Địa lí tiểu học

Đối với môn Địa lý, Kienedu giới thiệu các sáng kiến kinh nghiệm giáo dục tiên tiến, giúp giáo viên tận dụng bộ sách ‘Cánh diều’, ‘Chân trời sáng tạo’, và ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’ theo chương trình giáo dục mới 2018. Mục tiêu là phát triển nhận thức và tình yêu của học sinh đối với môi trường xung quanh, từ địa hình, khí hậu đến các vấn đề môi trường và văn hóa toàn cầu. Các sáng kiến này kích thích sự tò mò, khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động thực hành và dự án, qua đó giúp học sinh hiểu biết sâu sắc về thế giới tự nhiên và xã hội. Bằng cách này, học sinh không chỉ học về Địa lý một cách thụ động mà còn được trang bị kỹ năng quan sát, phân tích và đánh giá, đồng thời phát triển tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp 1: Nghiên cứu nội dung, chương trình, xác định mục tiêu bài học môn Địa lý lớp 4 2. Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng giờ học địa lí thông qua hoạt động thao tác trên bản đồ, lược đồ 3. Biện pháp 3: Hình thành khái niệm, biểu tượng địa lí thông qua khai thác tranh ảnh, video 4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh giải thích hiện tượng Địa lí và nắm vững mối quan hệ của chúng 5. Biện pháp 5: Sử dụng ca dao, tục ngữ trong giờ học Địa lý 6. Biện pháp 6: Tổ chức hoạt động trò chơi học tập trong tiết học Địa lý

637 4 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao kỹ năng đọc, chỉ bản đồ, lược đồ, bảng số liệu môn Lịch sử và Địa lý cho học sinh lớp 4 (CD) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao kỹ năng đọc, chỉ bản đồ, lược đồ, bảng số liệu môn Lịch sử và Địa lý cho học sinh lớp 4 (CD) (W+PPT)

Trong mỗi tiết học của phân môn Địa lí các em đều phải sử dụng bản đồ, lược đồ. Vì bản đồ, lược đồ là nguồn cung cấp kiến thức, là đối tượng để học sinh chủ động, tự lực khai thác kiến thức địa lí, học sinh phải biết đọc các ký hiệu trên bản đồ, lược đồ, hiểu được ý nghĩa màu sắc được biểu thị trên bản đồ, lược đồ, xác định được các yếu tố địa lí trên bản đồ. Vì vậy, khi dạy bài “Làm quen với phương tiện học tập phân môn địa lí”, tôi yêu cầu học sinh phải nêu được ba bước sử dụng bản đồ.

639 3 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy sự tích cực của học sinh trong học tập phân môn Địa lí 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy sự tích cực của học sinh trong học tập phân môn Địa lí 4 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy sự tích cực của học sinh trong học tập phân môn Địa lí 4 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giáo viên xác định đúng đặc trưng bộ môn, nắm vững kiến thức địa lí một cách có hệ thống Biện pháp 2: Giáo viên cần thu thập thông tin, tư liệu địa lí thiết thực tại thời điểm hiện tại để phục vụ cho bài dạy Biện pháp 3: Lựa chọn hình thức, phương pháp dạy học phù hợp với từng nội dung bài dạy Biện pháp 4: Giáo viên cần hướng dẫn học sinh sử dụng thành thạo và biết khai thác kiến thức từ bản đồ ( lược đồ), bảng số liệu Biện pháp 5: Giáo viên phối hợp sử dụng tranh ảnh, phim, mô hình, vật thật để hình thành các biểu tượng, khái niệm địa lí Biện pháp 6: Giáo viên cần tổ chức trò chơi trong phân môn Địa lí

839 3 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch Sử lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch Sử lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch Sử lớp 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong kĩ năng đọc và phân tích tư liệu Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong kỹ năng quan sát và kể lại, trình bày lại diễn biến cuộc kháng chiến qua bản đồ, lược đồ,… Biện pháp 3: Phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong kĩ năng quan sát và phân tích qua tranh ảnh( làm bài tập trắc nghiệm). Để hiểu và nhớ thời gian lịch sử & địa lý, sự kiện và nhân vật lịch sử & địa lý Biện pháp 4: Phát huy tính tích cực hóa của học sinh qua các hình thức tự học tập và đánh giá

921 4 lượt tải
SKKN Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 (W+PPT)

SKKN Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Đối với bản đồ, lược đồ 1.2. Đối với quả địa cầu 1.3. Đối với tranh ảnh  

487 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp để dạy tốt môn Địa lý lớp 4

