Ngữ Văn THPT

Kienedu xin giới thiệu đến quý thầy cô các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn THPT mới nhất cho năm học 2023 – 2024, dựa trên chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều,… Bộ tài liệu này bao gồm các phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả, giúp giáo viên tạo ra các bài giảng hay, phát triển kỹ năng đọc hiểu, phân tích văn bản, và sáng tạo văn học trong học sinh. Mục tiêu là khuyến khích sự yêu thích Ngữ văn, nâng cao khả năng tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh, qua đó cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập môn Ngữ văn tại các trường THPT, đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi quan trọng.

SKKN Áp dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” vào việc dạy học chủ đề Văn tự sự trong chương trình Ngữ văn 10 nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

SKKN Áp dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” vào việc dạy học chủ đề Văn tự sự trong chương trình Ngữ văn 10 nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Áp dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” vào việc dạy học chủ đề Văn tự sự trong chương trình Ngữ văn 10 nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề 1.1. Xác định những tiết dạy học chủ đề Văn tự sự sẽ thực hiện mô hình “Lớp học đảo ngược” 1.2. Xác định mục tiêu cần đạt của chủ đề 1.3. Xây dựng bảng mô tả năng lực, phẩm chất 1.4. Bảng mô tả các mức độ đánh giá chủ đề văn tự sự theo định hướng phát triển năng lực 1.5. Thiết bị dạy học và học liệu 1.6. Tìm hiểu về vấn đề khó khăn mà HS sẽ gặp phải trong quá trình thực hiện. 2. Quy trình thực hiện chủ đề văn tự sự theo mô hình “lớp học đảo ngược” 2.1. Trước khi đến lớp 2.2. Tiến trình dạy học trên lớp 2.3. Thiết kế hoạt động học tập sau giờ học trên lớp

856 9 lượt tải
SKKN Báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy môn Ngữ văn

SKKN Báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy môn Ngữ văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy môn Ngữ văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1: Đổi mới hình thức thực hiện phần khởi động trong bài học 2: Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh qua các bài học trong chương trình. 3: Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá đối với học sinh.

1286 9 lượt tải
SKKN Bảo tồn Ca trù qua hoạt động dạy học môn Ngữ văn trong trường THPT

SKKN Bảo tồn Ca trù qua hoạt động dạy học môn Ngữ văn trong trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bảo tồn Ca trù qua hoạt động dạy học môn Ngữ văn trong trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Bảo tồn qua việc nâng cao hiểu biết và truyền ngọn lửa yêu thích ca trù đến với giáo viên, học sinh từ sinh hoạt chuyên đề. 2. Bảo tồn di sản Ca trù qua dạy học chủ đề “Hát nói Việt Nam thời trung đại” 3. Bảo tồn di sản Ca trù qua hoạt động dạy học dự án “Ca trù và những biện pháp bảo tồn trong trường học” 4. Bảo tồn di sản ca trù qua hoạt động dạy học Trải nghiệm

970 6 lượt tải
SKKN Các biện pháp phát triển năng lực đọc hiểu văn bản tự sự cho HS THPT thông qua các chi tiết nghệ thuật đặc sắc từ truyện ngắn Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

SKKN Các biện pháp phát triển năng lực đọc hiểu văn bản tự sự cho HS THPT thông qua các chi tiết nghệ thuật đặc sắc từ truyện ngắn Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các biện pháp phát triển năng lực đọc hiểu văn bản tự sự cho HS THPT thông qua các chi tiết nghệ thuật đặc sắc từ truyện ngắn Hai đứa trẻ (Thạch Lam)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng biện pháp hội thảo văn học 2. Sử dụng biện pháp tranh biện 3. Sử dụng mô hình Trường teen trên VTV7 4. Sử dụng phương pháp trực quan 5. Sử dụng phương pháp kiểm tra năng lực bằng rubric

706 4 lượt tải
SKKN SKKN Cách tiếp cận tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại

SKKN Cách tiếp cận tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN SKKN Cách tiếp cận tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1/ Sử thi dân gian - “Chiến thắng Mtao Mxây” (trích sử thi“Đăm Săn”) . 2/ Truyền thuyết - “Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy”. 3/ Truyện cổ tích - “Tấm Cám”. 4/ Truyện cười - “Tam đại con gà” và “Nhưng nó phải bằng hai mày”

868 12 lượt tải
SKKN Dạy học chủ đề PCNN báo chí nhằm nâng cao NLS cho HS THPT qua việc vận dụng mô hình lớp học đảo ngược

SKKN Dạy học chủ đề PCNN báo chí nhằm nâng cao NLS cho HS THPT qua việc vận dụng mô hình lớp học đảo ngược

