Toán 3

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 3 đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền tảng toán học cho học sinh. Tại Kienedu, chúng tôi mang đến những mẫu sáng kiến kinh nghiệm độc đáo, giúp giáo viên tạo nên bài học thú vị và hiệu quả. Những gợi ý và phương pháp sáng tạo trong các mẫu sáng kiến kinh nghiệm tại Kienedu không chỉ hỗ trợ học sinh nắm vững kiến thức mà còn khơi dậy tinh thần sáng tạo và giải quyết vấn đề. Khám phá sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 3 mới nhất tại Kienedu để biến môn học thành những trải nghiệm thú vị, giúp học sinh phát triển toàn diện và tự tin trong môn Toán.

SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp dạy học kiến tạo vào một số nội dung của mạch kiến thức số học trong chương trình môn toán lớp 3

SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp dạy học kiến tạo vào một số nội dung của mạch kiến thức số học trong chương trình môn toán lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp dạy học kiến tạo vào một số nội dung của mạch kiến thức số học trong chương trình môn toán lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp áp dụng phương pháp dạy kiến tạo vào một số nội dung của mạch kiến thức số học trong chương trình môn toán lớp 3 đưa ra nội dung và chỉ ra biện pháp áp dụng phương pháp dạy học kiến tạo vào một số nội dung kiến thức môn toán lớp 3 nhằm đạt mục tiêu dạy học trong thời đại mới - dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học. Nhằm giúp học sinh điều chỉnh cách học; học tập tích cực, nâng cao năng lực, chủ động lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng tự học và giải quyết vấn đề, bồi dưỡng phẩm chất tự tin. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp. Biện pháp áp dụng phương pháp dạy học kiến tạo vào một số nội dung của mạch kiến thức số học trong chương trình môn toán lớp 3 là cách mà ta nghiên cứu nội dung chương trình, nghiên cứu bài học,lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng tiếp cận năng lực, lấy học sinh làm trung tâm, học sinh là chủ thể tích cực xây dựng nên những kiến thức mới cho mình dựa trên những kiến thức đã có hoặc vốn kinh nghiệm đã tích lũy được.

528 6 lượt tải
SKKN Biện pháp hướng dẫn Một số dạng bài tập thường gặp về phép đo đại lượng cho học sinh lớp 3

SKKN Biện pháp hướng dẫn Một số dạng bài tập thường gặp về phép đo đại lượng cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp hướng dẫn Một số dạng bài tập thường gặp về phép đo đại lượng cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Rèn kỹ năng thực hiện từng dạng bài về phép đo đại lượng Giải pháp 2: Rèn các kĩ năng "mềm" cho học sinh Giải pháp 3: Bổ sung các dạng bài tập dành cho học sinh năng khiếu. Giải pháp 4: Tổ chức một số trò chơi liên quan đến đo đại lượng.

1326 1 lượt tải
SKKN Củng cố kiến thức về số tự nhiên và bốn phép tính cơ bản cho học sinh lớp 3

SKKN Củng cố kiến thức về số tự nhiên và bốn phép tính cơ bản cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Củng cố kiến thức về số tự nhiên và bốn phép tính cơ bản cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Ở lớp 3 học sinh được học rất nhiều về kĩ năng tính toán như: Cộng, trừ, nhân, chia, tính giá trị biểu thức ... Ngoài ra các em còn gặp những bài toán có liên quan đến số, chữ số, cấu tạo thập phân của số. Một số học sinh năng khiếu thì mới có thể làm được hoặc không làm được các bài tập dạng này ở mức độ khó hơn. Vì thế, để làm tốt các bài tập phần này, nếu các em không khắc sâu được tất cả các kiến thức về khái niệm, tính chất cơ bản, có liên quan đế “Số tự nhiên” và các kiến thức mở rộng về “Số tự nhiên” thì việc phát triển tư duy toán hay bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán sẽ gặp khó khăn. Mặt khác lớp 3 là lớp cuối của “Giai đoạn 1” nên tôi cũng muốn giúp các em khắc sâu, nắm vưng các kiến thức về “Số tự nhiên và các phép tính có liên quan” để các em có một vốn kiến thức sâu, rộng cho “giai đoạn 2” của bậc tiểu học và các bậc học cao hơn. Để giải quyết được “thực trạng nêu trên” đòi hỏi người giáo viên phải tìm tòi cho nội dung, phương pháp dạy của mình như thế nào để giúp học sinh dần khắc phục được các tồn tại nêu ở trên, từ đó các em học tốt hơn và nhất là việc bồi dưỡng thêm được cho học sinh có năng khiếu toán.

