Địa lí 8

Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 8 THCS năm học 2023 – 2024 tập trung vào việc tích hợp chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới. Các phương pháp giảng dạy mới được giới thiệu nhằm mục tiêu kích thích sự hiểu biết sâu sắc và tương tác của học sinh với các chủ đề về địa lý tự nhiên và nhân văn. Qua việc sử dụng dự án thực tế, học sinh sẽ được khuyến khích phát triển kỹ năng nghiên cứu, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, đồng thời tăng cường nhận thức về tác động của con người đối với môi trường. Sáng kiến này không chỉ giúp học sinh thấu hiểu các vấn đề địa lí mà còn chuẩn bị cho các em kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm.

SKKN Dạy – học Địa lí 8 phần Địa lí tự nhiên nhằm nâng cao năng lực “tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh bằng cách sử dụng sơ đồ

SKKN Dạy – học Địa lí 8 phần Địa lí tự nhiên nhằm nâng cao năng lực “tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh bằng cách sử dụng sơ đồ

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy – học Địa lí 8 phần Địa lí tự nhiên nhằm nâng cao năng lực “tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh bằng cách sử dụng sơ đồ" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nhận thức đầy đủ các mức độ phát triển năng lực “Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” của chương trình Địa Lí THCS. 2. Xác định cụ thể các mức độ yêu cầu phát triển năng lực “ tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” trong chương trình Địa Lí 8 3. Dạy học Địa lí 8 phần Địa lí tự nhiên nâng cao năng lực “Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh bằng sử dụng sơ đồ 4. Ví dụ về cách sử dụng sơ đồ để nâng cao năng lực “tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh trong dạy học Địa lí 8 Địa lí phần tự nhiên.  

873 2 lượt tải
SKKN Đặc điểm phát triển kinh tế - Xã hội các nước châu Á

SKKN Đặc điểm phát triển kinh tế - Xã hội các nước châu Á

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đặc điểm phát triển kinh tế - Xã hội các nước châu Á" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Mục tiêu, nội dung bài học tích hợp 2.3.2. Thiết kế giáo án vận dụng kiến thức liên môn 2.3.3. Tổ chức giờ dạy vận dụng tích hợp kiến thức liên môn 2.3.4. Phương pháp dạy học theo hướng tích hợp liên môn 2.3.5. Mô tả giờ dạy vận dụng tích hợp kiến thức liên môn: Tiết 9- bài 7: “Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á” (Địa lí lớp 8).

643 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn giáo viên dạy học kiến thức địa phương trong môn Địa lý 8

SKKN Hướng dẫn giáo viên dạy học kiến thức địa phương trong môn Địa lý 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn giáo viên dạy học kiến thức địa phương trong môn Địa lý 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Người quản lý phải có kiến thức tổng thể, sâu rộng về bộ môn: 2. Tổ chức chuyến khám phá thực tế địa phương cho CBGV: 3 Chỉ đạo dạy học địa lý Địa phương ứng dụng bằng phương pháp trãi nghiệm thực tế 4 Hướng dẫn tổ chức viết bài thu hoạch 5. Khảo sát về mức độ hứng thú của bộ môn sau khi được học bài địa lí về trãi nghiệm thực tế  

638 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ một số loại bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Lớp 8 nhằm khắc phục tình trạng ghi nhớ kiến thức một cách máy móc (học vẹt)

SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ một số loại bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Lớp 8 nhằm khắc phục tình trạng ghi nhớ kiến thức một cách máy móc (học vẹt)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ một số loại bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Lớp 8 nhằm khắc phục tình trạng ghi nhớ kiến thức một cách máy móc (học vẹt)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Thường xuyên sử dụng bản đồ trong từng tiết học - Giáo viên phải nghiên cứu chuẩn bị kĩ các loại bản đồ trước khi lên lớp. - Đưa việc sử dụng bản đồ vào đánh giá chất lượng dạy- học của giáo viên và học sinh. - Gây hứng thú học tập của học sinh thông qua sử dụng bản đồ -Kết hợp giữa cách sử dụng bản đồ theo phương pháp truyền thống với hiện đại.  

628 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm vận dụng ca dao, tục ngữ và âm nhạc nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học phần khí hậu Việt Nam - Địa lý lớp 8

SKKN Kinh nghiệm vận dụng ca dao, tục ngữ và âm nhạc nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học phần khí hậu Việt Nam - Địa lý lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm vận dụng ca dao, tục ngữ và âm nhạc nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học phần khí hậu Việt Nam - Địa lý lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Một số định hướng sử dụng ca dao, tục ngữ và âm nhạc nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học Địa lý. * Nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về sử dụng ca dao, tục ngữ và âm nhạc trong môn Địa lý. * Hình thành thói quen biết nghiên cứu tìm hiểu thực tế từ đó xây dựng kĩ năng liên hệ với thực tiễn xung quanh và biết vận dụng ca dao, tục ngữ và âm nhạc vào cuộc sống. * Nâng cao trình độ nhận thức và khả năng tiếp thu vận dụng kiến thức ca dao, tục ngữ và âm nhạc của học sinh một cách đồng đều bằng cách taọ hứng thú trong giờ học Địa lí. 2.3.2 Một số ví dụ cụ thể có sử dụng ca dao tục ngữ và âm nhạc trong dạy học Địa lý nhằm gây hứng thú cho học sinh.  

