Tin học THPT

Mời quý thầy cô tham khảo ngay các mẫu sáng kiến kinh nghiệm Tin học THPT mới nhất, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Các sáng kiến nhằm mục đích cải thiện phương pháp giảng dạy và học tập, giúp học sinh nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin và lập trình. Đặc biệt, chúng tập trung vào việc phát triển tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề thông qua các dự án sáng tạo, và sử dụng hiệu quả công nghệ trong học tập và đời sống. Mục tiêu là trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường công nghệ hiện đại, chuẩn bị cho học sinh những năng lực cần thiết để hoàn thiện bản thân trong tương lai.

SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược kết hợp ứng dụng công nghệ vào dạy học các chủ đề trong Tin học 10 – Chương trình GDPT 2018

SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược kết hợp ứng dụng công nghệ vào dạy học các chủ đề trong Tin học 10 – Chương trình GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược kết hợp ứng dụng công nghệ vào dạy học các chủ đề trong Tin học 10 – Chương trình GDPT 2018 triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.3.4 Các bước tổ chức dạy học với mô hình lớp học đảo ngược 1.4 Ứng dụng công nghệ trong dạy học với mô hình lớp học đảo ngược 3.1 Tìm hiểu chương trình môn Tin học 10 – bộ sách KNTT với cuộc sống thực hiện 3.2 Các công nghệ đã được ứng dụng trong quá trình dạy – học 3.2.1 Hệ thống quản lí học tập LMS: Azota, Quizizz (Tài khoản ở Phụ lục 2) 3.2.2 Học liệu số: Video, Website, file bài giảng PowerPoint, …(Lưu trữ trong phần bài tập của các lớp, xem tài khoản Azota – Phụ lục 2) 3.2.3 Ứng dụng xây dựng bài giảng, bài thuyết trình: PowerPoint, Canva, CapCut, word (Một số sản phẩm của học sinh được tổng hợp ở Phụ lục 3)

280 9 lượt tải
SKKN Áp dụng phương pháp sàng eratosthene vào giải các bài toán về số nguyên tố trong ngôn ngữ lập trình c++

SKKN Áp dụng phương pháp sàng eratosthene vào giải các bài toán về số nguyên tố trong ngôn ngữ lập trình c++

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Áp dụng phương pháp sàng eratosthene vào giải các bài toán về số nguyên tố trong ngôn ngữ lập trình c++" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Sử dụng phương pháp sàng nguyên tố áp dụng trên các bài toán: Bài toán 1: Liệt kê các số nguyên tố Bài toán 2: Tìm số Bài toán 3: Khóa số Bài toán 4: Tìm số Fibonacci nguyên tố Bài toán 5: Vòng số nguyên tố Bài toán 6: Dãy số đặc biệt Bài toán 7: Biểu diễn số Bài toán 8: Dãy nguyên tố Bài toán 9: Siêu nguyên tố Bài toán 10: Phân tích thừa số nguyên tố Bài toán 11: Số nguyên tố Mersen Bài toán 12: Beauty Bài toán 13: Số nguyên tố đối xứng Bài toán 14: Dãy con tăng nguyên tố

289 9 lượt tải
SKKN Dạy học trải nghiệm tạo hứng thú học tập, giúp học sinh nâng cao kỹ năng lập trình tại trường thpt nghi lộc 5

SKKN Dạy học trải nghiệm tạo hứng thú học tập, giúp học sinh nâng cao kỹ năng lập trình

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học trải nghiệm tạo hứng thú học tập, giúp học sinh nâng cao kỹ năng lập trình tại trường" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chuẩn bị. 2. Tổ chức hoạt động giáo dục. 2.1. Giao nhiệm vụ học tập 2.2. Phân bổ tiết học và thời gian 2.3. Tổ chức hoạt động dạy và học. 2.3.1.Bài 1: Chương trình đầu tiên với ChiPi. 2.3.2.Bài 2: Điều khiển loa Buzzer 2.3.3.Bài 3: Nhận dữ liệu từ nút nhấn 2.3.4.Bài 4: Cảm biến cường độ ánh sáng 2.3.5.Bài 5: Giới thiệu thư viện mở rộng cho MicroBit 2.3.6.Bài 6: Phát triển dự án Đèn giao thông 2.3.7.Bài 7: Tái cấu trúc chương trình đèn giao thông 2.3.8.Bài 8: Hiện thực trụ đèn phụ 2.3.9.Bài 9: Hiện thực trụ đèn phụ thứ 2