916 10 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 3 giải toán về đơn vị đo độ dài

SKKN Giúp học sinh lớp 3 giải toán về đơn vị đo độ dài

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh lớp 3 giải toán về đơn vị đo độ dài" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Giúp học sinh nắm vững các đơn vị đo độ dài và mối quan hệ giữa chúng Biện pháp 2 . Phân loại các bài tập về đơn vị đo độ dài Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh giải các bài tập về đơn vị đo độ dài

711 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh cải thiện kỹ năng làm toán dạng bài tính giá trị biểu thức có hai dấu phép tính Toán 3 (CD) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh cải thiện kỹ năng làm toán dạng bài tính giá trị biểu thức có hai dấu phép tính Toán 3 (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng kĩ thuật trình bày một phút và kỹ thuật lược đồ tư duy giúp học sinh học tốt các chủ đề toán lớp 3 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Sử dụng kĩ thuật trình bày một phút giúp rèn kỹ năng thuyết trình, đặt câu hỏi cho học sinh Biện pháp 2. Sử dụng kỹ thuật Lược đồ tư duy giúp phát huy tính tích cực cho học sinh

357 2 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 3 giải các dạng toán hợp bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 3 giải các dạng toán hợp bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 3 giải các dạng toán hợp bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1) Khái niệm về phương pháp sơ đồ doạn thẳng 2) Các bước giải bài toán hợp lớp 3 bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng Bước 1: Lập sơ đồ tóm tắt đề bài bằng sơ đồ đoạn thẳng. Bước 2: Tìm đại lượng chưa biết có liên quan với đại lượng đã biết. Bước 3: Xác định đại l¬ượng cần tìm. 3) Các ứng dụng khi giải các bài toán hợp lớp 3 bằng phương pháp sơ đồ doạn thẳng.

1024 1 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải các bài toán hợp lớp 3 bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải các bài toán hợp lớp 3 bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải các bài toán hợp lớp 3 bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hướng dẫn học sinh nắm vững các bước giải dạng bài toán có lời văn. 2. Hướng dẫn học sinh giải các dạng toán hợp lớp 3 bằng sơ đồ đoạn thẳng. Dạng 1: Giải bài toán bằng 2 phép tính cộng và trừ. Dạng 2: Giải bài toán bằng 2 phép tính cộng. Dạng 3: Giải bài toán bằng 2 phép tính cộng và nhân. Dạng 4: Giải bài toán bằng 2 phép tính cộng và chia.

607 8 lượt tải
SKKN Lồng ghép các hoạt động trải nghiệm vào dạy học Toán lớp 3 Nhằm nâng cao hứng thú học tập về kiến thức thực tiễn cho học sinh (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Lồng ghép các hoạt động trải nghiệm vào dạy học Toán lớp 3 Nhằm nâng cao hứng thú học tập về kiến thức thực tiễn cho học sinh (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lồng ghép các hoạt động trải nghiệm vào dạy học Toán lớp 3 Nhằm nâng cao hứng thú học tập về kiến thức thực tiễn cho học sinh (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Thực hành và trải nghiệm tính chu vi một số bộ phận trong lớp học giúp củng cố kiến thức về chu vi Biện pháp 2. Thực hành trải nghiệm các đơn vị mi-li-lít giúp học sinh củng cố kiến thức về dung tích Biện pháp 3. Tổ chức hoạt động thiết kế đồng hồ và quay kim đồng hồ giúp học sinh củng cố kiến thức về hình tròn và kiến thức thực tiễn Biện pháp 4. Tổ chức hoạt động trải nghiệm giúp học sinh biết cách xem ngày, tháng trong lịch

830 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lớp 3 hướng dẫn học sinh giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lớp 3 hướng dẫn học sinh giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lớp 3 hướng dẫn học sinh giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giúp học sinh đọc và hiểu kỹ nội dung và yêu cầu của bài toán. 2. Lập kế hoạch giải. 3. Hướng dẫn học sinh đặt lời giải và phép tính.

