Đạo đức 1

Môn Đạo đức là môn học nền tảng nuôi dưỡng những phẩm chất đạo đức, lòng nhân ái và tư duy tích cực cho học sinh. Qua việc tìm hiểu, thảo luận và áp dụng các giá trị đạo đức vào cuộc sống hàng ngày, học sinh không chỉ học hỏi về lý thuyết mà còn phát triển kỹ năng xã hội quan trọng.
Kienedu đã tổng hợp danh sách các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Đạo đức lớp 1 được biên soạn theo chương trình GDPT mới của Bộ GD&DT ban hành năm 2018. Bằng cách sử dụng biện pháp sáng tạo trong các mẫu sáng kiến này, thầy/cô giáo có thể cải thiện hiệu quả công tác giảng dạy và giáo dục học sinh có ý thức đạo đức mạnh mẽ.

Biện pháp dạy các bài Đạo đức lớp 1 thông qua các trò chơi

Biện pháp dạy các bài Đạo đức lớp 1 thông qua các trò chơi

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp dạy các bài Đạo đức lớp 1 thông qua các trò chơi" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Xác định rõ mục tiêu của bài học để lựa chọn trò chơi cho phù hợp. Giáo viên cần chuẩn bị đồ dùng, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức trò chơi Thiết kế một số trò chơi Trò chơi 1: Ném bóng - Dạy bài: “ Em là học sinh lớp 1” Trò chơi 2: Cây nở hoa - Khi dạy bài: Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng Trò chơi 3: Tiếp sức - Khi dạy bài: Em và các bạn Trò chơi 4: Cờ đỏ phất phới - Khi dạy bài: Nghiêm trang chào cờ Trò chơi 5: Em làm phóng viên- Khi dạy bài: Gia đình em Trò chơi 6: Ai nhanh, ai đúng - Khi dạy bài: Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ Trò chơi 7: Em là ca sĩ thông minh - Dạy bài: Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo

739 12 lượt tải
Biện pháp tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức

Biện pháp tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1) Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. 2) Giải pháp khắc phục những vướng mắc từ phía học sinh. 3) Giải pháp khắc phục những vướng mắc từ phía giáo viên

628 9 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức các trò chơi để nâng cao hứng thú học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách kết nối tri thức)

SKKN Biện pháp tổ chức các trò chơi để nâng cao hứng thú học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức các trò chơi để nâng cao hứng thú học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định rõ mục tiêu của bài học để lựa chọn trò chơi cho phù hợp 2. Giáo viên cần chuẩn bị đồ dùng, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức trò chơi 3. Thiết kế một số trò chơi Trò chơi 1: Ném bóng Trò chơi 2: Cây nở hoa Trò chơi 3: Giới thiệu công việc nhà em làm Trò chơi 4: Em làm phóng viên Trò chơi 5: Ai nhanh, ai đúng Trò chơi 6: Em là ca sĩ thông minh

333 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số qua môn Đạo đức

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số qua môn Đạo đức

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số qua môn Đạo đức" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp 1: Giáo viên là tấm gương sáng mẫu mực cho học sinh noi theo 2. Biện pháp 2: Giáo dục kĩ năng sống thông qua các môn đạo đức 3. Biện pháp 3: Phối kết hợp với gia đình trong việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 4. Biện pháp 4: Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đội, trong và ngoài nhà trường để quản lý và giáo dục học sinh.

726 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Đạo đức ở lớp 1

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Đạo đức ở lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Đạo đức ở lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chuẩn bị tốt các tư liệu, phương tiện hỗ trợ cho bài học 2. Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp 3. Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy - học

472 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chuẩn bị tốt các tư liệu, phương tiện hỗ trợ cho bài học 2. Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp a. Phương pháp động não b. Phương pháp đóng vai c. Phương pháp trò chơi d. Phương pháp thảo luận nhóm 3. Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy - học 4. Đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức ở học sinh lớp 1 trên tất cả các mặt: tri thức, thái độ, kỹ năng, hành vi ứng xử của các em ở gia đình, nhà trường và cộng đồng

201 1 lượt tải
SKKN Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Đạo đức lớp 1