528 12 lượt tải
SKKN Giáo dục học sinh phân biệt tin giả và một số vấn đề về luật an ninh mạng khi sử dụng internet

SKKN Giáo dục học sinh phân biệt tin giả và một số vấn đề về luật an ninh mạng khi sử dụng internet

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục học sinh phân biệt tin giả và một số vấn đề về luật an ninh mạng khi sử dụng internet" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 5.1. Thực hiện công tác tuyên truyền 5.2. Giải pháp trang bị kiến thức thông tin cho học sinh THPT 5.3. Trang bị kiến thức về Luật An ninh mạng cho học sinh 5.4. Tích hợp giáo dục Tin giả và Luật An ninh mạng trong bộ môn Tin học 5.5. Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin nội bộ 5.6. Xây dựng phần mềm và hướng dẫn học sinh tạo ra phần mềm phân biệt tin giả đơn giản 5.7. Tổ chức tuyên truyền pháp luật 5.8. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Luật An ninh mạng và năng lực phát hiện tin giả

642 9 lượt tải
SKKN Giáo dục pháp luật An ninh mạng và kĩ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh trường PTDTNT THPT Miền Tây

SKKN Giáo dục pháp luật An ninh mạng và kĩ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh trường PTDTNT THPT Miền Tây

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục pháp luật An ninh mạng và kĩ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh trường PTDTNT THPT Miền Tây" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Tình hình sử dụng mạng xã hội của học sinh dân tộc nội trú Miền Tây 2.2.2. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng sử dụng mạng xã hội của học sinh dân tộc nội trú Miền Tây 2.2.3. Giải pháp giáo dục pháp luật về an ninh mạng và kĩ năng sử dụng MXH cho học sinh dân tộc nội trú Miền Tây * Giải pháp chung: - Giải pháp 1: Đề xuất lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về ANM và kĩ năng sử dụng MXH trong xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch giáo dục nhà trường - Giải pháp 2: Lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về ANM và kĩ năng sử dụng MXH trong hoạt động giảng dạy chương trình chính khóa - Giải pháp 3: Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trong thư viện nhà trường - Giải pháp 4: Giáo dục thông qua các hình thức trải nghiệm cho học sinh

891 15 lượt tải
SKKN Giới thiệu phần mềm Storyline 3, kết hợp giữa Storyline 3 và Ispring Suite để tạo bài giảng E – Learning, vận dụng vào bài giảng: Thuật toán tìm kiếm tuần tự - Chương trình Tin học lớp 10

SKKN Giới thiệu phần mềm Storyline 3, kết hợp giữa Storyline 3 và Ispring Suite để tạo bài giảng E – Learning, vận dụng vào bài giảng: Thuật toán tìm kiếm tuần tự - Chương trình Tin học lớp 10

1. Giới thiệu về phần mềm Storyline 3 1.1 Khởi động phần mềm 1.2 Các chức năng cơ bản của Storyline 3 1.3. Các chức năng nâng cao (Sử dụng các thành phần trigger, States, layer) 2. Sử dụng Storyline tạo trò chơi khởi động và hệ thống câu hỏi luyện tập trong bài “Thuật toán tìm kiếm tuần tự” - Chương trình Tin học lớp 10 2.1. Kế hoạch bài dạy 2.2. Sử dụng Storyline để tạo trò chơi khởi động 2.3. Sử dụng Storyline để tạo Câu hỏi luyện tập 3. Kết hợp Storyline 3 và Ispring Suite 3.1. Ưu và nhược điểm của mỗi phần mềm 3.2. Cách kết hợp giữa hai phần mềm 4. Ứng dụng phần mềm vào đổi mới phương pháp giảng dạy 4.1. Soạn giáo án, lên ý tưởng trò chơi 4.2. Ứng dụng