518 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy học dạng toán tính giá trị của biểu thức ở lớp 3 có hiệu quả

SKKN Một số biện pháp dạy học dạng toán tính giá trị của biểu thức ở lớp 3 có hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy học dạng toán tính giá trị của biểu thức ở lớp 3 có hiệu quả" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giáo viên phải tích cực nghiên cứu, tự học, tự bồi dưỡng để nắm vững nội dung, chương trình môn Toán lớp 3. Biện pháp 2: Xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của 1 tiết dạy tính giá trị của biểu thức để xây dựng kế hoạch bài học cho phù hợp. Biện pháp 3: Phân loại cụ thể từng dạng bài để giảng dạy. Biện pháp4: Củng cố, mở rộng thêm các bài tập dạng tính giá trị biểu thức thường gặp. Biện pháp 5: Tổ chức linh hoạt các phương pháp và hình thức dạy học để nâng cao chất lượng học sinh trong quá trình giảng dạy. Biện pháp 6: Tổ chức một số trò chơi toán học để tính giá trị của biểu thức.

510 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy học dạng toán tính giá trị của biểu thức ở lớp 3 có hiệu quả theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Một số biện pháp dạy học dạng toán tính giá trị của biểu thức ở lớp 3 có hiệu quả theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy học dạng toán tính giá trị của biểu thức ở lớp 3 có hiệu quả theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Giáo viên phải tích cực nghiên cứu, tự học, tự bồi dưỡng để nắm vững nội dung, chương trình môn Toán lớp 3 Biện pháp 2. Xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của 1 tiết dạy tính giá trị của biểu thức để xây dựng kế hoạch bài học cho phù hợp Biện pháp 3. Phân loại cụ thể từng dạng bài để dạy Biện pháp 4. Củng cố, mở rộng thêm các bài tập dạng tính giá trị biểu thức thường gặp Biện pháp 5: Tổ chức linh hoạt các phương pháp và hình thức dạy học để nâng cao chất lượng học sinh trong quá trình giảng dạy Biện pháp 6. Tổ chức một số trò chơi toán học để tính giá trị của biểu thức

1022 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy học phép chia hết và phép chia có dư góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Toán cho học sinh lớp 3

SKKN Một số biện pháp dạy học phép chia hết và phép chia có dư góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Toán cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy học phép chia hết và phép chia có dư góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Toán cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xây dựng kế hoạch 2. Trao đổi với Ban giám hiệu và đồng nghiệp 3. Họp phụ huynh học sinh của lớp 4. Lựa chọn phương pháp phù hợp 5. Giúp học sinh học tốt về bảng nhân 6. Hướng dẫn học sinh cách chia 7. Rèn kĩ năng chia thông qua hệ thống bài tập

850 7 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp dạy học kiến tạo vào một số nội dung của mạch kiến thức số học trong chương trình môn toán lớp 3

SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp dạy học kiến tạo vào một số nội dung của mạch kiến thức số học trong chương trình môn toán lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp dạy học kiến tạo vào một số nội dung của mạch kiến thức số học trong chương trình môn toán lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp áp dụng phương pháp dạy kiến tạo vào một số nội dung của mạch kiến thức số học trong chương trình môn toán lớp 3 đưa ra nội dung và chỉ ra biện pháp áp dụng phương pháp dạy học kiến tạo vào một số nội dung kiến thức môn toán lớp 3 nhằm đạt mục tiêu dạy học trong thời đại mới - dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học. Nhằm giúp học sinh điều chỉnh cách học; học tập tích cực, nâng cao năng lực, chủ động lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng tự học và giải quyết vấn đề, bồi dưỡng phẩm chất tự tin. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp. Biện pháp áp dụng phương pháp dạy học kiến tạo vào một số nội dung của mạch kiến thức số học trong chương trình môn toán lớp 3 là cách mà ta nghiên cứu nội dung chương trình, nghiên cứu bài học,lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng tiếp cận năng lực, lấy học sinh làm trung tâm, học sinh là chủ thể tích cực xây dựng nên những kiến thức mới cho mình dựa trên những kiến thức đã có hoặc vốn kinh nghiệm đã tích lũy được.

528 6 lượt tải
SKKN Biện pháp hướng dẫn Một số dạng bài tập thường gặp về phép đo đại lượng cho học sinh lớp 3

SKKN Biện pháp hướng dẫn Một số dạng bài tập thường gặp về phép đo đại lượng cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp hướng dẫn Một số dạng bài tập thường gặp về phép đo đại lượng cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Rèn kỹ năng thực hiện từng dạng bài về phép đo đại lượng Giải pháp 2: Rèn các kĩ năng "mềm" cho học sinh Giải pháp 3: Bổ sung các dạng bài tập dành cho học sinh năng khiếu. Giải pháp 4: Tổ chức một số trò chơi liên quan đến đo đại lượng.

