Hóa học 8

Trọn bộ sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 8 THCS năm học 2023 – 2024 với mục tiêu áp dụng chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới đã được Kienedu tổng hợp đầy đủ. Các sáng kiến này được thiết kế để kích thích sự tò mò và đam mê học hỏi trong học sinh qua các thí nghiệm thực hành, dự án sáng tạo và hoạt động học tập dựa trên trải nghiệm. Giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh khám phá thế giới Hóa học, từ các phản ứng hóa học cơ bản đến ứng dụng của chúng trong đời sống và công nghệ. Qua đó, học sinh không chỉ nắm vững kiến thức khoa học mà còn phát triển kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và tư duy phản biện, chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp học thuật và tương lai của mình.

Sáng kiến kinh nghiệm Một số dạng bài tập về muối ngậm nước

Sáng kiến kinh nghiệm Một số dạng bài tập về muối ngậm nước

Sáng kiến kinh nghiệm "Sáng kiến kinh nghiệm Một số dạng bài tập về muối ngậm nước" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II.4.1. Học sinh làm quen với một số muối ngậm nước II.4.2. Các dạng bài tập về muối ngậm nước II.4.2.1. Tính thành phần % của muối khan và của nước kết tinh có trong tinh thể hiđrát. II.4.2.2. Tính khối lượng của muối khan và của nước kết tinh có trong tinh thể hiđrat. II.4.2.3. Thêm muối ngậm nước vào dung dịch cho sẵn. II.4.2.4. Hòa tan muối ngậm nước vào nước. II.4.2.5. Cô cạn dung dịch (làm bay hơi nước có trong dung dịch) II.4.2.6. Bài tập về độ tan của muối trong nước. II.4.2.7. Bài tập tổng hợp. II.4.3. Bài tập vận dụng  

1127 9 lượt tải
SKKN "Kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm thực hành để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn Hoá học lớp 8

SKKN "Kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm thực hành để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn Hoá học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN "Kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm thực hành để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn Hoá học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II.2.1. Nội dung chương trình II.2.2.Phân loại thí nghiệm để đạt những mục đích nhất định II.2.2.Phân loại thí nghiệm để đạt những mục đích nhất định II.2.4.Dạy học thực nghiệm  

426 2 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy bài thực hành 6 - Môn Hoá học 8

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy bài thực hành 6 - Môn Hoá học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy bài thực hành 6 - Môn Hoá học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Những yêu cầu cơ bản khi làm thí nghiệm Giải pháp 2: Xây dựng các bước tiến hành thí nghiệm Giải pháp 3: Thiết kế một bài thực hành hoá học theo hướng dạy học tích cực Giải pháp 4: Nội dung thiết kế bài thực hành hoá học  

803 4 lượt tải
SKKN Các lỗi học sinh thường mắc phải khi viết phương trình hóa học loại phản ứng trao đổi trong dung dịch

SKKN Các lỗi học sinh thường mắc phải khi viết phương trình hóa học loại phản ứng trao đổi trong dung dịch

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các lỗi học sinh thường mắc phải khi viết phương trình hóa học loại phản ứng trao đổi trong dung dịch" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Khái niệm 2. Điều kiện để phản ứng trao đổi trong dung dịch xảy ra 3. Một số loại phản ứng trao đổi thường gặp cấp THCS 4. Những điều cần chú ý khi viết PTHH loại phản ứng trao đổi 5. Cách khắc phục và ví dụ cụ thể  

484 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn giải bài tập xác định công thức hóa học theo hóa trị cho học sinh lớp 8

SKKN Hướng dẫn giải bài tập xác định công thức hóa học theo hóa trị cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn giải bài tập xác định công thức hóa học theo hóa trị cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: b.1) Hướng dẫn học sinh lập CTHH của hợp chất theo các bước b.2) Hướng dẫn HS lập CTHH bằng cách nhanh nhất. b.3) Hướng dẫn HS xác định công thức đúng, sai b.4) Hướng dẫn HS xác định tên nguyên tố.      

