn Công nghệ 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giáo dục thức tiết kiệm điện cho học sinh lớp 8 qua bài 48: Sử dụng hợp l‎í điện năng - Môn Công nghệ 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tổ chức dạy học bài 48: "Sử dụng hợp lý điện năng". 2.3.2. Giáo viên luôn phải là tấm gương sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm điện năng cho học sinh noi theo 2.3.3. Giải thích cho những học sinh gia đình có điều kiện cần có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện 2.3.4. Tổ chức cuộc thi về nội dung sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện vào ngày 23 - 3 – Ngày thế giới hưởng ứng “Giờ trái đất” để giáo dục, tuyên truyền cho HS tiết kiệm điện

643 5 lượt tải
Hien hoc code

SKKN Một số biện pháp khuyến khích học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập trực quan để nâng cao hiệu quả học tập môn Công Nghệ 6 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp khuyến khích học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập trực quan để nâng cao hiệu quả học tập môn Công Nghệ 6 (Sách Kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các biện pháp tổ chức thực hiện 3.2.1- Giáo viên phải gương mẫu và định hướng cho học sinh trong việc chuẩn bị và sử dụng TB-ĐDDH. 3.2.2- Phát huy vai trò thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh trong các tiết dạy, có hình thức khen chê kịp thời khoa học và biện pháp hỗ trợ kinh phí khi cần. 3.2.3 - Gắn liền việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị của học sinh vào việc kiểm tra đánh giá.

223 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú, cải thiện chất lượng môn học Công nghệ cho học sinh lớp 7 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú, cải thiện chất lượng môn học Công nghệ cho học sinh lớp 7 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú, cải thiện chất lượng môn học Công nghệ cho học sinh lớp 7 (Sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Xây dựng bộ "hồ sơ dạy môn Công nghệ" Giải pháp 2: Sự chuẩn bị bài của giáo viên và học sinh Giải pháp 3: Liên môn kiến thức với các môn học có liên quan Giải pháp 4: Sử dụng Video minh họa cho bài dạy Giải pháp 5: Sử dụng linh hoạt các hình thức dạy trên lớp Giải pháp 6: Khai thác và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả Giải pháp 7: Tạo không khí sôi nổi thi đua bằng một số trò chơi học tập Giải pháp 8: Tổ chức các tiết học ngoài trời Giải pháp 9: Kết hợp kiến thức giảng dạy với thực tế ở gia đình và địa phương

611 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi cải thiện hứng thú học tập môn Công nghệ 7 (Sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi cải thiện hứng thú học tập môn Công nghệ 7 (Sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi cải thiện hứng thú học tập môn Công nghệ 7 (Sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trình tự thực hiện 3.1.1. Tổ chức trò chơi cần thực hiện một số nguyên tắc sau 3.1.2. Tổ chức trò chơi đối với bộ môn công nghệ có vai trò và ý nghĩa rất lớn trong dạy học 3.1.3. Hình thức tổ chức “trò chơi” phục vụ giảng dạy bộ môn công nghệ 3.2. Cụ thể phương pháp tổ chức trò chơi theo nhóm được tiến hành theo quy trình sau 3.2.1. Chuẩn bị 3.2.2. Tổ chức trò chơi 3.3. Tổ chức thực hiện.

1092 9 lượt tải
SKKN Một số giải pháp tổ chức giảng dạy bài thực hành Công nghệ 7 nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

SKKN Một số giải pháp tổ chức giảng dạy bài thực hành Công nghệ 7 nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp tổ chức giảng dạy bài thực hành Công nghệ 7 nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Lên kế hoạch sử dụng đồ dùng từ đầu năm học. Giải pháp 2: Xác định rõ mục tiêu bài học và đặt vấn đề vào bài hấp dẫn. Giải pháp 3: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu đầy đủ, chu đáo. Giải pháp 4: Gắn nội dung học tập với các vấn đề của thực tiễn. Giải pháp 5: Hướng dẫn học sinh làm đồ dùng thực hành. Giải pháp 6: Sử dụng và khai thác triệt để công nghệ thông tin. Giải pháp 7: Xây dựng Mẫu đánh giá kết quả thực hành của các nhóm.  