729 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 8 phần Địa lí Việt Nam nhằm giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền dân tộc cho học sinh lớp 8

SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 8 phần Địa lí Việt Nam nhằm giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền dân tộc cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 8 phần Địa lí Việt Nam nhằm giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền dân tộc cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Xác định rõ những tiết (bài) cần lồng ghép giáo dục bảo vệ chủ quyền dân tộc. Giải pháp 2: Sưu tầm tư liệu có liên quan đến nội dung cần tích hợp liên môn. Giải pháp 3: Linh hoạt hướng dẫn học sinh tích cực hoạt động có hiệu quả.

722 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng phân tích bảng số liệu cho học sinh trong dạy học chương XI – Châu Á, Địa lí 8

SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng phân tích bảng số liệu cho học sinh trong dạy học chương XI – Châu Á, Địa lí 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng phân tích bảng số liệu cho học sinh trong dạy học chương XI – Châu Á, Địa lí 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tìm hiểu về số liệu thống kê. 2.3.2. Ý nghĩa của bảng số liệu thống kê. 2.3.3. Phân loại các số liệu thống kê trong dạy học Địa lí 2.3.4. Phân tích bảng số liệu trong dạy học Địa lí. 4.1. Các bước phân tích bảng số liệu trong dạy học Địa lí . 4.2. Các yêu cầu khi tiến hành phân tích bảng số liệu trong dạy học Địa lí . 2.3.5. Hướng dẫn các kỹ năng phân tích một số bảng số liệu cụ thể trong chương XI – Châu Á, Địa lí 8: 2.3.6. Áp dụng soạn giảng bài dạy cụ thể.  

711 3 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học Địa lí

SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học Địa lí

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học Địa lí" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Địa lí Phương pháp làm việc với bản đồ Phương pháp làm việc với sách giáo khoa Phương pháp báo cáo Phương pháp vận dụng kiến thức thực tiễn Phương pháp tổ chức trò chơi  

804 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy học tích hợp trong bộ môn Địa lý khối 8, 9

SKKN Một số phương pháp dạy học tích hợp trong bộ môn Địa lý khối 8, 9

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp dạy học tích hợp trong bộ môn Địa lý khối 8, 9" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chuẩn bị bài soạn chu đáo theo hướng tích hợp: 2. Xác định các mức độ tích hợp trong các bài học: 3. Một số hình thức tích hợp và ví dụ minh họa cho quá trình dạy học môn Địa lý khối 8,9 THCS: 4. Giáo án minh họa vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy học Địa lý:  

731 5 lượt tải
SKKN Một vài kinh nghiệm rèn luyện kĩ năng sử dụng, khai thác kiến thức từ kênh hình sách giáo khoa Địa lí lớp 8

SKKN Một vài kinh nghiệm rèn luyện kĩ năng sử dụng, khai thác kiến thức từ kênh hình sách giáo khoa Địa lí lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một vài kinh nghiệm rèn luyện kĩ năng sử dụng, khai thác kiến thức từ kênh hình sách giáo khoa Địa lí lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Bước 1: Đọc kĩ đề để tìm ra yêu cầu chính của đề bài - Bước 2: Xác định đúng bản đồ, lược đồ cần sử dụng vào nội dung bài làm - Bước 3: Sử dụng dữ kiện nào để trả lời tốt yêu cầu của chính của đề bài (hệ thống kí hiệu, màu sắc, số liệu qua các biểu đồ…) - Bước 4: Phân tích nhận xét thông qua kênh hình để trả lời các yêu cầu của đề bài

680 4 lượt tải
SKKN Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý 8

SKKN Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Kĩ năng làm việc với bản đồ trong Atlat Địa lý Việt Nam 2. Kĩ năng sử dụng biểu đồ trong Atlat Địa lý Việt Nam 3. Kĩ năng phân tích lát cắt địa hình trong Atlat Địa lý Việt Nam 4. Kĩ năng xác định phương hướng, khoảng cách trên bản đồ.  