SKKN Một số biện pháp để dạy tốt môn Địa lý lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp để dạy tốt môn Địa lý lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hệ thống nội dung, chương trình học môn Địa lí lớp 4. 2. Nghiên cứu, nắm vững mục tiêu môn Địa lí 3. Một số biện pháp đã thực hiện giúp học sinh học tốt môn Địa lí Biện pháp 3.1. Rèn kỹ năng đọc và chỉ bản đồ, lược đồ, bảng số liệu Biện pháp 3.2: Hình thành biểu tượng Địa lí Biện pháp 3.3. Hình thành khái niệm Địa lí. Biện pháp 3.4. Giải thích hiện tượng Địa lí Biện pháp 3.5. Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố Địa lí Biện pháp 3.6. Liên hệ thực tế để khắc sâu kiến thức cho học sinh Biện pháp 3.7. Tổ chức thi đua khen thưởng qua những trò chơi Biện pháp 3.8. Giáo dục lòng yêu thích môn Địa lí

1270 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Địa lí

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Địa lí

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Địa lí" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Xây dựng thói quen xác lập mối quan hệ địa lí đơn giản giữa các yếu tố địa lí. Biện pháp 2: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, lược đồ. Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu. Biện pháp 4: Phát huy tính tích cực, hiệu quả của việc sử dụng phiếu học tập. Biện pháp 5: Vận dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy địa lí. Biện pháp 6: Tổ chức các trò chơi học tập.

905 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Địa lí Lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Địa lí Lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Địa lí Lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học phân môn Địa lí lớp 5 3.1. Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, lược đồ cho học sinh 3.2. Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng tranh ảnh, thông tin,… sưu tầm được trong quá trình dạy học địa lí 3.3. Lựa chọn, tổ chức các trò chơi học tập Địa lí phù hợp với từng bài dạy và đối tượng học sinh

591 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Nghiên cứu nội dung, chương trình môn Địa lý lớp 4. Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng học địa lí thông qua hoạt động thao tác trên bản đồ, lược đồ. Biện pháp 3: Hình thành khái niệm, biểu tượng địa lí thông qua khai thác tranh ảnh, video. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh giải thích hiện tượng Địa lí và nắm vững mối quan hệ của chúng . Biện pháp 5: Sử dụng ca dao, tục ngữ trong giờ học Địa lý . Biện pháp 6: Tổ chức hoạt động trò chơi học tập trong tiết học Địa lý.

962 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Địa lý cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Địa lý cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Địa lý cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Biện pháp 1: Tạo cho học sinh hứng thú học tập, tính tò mò khám phá, hào hứng khi học phân môn Địa lí 2.3.2. Biện pháp 2: Giúp học sinh hình thành các biểu tượng, khái niệm địa lí 2.3.3. Biện pháp 3: Hình thành các mối quan hệ địa lí đơn giản thông qua bảng số liệu 2.3.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh cách sử dụng bản đồ, biểu đồ, lược đồ, quả địa cầu trong phân môn Địa lí 2.3.4.1. Sử dụng bản đồ, lược đồ 2.3.4.2. Sử dụng quả địa cầu 2.3.4.3 Sử dụng biểu đồ hình cột, bảng số liệu 2.3.5. Biện pháp 5: Sử dụng kênh hình trong giảng dạy phân môn Địa lí lớp 5 2.3.6. Biện pháp 6: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Địa lí lớp 5 2.3.7. Biện pháp 7: Sử dụng phiếu học tập trong phân môn Địa lí lớp 5 2.3.8. Biện pháp 8: Sử dụng trò chơi học tập trong phân môn Địa lí lớp 5

782 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong phân môn Địa lí 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong phân môn Địa lí 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong phân môn Địa lí 5" triển khai các biện pháp như sau:  Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp a. Làm việc chung cả lớp b. Làm việc theo nhóm c. Thảo luận tổng kết trước toàn lớp Ta có thể chia ra làm 2 dạng hoạt động nhóm sau Dạng 1: Hoạt động nhóm giúp học sinh phát hiện kiến thức mới Dạng 2: Hoạt động nhóm rèn luyện kĩ năng trong tiết thực hành * Các biện pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ Biện pháp 1: Chuẩn bị hoạt động nhóm Biện pháp 2: Chia nhóm Biện pháp 3: Giao nhiệm vụ cho từng nhóm Biện pháp 4: Tiến hành thảo luận nhóm Biện pháp 5: Tổng kết thảo luận