737 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh Lớp 8 làm bài tập về dung dịch

SKKN Hướng dẫn học sinh Lớp 8 làm bài tập về dung dịch

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh Lớp 8 làm bài tập về dung dịch" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I.Bài 40: Dung dịch 1. Cơ sở lí thuyết 2. Một số kinh nghiệm II. Bài 41: Độ tan của một chất trong nước 1. Cơ sở lí thuyết 2. Một số kinh nghiệm 2.1. Xây dựng công thức tính độ tan 2.2. Trong các bài toán về độ tan còn gặp dạng bài cho biết độ tan và khối lượng dung dịch yêu cầu tính khối lượng chất tan, khối lượng nước. 2.3. Dạng bài tính khối lượng chất kết tinh khi giảm nhiệt độ của dung dịch III. Bài 42: Nồng độ dung dịch IV. Bài 43: Pha chế dung dịch  

486 3 lượt tải
SKKN Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8

SKKN Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: MÔ TẢ, PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN VỚI TỪNG DẠNG BÀI: 1.Dạng bài tập: Lập công thức hóa học 2. Dạng bài tập: Tìm hóa trị của nguyên tố trong hợp chất 2 nguyên tố 3. Dạng bài tập: Mol, khối lượng mol, thể tích mol của chất khí 4. Dạng bài tập: Tính khối lượng của nguyên tố trong (a) gam hợp chất 5. Dạng bài tập: Tính khối lượng của hợp chất trong đó có chứa (a) gam nguyên tố 6. Dạng bài tập: Tính % về khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất 7. Dạng bài tập liên quan đến PTHH 8. Dạng bài tập về dung dịch

835 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy hóa học lớp 8

SKKN Kinh nghiệm sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy hóa học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy hóa học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng BĐTD trong việc kiểm tra kiến thức cũ 2. Sử dụng BĐTD trong việc giảng bài mới 3. Sử dụng BĐTD trong việc củng cố kiến thức 4.BĐTD hỗ trợ cho tiết tổng kết ôn tập kiến thức  

794 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm trong việc sử dụng có hiệu quả một số Kỹ thuật dạy học trong Phương pháp dạy học theo nhóm môn Hóa học 8

SKKN Kinh nghiệm trong việc sử dụng có hiệu quả một số Kỹ thuật dạy học trong Phương pháp dạy học theo nhóm môn Hóa học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm trong việc sử dụng có hiệu quả một số Kỹ thuật dạy học trong Phương pháp dạy học theo nhóm môn Hóa học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng linh hoạt kỹ thuật mảnh ghép trong phương dạy học nhóm 2. Sử dụng kỹ thuật “khăn phủ bàn” trong phương dạy học nhóm 3. Sử dụng sơ đồ tư duy trong phương pháp dạy học hợp tác  

936 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp đảm bảo an toàn để nâng cao chất lượng các tiết thực hành môn Hóa học lớp 8, lớp 9

SKKN Một số biện pháp đảm bảo an toàn để nâng cao chất lượng các tiết thực hành môn Hóa học lớp 8, lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp đảm bảo an toàn để nâng cao chất lượng các tiết thực hành môn Hóa học lớp 8, lớp 9" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1: Xây dựng được kế hoạch sử dụng thiết bị trong các giờ thực hành Hóa 8, 9. 2: Thực hiện các quy tắc an toàn về việc sử dụng đồ dùng, hóa chất trong các giờ thực hành trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng thiết bị trước tiết học, xác định trước những nguy hiểm có thể xảy ra. 3: Phân loại tất cả những dụng cụ, hóa chất. 4: Tuyên truyền cho giáo viên và học sinh khi tham gia phòng thí nghiệm phải biết và hiểu những hướng dẫn an toàn trong phòng thí nghiệm. 5: Xử lý những đồ dùng thiết bị hư hỏng và những hóa chất không còn đảm bảo an toàn trong sử dụng thực hành.  

803 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học chương oxi – không khí môn Hóa học 8

SKKN Một số biện pháp kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học chương oxi – không khí môn Hóa học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học chương oxi – không khí môn Hóa học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Làm cho học sinh thấy được tầm quan trọng và lợi ích của vấn đề đặt ra. 2. Sử dụng các tư liệu lịch sử hóa học 3. Phương pháp trực quan: Sử dụng các hình ảnh, thí nghiệm hóa học. 4. Hệ thống hóa kiến thức bằng: “Bản đồ tư duy” hoặc sơ đồ thông qua việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 5. Đặt thành thơ vui, câu đố hóa học 6. Dạy học bằng câu hỏi hoạt động hóa người học.  