841 6 lượt tải
SKKN Sử dụng di sản văn hóa địa phương và việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Địa Lí 8

SKKN Sử dụng di sản văn hóa địa phương và việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Địa Lí 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng di sản văn hóa địa phương và việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Địa Lí 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Phương pháp nêu vấn đề - Phương pháp dạy học dự án - Phương pháp thuyết trình - Phương pháp dạy học và làm việc theo nhóm  

552 4 lượt tải

Loại

SKKN Dạy – học Địa lí 8 phần Địa lí tự nhiên nhằm nâng cao năng lực “tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh bằng cách sử dụng sơ đồ

SKKN Dạy – học Địa lí 8 phần Địa lí tự nhiên nhằm nâng cao năng lực “tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh bằng cách sử dụng sơ đồ

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy – học Địa lí 8 phần Địa lí tự nhiên nhằm nâng cao năng lực “tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh bằng cách sử dụng sơ đồ" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nhận thức đầy đủ các mức độ phát triển năng lực “Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” của chương trình Địa Lí THCS. 2. Xác định cụ thể các mức độ yêu cầu phát triển năng lực “ tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” trong chương trình Địa Lí 8 3. Dạy học Địa lí 8 phần Địa lí tự nhiên nâng cao năng lực “Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh bằng sử dụng sơ đồ 4. Ví dụ về cách sử dụng sơ đồ để nâng cao năng lực “tư duy tổng hợp theo lãnh thổ” cho học sinh trong dạy học Địa lí 8 Địa lí phần tự nhiên.  

873 2 lượt tải
SKKN Đặc điểm phát triển kinh tế - Xã hội các nước châu Á

SKKN Đặc điểm phát triển kinh tế - Xã hội các nước châu Á

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đặc điểm phát triển kinh tế - Xã hội các nước châu Á" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Mục tiêu, nội dung bài học tích hợp 2.3.2. Thiết kế giáo án vận dụng kiến thức liên môn 2.3.3. Tổ chức giờ dạy vận dụng tích hợp kiến thức liên môn 2.3.4. Phương pháp dạy học theo hướng tích hợp liên môn 2.3.5. Mô tả giờ dạy vận dụng tích hợp kiến thức liên môn: Tiết 9- bài 7: “Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á” (Địa lí lớp 8).

643 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn giáo viên dạy học kiến thức địa phương trong môn Địa lý 8

SKKN Hướng dẫn giáo viên dạy học kiến thức địa phương trong môn Địa lý 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn giáo viên dạy học kiến thức địa phương trong môn Địa lý 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Người quản lý phải có kiến thức tổng thể, sâu rộng về bộ môn: 2. Tổ chức chuyến khám phá thực tế địa phương cho CBGV: 3 Chỉ đạo dạy học địa lý Địa phương ứng dụng bằng phương pháp trãi nghiệm thực tế 4 Hướng dẫn tổ chức viết bài thu hoạch 5. Khảo sát về mức độ hứng thú của bộ môn sau khi được học bài địa lí về trãi nghiệm thực tế  

638 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ một số loại bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Lớp 8 nhằm khắc phục tình trạng ghi nhớ kiến thức một cách máy móc (học vẹt)

SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ một số loại bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Lớp 8 nhằm khắc phục tình trạng ghi nhớ kiến thức một cách máy móc (học vẹt)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ một số loại bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Lớp 8 nhằm khắc phục tình trạng ghi nhớ kiến thức một cách máy móc (học vẹt)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Thường xuyên sử dụng bản đồ trong từng tiết học - Giáo viên phải nghiên cứu chuẩn bị kĩ các loại bản đồ trước khi lên lớp. - Đưa việc sử dụng bản đồ vào đánh giá chất lượng dạy- học của giáo viên và học sinh. - Gây hứng thú học tập của học sinh thông qua sử dụng bản đồ -Kết hợp giữa cách sử dụng bản đồ theo phương pháp truyền thống với hiện đại.  

628 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm vận dụng ca dao, tục ngữ và âm nhạc nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học phần khí hậu Việt Nam - Địa lý lớp 8

SKKN Kinh nghiệm vận dụng ca dao, tục ngữ và âm nhạc nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học phần khí hậu Việt Nam - Địa lý lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm vận dụng ca dao, tục ngữ và âm nhạc nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học phần khí hậu Việt Nam - Địa lý lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Một số định hướng sử dụng ca dao, tục ngữ và âm nhạc nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học Địa lý. * Nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về sử dụng ca dao, tục ngữ và âm nhạc trong môn Địa lý. * Hình thành thói quen biết nghiên cứu tìm hiểu thực tế từ đó xây dựng kĩ năng liên hệ với thực tiễn xung quanh và biết vận dụng ca dao, tục ngữ và âm nhạc vào cuộc sống. * Nâng cao trình độ nhận thức và khả năng tiếp thu vận dụng kiến thức ca dao, tục ngữ và âm nhạc của học sinh một cách đồng đều bằng cách taọ hứng thú trong giờ học Địa lí. 2.3.2 Một số ví dụ cụ thể có sử dụng ca dao tục ngữ và âm nhạc trong dạy học Địa lý nhằm gây hứng thú cho học sinh.  