368 10 lượt tải
SKKN Giúp học sinh tiếp cận các bài toán thực tiễn khi dạy lập trình C++ thông qua nền tảng Arduino

SKKN Giúp học sinh tiếp cận các bài toán thực tiễn khi dạy lập trình C++ thông qua nền tảng Arduino

- Đề tài có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển tư duy sáng tạo, kĩ năng lập trình cũng như kỹ năng sống cho các em học sinh. Bước đầu đã hình thành cho các em một thói quen tự học, tự nghiên cứu, tự khám phá, đồng thời giúp các em linh hoạt hơn, chủ động hơn và không rập khuôn máy móc trong việc học lập trình. Mặt khác, qua nội dung của đề tài sẽ góp phần vào việc khơi gợi niềm đam mê lập trình, nghiên cứu khoa học, biết áp dụng kiến thức vào thực tiễn để giải quyết nhiều tình huống trong đời sống. - Đề tài đã làm rõ được vai trò quan trọng của việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức lập trình vào thực tiễn. Đồng thời đã xây được một số bài toán có nội dung thực tiễn nhằm phát triển kĩ năng lập trình cho học sinh. - Đề tài góp phần vào dạy học STEM, định hướng nghiên cứu khoa học, sáng chế các thiết bị hữu ích phục vụ đời sống. - Từng bước phấn đấu thực hiện thành công CT GDPT 2018 với mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất người học. - Thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng thực hiện hiệu quả CT GDPT 2018.

521 9 lượt tải
SKKN Giúp học sinh tiếp cận một số bài toán số học, xử lý xâu bằng ngôn ngữ lập trình c++ nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn tin học thpt

SKKN Giúp học sinh tiếp cận một số bài toán số học, xử lý xâu bằng ngôn ngữ lập trình c++ nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn tin học thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh tiếp cận một số bài toán số học, xử lý xâu bằng ngôn ngữ lập trình c++ nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn tin học thpt triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Tìm UCLN bằng phương pháp trừ Biện pháp 2: Tìm UCLN sử dụng thuật toán Euclid Biện pháp 3: Tìm UCLN bằng hàm có sẵn trong C/C++ Biện pháp 4: Kiểm tra số chính phương bằng vòng lặp Biện pháp 5: Kiểm tra số chính phương bằng vòng lặp

357 9 lượt tải
Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 1 theo bộ sách cánh diều

SKKN Hướng dẫn các phương pháp giải bài tập Python trong Tin học 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng phương pháp dạy học STEM để thiết kế một số chủ đề trong dạy - học giúp học sinh yêu thích, hứng thú, tiếp cận nhanh và có hiệu quả đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở môn Tin học lớp 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1.1.5.1. Lựa chọn nội dung dạy học STEM
1.1.5.3. Xây dựng tiêu chí sản phẩm/giải pháp giải quyết vấn đề
1.1.5.4. Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học
2.2.1. Cơ sở để xây dựng kế hoạch bài dạy STEM
2.2.3. Giáo án dạy học STEM bài 21: Câu lệnh While

320 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lập trình giải các bài toán có sử dụng cấu trúc lặp bằng hệ thống các câu hỏi

SKKN Hướng dẫn học sinh lập trình giải các bài toán có sử dụng cấu trúc lặp bằng hệ thống các câu hỏi

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lập trình giải các bài toán có sử dụng cấu trúc lặp bằng hệ thống các câu hỏi" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải quyết vấn đề bài toán một cách đơn giản bằng hệ thống các câu hỏi. Câu 1: Lập trình: Đưa ra màn hình 5 dòng chữ “chao cac ban” Câu 2: Lập trình: Tính tổng: S= 1= 2+ 3+……..+ 10. Câu 3: Lập trình : Tính tổng : S= 1+ 22+32+................+n2 Câu 4: Lập trình đưa ra màn hình dãy số sau: 46 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 Câu 5: Lập trình: Tính tổng: S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + … Câu 6: Lập trình: Tính và đưa ra màn hình tổng: Câu 7: Lập trình: Tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số nguyên dương M và N. Câu 8: Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,3% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút hết tiền thì sẽ nhận được số tiền ít nhất là B đồng? Biết rằng với việc gửi tiết kiệm không kì hạn thì lãi không được cộng vào vốn