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học chủ đề PCNN báo chí nhằm nâng cao NLS cho HS THPT qua việc vận dụng mô hình lớp học đảo ngược" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch và nội dung dạy học chủ đề PCNN báo chí nhằm nâng cao NLS cho HS THPT qua việc vận dụng mô hình LHĐN 2. Tổ chức hoạt động dạy học chủ đề PCNN nhằm nâng cao NLS cho HS THPT qua việc vận dụng mô hình LHĐN 3. Kiểm tra đánh giá dạy học chủ đề PCNN báo chí nhằm nâng cao NLS cho HS THPT qua việc vận dụng mô hình LHĐN 4. Phát huy các nguồn lực để tổ chức dạy học và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy học chủ đề PCNN nhằm nâng cao NLS cho HS THPT qua việc vận dụng mô hình LHĐN

2286 4 lượt tải
SKKN Dạy học dự án bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi

SKKN Dạy học dự án bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học dự án bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) B.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 1. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm 2. Hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản 3. Hướng dẫn HS tổng kết C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP D.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

671 7 lượt tải
SKKN Dạy học đọc- Hiểu truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao) trong chương trình Ngữ văn 11 theo quan điểm của Lý thuyết kiến tạo

SKKN Dạy học đọc- Hiểu truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao) trong chương trình Ngữ văn 11 theo quan điểm của Lý thuyết kiến tạo

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học đọc- Hiểu truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao) trong chương trình Ngữ văn 11 theo quan điểm của Lý thuyết kiến tạo" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hướng dẫn học sinh kiến tạo tri thức trên cơ sở đọc truyện và tái hiện cốt truyện 2. Hướng dẫn học sinh kiến tạo tri thức thông qua hoạt động phân tích ý nghĩa của truyện theo hệ thống nhân vật 3. Hướng dẫn học sinh kiến tạo tri thức trên cơ sở nhận biết, phân tích ý nghĩa của tình huống trong truyện 4. Hướng dẫn học sinh kiến tạo tri thức bằng cách nhập vai, hóa thân vào nhân vật trong truyện 5. Hướng dẫn học sinh kiến tạo tri thức thông qua con đường đồng sáng tạo

798 5 lượt tải
SKKN Dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh lớp 10 qua bài Trình bày một vấn đề, Ngữ văn 10, Tập 1

SKKN Dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh lớp 10 qua bài Trình bày một vấn đề, Ngữ văn 10, Tập 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh lớp 10 qua bài Trình bày một vấn đề, Ngữ văn 10, Tập 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạy học giải quyết vấn đề nhằm khích lệ, động viên, mở đường cho học sinh khi trình bày một vấn đề 2. Dạy học giải quyết vấn đề tạo không khí đối thoại tự do, dân chủ khi trình bày một vấn đề 3. Dạy học giải quyết vấn đề tạo tâm thế nhập cuộc cho học sinh thông qua tình huống phản biện khi trình bày một vấn đề 4. Dạy học giải quyết vấn đề tổ chức cho học sinh tranh luận, phản biện khi trình bày một vấn đề 5. Dạy học giải quyết vấn đề thông qua hoạt động nhóm khi trình bày một vấn đề 6. Dạy học giải quyết vấn đề thông qua xây dựng hệ thống bài tập, đề kiểm tra phát triển năng lực phản biện cho học sinh

721 5 lượt tải
SKKN Dạy học làm văn nghị luận ở lớp 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh

SKKN Dạy học làm văn nghị luận ở lớp 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học làm văn nghị luận ở lớp 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1: Sử dụng các mẫu tiêu biểu cho việc phân tích đánh giá cái đẹp trong tác phẩm văn học và trong đời sống để hình thành tri thức làm văn cho học sinh 2: Hình thành kĩ năng phát hiện, phân tích, đánh giá cái đẹp trong tác phẩm văn học và trong đời sống 3: Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) trong dạy học làm văn nghị luận nhằm giáo dục thị hiếu thẩm mĩ, lý tưởng thẩm mĩ cho học sinh

634 7 lượt tải
SKKN Dạy học theo chủ đề “ Đọc - hiểu truyện ngắn hiện đại Việt Nam lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học sinh”

SKKN Dạy học theo chủ đề “ Đọc - hiểu truyện ngắn hiện đại Việt Nam lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học sinh”

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học theo chủ đề “ Đọc - hiểu truyện ngắn hiện đại Việt Nam lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học sinh”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nghiên cứu những vấn đề chung về dạy học theo chủ đề truyện ngắn hiện đại Việt Nam định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học sinh 2. Đề xuất giải pháp cách thiết kế các hoạt động dạy học theo chủ đề Đọc hiểu truyện ngắn hiện đại Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học sinh

747 4 lượt tải
SKKN Dạy học truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945 (Ngữ văn 11) theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

SKKN Dạy học truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945 (Ngữ văn 11) theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945 (Ngữ văn 11) theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định rõ những năng lực, phẩm chất cần hình thành cho HS 2. Nắm rõ quy trình thực hiện mô hình “lớp học đảo ngược” và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp với quy trình lớp học đảo ngược 3. Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin một cách chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong tìm kiếm, khai thác nguồn học liệu trong dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược.