893 6 lượt tải
Một số giải pháp tổ chức hiệu quả công tác giảng dạy bài thực hành công nghệ 7 để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số giải pháp tổ chức hiệu quả công tác giảng dạy bài thực hành công nghệ 7 để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh (Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp tổ chức hiệu quả công tác giảng dạy bài thực hành công nghệ 7 để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh (Sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, định hướng làm bài văn nghị luận xã hội cho học sinh Biện pháp 2. Củng cố và khắc sâu kiến thức lý thuyết về bài văn nghị luận xã hội Biện pháp 3. Hướng dẫn cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống cụ thể Biện pháp 4. Hướng dẫn học sinh tìm dẫn chứng cho bài văn nghị luận xã hội Biện pháp 5. Hướng dẫn học sinh làm bài nghị luận xã hội theo hướng mở Biện pháp 6. Giáo viên cần có những bài văn mẫu để đọc học sinh tham khảo

269 4 lượt tải

Loại

SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy công nghệ lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy công nghệ lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy công nghệ lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH Bước 1. Xác định yêu cầu. Bước 2. Xác định mục tiêu kiểm tra. Bước 3. Xác định nội dung, hình thức kiểm tra. Bước 4. Thiết kế hệ thống câu hỏi. Bước 5. Xây dựng đáp án và biểu điểm.

472 9 lượt tải
SKKN Đổi mới tổ chức dạy học kết hợp đổi mới đánh giá nâng cao hiệu quả các bài học thực hành, môn Công nghệ lớp 6

SKKN Đổi mới tổ chức dạy học kết hợp đổi mới đánh giá nâng cao hiệu quả các bài học thực hành, môn Công nghệ lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đổi mới tổ chức dạy học kết hợp đổi mới đánh giá nâng cao hiệu quả các bài học thực hành, môn Công nghệ lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Đổi mới cách tổ chức dạy học b. Đổi mới phương pháp dạy – học Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu gồm các hoạt động sau Hoạt động 2: Hướng dẫn thường xuyên Hoạt động 3: Hướng dẫn kết thúc c. Đổi mới đánh giá kết quả thực hiện các bài thực hành * Đánh giá phần chuẩn bị của học sinh * Đánh giá việc thực hiện quy trình thực hành * Đánh giá sản phẩm thực hành * Đánh giá ý thức thái độ * Lập bảng tiêu chí đánh giá và sổ nhật ký thực hành

784 5 lượt tải
SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học môn Công Nghệ 8: Tiết 17: Bài 18 - Vật liệu cơ khí

SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học môn Công Nghệ 8: Tiết 17: Bài 18 - Vật liệu cơ khí

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học môn Công Nghệ 8: Tiết 17: Bài 18 - Vật liệu cơ khí" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Các giải pháp thực hiện 2.3.1.1. Khảo sát đánh giá tình hình 2.3.1.2. Lập kế hoạch bài học: 2.3.2. Vận dụng

554 5 lượt tải
SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học Tiết 42: Bài 48 - Sử dụng hợp lí điện năng (Công nghệ 8)

SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học Tiết 42: Bài 48 - Sử dụng hợp lí điện năng (Công nghệ 8)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy - Học Tiết 42: Bài 48 - Sử dụng hợp lí điện năng (Công nghệ 8)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Các giải pháp thực hiện 2.3.1.1. Khảo sát đánh giá tình hình 2.3.1.2. Lập kế hoạch bài học: 2.3.2. Các biện pháp để tổ chức thực hiện 2.3.2.1. Khảo sát đánh giá tình hình 2.3.2.2. Lập kế hoạch bài học 2.3.3. Vận dụng

676 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh thực hành cắm hoa trong môn Công nghệ 6 (tiết 31 - 34)

SKKN Hướng dẫn học sinh thực hành cắm hoa trong môn Công nghệ 6 (tiết 31 - 34)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh thực hành cắm hoa trong môn Công nghệ 6 (tiết 31 - 34)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1.Tìm hiểu nghệ thuật cắm hoa trên thế giới. 3.2.Hướng dẫn cách cắm hoa dạng nghiêng. 3.3. Hướng dẫn cách làm bình cắm hoa. 3.4. Thực hành làm bình cắm hoa. 3.5. Thực hành cắm hoa.

1428 8 lượt tải
SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6

SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1- Giáo viên phải gương mẫu và định hướng cho học sinh trong việc chuẩn bị và sử dụng TB-ĐDDH. 2. 2- Phát huy vai trò thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh trong các tiết dạy, có hình thức khen chê kịp thời khoa học và biện pháp hỗ trợ kinh phí khi cần. 2.3 - Gắn liền việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị của học sinh vào việc kiểm tra đánh giá. a) Đánh giá chất lượng thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh. b) Việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị học tập của học sinh phải được đưa vào như một tiêu chí đánh giá kết quả học tập.