618 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tích hợp lồng ghép giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tích hợp lồng ghép giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tích hợp lồng ghép giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Thực hiện nghiêm túc việc dạy học tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục về chủ quyền biển đảo cho các em học sinh thông qua các môn học a/.Giúp học sinh hiểu biết được vị trí, giới hạn của vùng biển Việt Nam b/.Dựa theo các bài học có liên quan đến biển đảo để đưa vào các nội dung giáo dục phù hợp 2.3.2/ Tuyên truyền giáo dục các em thông qua các hoạt động tập thể a/ Tiết sinh hoạt lớp b. Tiết chào cờ đầu tuần c.. Động viên học sinh tham gia các hoạt động hướng về biển đảo tại địa phương 2.3.3 Phối hợp với cha mẹ học sinh giáo dục các em lòng yêu quê hương đất nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương

774 5 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp 1: Nghiên cứu nội dung, chương trình, xác định mục tiêu bài học môn Địa lý lớp 4 2. Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng giờ học địa lí thông qua hoạt động thao tác trên bản đồ, lược đồ 3. Biện pháp 3: Hình thành khái niệm, biểu tượng địa lí thông qua khai thác tranh ảnh, video 4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh giải thích hiện tượng Địa lí và nắm vững mối quan hệ của chúng 5. Biện pháp 5: Sử dụng ca dao, tục ngữ trong giờ học Địa lý 6. Biện pháp 6: Tổ chức hoạt động trò chơi học tập trong tiết học Địa lý

637 4 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao kỹ năng đọc, chỉ bản đồ, lược đồ, bảng số liệu môn Lịch sử và Địa lý cho học sinh lớp 4 (CD) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao kỹ năng đọc, chỉ bản đồ, lược đồ, bảng số liệu môn Lịch sử và Địa lý cho học sinh lớp 4 (CD) (W+PPT)

Trong mỗi tiết học của phân môn Địa lí các em đều phải sử dụng bản đồ, lược đồ. Vì bản đồ, lược đồ là nguồn cung cấp kiến thức, là đối tượng để học sinh chủ động, tự lực khai thác kiến thức địa lí, học sinh phải biết đọc các ký hiệu trên bản đồ, lược đồ, hiểu được ý nghĩa màu sắc được biểu thị trên bản đồ, lược đồ, xác định được các yếu tố địa lí trên bản đồ. Vì vậy, khi dạy bài “Làm quen với phương tiện học tập phân môn địa lí”, tôi yêu cầu học sinh phải nêu được ba bước sử dụng bản đồ.

639 3 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy sự tích cực của học sinh trong học tập phân môn Địa lí 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy sự tích cực của học sinh trong học tập phân môn Địa lí 4 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy sự tích cực của học sinh trong học tập phân môn Địa lí 4 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giáo viên xác định đúng đặc trưng bộ môn, nắm vững kiến thức địa lí một cách có hệ thống Biện pháp 2: Giáo viên cần thu thập thông tin, tư liệu địa lí thiết thực tại thời điểm hiện tại để phục vụ cho bài dạy Biện pháp 3: Lựa chọn hình thức, phương pháp dạy học phù hợp với từng nội dung bài dạy Biện pháp 4: Giáo viên cần hướng dẫn học sinh sử dụng thành thạo và biết khai thác kiến thức từ bản đồ ( lược đồ), bảng số liệu Biện pháp 5: Giáo viên phối hợp sử dụng tranh ảnh, phim, mô hình, vật thật để hình thành các biểu tượng, khái niệm địa lí Biện pháp 6: Giáo viên cần tổ chức trò chơi trong phân môn Địa lí

839 3 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch Sử lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch Sử lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch Sử lớp 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong kĩ năng đọc và phân tích tư liệu Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong kỹ năng quan sát và kể lại, trình bày lại diễn biến cuộc kháng chiến qua bản đồ, lược đồ,… Biện pháp 3: Phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong kĩ năng quan sát và phân tích qua tranh ảnh( làm bài tập trắc nghiệm). Để hiểu và nhớ thời gian lịch sử & địa lý, sự kiện và nhân vật lịch sử & địa lý Biện pháp 4: Phát huy tính tích cực hóa của học sinh qua các hình thức tự học tập và đánh giá

921 4 lượt tải
SKKN Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 (W+PPT)

SKKN Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Đối với bản đồ, lược đồ 1.2. Đối với quả địa cầu 1.3. Đối với tranh ảnh  

487 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp để dạy tốt môn Địa lý lớp 4

SKKN Một số biện pháp để dạy tốt môn Địa lý lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp để dạy tốt môn Địa lý lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hệ thống nội dung, chương trình học môn Địa lí lớp 4. 2. Nghiên cứu, nắm vững mục tiêu môn Địa lí 3. Một số biện pháp đã thực hiện giúp học sinh học tốt môn Địa lí Biện pháp 3.1. Rèn kỹ năng đọc và chỉ bản đồ, lược đồ, bảng số liệu Biện pháp 3.2: Hình thành biểu tượng Địa lí Biện pháp 3.3. Hình thành khái niệm Địa lí. Biện pháp 3.4. Giải thích hiện tượng Địa lí Biện pháp 3.5. Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố Địa lí Biện pháp 3.6. Liên hệ thực tế để khắc sâu kiến thức cho học sinh Biện pháp 3.7. Tổ chức thi đua khen thưởng qua những trò chơi Biện pháp 3.8. Giáo dục lòng yêu thích môn Địa lí