1326 1 lượt tải
SKKN Củng cố kiến thức về số tự nhiên và bốn phép tính cơ bản cho học sinh lớp 3

SKKN Củng cố kiến thức về số tự nhiên và bốn phép tính cơ bản cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Củng cố kiến thức về số tự nhiên và bốn phép tính cơ bản cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Ở lớp 3 học sinh được học rất nhiều về kĩ năng tính toán như: Cộng, trừ, nhân, chia, tính giá trị biểu thức ... Ngoài ra các em còn gặp những bài toán có liên quan đến số, chữ số, cấu tạo thập phân của số. Một số học sinh năng khiếu thì mới có thể làm được hoặc không làm được các bài tập dạng này ở mức độ khó hơn. Vì thế, để làm tốt các bài tập phần này, nếu các em không khắc sâu được tất cả các kiến thức về khái niệm, tính chất cơ bản, có liên quan đế “Số tự nhiên” và các kiến thức mở rộng về “Số tự nhiên” thì việc phát triển tư duy toán hay bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán sẽ gặp khó khăn. Mặt khác lớp 3 là lớp cuối của “Giai đoạn 1” nên tôi cũng muốn giúp các em khắc sâu, nắm vưng các kiến thức về “Số tự nhiên và các phép tính có liên quan” để các em có một vốn kiến thức sâu, rộng cho “giai đoạn 2” của bậc tiểu học và các bậc học cao hơn. Để giải quyết được “thực trạng nêu trên” đòi hỏi người giáo viên phải tìm tòi cho nội dung, phương pháp dạy của mình như thế nào để giúp học sinh dần khắc phục được các tồn tại nêu ở trên, từ đó các em học tốt hơn và nhất là việc bồi dưỡng thêm được cho học sinh có năng khiếu toán.

916 10 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 3 giải toán về đơn vị đo độ dài

SKKN Giúp học sinh lớp 3 giải toán về đơn vị đo độ dài

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh lớp 3 giải toán về đơn vị đo độ dài" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Giúp học sinh nắm vững các đơn vị đo độ dài và mối quan hệ giữa chúng Biện pháp 2 . Phân loại các bài tập về đơn vị đo độ dài Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh giải các bài tập về đơn vị đo độ dài

711 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh cải thiện kỹ năng làm toán dạng bài tính giá trị biểu thức có hai dấu phép tính Toán 3 (CD) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh cải thiện kỹ năng làm toán dạng bài tính giá trị biểu thức có hai dấu phép tính Toán 3 (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng kĩ thuật trình bày một phút và kỹ thuật lược đồ tư duy giúp học sinh học tốt các chủ đề toán lớp 3 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Sử dụng kĩ thuật trình bày một phút giúp rèn kỹ năng thuyết trình, đặt câu hỏi cho học sinh Biện pháp 2. Sử dụng kỹ thuật Lược đồ tư duy giúp phát huy tính tích cực cho học sinh

357 2 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 3 giải các dạng toán hợp bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 3 giải các dạng toán hợp bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 3 giải các dạng toán hợp bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1) Khái niệm về phương pháp sơ đồ doạn thẳng 2) Các bước giải bài toán hợp lớp 3 bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng Bước 1: Lập sơ đồ tóm tắt đề bài bằng sơ đồ đoạn thẳng. Bước 2: Tìm đại lượng chưa biết có liên quan với đại lượng đã biết. Bước 3: Xác định đại l¬ượng cần tìm. 3) Các ứng dụng khi giải các bài toán hợp lớp 3 bằng phương pháp sơ đồ doạn thẳng.

1024 1 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải các bài toán hợp lớp 3 bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải các bài toán hợp lớp 3 bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải các bài toán hợp lớp 3 bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hướng dẫn học sinh nắm vững các bước giải dạng bài toán có lời văn. 2. Hướng dẫn học sinh giải các dạng toán hợp lớp 3 bằng sơ đồ đoạn thẳng. Dạng 1: Giải bài toán bằng 2 phép tính cộng và trừ. Dạng 2: Giải bài toán bằng 2 phép tính cộng. Dạng 3: Giải bài toán bằng 2 phép tính cộng và nhân. Dạng 4: Giải bài toán bằng 2 phép tính cộng và chia.