378 9 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh trường THPT Trần Phú vận dụng một số kĩ thuật tối ưu hóa chương trình

SKKN Hướng dẫn học sinh trường THPT vận dụng một số kĩ thuật tối ưu hóa chương trình

2.2.1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của sáng kiến 2.2.2. Các yêu cầu và tài liệu để thực hiện giải pháp 2.2.3. Một số cách thức, bước thực hiện giải pháp ứng dụng phần mềm ActivInspire thiết kế một số trò chơi trong hoạt động củng cố Xây dựng các trò chơi hệ thống lại kiến thức của bài học tạo sự hứng thú, kích thích tư duy của học sinh không những giúp các em lĩnh hội những kiến thức vừa học mà còn mở rộng những tri thức -Trò chơi hái táo -Trò chơi lật mảnh ghép - Trò chơi ai nhanh hơn

282 4 lượt tải
SKKN Khai thác hiệu quả một số công cụ hỗ trợ việc dạy học trực tuyến môn Tin học khối 10, khối 11

SKKN Khai thác hiệu quả một số công cụ hỗ trợ việc dạy học trực tuyến môn Tin học khối 10, khối 11

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Khai thác hiệu quả một số công cụ hỗ trợ việc dạy học trực tuyến môn Tin học khối 10, khối 11" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3. Sử dụng các công cụ trong dạy tin học 10 3.1. Tìm nghiệm của phương trình bậc 2 3.2. Tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên 3.3. Kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N 3.4. Bài toán sắp xếp tráo đổi 3.5. Bài toán tìm kiếm tuần tự 3.6. Tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương M, N 4. Sử dụng các công cụ trong dạy tin học 11 4.1. Hướng dẫn cơ bản về việc sử dụng https://www.onlinegdb.com/ 4.2. Các phần mềm lập trình offline trên điện thoại

833 12 lượt tải

Loại

SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược kết hợp ứng dụng công nghệ vào dạy học các chủ đề trong Tin học 10 – Chương trình GDPT 2018

SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược kết hợp ứng dụng công nghệ vào dạy học các chủ đề trong Tin học 10 – Chương trình GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược kết hợp ứng dụng công nghệ vào dạy học các chủ đề trong Tin học 10 – Chương trình GDPT 2018 triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.3.4 Các bước tổ chức dạy học với mô hình lớp học đảo ngược 1.4 Ứng dụng công nghệ trong dạy học với mô hình lớp học đảo ngược 3.1 Tìm hiểu chương trình môn Tin học 10 – bộ sách KNTT với cuộc sống thực hiện 3.2 Các công nghệ đã được ứng dụng trong quá trình dạy – học 3.2.1 Hệ thống quản lí học tập LMS: Azota, Quizizz (Tài khoản ở Phụ lục 2) 3.2.2 Học liệu số: Video, Website, file bài giảng PowerPoint, …(Lưu trữ trong phần bài tập của các lớp, xem tài khoản Azota – Phụ lục 2) 3.2.3 Ứng dụng xây dựng bài giảng, bài thuyết trình: PowerPoint, Canva, CapCut, word (Một số sản phẩm của học sinh được tổng hợp ở Phụ lục 3)

280 9 lượt tải
SKKN Áp dụng phương pháp sàng eratosthene vào giải các bài toán về số nguyên tố trong ngôn ngữ lập trình c++

SKKN Áp dụng phương pháp sàng eratosthene vào giải các bài toán về số nguyên tố trong ngôn ngữ lập trình c++