1270 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Địa lí

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Địa lí

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Địa lí" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Xây dựng thói quen xác lập mối quan hệ địa lí đơn giản giữa các yếu tố địa lí. Biện pháp 2: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, lược đồ. Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu. Biện pháp 4: Phát huy tính tích cực, hiệu quả của việc sử dụng phiếu học tập. Biện pháp 5: Vận dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy địa lí. Biện pháp 6: Tổ chức các trò chơi học tập.

905 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Địa lí Lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Địa lí Lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Địa lí Lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học phân môn Địa lí lớp 5 3.1. Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, lược đồ cho học sinh 3.2. Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng tranh ảnh, thông tin,… sưu tầm được trong quá trình dạy học địa lí 3.3. Lựa chọn, tổ chức các trò chơi học tập Địa lí phù hợp với từng bài dạy và đối tượng học sinh

591 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Nghiên cứu nội dung, chương trình môn Địa lý lớp 4. Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng học địa lí thông qua hoạt động thao tác trên bản đồ, lược đồ. Biện pháp 3: Hình thành khái niệm, biểu tượng địa lí thông qua khai thác tranh ảnh, video. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh giải thích hiện tượng Địa lí và nắm vững mối quan hệ của chúng . Biện pháp 5: Sử dụng ca dao, tục ngữ trong giờ học Địa lý . Biện pháp 6: Tổ chức hoạt động trò chơi học tập trong tiết học Địa lý.

962 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Địa lý cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Địa lý cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Địa lý cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Biện pháp 1: Tạo cho học sinh hứng thú học tập, tính tò mò khám phá, hào hứng khi học phân môn Địa lí 2.3.2. Biện pháp 2: Giúp học sinh hình thành các biểu tượng, khái niệm địa lí 2.3.3. Biện pháp 3: Hình thành các mối quan hệ địa lí đơn giản thông qua bảng số liệu 2.3.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh cách sử dụng bản đồ, biểu đồ, lược đồ, quả địa cầu trong phân môn Địa lí 2.3.4.1. Sử dụng bản đồ, lược đồ 2.3.4.2. Sử dụng quả địa cầu 2.3.4.3 Sử dụng biểu đồ hình cột, bảng số liệu 2.3.5. Biện pháp 5: Sử dụng kênh hình trong giảng dạy phân môn Địa lí lớp 5 2.3.6. Biện pháp 6: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Địa lí lớp 5 2.3.7. Biện pháp 7: Sử dụng phiếu học tập trong phân môn Địa lí lớp 5 2.3.8. Biện pháp 8: Sử dụng trò chơi học tập trong phân môn Địa lí lớp 5

782 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong phân môn Địa lí 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong phân môn Địa lí 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong phân môn Địa lí 5" triển khai các biện pháp như sau:  Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp a. Làm việc chung cả lớp b. Làm việc theo nhóm c. Thảo luận tổng kết trước toàn lớp Ta có thể chia ra làm 2 dạng hoạt động nhóm sau Dạng 1: Hoạt động nhóm giúp học sinh phát hiện kiến thức mới Dạng 2: Hoạt động nhóm rèn luyện kĩ năng trong tiết thực hành * Các biện pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ Biện pháp 1: Chuẩn bị hoạt động nhóm Biện pháp 2: Chia nhóm Biện pháp 3: Giao nhiệm vụ cho từng nhóm Biện pháp 4: Tiến hành thảo luận nhóm Biện pháp 5: Tổng kết thảo luận

618 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tích hợp lồng ghép giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tích hợp lồng ghép giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tích hợp lồng ghép giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Thực hiện nghiêm túc việc dạy học tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục về chủ quyền biển đảo cho các em học sinh thông qua các môn học a/.Giúp học sinh hiểu biết được vị trí, giới hạn của vùng biển Việt Nam b/.Dựa theo các bài học có liên quan đến biển đảo để đưa vào các nội dung giáo dục phù hợp 2.3.2/ Tuyên truyền giáo dục các em thông qua các hoạt động tập thể a/ Tiết sinh hoạt lớp b. Tiết chào cờ đầu tuần c.. Động viên học sinh tham gia các hoạt động hướng về biển đảo tại địa phương 2.3.3 Phối hợp với cha mẹ học sinh giáo dục các em lòng yêu quê hương đất nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương

774 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com