SKKN Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Đạo đức lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Đạo đức lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I/ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: 1. Tìm hiểu học sinh 2. Xây dựng kế hoạch 2.1/ Xây dựng kế hoạch phân loại học sinh 2.2/ Nâng cao phương pháp dạy đạo đức 2.3/ Quy trình dạy một tiết Đạo đức 3/ Trang bị hướng dẫn từng phần kiến thức cho học sinh 3.1/ Giới thiệu sách 3.2/ Giới thiệu về chương trình học của các em II/ TỪNG BƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH: 1/ Đối với học sinh: 1.1/ Nắm được các kiến thức cơ bản 1.2/ Hình thành cho học sinh các kỹ năng 1.3/ Giáo dục học sinh từng bước hình thành thái độ 2/ Đối với giáo viên: 2.1/ Phương pháp động não 2.2/ Phương pháp đóng vai 2.3/ Phương pháp trò chơi 2.4/ Phương pháp thảo luận nhóm 2.5/ Phương pháp kể chuyện 2.6/ Tổ chức trò chơi thi đua “làm việc tốt” 2.7/ Giáo dục đạo đức qua các môn học khác 2.8/ Kết hợp Gia đình – Nhà trường – Xã hội 2.9/ Tổ chức giáo dục qua các hoạt động ngoại khoá

802 10 lượt tải
SKKN Nghiên cứu một số biện pháp dạy kĩ năng sống trong dạy học môn đạo đức lớp 1

SKKN Nghiên cứu một số biện pháp dạy kĩ năng sống trong dạy học môn đạo đức lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nghiên cứu một số biện pháp dạy kĩ năng sống trong dạy học môn đạo đức lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Xây dựng ma trận kĩ năng sống, các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 thông qua dạy học môn Đạo đức Biện pháp 2: Tổ chức ngoại khóa để thực hành hành vi đã học Biện pháp 3: Kết hợp với nhà trường để rèn kĩ năng sống cho học sinh qua các buổi sinh hoạt Biện pháp 4: Phối kết hợp với gia đình để rèn kĩ năng sống cho học sinh

527 6 lượt tải
SKKN Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 thông qua dạy học môn Đạo đức (CD)

SKKN Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 thông qua dạy học môn Đạo đức (CD)

Sau khi xây dựng được ma trận các KNS cơ bản, trong từng tiết dạy, tôi đã lựa chọn các phương pháp dạy học thích hợp với từng bài dạy nhằm gây hứng thú học tập cho HS. Hướng dẫn các em thực hành hành vi qua trò chơi sắm vai, đố vui, nêu ý kiến của mình để củng cố ghi nhớ hành vi đã học. Khuyến khích các em học sinh nhút nhát tham gia vào trò chơi. Bên cạnh đó, tôi luôn tạo không khí lớp học vui vẻ, sôi nổi, học sinh được phát biểu dân chủ, không gò ép và thường xuyên tặng cho các em lời động viên, khích lệ kịp thời.

222 4 lượt tải
SKKN Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp 1 nhằm đá ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (CTST)

SKKN Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp 1 nhằm đá ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (CTST)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp 1 nhằm đá ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (CTST)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Phương pháp động não b. Phương pháp đóng vai c. Phương pháp trò chơi d. Phương pháp thảo luận nhóm

622 4 lượt tải
SKKN Tổ chức các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Tổ chức các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1/ Đối với học sinh 2/ Đối với giáo viên 2.1/ Phương pháp động não 2.2/ Phương pháp đóng vai 2.3/ Phương pháp trò chơi 2.4/ Phương pháp thảo luận nhóm 2.5/ Phương pháp kể chuyện 2.6/ Tổ chức trò chơi thi đua “làm việc tốt” 2.7/ Giáo dục đạo đức qua các môn học khác 2.8/ Kết hợp Gia đình – Nhà trường – Xã hội 2.9/ Tổ chức giáo dục qua các hoạt động ngoại khoá