729 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 8 phần Địa lí Việt Nam nhằm giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền dân tộc cho học sinh lớp 8

SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 8 phần Địa lí Việt Nam nhằm giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền dân tộc cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 8 phần Địa lí Việt Nam nhằm giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền dân tộc cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Xác định rõ những tiết (bài) cần lồng ghép giáo dục bảo vệ chủ quyền dân tộc. Giải pháp 2: Sưu tầm tư liệu có liên quan đến nội dung cần tích hợp liên môn. Giải pháp 3: Linh hoạt hướng dẫn học sinh tích cực hoạt động có hiệu quả.

722 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng phân tích bảng số liệu cho học sinh trong dạy học chương XI – Châu Á, Địa lí 8

SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng phân tích bảng số liệu cho học sinh trong dạy học chương XI – Châu Á, Địa lí 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng phân tích bảng số liệu cho học sinh trong dạy học chương XI – Châu Á, Địa lí 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tìm hiểu về số liệu thống kê. 2.3.2. Ý nghĩa của bảng số liệu thống kê. 2.3.3. Phân loại các số liệu thống kê trong dạy học Địa lí 2.3.4. Phân tích bảng số liệu trong dạy học Địa lí. 4.1. Các bước phân tích bảng số liệu trong dạy học Địa lí . 4.2. Các yêu cầu khi tiến hành phân tích bảng số liệu trong dạy học Địa lí . 2.3.5. Hướng dẫn các kỹ năng phân tích một số bảng số liệu cụ thể trong chương XI – Châu Á, Địa lí 8: 2.3.6. Áp dụng soạn giảng bài dạy cụ thể.  

711 3 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học Địa lí

SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học Địa lí

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học Địa lí" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Địa lí Phương pháp làm việc với bản đồ Phương pháp làm việc với sách giáo khoa Phương pháp báo cáo Phương pháp vận dụng kiến thức thực tiễn Phương pháp tổ chức trò chơi  

804 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp dạy học tích hợp trong bộ môn Địa lý khối 8, 9

SKKN Một số phương pháp dạy học tích hợp trong bộ môn Địa lý khối 8, 9

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp dạy học tích hợp trong bộ môn Địa lý khối 8, 9" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chuẩn bị bài soạn chu đáo theo hướng tích hợp: 2. Xác định các mức độ tích hợp trong các bài học: 3. Một số hình thức tích hợp và ví dụ minh họa cho quá trình dạy học môn Địa lý khối 8,9 THCS: 4. Giáo án minh họa vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy học Địa lý:  

731 5 lượt tải
SKKN Một vài kinh nghiệm rèn luyện kĩ năng sử dụng, khai thác kiến thức từ kênh hình sách giáo khoa Địa lí lớp 8

SKKN Một vài kinh nghiệm rèn luyện kĩ năng sử dụng, khai thác kiến thức từ kênh hình sách giáo khoa Địa lí lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một vài kinh nghiệm rèn luyện kĩ năng sử dụng, khai thác kiến thức từ kênh hình sách giáo khoa Địa lí lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Bước 1: Đọc kĩ đề để tìm ra yêu cầu chính của đề bài - Bước 2: Xác định đúng bản đồ, lược đồ cần sử dụng vào nội dung bài làm - Bước 3: Sử dụng dữ kiện nào để trả lời tốt yêu cầu của chính của đề bài (hệ thống kí hiệu, màu sắc, số liệu qua các biểu đồ…) - Bước 4: Phân tích nhận xét thông qua kênh hình để trả lời các yêu cầu của đề bài

680 4 lượt tải
SKKN Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý 8

SKKN Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Kĩ năng làm việc với bản đồ trong Atlat Địa lý Việt Nam 2. Kĩ năng sử dụng biểu đồ trong Atlat Địa lý Việt Nam 3. Kĩ năng phân tích lát cắt địa hình trong Atlat Địa lý Việt Nam 4. Kĩ năng xác định phương hướng, khoảng cách trên bản đồ.  

841 6 lượt tải
SKKN Sử dụng di sản văn hóa địa phương và việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Địa Lí 8

SKKN Sử dụng di sản văn hóa địa phương và việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Địa Lí 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng di sản văn hóa địa phương và việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Địa Lí 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Phương pháp nêu vấn đề - Phương pháp dạy học dự án - Phương pháp thuyết trình - Phương pháp dạy học và làm việc theo nhóm  

552 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com