635 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 8

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Thứ nhất là sử dụng một số bài thơ liên quan đến môn hóa học Thứ hai là sử dụng thí nghiệm vui Thứ ba là liên hệ thực tế trong bài dạy Thứ ba là liên hệ thực tế trong bài dạy  

906 4 lượt tải

Loại

Sáng kiến kinh nghiệm Một số dạng bài tập về muối ngậm nước

Sáng kiến kinh nghiệm Một số dạng bài tập về muối ngậm nước

Sáng kiến kinh nghiệm "Sáng kiến kinh nghiệm Một số dạng bài tập về muối ngậm nước" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II.4.1. Học sinh làm quen với một số muối ngậm nước II.4.2. Các dạng bài tập về muối ngậm nước II.4.2.1. Tính thành phần % của muối khan và của nước kết tinh có trong tinh thể hiđrát. II.4.2.2. Tính khối lượng của muối khan và của nước kết tinh có trong tinh thể hiđrat. II.4.2.3. Thêm muối ngậm nước vào dung dịch cho sẵn. II.4.2.4. Hòa tan muối ngậm nước vào nước. II.4.2.5. Cô cạn dung dịch (làm bay hơi nước có trong dung dịch) II.4.2.6. Bài tập về độ tan của muối trong nước. II.4.2.7. Bài tập tổng hợp. II.4.3. Bài tập vận dụng  

1127 9 lượt tải
SKKN "Kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm thực hành để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn Hoá học lớp 8

SKKN "Kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm thực hành để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn Hoá học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN "Kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm thực hành để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn Hoá học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II.2.1. Nội dung chương trình II.2.2.Phân loại thí nghiệm để đạt những mục đích nhất định II.2.2.Phân loại thí nghiệm để đạt những mục đích nhất định II.2.4.Dạy học thực nghiệm  

426 2 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy bài thực hành 6 - Môn Hoá học 8

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy bài thực hành 6 - Môn Hoá học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy bài thực hành 6 - Môn Hoá học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Những yêu cầu cơ bản khi làm thí nghiệm Giải pháp 2: Xây dựng các bước tiến hành thí nghiệm Giải pháp 3: Thiết kế một bài thực hành hoá học theo hướng dạy học tích cực Giải pháp 4: Nội dung thiết kế bài thực hành hoá học  

803 4 lượt tải
SKKN Các lỗi học sinh thường mắc phải khi viết phương trình hóa học loại phản ứng trao đổi trong dung dịch

SKKN Các lỗi học sinh thường mắc phải khi viết phương trình hóa học loại phản ứng trao đổi trong dung dịch

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các lỗi học sinh thường mắc phải khi viết phương trình hóa học loại phản ứng trao đổi trong dung dịch" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Khái niệm 2. Điều kiện để phản ứng trao đổi trong dung dịch xảy ra 3. Một số loại phản ứng trao đổi thường gặp cấp THCS 4. Những điều cần chú ý khi viết PTHH loại phản ứng trao đổi 5. Cách khắc phục và ví dụ cụ thể  

484 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn giải bài tập xác định công thức hóa học theo hóa trị cho học sinh lớp 8

SKKN Hướng dẫn giải bài tập xác định công thức hóa học theo hóa trị cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn giải bài tập xác định công thức hóa học theo hóa trị cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: b.1) Hướng dẫn học sinh lập CTHH của hợp chất theo các bước b.2) Hướng dẫn HS lập CTHH bằng cách nhanh nhất. b.3) Hướng dẫn HS xác định công thức đúng, sai b.4) Hướng dẫn HS xác định tên nguyên tố.      