334 1 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 1

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Đối với hoạt động để phát hiện nội dung bài học a. Sưu tầm các bài dạy có chất lượng và hiệu quả trên trang giáo án điện tử b. Sưu tầm tranh liên quan đến nội dung bài học trên mạng Internet c. Sưu tầm clip trên Internet liên quan đến nội dung bài học d. Chủ động chụp ảnh hoặc tô màu tranh 2. Đối với những hoạt động khắc sâu kiến thức, hình thành thái độ tích cực 3. Đối với các tiết thực hành kĩ năng giữa học kì

958 8 lượt tải

Loại

Biện pháp dạy các bài Đạo đức lớp 1 thông qua các trò chơi

Biện pháp dạy các bài Đạo đức lớp 1 thông qua các trò chơi

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp dạy các bài Đạo đức lớp 1 thông qua các trò chơi" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Xác định rõ mục tiêu của bài học để lựa chọn trò chơi cho phù hợp. Giáo viên cần chuẩn bị đồ dùng, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức trò chơi Thiết kế một số trò chơi Trò chơi 1: Ném bóng - Dạy bài: “ Em là học sinh lớp 1” Trò chơi 2: Cây nở hoa - Khi dạy bài: Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng Trò chơi 3: Tiếp sức - Khi dạy bài: Em và các bạn Trò chơi 4: Cờ đỏ phất phới - Khi dạy bài: Nghiêm trang chào cờ Trò chơi 5: Em làm phóng viên- Khi dạy bài: Gia đình em Trò chơi 6: Ai nhanh, ai đúng - Khi dạy bài: Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ Trò chơi 7: Em là ca sĩ thông minh - Dạy bài: Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo

739 12 lượt tải
Biện pháp tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức

Biện pháp tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1) Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. 2) Giải pháp khắc phục những vướng mắc từ phía học sinh. 3) Giải pháp khắc phục những vướng mắc từ phía giáo viên

628 9 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức các trò chơi để nâng cao hứng thú học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách kết nối tri thức)

SKKN Biện pháp tổ chức các trò chơi để nâng cao hứng thú học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức các trò chơi để nâng cao hứng thú học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định rõ mục tiêu của bài học để lựa chọn trò chơi cho phù hợp 2. Giáo viên cần chuẩn bị đồ dùng, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức trò chơi 3. Thiết kế một số trò chơi Trò chơi 1: Ném bóng Trò chơi 2: Cây nở hoa Trò chơi 3: Giới thiệu công việc nhà em làm Trò chơi 4: Em làm phóng viên Trò chơi 5: Ai nhanh, ai đúng Trò chơi 6: Em là ca sĩ thông minh

333 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số qua môn Đạo đức

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số qua môn Đạo đức

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số qua môn Đạo đức" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp 1: Giáo viên là tấm gương sáng mẫu mực cho học sinh noi theo 2. Biện pháp 2: Giáo dục kĩ năng sống thông qua các môn đạo đức 3. Biện pháp 3: Phối kết hợp với gia đình trong việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 4. Biện pháp 4: Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đội, trong và ngoài nhà trường để quản lý và giáo dục học sinh.

726 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Đạo đức ở lớp 1

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Đạo đức ở lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Đạo đức ở lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chuẩn bị tốt các tư liệu, phương tiện hỗ trợ cho bài học 2. Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp 3. Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy - học

472 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chuẩn bị tốt các tư liệu, phương tiện hỗ trợ cho bài học 2. Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp a. Phương pháp động não b. Phương pháp đóng vai c. Phương pháp trò chơi d. Phương pháp thảo luận nhóm 3. Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy - học 4. Đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức ở học sinh lớp 1 trên tất cả các mặt: tri thức, thái độ, kỹ năng, hành vi ứng xử của các em ở gia đình, nhà trường và cộng đồng

201 1 lượt tải
SKKN Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Đạo đức lớp 1

