KHTN 6

Sáng kiến kinh nghiệm môn Khoa học Tự nhiên lớp 6 THCS cho năm học 2023 – 2024 cung cấp các phương pháp giáo dục đổi mới và tương tác, hướng dẫn giáo viên sử dụng các bộ sách mới hiệu quả, tạo điều kiện cho học sinh khám phá và kết nối với thế giới tự nhiên. Các hoạt động giáo dục được thiết kế để thúc đẩy sự hiểu biết của học sinh về các quy luật tự nhiên, từ việc nghiên cứu các hệ sinh thái đến hiểu biết về cấu trúc và chức năng của các loài sinh vật. Mục tiêu là khuyến khích học sinh phát triển tư duy khoa học, qua đó nuôi dưỡng tình yêu với khoa học, giúp học sinh lớp 6 phát triển kỹ năng quan sát, phân tích và đánh giá, đồng thời chuẩn bị những kiến thức cần thiết để tiếp tục học tập và phát triển.

SKKN Biện pháp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy môn KHTN 6 sách Chân trời sáng tạo

SKKN Biện pháp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy môn KHTN 6 sách Chân trời sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy môn KHTN 6 sách Chân trời sáng tạo"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phân loại kiến thức kỹ năng sống 2.3.2. Vận dụng kỹ năng sống thông qua bộ môn I. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử II. Kỹ năng hợp tác và chia sẻ III. Nhóm kỹ năng sống tự phục vụ, chăm sóc bản thân IV. Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào việc giải thích các hiện tượng trong thực tế đời sống, học tập và sản xuất V. Kỹ năng phòng tránh tai nạn trong cuộc sống  

502 0 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh thông qua tổ chức trò chơi khi dạy phân môn Sinh học KHTN 6 (CTST)

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh thông qua tổ chức trò chơi khi dạy phân môn Sinh học KHTN 6 (CTST)

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh thông qua tổ chức trò chơi khi dạy phân môn Sinh học KHTN 6 (CTST)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề. Trò chơi 1: Giải ô chữ. [9] Trò chơi 2: Gắn chú thích cho tranh, mô hình nhanh nhất. Trò chơi 3: Tiếp sức. Trò chơi 4: Hái hoa ghi điểm. Trò chơi 5: Trắc nghiệm Đúng/Sai

541 7 lượt tải
SKKN Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp trong giảng dạy môn KHTN 6 (KNTT)

SKKN Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp trong giảng dạy môn KHTN 6 (KNTT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp trong giảng dạy môn KHTN 6 (KNTT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong môn Khoa học tự nhiên 6. 3.1. Giáo viên cần phải hiểu được mục đích của việc sử dụng đồ dùng dạy học là gì? 3.2. Yêu cầu về sự chuẩn bị của giáo viên. 3.3. Giáo viên cần hiểu và phân loại thiết bị, đồ dùng dạy học và phân loại thí nghiệm. 3.3.1. Thí nghiệm biểu diễn: 3.3.2. Đối với loại bài trong đó có thí nghiệm thực hành của học sinh. 3.4. Yêu cầu đối với người phụ trách thiết bị, đồ dùng dạy học:

418 5 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong môn KHTN lớp 6 Cánh Diều

SKKN Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong môn KHTN lớp 6 Cánh Diều

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong môn KHTN lớp 6 Cánh Diều"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Lựa chọn nội dung cần thực hiện 3.2. Chia nhóm – bố trí chỗ ngồi 3.3. Giao nhiệm vụ 3.4. Giám sát hoạt động của từng nhóm 3.5. Trình bày kết quả thảo luận 3.6. Tổng kết đánh giá 3.7. Một vài kỹ thuật phối hợp trong hoạt động nhóm 3.7.1. Kỹ thuật đặt câu hỏi 3.7.2. Kỹ thuật “Khăn phủ bàn” hay kỹ thuật “Bàn tay nặn bột” 3.7.3. Kỹ thuật dùng phiếu học tập

525 3 lượt tải
SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Vật Lí KHTN 6 Kết nối tri thức

SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Vật Lí KHTN 6 Kết nối tri thức

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Vật Lí KHTN 6 Kết nối tri thức” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Nội dung : Các bài được chọn trong Vật lí 6 gồm chương I,II,III,VIII Có hai cách giáo viên đưa sơ đồ tư duy vào dạy học : + Giáo viên vẽ Sơ đồ tư duy, học sinh thuyết minh; + Học sinh tự vẽ Sơ đồ tư duy, giáo viên nhận xét, bổ sung, hoàn thiện Sơ đồ tư duy. * Cách thức thực hiện như sau : Tôi vận dụng phương pháp truyền thống đối với các lớp 6A2, 6A4, 6A6 và phương pháp sử dụng Sơ đồ tư duy đối với các lớp 6A1, 6A3, 6A5.