2188 4 lượt tải

Loại

SKKN Áp dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” vào việc dạy học chủ đề Văn tự sự trong chương trình Ngữ văn 10 nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

SKKN Áp dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” vào việc dạy học chủ đề Văn tự sự trong chương trình Ngữ văn 10 nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Áp dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” vào việc dạy học chủ đề Văn tự sự trong chương trình Ngữ văn 10 nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề 1.1. Xác định những tiết dạy học chủ đề Văn tự sự sẽ thực hiện mô hình “Lớp học đảo ngược” 1.2. Xác định mục tiêu cần đạt của chủ đề 1.3. Xây dựng bảng mô tả năng lực, phẩm chất 1.4. Bảng mô tả các mức độ đánh giá chủ đề văn tự sự theo định hướng phát triển năng lực 1.5. Thiết bị dạy học và học liệu 1.6. Tìm hiểu về vấn đề khó khăn mà HS sẽ gặp phải trong quá trình thực hiện. 2. Quy trình thực hiện chủ đề văn tự sự theo mô hình “lớp học đảo ngược” 2.1. Trước khi đến lớp 2.2. Tiến trình dạy học trên lớp 2.3. Thiết kế hoạt động học tập sau giờ học trên lớp

856 9 lượt tải
SKKN Báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy môn Ngữ văn

SKKN Báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy môn Ngữ văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy môn Ngữ văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1: Đổi mới hình thức thực hiện phần khởi động trong bài học 2: Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh qua các bài học trong chương trình. 3: Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá đối với học sinh.

1286 9 lượt tải
SKKN Bảo tồn Ca trù qua hoạt động dạy học môn Ngữ văn trong trường THPT

SKKN Bảo tồn Ca trù qua hoạt động dạy học môn Ngữ văn trong trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bảo tồn Ca trù qua hoạt động dạy học môn Ngữ văn trong trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Bảo tồn qua việc nâng cao hiểu biết và truyền ngọn lửa yêu thích ca trù đến với giáo viên, học sinh từ sinh hoạt chuyên đề. 2. Bảo tồn di sản Ca trù qua dạy học chủ đề “Hát nói Việt Nam thời trung đại” 3. Bảo tồn di sản Ca trù qua hoạt động dạy học dự án “Ca trù và những biện pháp bảo tồn trong trường học” 4. Bảo tồn di sản ca trù qua hoạt động dạy học Trải nghiệm

970 6 lượt tải
SKKN Các biện pháp phát triển năng lực đọc hiểu văn bản tự sự cho HS THPT thông qua các chi tiết nghệ thuật đặc sắc từ truyện ngắn Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

SKKN Các biện pháp phát triển năng lực đọc hiểu văn bản tự sự cho HS THPT thông qua các chi tiết nghệ thuật đặc sắc từ truyện ngắn Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các biện pháp phát triển năng lực đọc hiểu văn bản tự sự cho HS THPT thông qua các chi tiết nghệ thuật đặc sắc từ truyện ngắn Hai đứa trẻ (Thạch Lam)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng biện pháp hội thảo văn học 2. Sử dụng biện pháp tranh biện 3. Sử dụng mô hình Trường teen trên VTV7 4. Sử dụng phương pháp trực quan 5. Sử dụng phương pháp kiểm tra năng lực bằng rubric

706 4 lượt tải
SKKN SKKN Cách tiếp cận tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại

SKKN Cách tiếp cận tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN SKKN Cách tiếp cận tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình Ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1/ Sử thi dân gian - “Chiến thắng Mtao Mxây” (trích sử thi“Đăm Săn”) . 2/ Truyền thuyết - “Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy”. 3/ Truyện cổ tích - “Tấm Cám”. 4/ Truyện cười - “Tam đại con gà” và “Nhưng nó phải bằng hai mày”

868 12 lượt tải
SKKN Dạy học chủ đề PCNN báo chí nhằm nâng cao NLS cho HS THPT qua việc vận dụng mô hình lớp học đảo ngược

SKKN Dạy học chủ đề PCNN báo chí nhằm nâng cao NLS cho HS THPT qua việc vận dụng mô hình lớp học đảo ngược

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học chủ đề PCNN báo chí nhằm nâng cao NLS cho HS THPT qua việc vận dụng mô hình lớp học đảo ngược" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch và nội dung dạy học chủ đề PCNN báo chí nhằm nâng cao NLS cho HS THPT qua việc vận dụng mô hình LHĐN 2. Tổ chức hoạt động dạy học chủ đề PCNN nhằm nâng cao NLS cho HS THPT qua việc vận dụng mô hình LHĐN 3. Kiểm tra đánh giá dạy học chủ đề PCNN báo chí nhằm nâng cao NLS cho HS THPT qua việc vận dụng mô hình LHĐN 4. Phát huy các nguồn lực để tổ chức dạy học và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy học chủ đề PCNN nhằm nâng cao NLS cho HS THPT qua việc vận dụng mô hình LHĐN