SKKN Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Đạo đức lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Đạo đức lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I/ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: 1. Tìm hiểu học sinh 2. Xây dựng kế hoạch 2.1/ Xây dựng kế hoạch phân loại học sinh 2.2/ Nâng cao phương pháp dạy đạo đức 2.3/ Quy trình dạy một tiết Đạo đức 3/ Trang bị hướng dẫn từng phần kiến thức cho học sinh 3.1/ Giới thiệu sách 3.2/ Giới thiệu về chương trình học của các em II/ TỪNG BƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH: 1/ Đối với học sinh: 1.1/ Nắm được các kiến thức cơ bản 1.2/ Hình thành cho học sinh các kỹ năng 1.3/ Giáo dục học sinh từng bước hình thành thái độ 2/ Đối với giáo viên: 2.1/ Phương pháp động não 2.2/ Phương pháp đóng vai 2.3/ Phương pháp trò chơi 2.4/ Phương pháp thảo luận nhóm 2.5/ Phương pháp kể chuyện 2.6/ Tổ chức trò chơi thi đua “làm việc tốt” 2.7/ Giáo dục đạo đức qua các môn học khác 2.8/ Kết hợp Gia đình – Nhà trường – Xã hội 2.9/ Tổ chức giáo dục qua các hoạt động ngoại khoá

802 10 lượt tải
SKKN Nghiên cứu một số biện pháp dạy kĩ năng sống trong dạy học môn đạo đức lớp 1

SKKN Nghiên cứu một số biện pháp dạy kĩ năng sống trong dạy học môn đạo đức lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nghiên cứu một số biện pháp dạy kĩ năng sống trong dạy học môn đạo đức lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Xây dựng ma trận kĩ năng sống, các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 thông qua dạy học môn Đạo đức Biện pháp 2: Tổ chức ngoại khóa để thực hành hành vi đã học Biện pháp 3: Kết hợp với nhà trường để rèn kĩ năng sống cho học sinh qua các buổi sinh hoạt Biện pháp 4: Phối kết hợp với gia đình để rèn kĩ năng sống cho học sinh

527 6 lượt tải
SKKN Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 thông qua dạy học môn Đạo đức (CD)

SKKN Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 thông qua dạy học môn Đạo đức (CD)

Sau khi xây dựng được ma trận các KNS cơ bản, trong từng tiết dạy, tôi đã lựa chọn các phương pháp dạy học thích hợp với từng bài dạy nhằm gây hứng thú học tập cho HS. Hướng dẫn các em thực hành hành vi qua trò chơi sắm vai, đố vui, nêu ý kiến của mình để củng cố ghi nhớ hành vi đã học. Khuyến khích các em học sinh nhút nhát tham gia vào trò chơi. Bên cạnh đó, tôi luôn tạo không khí lớp học vui vẻ, sôi nổi, học sinh được phát biểu dân chủ, không gò ép và thường xuyên tặng cho các em lời động viên, khích lệ kịp thời.

222 4 lượt tải
SKKN Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp 1 nhằm đá ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (CTST)

SKKN Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp 1 nhằm đá ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (CTST)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp 1 nhằm đá ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (CTST)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Phương pháp động não b. Phương pháp đóng vai c. Phương pháp trò chơi d. Phương pháp thảo luận nhóm

622 4 lượt tải
SKKN Tổ chức các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Tổ chức các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1/ Đối với học sinh 2/ Đối với giáo viên 2.1/ Phương pháp động não 2.2/ Phương pháp đóng vai 2.3/ Phương pháp trò chơi 2.4/ Phương pháp thảo luận nhóm 2.5/ Phương pháp kể chuyện 2.6/ Tổ chức trò chơi thi đua “làm việc tốt” 2.7/ Giáo dục đạo đức qua các môn học khác 2.8/ Kết hợp Gia đình – Nhà trường – Xã hội 2.9/ Tổ chức giáo dục qua các hoạt động ngoại khoá

334 1 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 1

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Đối với hoạt động để phát hiện nội dung bài học a. Sưu tầm các bài dạy có chất lượng và hiệu quả trên trang giáo án điện tử b. Sưu tầm tranh liên quan đến nội dung bài học trên mạng Internet c. Sưu tầm clip trên Internet liên quan đến nội dung bài học d. Chủ động chụp ảnh hoặc tô màu tranh 2. Đối với những hoạt động khắc sâu kiến thức, hình thành thái độ tích cực 3. Đối với các tiết thực hành kĩ năng giữa học kì

958 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com