534 2 lượt tải
SKKN Thiết kế và sáng tạo đồ dùng dạy học môn KHTN lớp 6 và lớp 7 nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS (KNTT)

SKKN Thiết kế và sáng tạo đồ dùng dạy học môn KHTN lớp 6 và lớp 7 nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS (KNTT)

Trong quá trình dạy học phân môn vật lý chương trình KHTN 6, 7 chúng tôi và học sinh đã thiết kế và sáng tạo và sử dụng thiết bị có sẵn phòng thí nghiệm kết hợp với thiết bị dễ kiếm trong thực tiễn. + Chiếc cân lò xo sau khi học xong Bài 42 “Biến dạng cuả lò xo”. Sách khtn lớp 6 (sách kết nối tri thức) + Bộ thí nghiệm đo lực cản của nước khi học bài mới Bài 45 “Lực cản của nước”. Sách khtn lớp 6 (sách kết nối tri thức) + Kính tiềm vọng: sau khi học xong Bài 17: Ảnh của một vật qua gương phẳng. Sách khtn lớp 7 (sách kết nối tri thức)

567 5 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy môn KHTN 6 sách Chân trời sáng tạo

SKKN Biện pháp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy môn KHTN 6 sách Chân trời sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy môn KHTN 6 sách Chân trời sáng tạo"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phân loại kiến thức kỹ năng sống 2.3.2. Vận dụng kỹ năng sống thông qua bộ môn I. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử II. Kỹ năng hợp tác và chia sẻ III. Nhóm kỹ năng sống tự phục vụ, chăm sóc bản thân IV. Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào việc giải thích các hiện tượng trong thực tế đời sống, học tập và sản xuất V. Kỹ năng phòng tránh tai nạn trong cuộc sống  

502 0 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh thông qua tổ chức trò chơi khi dạy phân môn Sinh học KHTN 6 (CTST)

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh thông qua tổ chức trò chơi khi dạy phân môn Sinh học KHTN 6 (CTST)

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh thông qua tổ chức trò chơi khi dạy phân môn Sinh học KHTN 6 (CTST)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề. Trò chơi 1: Giải ô chữ. [9] Trò chơi 2: Gắn chú thích cho tranh, mô hình nhanh nhất. Trò chơi 3: Tiếp sức. Trò chơi 4: Hái hoa ghi điểm. Trò chơi 5: Trắc nghiệm Đúng/Sai

541 7 lượt tải
SKKN Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp trong giảng dạy môn KHTN 6 (KNTT)

SKKN Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp trong giảng dạy môn KHTN 6 (KNTT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp trong giảng dạy môn KHTN 6 (KNTT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong môn Khoa học tự nhiên 6. 3.1. Giáo viên cần phải hiểu được mục đích của việc sử dụng đồ dùng dạy học là gì? 3.2. Yêu cầu về sự chuẩn bị của giáo viên. 3.3. Giáo viên cần hiểu và phân loại thiết bị, đồ dùng dạy học và phân loại thí nghiệm. 3.3.1. Thí nghiệm biểu diễn: 3.3.2. Đối với loại bài trong đó có thí nghiệm thực hành của học sinh. 3.4. Yêu cầu đối với người phụ trách thiết bị, đồ dùng dạy học:

418 5 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong môn KHTN lớp 6 Cánh Diều

SKKN Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong môn KHTN lớp 6 Cánh Diều

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong môn KHTN lớp 6 Cánh Diều"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Lựa chọn nội dung cần thực hiện 3.2. Chia nhóm – bố trí chỗ ngồi 3.3. Giao nhiệm vụ 3.4. Giám sát hoạt động của từng nhóm 3.5. Trình bày kết quả thảo luận 3.6. Tổng kết đánh giá 3.7. Một vài kỹ thuật phối hợp trong hoạt động nhóm 3.7.1. Kỹ thuật đặt câu hỏi 3.7.2. Kỹ thuật “Khăn phủ bàn” hay kỹ thuật “Bàn tay nặn bột” 3.7.3. Kỹ thuật dùng phiếu học tập

525 3 lượt tải
SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Vật Lí KHTN 6 Kết nối tri thức

SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Vật Lí KHTN 6 Kết nối tri thức

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Vật Lí KHTN 6 Kết nối tri thức” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Nội dung : Các bài được chọn trong Vật lí 6 gồm chương I,II,III,VIII Có hai cách giáo viên đưa sơ đồ tư duy vào dạy học : + Giáo viên vẽ Sơ đồ tư duy, học sinh thuyết minh; + Học sinh tự vẽ Sơ đồ tư duy, giáo viên nhận xét, bổ sung, hoàn thiện Sơ đồ tư duy. * Cách thức thực hiện như sau : Tôi vận dụng phương pháp truyền thống đối với các lớp 6A2, 6A4, 6A6 và phương pháp sử dụng Sơ đồ tư duy đối với các lớp 6A1, 6A3, 6A5.

534 2 lượt tải
SKKN Thiết kế và sáng tạo đồ dùng dạy học môn KHTN lớp 6 và lớp 7 nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS (KNTT)

SKKN Thiết kế và sáng tạo đồ dùng dạy học môn KHTN lớp 6 và lớp 7 nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS (KNTT)

Trong quá trình dạy học phân môn vật lý chương trình KHTN 6, 7 chúng tôi và học sinh đã thiết kế và sáng tạo và sử dụng thiết bị có sẵn phòng thí nghiệm kết hợp với thiết bị dễ kiếm trong thực tiễn. + Chiếc cân lò xo sau khi học xong Bài 42 “Biến dạng cuả lò xo”. Sách khtn lớp 6 (sách kết nối tri thức) + Bộ thí nghiệm đo lực cản của nước khi học bài mới Bài 45 “Lực cản của nước”. Sách khtn lớp 6 (sách kết nối tri thức) + Kính tiềm vọng: sau khi học xong Bài 17: Ảnh của một vật qua gương phẳng. Sách khtn lớp 7 (sách kết nối tri thức)

567 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com