607 8 lượt tải
SKKN Lồng ghép các hoạt động trải nghiệm vào dạy học Toán lớp 3 Nhằm nâng cao hứng thú học tập về kiến thức thực tiễn cho học sinh (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Lồng ghép các hoạt động trải nghiệm vào dạy học Toán lớp 3 Nhằm nâng cao hứng thú học tập về kiến thức thực tiễn cho học sinh (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lồng ghép các hoạt động trải nghiệm vào dạy học Toán lớp 3 Nhằm nâng cao hứng thú học tập về kiến thức thực tiễn cho học sinh (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Thực hành và trải nghiệm tính chu vi một số bộ phận trong lớp học giúp củng cố kiến thức về chu vi Biện pháp 2. Thực hành trải nghiệm các đơn vị mi-li-lít giúp học sinh củng cố kiến thức về dung tích Biện pháp 3. Tổ chức hoạt động thiết kế đồng hồ và quay kim đồng hồ giúp học sinh củng cố kiến thức về hình tròn và kiến thức thực tiễn Biện pháp 4. Tổ chức hoạt động trải nghiệm giúp học sinh biết cách xem ngày, tháng trong lịch

830 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lớp 3 hướng dẫn học sinh giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lớp 3 hướng dẫn học sinh giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lớp 3 hướng dẫn học sinh giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giúp học sinh đọc và hiểu kỹ nội dung và yêu cầu của bài toán. 2. Lập kế hoạch giải. 3. Hướng dẫn học sinh đặt lời giải và phép tính.

518 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy học dạng toán tính giá trị của biểu thức ở lớp 3 có hiệu quả

SKKN Một số biện pháp dạy học dạng toán tính giá trị của biểu thức ở lớp 3 có hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy học dạng toán tính giá trị của biểu thức ở lớp 3 có hiệu quả" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giáo viên phải tích cực nghiên cứu, tự học, tự bồi dưỡng để nắm vững nội dung, chương trình môn Toán lớp 3. Biện pháp 2: Xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của 1 tiết dạy tính giá trị của biểu thức để xây dựng kế hoạch bài học cho phù hợp. Biện pháp 3: Phân loại cụ thể từng dạng bài để giảng dạy. Biện pháp4: Củng cố, mở rộng thêm các bài tập dạng tính giá trị biểu thức thường gặp. Biện pháp 5: Tổ chức linh hoạt các phương pháp và hình thức dạy học để nâng cao chất lượng học sinh trong quá trình giảng dạy. Biện pháp 6: Tổ chức một số trò chơi toán học để tính giá trị của biểu thức.

510 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy học dạng toán tính giá trị của biểu thức ở lớp 3 có hiệu quả theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Một số biện pháp dạy học dạng toán tính giá trị của biểu thức ở lớp 3 có hiệu quả theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy học dạng toán tính giá trị của biểu thức ở lớp 3 có hiệu quả theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Giáo viên phải tích cực nghiên cứu, tự học, tự bồi dưỡng để nắm vững nội dung, chương trình môn Toán lớp 3 Biện pháp 2. Xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của 1 tiết dạy tính giá trị của biểu thức để xây dựng kế hoạch bài học cho phù hợp Biện pháp 3. Phân loại cụ thể từng dạng bài để dạy Biện pháp 4. Củng cố, mở rộng thêm các bài tập dạng tính giá trị biểu thức thường gặp Biện pháp 5: Tổ chức linh hoạt các phương pháp và hình thức dạy học để nâng cao chất lượng học sinh trong quá trình giảng dạy Biện pháp 6. Tổ chức một số trò chơi toán học để tính giá trị của biểu thức

1022 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy học phép chia hết và phép chia có dư góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Toán cho học sinh lớp 3

SKKN Một số biện pháp dạy học phép chia hết và phép chia có dư góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Toán cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy học phép chia hết và phép chia có dư góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Toán cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xây dựng kế hoạch 2. Trao đổi với Ban giám hiệu và đồng nghiệp 3. Họp phụ huynh học sinh của lớp 4. Lựa chọn phương pháp phù hợp 5. Giúp học sinh học tốt về bảng nhân 6. Hướng dẫn học sinh cách chia 7. Rèn kĩ năng chia thông qua hệ thống bài tập

850 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com