991 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục thức tiết kiệm điện cho học sinh lớp 8 qua bài 48: Sử dụng hợp l‎í điện năng - Môn Công nghệ 8

SKKN Một số biện pháp giáo dục‎ thức tiết kiệm điện cho học sinh lớp 8 qua bài 48: Sử dụng hợp l‎í điện năng - Môn Công nghệ 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giáo dục thức tiết kiệm điện cho học sinh lớp 8 qua bài 48: Sử dụng hợp l‎í điện năng - Môn Công nghệ 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tổ chức dạy học bài 48: "Sử dụng hợp lý điện năng". 2.3.2. Giáo viên luôn phải là tấm gương sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm điện năng cho học sinh noi theo 2.3.3. Giải thích cho những học sinh gia đình có điều kiện cần có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện 2.3.4. Tổ chức cuộc thi về nội dung sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện vào ngày 23 - 3 – Ngày thế giới hưởng ứng “Giờ trái đất” để giáo dục, tuyên truyền cho HS tiết kiệm điện

643 5 lượt tải
Hien hoc code

SKKN Một số biện pháp khuyến khích học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập trực quan để nâng cao hiệu quả học tập môn Công Nghệ 6 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp khuyến khích học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập trực quan để nâng cao hiệu quả học tập môn Công Nghệ 6 (Sách Kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các biện pháp tổ chức thực hiện 3.2.1- Giáo viên phải gương mẫu và định hướng cho học sinh trong việc chuẩn bị và sử dụng TB-ĐDDH. 3.2.2- Phát huy vai trò thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh trong các tiết dạy, có hình thức khen chê kịp thời khoa học và biện pháp hỗ trợ kinh phí khi cần. 3.2.3 - Gắn liền việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị của học sinh vào việc kiểm tra đánh giá.

223 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú, cải thiện chất lượng môn học Công nghệ cho học sinh lớp 7 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú, cải thiện chất lượng môn học Công nghệ cho học sinh lớp 7 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú, cải thiện chất lượng môn học Công nghệ cho học sinh lớp 7 (Sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Xây dựng bộ "hồ sơ dạy môn Công nghệ" Giải pháp 2: Sự chuẩn bị bài của giáo viên và học sinh Giải pháp 3: Liên môn kiến thức với các môn học có liên quan Giải pháp 4: Sử dụng Video minh họa cho bài dạy Giải pháp 5: Sử dụng linh hoạt các hình thức dạy trên lớp Giải pháp 6: Khai thác và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả Giải pháp 7: Tạo không khí sôi nổi thi đua bằng một số trò chơi học tập Giải pháp 8: Tổ chức các tiết học ngoài trời Giải pháp 9: Kết hợp kiến thức giảng dạy với thực tế ở gia đình và địa phương

611 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi cải thiện hứng thú học tập môn Công nghệ 7 (Sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi cải thiện hứng thú học tập môn Công nghệ 7 (Sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi cải thiện hứng thú học tập môn Công nghệ 7 (Sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trình tự thực hiện 3.1.1. Tổ chức trò chơi cần thực hiện một số nguyên tắc sau 3.1.2. Tổ chức trò chơi đối với bộ môn công nghệ có vai trò và ý nghĩa rất lớn trong dạy học 3.1.3. Hình thức tổ chức “trò chơi” phục vụ giảng dạy bộ môn công nghệ 3.2. Cụ thể phương pháp tổ chức trò chơi theo nhóm được tiến hành theo quy trình sau 3.2.1. Chuẩn bị 3.2.2. Tổ chức trò chơi 3.3. Tổ chức thực hiện.

1092 9 lượt tải
SKKN Một số giải pháp tổ chức giảng dạy bài thực hành Công nghệ 7 nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

SKKN Một số giải pháp tổ chức giảng dạy bài thực hành Công nghệ 7 nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp tổ chức giảng dạy bài thực hành Công nghệ 7 nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Lên kế hoạch sử dụng đồ dùng từ đầu năm học. Giải pháp 2: Xác định rõ mục tiêu bài học và đặt vấn đề vào bài hấp dẫn. Giải pháp 3: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu đầy đủ, chu đáo. Giải pháp 4: Gắn nội dung học tập với các vấn đề của thực tiễn. Giải pháp 5: Hướng dẫn học sinh làm đồ dùng thực hành. Giải pháp 6: Sử dụng và khai thác triệt để công nghệ thông tin. Giải pháp 7: Xây dựng Mẫu đánh giá kết quả thực hành của các nhóm.  

893 6 lượt tải
Một số giải pháp tổ chức hiệu quả công tác giảng dạy bài thực hành công nghệ 7 để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số giải pháp tổ chức hiệu quả công tác giảng dạy bài thực hành công nghệ 7 để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh (Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp tổ chức hiệu quả công tác giảng dạy bài thực hành công nghệ 7 để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh (Sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, định hướng làm bài văn nghị luận xã hội cho học sinh Biện pháp 2. Củng cố và khắc sâu kiến thức lý thuyết về bài văn nghị luận xã hội Biện pháp 3. Hướng dẫn cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống cụ thể Biện pháp 4. Hướng dẫn học sinh tìm dẫn chứng cho bài văn nghị luận xã hội Biện pháp 5. Hướng dẫn học sinh làm bài nghị luận xã hội theo hướng mở Biện pháp 6. Giáo viên cần có những bài văn mẫu để đọc học sinh tham khảo

269 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com