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Áp dụng phương pháp sàng eratosthene vào giải các bài toán về số nguyên tố trong ngôn ngữ lập trình c++" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Sử dụng phương pháp sàng nguyên tố áp dụng trên các bài toán: Bài toán 1: Liệt kê các số nguyên tố Bài toán 2: Tìm số Bài toán 3: Khóa số Bài toán 4: Tìm số Fibonacci nguyên tố Bài toán 5: Vòng số nguyên tố Bài toán 6: Dãy số đặc biệt Bài toán 7: Biểu diễn số Bài toán 8: Dãy nguyên tố Bài toán 9: Siêu nguyên tố Bài toán 10: Phân tích thừa số nguyên tố Bài toán 11: Số nguyên tố Mersen Bài toán 12: Beauty Bài toán 13: Số nguyên tố đối xứng Bài toán 14: Dãy con tăng nguyên tố

289 9 lượt tải
SKKN Dạy học trải nghiệm tạo hứng thú học tập, giúp học sinh nâng cao kỹ năng lập trình tại trường thpt nghi lộc 5

SKKN Dạy học trải nghiệm tạo hứng thú học tập, giúp học sinh nâng cao kỹ năng lập trình

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học trải nghiệm tạo hứng thú học tập, giúp học sinh nâng cao kỹ năng lập trình tại trường" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chuẩn bị. 2. Tổ chức hoạt động giáo dục. 2.1. Giao nhiệm vụ học tập 2.2. Phân bổ tiết học và thời gian 2.3. Tổ chức hoạt động dạy và học. 2.3.1.Bài 1: Chương trình đầu tiên với ChiPi. 2.3.2.Bài 2: Điều khiển loa Buzzer 2.3.3.Bài 3: Nhận dữ liệu từ nút nhấn 2.3.4.Bài 4: Cảm biến cường độ ánh sáng 2.3.5.Bài 5: Giới thiệu thư viện mở rộng cho MicroBit 2.3.6.Bài 6: Phát triển dự án Đèn giao thông 2.3.7.Bài 7: Tái cấu trúc chương trình đèn giao thông 2.3.8.Bài 8: Hiện thực trụ đèn phụ 2.3.9.Bài 9: Hiện thực trụ đèn phụ thứ 2

528 12 lượt tải
SKKN Giáo dục học sinh phân biệt tin giả và một số vấn đề về luật an ninh mạng khi sử dụng internet

SKKN Giáo dục học sinh phân biệt tin giả và một số vấn đề về luật an ninh mạng khi sử dụng internet

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục học sinh phân biệt tin giả và một số vấn đề về luật an ninh mạng khi sử dụng internet" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 5.1. Thực hiện công tác tuyên truyền 5.2. Giải pháp trang bị kiến thức thông tin cho học sinh THPT 5.3. Trang bị kiến thức về Luật An ninh mạng cho học sinh 5.4. Tích hợp giáo dục Tin giả và Luật An ninh mạng trong bộ môn Tin học 5.5. Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin nội bộ 5.6. Xây dựng phần mềm và hướng dẫn học sinh tạo ra phần mềm phân biệt tin giả đơn giản 5.7. Tổ chức tuyên truyền pháp luật 5.8. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Luật An ninh mạng và năng lực phát hiện tin giả

642 9 lượt tải
SKKN Giáo dục pháp luật An ninh mạng và kĩ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh trường PTDTNT THPT Miền Tây

SKKN Giáo dục pháp luật An ninh mạng và kĩ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh trường PTDTNT THPT Miền Tây

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục pháp luật An ninh mạng và kĩ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh trường PTDTNT THPT Miền Tây" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Tình hình sử dụng mạng xã hội của học sinh dân tộc nội trú Miền Tây 2.2.2. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng sử dụng mạng xã hội của học sinh dân tộc nội trú Miền Tây 2.2.3. Giải pháp giáo dục pháp luật về an ninh mạng và kĩ năng sử dụng MXH cho học sinh dân tộc nội trú Miền Tây * Giải pháp chung: - Giải pháp 1: Đề xuất lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về ANM và kĩ năng sử dụng MXH trong xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch giáo dục nhà trường - Giải pháp 2: Lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về ANM và kĩ năng sử dụng MXH trong hoạt động giảng dạy chương trình chính khóa - Giải pháp 3: Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trong thư viện nhà trường - Giải pháp 4: Giáo dục thông qua các hình thức trải nghiệm cho học sinh