2286 4 lượt tải
SKKN Dạy học dự án bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi

SKKN Dạy học dự án bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học dự án bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) B.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 1. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm 2. Hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản 3. Hướng dẫn HS tổng kết C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP D.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

671 7 lượt tải
SKKN Dạy học đọc- Hiểu truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao) trong chương trình Ngữ văn 11 theo quan điểm của Lý thuyết kiến tạo

SKKN Dạy học đọc- Hiểu truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao) trong chương trình Ngữ văn 11 theo quan điểm của Lý thuyết kiến tạo

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học đọc- Hiểu truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao) trong chương trình Ngữ văn 11 theo quan điểm của Lý thuyết kiến tạo" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hướng dẫn học sinh kiến tạo tri thức trên cơ sở đọc truyện và tái hiện cốt truyện 2. Hướng dẫn học sinh kiến tạo tri thức thông qua hoạt động phân tích ý nghĩa của truyện theo hệ thống nhân vật 3. Hướng dẫn học sinh kiến tạo tri thức trên cơ sở nhận biết, phân tích ý nghĩa của tình huống trong truyện 4. Hướng dẫn học sinh kiến tạo tri thức bằng cách nhập vai, hóa thân vào nhân vật trong truyện 5. Hướng dẫn học sinh kiến tạo tri thức thông qua con đường đồng sáng tạo

798 5 lượt tải
SKKN Dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh lớp 10 qua bài Trình bày một vấn đề, Ngữ văn 10, Tập 1

SKKN Dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh lớp 10 qua bài Trình bày một vấn đề, Ngữ văn 10, Tập 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh lớp 10 qua bài Trình bày một vấn đề, Ngữ văn 10, Tập 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạy học giải quyết vấn đề nhằm khích lệ, động viên, mở đường cho học sinh khi trình bày một vấn đề 2. Dạy học giải quyết vấn đề tạo không khí đối thoại tự do, dân chủ khi trình bày một vấn đề 3. Dạy học giải quyết vấn đề tạo tâm thế nhập cuộc cho học sinh thông qua tình huống phản biện khi trình bày một vấn đề 4. Dạy học giải quyết vấn đề tổ chức cho học sinh tranh luận, phản biện khi trình bày một vấn đề 5. Dạy học giải quyết vấn đề thông qua hoạt động nhóm khi trình bày một vấn đề 6. Dạy học giải quyết vấn đề thông qua xây dựng hệ thống bài tập, đề kiểm tra phát triển năng lực phản biện cho học sinh

721 5 lượt tải
SKKN Dạy học làm văn nghị luận ở lớp 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh

SKKN Dạy học làm văn nghị luận ở lớp 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học làm văn nghị luận ở lớp 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1: Sử dụng các mẫu tiêu biểu cho việc phân tích đánh giá cái đẹp trong tác phẩm văn học và trong đời sống để hình thành tri thức làm văn cho học sinh 2: Hình thành kĩ năng phát hiện, phân tích, đánh giá cái đẹp trong tác phẩm văn học và trong đời sống 3: Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) trong dạy học làm văn nghị luận nhằm giáo dục thị hiếu thẩm mĩ, lý tưởng thẩm mĩ cho học sinh

634 7 lượt tải
SKKN Dạy học theo chủ đề “ Đọc - hiểu truyện ngắn hiện đại Việt Nam lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học sinh”

SKKN Dạy học theo chủ đề “ Đọc - hiểu truyện ngắn hiện đại Việt Nam lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học sinh”

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học theo chủ đề “ Đọc - hiểu truyện ngắn hiện đại Việt Nam lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học sinh”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nghiên cứu những vấn đề chung về dạy học theo chủ đề truyện ngắn hiện đại Việt Nam định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học sinh 2. Đề xuất giải pháp cách thiết kế các hoạt động dạy học theo chủ đề Đọc hiểu truyện ngắn hiện đại Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học sinh

747 4 lượt tải
SKKN Dạy học truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945 (Ngữ văn 11) theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

SKKN Dạy học truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945 (Ngữ văn 11) theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930-1945 (Ngữ văn 11) theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định rõ những năng lực, phẩm chất cần hình thành cho HS 2. Nắm rõ quy trình thực hiện mô hình “lớp học đảo ngược” và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp với quy trình lớp học đảo ngược 3. Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin một cách chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong tìm kiếm, khai thác nguồn học liệu trong dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược.

2188 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com