737 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh Lớp 8 làm bài tập về dung dịch

SKKN Hướng dẫn học sinh Lớp 8 làm bài tập về dung dịch

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh Lớp 8 làm bài tập về dung dịch" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I.Bài 40: Dung dịch 1. Cơ sở lí thuyết 2. Một số kinh nghiệm II. Bài 41: Độ tan của một chất trong nước 1. Cơ sở lí thuyết 2. Một số kinh nghiệm 2.1. Xây dựng công thức tính độ tan 2.2. Trong các bài toán về độ tan còn gặp dạng bài cho biết độ tan và khối lượng dung dịch yêu cầu tính khối lượng chất tan, khối lượng nước. 2.3. Dạng bài tính khối lượng chất kết tinh khi giảm nhiệt độ của dung dịch III. Bài 42: Nồng độ dung dịch IV. Bài 43: Pha chế dung dịch  

486 3 lượt tải
SKKN Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8

SKKN Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: MÔ TẢ, PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN VỚI TỪNG DẠNG BÀI: 1.Dạng bài tập: Lập công thức hóa học 2. Dạng bài tập: Tìm hóa trị của nguyên tố trong hợp chất 2 nguyên tố 3. Dạng bài tập: Mol, khối lượng mol, thể tích mol của chất khí 4. Dạng bài tập: Tính khối lượng của nguyên tố trong (a) gam hợp chất 5. Dạng bài tập: Tính khối lượng của hợp chất trong đó có chứa (a) gam nguyên tố 6. Dạng bài tập: Tính % về khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất 7. Dạng bài tập liên quan đến PTHH 8. Dạng bài tập về dung dịch

835 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy hóa học lớp 8

SKKN Kinh nghiệm sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy hóa học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy hóa học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng BĐTD trong việc kiểm tra kiến thức cũ 2. Sử dụng BĐTD trong việc giảng bài mới 3. Sử dụng BĐTD trong việc củng cố kiến thức 4.BĐTD hỗ trợ cho tiết tổng kết ôn tập kiến thức  

794 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm trong việc sử dụng có hiệu quả một số Kỹ thuật dạy học trong Phương pháp dạy học theo nhóm môn Hóa học 8

SKKN Kinh nghiệm trong việc sử dụng có hiệu quả một số Kỹ thuật dạy học trong Phương pháp dạy học theo nhóm môn Hóa học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm trong việc sử dụng có hiệu quả một số Kỹ thuật dạy học trong Phương pháp dạy học theo nhóm môn Hóa học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng linh hoạt kỹ thuật mảnh ghép trong phương dạy học nhóm 2. Sử dụng kỹ thuật “khăn phủ bàn” trong phương dạy học nhóm 3. Sử dụng sơ đồ tư duy trong phương pháp dạy học hợp tác  

936 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp đảm bảo an toàn để nâng cao chất lượng các tiết thực hành môn Hóa học lớp 8, lớp 9

SKKN Một số biện pháp đảm bảo an toàn để nâng cao chất lượng các tiết thực hành môn Hóa học lớp 8, lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp đảm bảo an toàn để nâng cao chất lượng các tiết thực hành môn Hóa học lớp 8, lớp 9" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1: Xây dựng được kế hoạch sử dụng thiết bị trong các giờ thực hành Hóa 8, 9. 2: Thực hiện các quy tắc an toàn về việc sử dụng đồ dùng, hóa chất trong các giờ thực hành trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng thiết bị trước tiết học, xác định trước những nguy hiểm có thể xảy ra. 3: Phân loại tất cả những dụng cụ, hóa chất. 4: Tuyên truyền cho giáo viên và học sinh khi tham gia phòng thí nghiệm phải biết và hiểu những hướng dẫn an toàn trong phòng thí nghiệm. 5: Xử lý những đồ dùng thiết bị hư hỏng và những hóa chất không còn đảm bảo an toàn trong sử dụng thực hành.  

803 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học chương oxi – không khí môn Hóa học 8

SKKN Một số biện pháp kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học chương oxi – không khí môn Hóa học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học chương oxi – không khí môn Hóa học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Làm cho học sinh thấy được tầm quan trọng và lợi ích của vấn đề đặt ra. 2. Sử dụng các tư liệu lịch sử hóa học 3. Phương pháp trực quan: Sử dụng các hình ảnh, thí nghiệm hóa học. 4. Hệ thống hóa kiến thức bằng: “Bản đồ tư duy” hoặc sơ đồ thông qua việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 5. Đặt thành thơ vui, câu đố hóa học 6. Dạy học bằng câu hỏi hoạt động hóa người học.  

635 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 8

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Thứ nhất là sử dụng một số bài thơ liên quan đến môn hóa học Thứ hai là sử dụng thí nghiệm vui Thứ ba là liên hệ thực tế trong bài dạy Thứ ba là liên hệ thực tế trong bài dạy  

906 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com