891 15 lượt tải
SKKN Giới thiệu phần mềm Storyline 3, kết hợp giữa Storyline 3 và Ispring Suite để tạo bài giảng E – Learning, vận dụng vào bài giảng: Thuật toán tìm kiếm tuần tự - Chương trình Tin học lớp 10

SKKN Giới thiệu phần mềm Storyline 3, kết hợp giữa Storyline 3 và Ispring Suite để tạo bài giảng E – Learning, vận dụng vào bài giảng: Thuật toán tìm kiếm tuần tự - Chương trình Tin học lớp 10

1. Giới thiệu về phần mềm Storyline 3 1.1 Khởi động phần mềm 1.2 Các chức năng cơ bản của Storyline 3 1.3. Các chức năng nâng cao (Sử dụng các thành phần trigger, States, layer) 2. Sử dụng Storyline tạo trò chơi khởi động và hệ thống câu hỏi luyện tập trong bài “Thuật toán tìm kiếm tuần tự” - Chương trình Tin học lớp 10 2.1. Kế hoạch bài dạy 2.2. Sử dụng Storyline để tạo trò chơi khởi động 2.3. Sử dụng Storyline để tạo Câu hỏi luyện tập 3. Kết hợp Storyline 3 và Ispring Suite 3.1. Ưu và nhược điểm của mỗi phần mềm 3.2. Cách kết hợp giữa hai phần mềm 4. Ứng dụng phần mềm vào đổi mới phương pháp giảng dạy 4.1. Soạn giáo án, lên ý tưởng trò chơi 4.2. Ứng dụng

368 10 lượt tải
SKKN Giúp học sinh tiếp cận các bài toán thực tiễn khi dạy lập trình C++ thông qua nền tảng Arduino

SKKN Giúp học sinh tiếp cận các bài toán thực tiễn khi dạy lập trình C++ thông qua nền tảng Arduino

- Đề tài có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển tư duy sáng tạo, kĩ năng lập trình cũng như kỹ năng sống cho các em học sinh. Bước đầu đã hình thành cho các em một thói quen tự học, tự nghiên cứu, tự khám phá, đồng thời giúp các em linh hoạt hơn, chủ động hơn và không rập khuôn máy móc trong việc học lập trình. Mặt khác, qua nội dung của đề tài sẽ góp phần vào việc khơi gợi niềm đam mê lập trình, nghiên cứu khoa học, biết áp dụng kiến thức vào thực tiễn để giải quyết nhiều tình huống trong đời sống. - Đề tài đã làm rõ được vai trò quan trọng của việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức lập trình vào thực tiễn. Đồng thời đã xây được một số bài toán có nội dung thực tiễn nhằm phát triển kĩ năng lập trình cho học sinh. - Đề tài góp phần vào dạy học STEM, định hướng nghiên cứu khoa học, sáng chế các thiết bị hữu ích phục vụ đời sống. - Từng bước phấn đấu thực hiện thành công CT GDPT 2018 với mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất người học. - Thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng thực hiện hiệu quả CT GDPT 2018.

521 9 lượt tải
SKKN Giúp học sinh tiếp cận một số bài toán số học, xử lý xâu bằng ngôn ngữ lập trình c++ nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn tin học thpt

SKKN Giúp học sinh tiếp cận một số bài toán số học, xử lý xâu bằng ngôn ngữ lập trình c++ nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn tin học thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh tiếp cận một số bài toán số học, xử lý xâu bằng ngôn ngữ lập trình c++ nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn tin học thpt triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Tìm UCLN bằng phương pháp trừ Biện pháp 2: Tìm UCLN sử dụng thuật toán Euclid Biện pháp 3: Tìm UCLN bằng hàm có sẵn trong C/C++ Biện pháp 4: Kiểm tra số chính phương bằng vòng lặp Biện pháp 5: Kiểm tra số chính phương bằng vòng lặp

357 9 lượt tải
Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 1 theo bộ sách cánh diều

SKKN Hướng dẫn các phương pháp giải bài tập Python trong Tin học 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng phương pháp dạy học STEM để thiết kế một số chủ đề trong dạy - học giúp học sinh yêu thích, hứng thú, tiếp cận nhanh và có hiệu quả đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở môn Tin học lớp 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1.1.5.1. Lựa chọn nội dung dạy học STEM
1.1.5.3. Xây dựng tiêu chí sản phẩm/giải pháp giải quyết vấn đề
1.1.5.4. Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học
2.2.1. Cơ sở để xây dựng kế hoạch bài dạy STEM
2.2.3. Giáo án dạy học STEM bài 21: Câu lệnh While

320 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lập trình giải các bài toán có sử dụng cấu trúc lặp bằng hệ thống các câu hỏi

SKKN Hướng dẫn học sinh lập trình giải các bài toán có sử dụng cấu trúc lặp bằng hệ thống các câu hỏi

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lập trình giải các bài toán có sử dụng cấu trúc lặp bằng hệ thống các câu hỏi" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải quyết vấn đề bài toán một cách đơn giản bằng hệ thống các câu hỏi. Câu 1: Lập trình: Đưa ra màn hình 5 dòng chữ “chao cac ban” Câu 2: Lập trình: Tính tổng: S= 1= 2+ 3+……..+ 10. Câu 3: Lập trình : Tính tổng : S= 1+ 22+32+................+n2 Câu 4: Lập trình đưa ra màn hình dãy số sau: 46 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 Câu 5: Lập trình: Tính tổng: S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + … Câu 6: Lập trình: Tính và đưa ra màn hình tổng: Câu 7: Lập trình: Tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số nguyên dương M và N. Câu 8: Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,3% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút hết tiền thì sẽ nhận được số tiền ít nhất là B đồng? Biết rằng với việc gửi tiết kiệm không kì hạn thì lãi không được cộng vào vốn

378 9 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh trường THPT Trần Phú vận dụng một số kĩ thuật tối ưu hóa chương trình

SKKN Hướng dẫn học sinh trường THPT vận dụng một số kĩ thuật tối ưu hóa chương trình

2.2.1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của sáng kiến 2.2.2. Các yêu cầu và tài liệu để thực hiện giải pháp 2.2.3. Một số cách thức, bước thực hiện giải pháp ứng dụng phần mềm ActivInspire thiết kế một số trò chơi trong hoạt động củng cố Xây dựng các trò chơi hệ thống lại kiến thức của bài học tạo sự hứng thú, kích thích tư duy của học sinh không những giúp các em lĩnh hội những kiến thức vừa học mà còn mở rộng những tri thức -Trò chơi hái táo -Trò chơi lật mảnh ghép - Trò chơi ai nhanh hơn

282 4 lượt tải
SKKN Khai thác hiệu quả một số công cụ hỗ trợ việc dạy học trực tuyến môn Tin học khối 10, khối 11

SKKN Khai thác hiệu quả một số công cụ hỗ trợ việc dạy học trực tuyến môn Tin học khối 10, khối 11

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Khai thác hiệu quả một số công cụ hỗ trợ việc dạy học trực tuyến môn Tin học khối 10, khối 11" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3. Sử dụng các công cụ trong dạy tin học 10 3.1. Tìm nghiệm của phương trình bậc 2 3.2. Tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên 3.3. Kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N 3.4. Bài toán sắp xếp tráo đổi 3.5. Bài toán tìm kiếm tuần tự 3.6. Tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương M, N 4. Sử dụng các công cụ trong dạy tin học 11 4.1. Hướng dẫn cơ bản về việc sử dụng https://www.onlinegdb.com/ 4.2. Các phần mềm lập trình offline trên điện thoại

833 12 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com